Diễn đàn Soncamedia

Thông báo

Icon
Error

ketoanNC1
#1 Đã gửi : 01/08/2019 lúc 03:25:20(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,065
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

01/08/2019
 Anh Danh
 NC1
 
2,000,000 
 

01/08/2019
 Ẩn danh (PT 010438)
 NC1
 
100,000 
 

01/08/2019
 Chị Tú
 NC1
 
500,000 
 

01/08/2019
 Anh MInh
 NC1
 
300,000 
 

01/08/2019
 Ẩn danh (PT 010296)  
 NC1
 
 
  100kg gạo (50kg x 2)

01/08/2019
 Cô Tăng Thị Phượng
 NC1
 
 
  50kg gạo + 10l dầu (5l x 2)

01/08/2019
 Cô Lưu Phương Tuyết
 NC1
 
 
  30kg gạo + 1,5kg đường

01/08/2019
 Nhóm bạn Hào + MỸ + Ngọc + Loan
 NC1
 
 
  75kg gạo (25kg x 3)

01/08/2019
 anh Lâm Văn Mỹ
 NC1
 
 
  5kg muối (1kg x 5) +10kg gạo + 1l dầu

Sửa bởi người viết 02/08/2019 lúc 03:47:10(UTC)  | Lý do: Bổ sung thông tin nhà hảo tâm

ketoanNC1
#2 Đã gửi : 02/08/2019 lúc 04:09:15(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,065
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

02/08/2019
 Anh Trần Kiến Tám
 NC1
 
200,000 
 

02/08/2019
 Ẩn danh (PT 010442)
 NC1
 
500,000 
 

02/08/2019
 Gia đình anh Việt Anh
 NC1
 
1,000,000 
 

02/08/2019
 Chị Nga (CK ngày 24/7)
 NC1
 
2,530,000 
 

02/08/2019
 Cô Đoàn Thị Loan (CK ACB ngày 25/7)  
 NC1
 
185,000 
  

02/08/2019
 Ẩn danh (CK ACB ngày 26/7)
 NC1
 
100,000 
  

02/08/2019
 Chị Phạm Hồng Hạnh (CK ACB ngày 26/7)
 NC1
 
500,000 
  

02/08/2019
 Dang Chanh Tha Ba Khang Thi Ly (CK ACB ngày 29/7)
 NC1
 
2,000,000 
  

02/08/2019
 Chị Thạch Uyên (CK ACB ngày 2/8)
 NC1
 
500,000 
  

02/08/2019
 Chị Nguyễn Hồng NƯơng
 NC1
 
2,000,000 
 

02/08/2019
 Anh Vũ + Chị Linh
 NC1
 
1,000,000 
 

02/08/2019
 Gia đinh Minh Phượng
 NC1
 
1,000,000 
 

02/08/2019
 Ẩn danh (PT 010453)
 NC1
 
100,000 
 

02/08/2019
 Anh Hưng  
 NC1
 
50,000 
  

02/08/2019
 Chị Văn Đức Ngọc Sương
 NC1
 
3,000,000 
  

02/08/2019
 Anh Bằng
 NC1
 
500,000 
  

02/08/2019
 Cô Linh Thu 
 NC1
 
 
  40kg gạo + 5l nước tương (10chai x 500ml)

02/08/2019
 97 - Nguyễn Tiểu La
 NC1
 
 
  50kg gạo

02/08/2019
 Ẩn dnah (PT 010303)
 NC1
 
 
  100kg gạo (50kg x 2)

02/08/2019
 Chị Tiên (Nhận về từ Nụ Cười 2)
 NC1
 
500,000 
  

02/08/2019
 Chị Lý Hồng Ngân 
 NC1
 
 
  150kg gạo (50kg x 3) + 120 gói mì + 5l nước mắm (1l x 5) + 3,25l nước tương ( 5c x 0.65l) + 5kg đường (1kg x 5),3,5kg muối (0.7kg x 5) + 15lit dầu ăn (5lit x 3) 

02/08/2019
 Bạn Kim Long
 NC1
 
1,000,000 
  

02/08/2019
 Chị Phan Thanh Thủy
 NC1
 
 
  50kg gạo

02/08/2019
 Bé Huỳnh Phương Linh
 NC1
 
 
  20kg gạo (10kg x 2) + 2kg đường (1kg x 2) + 1l nước tương (0.5l x 2) +170g bột nêm

