Diễn đàn Soncamedia

Thông báo

Icon
Error

ketoanNC7
#1 Đã gửi : 17/07/2019 lúc 01:41:28(UTC)
ketoanNC7


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-11-2015(UTC)
Bài viết: 1,444
Viet Nam
Đến từ: Thành phố Hồ Chí Minh

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC7 được thu trực tiếp tại Quán NC7 do kế toán Quán Cơm NC7 ketoanNC7 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC7 được thu tại văn phòng Quỹ Bông Senhoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật17/07/2019
Chị Ngọc Giao
NC7
 
500,000 
 

17/07/2019
Ẩn Danh 
NC7
 
1,000,000 
  

17/07/2019
Cô Nguyễn Kim Dung - GV Marie Curie (Con gái N.V.Trung 64-71)
NC7
 
1,000,000 
  

17/07/2019
PHUNG MANH THANG (chuyển khoản VCB)
NC7
 
500,000 
 

17/07/2019
Anh Thanh 
NC7
 
 
  50 kg gạo 

17/07/2019
Chị Ánh 
NC7
 
 
  50 kg gạo 

17/07/2019
Chị Thi 
NC7
 
 
  Nước tương (9 chai * 700ml + 9 chai * 100ml) + Nước mắm (6 chai * 750ml) + Muối (13 gói * 500g) + Bột ngọt (6 gói * 400g) + đường (10 gói * 1kg) + Nước rửa chén 2 can 

17/07/2019
Chú Mộng 
NC7
 
 
  9 kg thịt xay 

17/07/2019
Ẩn Danh  
NC7
 
 
  10 kg gạo 
ketoanNC7
#2 Đã gửi : 19/07/2019 lúc 03:06:04(UTC)
ketoanNC7


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-11-2015(UTC)
Bài viết: 1,444
Viet Nam
Đến từ: Thành phố Hồ Chí Minh

19/07/2019
Đỗ Thị Huyền Nga 
NC7
 
 
  Nước mắm (2 bình *2 lít) + dầu ăn (2 bình * 5 lít) + nước tương 5 lít + đường (10 gói * 1 kg ) + Hạt nêm (10 gói * 400g)

19/07/2019
Ẩn Danh   
NC7
 
 
  10 kg gạo  

19/07/2019
Ẩn Danh  
NC7
 
 
  3 kg ba rọi + 3 kg tép 
ketoanNC7
#3 Đã gửi : 24/07/2019 lúc 02:31:19(UTC)
ketoanNC7


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-11-2015(UTC)
Bài viết: 1,444
Viet Nam
Đến từ: Thành phố Hồ Chí Minh

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC7 được thu trực tiếp tại Quán NC7 do kế toán Quán Cơm NC7 ketoanNC7 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC7 được thu tại văn phòng Quỹ Bông Senhoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật22/07/2019
Bùi Vũ Trâm Anh + Bùi Vũ Đức Anh (ủng hộ 3 tháng)
NC7
 
6,000,000 
 

22/07/2019
KTS. Diệp Kim Hồng 
NC7
 
2,000,000 
  

22/07/2019
Quách Tiểu Phan 
NC7
 
1,000,000 
   

22/07/2019
Ẩn Danh (chuyển khoản VCB)
NC7
 
500,000 
   

22/07/2019
GĐ Huy & Nghi
NC7
 
 
  200 kg gạo
ketoanNC7
#4 Đã gửi : 24/07/2019 lúc 02:38:37(UTC)
ketoanNC7


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-11-2015(UTC)
Bài viết: 1,444
Viet Nam
Đến từ: Thành phố Hồ Chí Minh

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC7 được thu trực tiếp tại Quán NC7 do kế toán Quán Cơm NC7 ketoanNC7 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC7 được thu tại văn phòng Quỹ Bông Senhoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật24/07/2019
Nguyễn Thị Hoàng Phượng (365 NTP - Q10)
NC7
 
