Diễn đàn Soncamedia

Thông báo

Icon
Error

Trả lời
Từ:
Nội dung:
Chèn biểu tượng

Đang tải...
Đang tải...


Số ký tự tối đa cho một bài viết là: 999999999
Mã an ninh:
Nhập mã an ninh:
  Xem trước gửi Hủy

Last 10 Posts (In reverse order)
ketoanNC3 Đã gửi: 01/09/2020 lúc 04:07:00(UTC)
 

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Dự án NC3 - Em đến trường được thu trực tiếp tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng do kế toán Quỹ Bông Sen (ketoanquybs) cập nhật. Các khoản thu trực tiếp tại Dự án NC3 - Em đến trường xin xem phần cập nhật do kế toán Dự án NC3 - Em đến trường cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Dự án NC3-EDT
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật
01/09/2020
Nguyen Do Kim Thanh - Chuyển khoản Eximbank
NC3 - EDT
 
1.000.000
 
03/09/2020
Ông Lê Trọng Nhi - Bảo trợ 1 học sinh năm học 2020 - 2021 - Chuyển khoản Eximbank
NC3 - EDT
 
6.000.000
 
03/09/2020
Ông Trần Trọng Đàm - Chuyển khoản Eximbank
NC3 - EDT
 
2.000.000
 
03/09/2020
Gia đình Thục Đoan - Bảo trợ 1 học sinh năm học 2020 - 2021
NC3 - EDT
 
6.000.000
 
04/09/2020
Cô Joann và Cô Nhu (Texas) tài trợ 1 bữa cơm cho người lao động và học sinh các trường Tình Thương -Chuyển khoản Eximbank - Người gửi: Ông Nguyễn Văn Thìn
NC3 - EDT
 
4.650.000
 
05/09/2020
Anh Thiên Khôi - Bảo trợ 1 học sinh Năm học 2020 - 2021
NC3 - EDT
 
6.000.000
 
07/09/2020
Le Dang Hoan
NC3 - EDT
 
500.000
 
09/09/2020
Ông Phan Hùng Dương - Chuyển khoản Eximbank 
NC3 - EDT
 
5.000.000
 
10/09/2020
Bà Khánh Tuyết - Chuyển khoản Eximbank - Người gửi: Phạm Thị Lâm Viên (DUACT)
NC3 - EDT
 
23.080.000
 

10/09/2020
Cô Nguyễn Thị Bạch Yến - Bảo trợ 7 em học sinh năm học 2020-2021 (đợt 1) - Chuyển khoản Eximbank 
NC3 - EDT
 
21.000.000
 
14/09/2020
Anh Thế Phương 
NC3 - EDT
 
20.000.000
 

 


Powered by YAF | YAF © 2003-2020, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.142 giây.