Sửa bởi người viết 03/08/2019 lúc 03:35:25(UTC)  | Lý do: Bổ sung thông tin nhà hảo tâm

ketoanNC1
#3 Đã gửi : 03/08/2019 lúc 03:44:53(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,065
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

03/08/2019
 Ẩn danh (PT 010458)
 NC1
 
 
 18l nước tương (36c x 500ml) + 25l dầu (5l x 5)

03/08/2019
 Chị Tú Diệu
 NC1
 
1,000,000 
 

03/08/2019
 Chị Nguyễn Thị Thu Hương
 NC1
 
500,000 
 

03/08/2019
 Ẩn danh (PT 010461)
 NC1
 
300,000 
 

03/08/2019
 Chị Huỳnh Thị Thanh Vy  
 NC1
 
 
  100kg gạo (50kg x 2)

03/08/2019
 Anh Phan Cao Đông
 NC1
 
1,000,000 
  

03/08/2019
 Chị Nguyễn Hoàng Nguyệt Ánh
 NC1
 
1,000,000 
  

03/08/2019
 Chị Kim NGọc
 NC1
 
1,000,000 
  

03/08/2019
 Chị Châu Phương Thảo
 NC1
 
500,000 
  

03/08/2019
 Anh Ngô Văn Quỳnh
 NC1
 
 
 100kg gạo (50kg x 2)

03/08/2019
 Ẩn danh (PT 010468)
 NC1
 
2,000,000 
 

03/08/2019
 Chị DI Thu Vân
 NC1
 
2,000,000 
 

03/08/2019
 Cô Doan Ba Tam
 NC1
 
 
 50kg gạo

03/08/2019
 Ẩn danh (PT 010308)  
 NC1
 
 
  50kg gạo + 6l nước tương (12c x 0.5l)

03/08/2019
 Anh Nguyễn Tuấn Lĩnh
 NC1
 
 
  100kg gạo (50kg x 2)

03/08/2019
 Chị Hạnh
 NC1
 
 
  100kg gạo (50kg x 2)

03/08/2019
 Chị Phương
 NC1
 
 
  10kg gạo

Sửa bởi người viết 05/08/2019 lúc 02:11:34(UTC)  | Lý do: Bổ sung thông tin nhà hảo tâm

ketoanNC1
#4 Đã gửi : 05/08/2019 lúc 02:16:52(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,065
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

05/08/2019
 Anh Minh Quang
 NC1
 
1,000,000 
 

05/08/2019
 Anh Đạt
 NC1
 
200,000 
 

05/08/2019
 Chị Kiều NGọc Anh
 NC1
 
1,000,000 
 

05/08/2019
 Anh Nguyễn Hoàn Vũ
 NC1
 
1,000,000 
 

05/08/2019
 Chị Liệu Lý + Liệu Nguyện  
 NC1
 
 
  50kg gạo

05/08/2019
 Chị Võ Thị Mỹ Khanh
 NC1
 
 
  50kg gạo

05/08/2019
 Anh Nguyễn Tuấn Lĩnh
 NC1
 
 
  50l nước tương (100c x 0.5l) + 48kg đường (12kg x 4)

05/08/2019
 Anh Võ Tấn Lộc
 NC1
 
 
  100kg gạo (50kg x 2)

05/08/2019
 Chị Nguyễn Thị Mai Dung
 NC1
 
 
  10kg gạo 

05/08/2019
 Anh Nguyễn Hoàn Vũ
 NC1
 
1,000,000 
 

05/08/2019
 Anh Trung  
 NC1
 
 
  50kg gạo

05/08/2019
 Ẩn danh (PT 010318)
 NC1
 
 
  50kg gạo

05/08/2019
 Cô Loan
 NC1
 
 
  50kg gạo

05/08/2019
 Cô Đào
 NC1
 
 
  100kg gạo (50kg x 2)

