Diễn đàn Soncamedia

Thông báo

Icon
Error

ketoanNC3
#1 Đã gửi : 01/08/2019 lúc 03:21:37(UTC)
ketoanNC3


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,108
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC8 được thu trực tiếp tại Quán NC8 do kế toán Quán Cơm NC8 ketoanNC8 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC8 được thu tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toánQuỹ Bông Sen KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật 1/8/2019
Chú Phạm Tấn Đức
NC8
 
50,000 
 

 1/8/2019
Ẩn danh - CK Eximbank
NC8
 
500,000 
 

 

Sửa bởi người viết 02/08/2019 lúc 01:45:05(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC3
#2 Đã gửi : 02/08/2019 lúc 01:48:32(UTC)
ketoanNC3


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,108
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC8 được thu trực tiếp tại Quán NC8 do kế toán Quán Cơm NC8 ketoanNC8 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC8 được thu tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toánQuỹ Bông Sen KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật 2/8/2019
Cô Mùi Vợ Thầy Chiêu - Giáo viên P.Ký
NC8
 
200,000 
 

 2/8/2019
Chị Trần Thị Kim Uyên
NC8
 
500,000 
 

 2/8/2019
Nguyễn Anh Quân
NC8
 
5,000,000 
 

 2/8/2019
Chị Tiên : NC2 ghi phiếu thu  nhận thay NC8 
NC8
 
500,000 
 

 2/8/2019
Cô Phương - Chung cư Long Sơn
NC8
 
 
 25kg Gạo

 2/8/2019
Cô Năm Cơm Tấm An Dương Vương
NC8
 
 
 30kg Dưa leo

 2/8/2019
Anh Lê Bùi Thanh Tùng- Lê Nguyễn Đoan Thy
NC8
 
 
 100kg Gạo

 

ketoanNC3
#3 Đã gửi : 03/08/2019 lúc 11:56:49(UTC)
ketoanNC3


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,108
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC8 được thu trực tiếp tại Quán NC8 do kế toán Quán Cơm NC8 ketoanNC8 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC8 được thu tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toánQuỹ Bông Sen KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật 3/8/2019
Ngô Văn Quỳnh ( AusTralia)
NC8
 
 
 100kg Gạo

 

ketoanNC3
#4 Đã gửi : 05/08/2019 lúc 01:19:16(UTC)
ketoanNC3


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,108
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC8 được thu trực tiếp tại Quán NC8 do kế toán Quán Cơm NC8 ketoanNC8 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC8 được thu tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toánQuỹ Bông Sen KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật 5/8/2019
Cô Năm Cơm Tấm An Dương Vương
NC8
 
 
 30kg Đậu bắp

 5/8/2019
Ẩn danh
NC8
 
 
 150kg Quần áo

 5/8/2019
Hai Em Trung - - Nguyên
NC8
 
500.000 
 

 5/8/2019
Ẩn danh
NC8
 
50.000 
 

 5/8/2019
Ẩn danh
NC8
 
 
 100kg Gạo

 

Sửa bởi người viết 08/10/2019 lúc 01:54:39(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC3
#5 Đã gửi : 06/08/2019 lúc 03:25:58(UTC)
ketoanNC3


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,108
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC8 được thu trực tiếp tại Quán NC8 do kế toán Quán Cơm NC8 ketoanNC8 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC8 được thu tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toánQuỹ Bông Sen KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật 6/8/2019
Nathan Nguyễn - Chuyên Toán Lê Hồng Phong 93-96 - CK Eximbank
NC8
 
1,000,000 
 

 6/8/2019
Ẩn danh - CK Eximbank
NC8
 
500,000 
 

 

ketoanNC3
#6 Đã gửi : 07/08/2019 lúc 01:30:58(UTC)
ketoanNC3


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,108
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC8 được thu trực tiếp tại Quán NC8 do kế toán Quán Cơm NC8 ketoanNC8 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC8 được thu tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toánQuỹ Bông Sen KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật 7/8/2019
Cô Vũ Thị Bích
NC8
 
11,580,000(500 USD x23.160) 
 

 7/8/2019
Cô Ngô Kiều Phúc Thảo : Tài trợ món Bún Bò Huế
NC8
 
7,000,000 
 

 7/8/2019
Chị Nguyệt ( USA )
NC8
 
4,632,000(200 USD x23.160) 
 

 7/8/2019
Chị Bích 
NC8
 
2,000,000 
 

 7/8/2019
Cô Năm Cơm Tấm An Dương Vương
NC8
 
 
 30kg Bí xanh

 7/8/2019
Cô Trang - Cựu học sinh P.Ký Lê Hồng Phong Khóa 72/79
NC8
 
 
 15 lít Nước rửa chén

 7/8/2019
Chị Thắm - Công Ty NikkiSo
NC8
 
 
 100kg Gạo

 