200,000 
 

24/07/2019
Ẩn Danh 
NC7
 
50,000 
  

24/07/2019
Nguyễn Ngọc Anh + La Linh 
NC7
 
2,000,000 
   

24/07/2019
Nguyễn Huệ Ly
NC7
 
1,800,000 
   

24/07/2019
Cô Lý Tuyết Hồng (Đài Loan)
NC7
 
3,500,000 
   

24/07/2019
Nguyễn Thị Thảo Ly - Q8
NC7
 
200,000 
   

24/07/2019
Bùi Hữu Tấn 62-69
NC7
 
 
 11 kg gạo   

24/07/2019
Trịnh Mỹ Huyền - q10
NC7
 
 
   100 kg gạo 

24/07/2019
Ẩn Danh 
NC7
 
 
  6 kg cá thu nhật  

24/07/2019
Cô Nga - Chợ Bình Điền 
NC7
 
 
  30 kg thịt heo
ketoanNC7
#5 Đã gửi : 26/07/2019 lúc 03:11:48(UTC)
ketoanNC7


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-11-2015(UTC)
Bài viết: 1,444
Viet Nam
Đến từ: Thành phố Hồ Chí Minh

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC7 được thu trực tiếp tại Quán NC7 do kế toán Quán Cơm NC7 ketoanNC7 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC7 được thu tại văn phòng Quỹ Bông Senhoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật26/07/2019
Ẩn Danh (22/07)
NC7
 
200,000 
 

26/07/2019
Ẩn Danh 
NC7
 
1,500,000 
  

26/07/2019
Ẩn Danh (chuyển khoản VCB)
NC7
 
200,000 
   
ketoanNC7
#6 Đã gửi : 30/07/2019 lúc 12:24:33(UTC)
ketoanNC7


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-11-2015(UTC)
Bài viết: 1,444
Viet Nam
Đến từ: Thành phố Hồ Chí Minh

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC7 được thu trực tiếp tại Quán NC7 do kế toán Quán Cơm NC7 ketoanNC7 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC7 được thu tại văn phòng Quỹ Bông Senhoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật29/07/2019
Lý Xoa Hương
NC7
 
1,000,000 
 

29/07/2019
Ẩn Danh (Quận 3)
NC7
 
500,000 
  

29/07/2019
LE HUY THUC MY (chuyển khoản VCB)
NC7
 
800,000 
   

29/07/2019
Nguyễn Thị Bích Liên 
NC7
 
 
   20 kg gạo 

 

ketoanNC7
#7 Đã gửi : 31/07/2019 lúc 03:19:58(UTC)
ketoanNC7


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-11-2015(UTC)
Bài viết: 1,444
Viet Nam
Đến từ: Thành phố Hồ Chí Minh

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC7 được thu trực tiếp tại Quán NC7 do kế toán Quán Cơm NC7 ketoanNC7 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC7 được thu tại văn phòng Quỹ Bông Senhoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật31/07/2019
Nguyễn Kim Ngọc
NC7
 
1,000,000 
 

31/07/2019
Nguyễn Thanh Xuân (Hoa Kỳ)
NC7
 
8,676,000 
  500 CAD * 17,352

31/07/2019
LA THI NHUNG_Q8 (chuyển khoản VCB)
NC7
 
500,000 
   

31/07/2019
Trần Cao Quốc Trí (249 Lê Trọng Tấn - Q.Tân Phú)
NC7
 
 
   200 kg gạo 

 


31/07/2019
Thái Văn Diếp
NC7
 
 
   50 kg gạo 

 


31/07/2019
Ẩn Danh 
NC7
 
 
   7 kg cá nục

 


31/07/2019
Ẩn Danh 
NC7
 
 
   10 kg gạo 

 


31/07/2019
GĐ Chị Phương (016 Lô D - CC Nguyễn Thiện Thuật - p.1 - Q3)
NC7
 
 
   100 kg gạo 

 


31/07/2019
Lê Thị Đức 
NC7
 
 
   50 kg gạo 

 

Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF | YAF © 2003-2020, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.593 giây.