05/08/2019
 Ẩn danh (PT 010321)
 NC1
 
 
  20kg gạo 

05/08/2019
 Ẩn danh (PT 010322)
 NC1
 
 
  80kg gạo 

Sửa bởi người viết 06/08/2019 lúc 02:18:34(UTC)  | Lý do: Bổ sung thông tin nhà hảo tâm

ketoanNC1
#5 Đã gửi : 06/08/2019 lúc 02:24:13(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,065
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

06/08/2019
 Gia đình ông Trần Thanh Võ - Quận 3
 NC1
 
500,000 
 

06/08/2019
 Chị Nguyễn Thị Thanh Vân
 NC1
 
1,000,000 
 

06/08/2019
 Anh Tuấn Anh
 NC1
 
500,000 
 

06/08/2019
 Ẩn danh (PT 010477)
 NC1
 
200,000 
 

06/08/2019
 Anh Đặng Thanh Hải  
 NC1
 
1,000,000 
  

06/08/2019
 Ẩn danh (PT 010323)
 NC1
 
 
  10kg gạo 

06/08/2019
 Chị Ni  
 NC1
 
 
  100kg gạo (50kg x 2)

06/08/2019
 Cô Lan
 NC1
 
 
  100kg gạo (50kg x 2) 

Sửa bởi người viết 07/08/2019 lúc 01:46:50(UTC)  | Lý do: Bổ sung thông tin nhà hảo tâm

ketoanNC1
#6 Đã gửi : 07/08/2019 lúc 01:48:49(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,065
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

07/08/2019
 Chị Hải Anh
 NC1
 
3,000,000 
 

07/08/2019
 Chị Mỹ Hồng
 NC1
 
1,000,000 
 

07/08/2019
 Cô Liên Nhi
 NC1
 
 
 60kg gạo (50kg + 10kg)

07/08/2019
 Chị Dung Sài Gòn
 NC1
 
 
 50kg gạo (25kg x 2)

07/08/2019
 Gas Đại Á
 NC1
 
 
 50kg gạo + 5l dầu

Sửa bởi người viết 09/08/2019 lúc 11:59:35(UTC)  | Lý do: Bổ sung thông tin nhà hảo tâm

ketoanNC1
#7 Đã gửi : 09/08/2019 lúc 12:12:48(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,065
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

08/08/2019
 Anh BI
 NC1
 
500,000 
 

08/08/2019
 Bé Võ Thị Thảo Trang
 NC1
 
1,000,000 
 

08/08/2019
 Chị Vũ Thị Hồng
 NC1
 
1,000,000 
 

08/08/2019
 Ẩn danh (PT 010485)
 NC1
 
300AUD x 15,564 = 4,669,200 
 

08/08/2019
 Chú Nguyễn Tấn Lộc  
 NC1
 
1,000,000 
  

08/08/2019
 Anh Chị Hùng Duyên
 NC1
 
 
  20kg gạo (5kg x 4) + 2kg đường (1kg x 2) + 3kg muối (1kg x 3) + 2lit dầu (1l x 2)

08/08/2019
 Anh Chị Bích Phương + Ngọc Hùng
 NC1
 
 
  20kg gạo + 1l nước tương (0.5l x 2)

08/08/2019
 148B_ Trần Quang Cơ
 NC1
 
 
  100kg gạo (50kg x 2)

08/08/2019
 Ẩn danh (PT 010331)
 NC1
 
 
  100kg gạo (50kg x 2)

08/08/2019
 Chị Hà Hân
 NC1
 
 
  50kg gạo (25kg x 2)

ketoanNC1
#8 Đã gửi : 09/08/2019 lúc 01:06:27(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,065
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

09/08/2019
 Ẩn danh (PT 010487)
 NC1
 
180,000 
 

09/08/2019
 Cô Phạm Nguyệt Quới
 NC1
 
2,000,000 
 

09/08/2019
 Ẩn danh (PT 010489)
 NC1
 
1,000,000 
 

09/08/2019
 Ẩn danh (PT 010334)
 NC1
 
 
 10kg gạo + 2l dầu ăn + 1lit nước tương (0.5l x 2)

09/08/2019
 Chị Nguyễn Thanh Hương 
 NC1
 
 
  50kg gạo

09/08/2019
 Chị Hà Phương
 NC1
 
 
  100kg gạo (10kg x 10)