Sửa bởi người viết 07/08/2019 lúc 01:43:35(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC3
#7 Đã gửi : 09/08/2019 lúc 01:50:53(UTC)
ketoanNC3


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,108
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC8 được thu trực tiếp tại Quán NC8 do kế toán Quán Cơm NC8 ketoanNC8 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC8 được thu tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toánQuỹ Bông Sen KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật 9/8/2019
Công Ty TNHH Tân Thuận
NC8
 
1.000.000 
 

 9/8/2019
Huynh Thị Hue - CK Eximbank
NC8
 
2.000.000 
 

 9/8/2019
Cô Năm Cơm Tấm An Dương Vương
NC8
 
 
 30kg Bí xanh

 9/8/2019
Ẩn danh
NC8
 
 
 50kg Quần áo

 9/8/2019
Ngô Gia Bảo Lộc
NC8
 
 
 12 lít Dầu ăn,6 lít Nước mắm

 9/8/2019
Bạn Cô Kim Liên
NC8
 
 
 100kg Rau muống

 9/8/2019
Gia đình Bé Minh Đức + Phương Mai
NC8
 
500.000 
 

 9/8/2019
Ban Kế toán Công ty Konoike Vina
NC8
 
1.100.000 
 

 9/8/2019
Anh Quỳnh
NC8
 
 
 100kg Gạo

 

Sửa bởi người viết 12/08/2019 lúc 12:55:12(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC3
#8 Đã gửi : 12/08/2019 lúc 01:20:08(UTC)
ketoanNC3


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,108
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC8 được thu trực tiếp tại Quán NC8 do kế toán Quán Cơm NC8 ketoanNC8 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC8 được thu tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toánQuỹ Bông Sen KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật 12/8/2019
Tina Nguyen ( USA)
NC8
 
2.314,000(100 USD x23.140) 
 

 12/8/2019
Chú Tùng
NC8
 
1,000,000 
 

 12/8/2019
Thu từ Nhà hảo tâm Nụ Cười 3 - Em đến trường tài trợ SÚP NUI NẤU THỊT HEO ngày 12-8-2019 ( PT 006523)
NC8
 
6.996.000
 

 12/8/2019
Ẩn danh 
NC8
 
 
 50kg Gạo

 12/8/2019
Chú Lý Hữu Đức
NC8
 
 
 24kg Đường,4kg Hạt nêm,2kg Bột ngọt,10kg Muối

 12/8/2019
Cô Năm Cơm Tấm An Dương Vương
NC8
 
 
 15kg củ cải trắng,15kg cà rốt

 12/8/2019
Ẩn danh
NC8
 
 
 40kg Gạo , 4 lít Nước mắm

 

ketoanNC3
#9 Đã gửi : 13/08/2019 lúc 02:04:01(UTC)
ketoanNC3


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,108
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC8 được thu trực tiếp tại Quán NC8 do kế toán Quán Cơm NC8 ketoanNC8 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC8 được thu tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toánQuỹ Bông Sen KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật 13/8/2019
Nathan Nguyễn - Chuyên Toán Lê Hồng Phong 93-96 - CK Eximbank
NC8
 
1,000,000 
 

 13/8/2019
Chị Hà
NC8
 
2,000,000 
 

 13/8/2019
Bà Phan Thị Mai
NC8
 
1,000,000 
 

 13/8/2019
Nguyễn Văn Tốt
NC8
 
 
 100kg Gạo

 

Sửa bởi người viết 14/08/2019 lúc 01:29:38(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC3
#10 Đã gửi : 14/08/2019 lúc 01:31:16(UTC)
ketoanNC3


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,108
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC8 được thu trực tiếp tại Quán NC8 do kế toán Quán Cơm NC8 ketoanNC8 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC8 được thu tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toánQuỹ Bông Sen KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật 14/8/2019
Cô Năm Cơm Tấm An Dương Vương
NC8
 
 
 15kg cà rốt ,15kg củ cải trắng

 14/8/2019
Ẩn danh
NC8
 
 
 50kg Quần áo

 

ketoanNC3
#11 Đã gửi : 15/08/2019 lúc 10:29:39(UTC)
ketoanNC3


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,108
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC8 được thu trực tiếp tại Quán NC8 do kế toán Quán Cơm NC8 ketoanNC8 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC8 được thu tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toánQuỹ Bông Sen KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật 15/8/2019
Bùi Thanh Hải
NC8
 
200,000 
 

 15/8/2019
Công Ty TNHH DICOLINIT - CK Eximbank
NC8
 
3,500,000 
 

 15/8/2019
Đỗ Thị Phương Loan - CK Eximbank
NC8
 
500,000 
 

 15/8/2019
Chú Phú
NC8
 
 
 100kg Gạo ,10kg Đường

 

Sửa bởi người viết 15/08/2019 lúc 02:57:00(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF | YAF © 2003-2020, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.695 giây.