09/08/2019
 Ẩn danh (PT 010337)
 NC1
 
 
  50kg gạo

09/08/2019
 Ẩn danh (PT 010490)
 NC1
 
500,000 
  

09/08/2019
 Cô Hạnh
 NC1
 
500,000 
  

09/08/2019
 Chú Dư Thiên Đức
 NC1
 
200,000 
  

Sửa bởi người viết 10/08/2019 lúc 02:35:32(UTC)  | Lý do: Bổ sung thông tin nhà hảo tâm

ketoanNC1
#9 Đã gửi : 10/08/2019 lúc 02:37:45(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,065
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

10/08/2019
 Anh Huỳnh Chí Huy
 NC1
 
20,000 
 

10/08/2019
 Ẩn danh (PT 010494)
 NC1
 
1,000,000 
 

10/08/2019
 Chị Huyền
 NC1
 
500,000 
 

10/08/2019
 Chị Nguyễn Thị Trang
 NC1
 
200,000 
 

10/08/2019
 Chị Thúy 
 NC1
 
 
  10kg gạo (5kg x 2) + 2l dầu ăn (1l x 2)

10/08/2019
 Chị Ngọc
 NC1
 
 
  100kg gạo (50kg x 2)

Sửa bởi người viết 10/08/2019 lúc 03:18:52(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC1
#10 Đã gửi : 12/08/2019 lúc 04:34:54(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,065
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

12/08/2019
Chú Hoàng
 NC1
 
200,000 
 

12/08/2019
 Ẩn danh (PT 010498)
 NC1
 
60USD x  22,490 + 700,000 = 2,049,400
 

12/08/2019
 Anh Võ Thành Quang
 NC1
 
500,000 
 

12/08/2019
 bé Phan Khải Minh
 NC1
 
1,000,000 
 

12/08/2019
 Mai Giang Thùy + Mai Thiện Mỹ
 NC1
 
 
  50kg gạo (10kg x 5)

12/08/2019
 Chị Bé (Cô Giang)
 NC1
 
 
  100kg gạo (50kg x 2)

12/08/2019
 Ẩn danh (PT 010342)
 NC1
 
 
  6,5kg đường (0.5kg x 13)

12/08/2019
 203 Bis Bùi Viện
 NC1
 
 
  50kg gạo

12/08/2019
 Anh Nguyễn Quang Trường
 NC1
 
 
  2l dầu (1l x 2) + 2kg đường + 2kg muối + 1l nước tương (0.5l x 2)

12/08/2019
 Cô Võ Ngọc Anh (PD: Diệu Thọ)
 NC1
 
 
  100kg gạo (50kg x 2)

12/08/2019
 Ẩn danh (PT 010346)
 NC1
 
 
  100kg gạo (50kg x 2)

12/08/2019
 Chị Nguyễn Thị Kim Ngọc 
 NC1
 
 
  150kg gạo (50kg x 3)

12/08/2019
 Anh Lê Hữu Tâm
 NC1
 
 
  50kg gạo + 120 gói mì (4 thùng x 30 gói)

ketoanNC1
#11 Đã gửi : 13/08/2019 lúc 12:50:20(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,065
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

13/08/2019
 Chị Nguyễn Thị Lan Hương
 NC1
 
1,000,000 
 

13/08/2019
 Anh Nguyễn Văn Minh
 NC1
 
500USD x  23,135  = 11,567,500
 

13/08/2019
 Cô Hoa
 NC1
 
200,000 
 

13/08/2019
 Chị Trương Cẩm Phương
 NC1
 
1,400,000 
 

13/08/2019
 Anh Bùi Chấn Tiến
 NC1
 
 
  200kg gạo (50kg x 4)

13/08/2019
 Cô Huỳnh Vân Trang
 NC1
 
 
  10kg gạo + 0,5l nước mắm

13/08/2019
 Cô Nguyễn Thị Tím
 NC1
 
 
  80kg gạo (50kg + 30kg)

13/08/2019
 Ẩn danh
 NC1
 
500,000 
 

Sửa bởi người viết 15/08/2019 lúc 11:34:34(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC1
#12 Đã gửi : 15/08/2019 lúc 11:17:58(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,065
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

14/08/2019
Anh Khải
 NC1
 
500,000 
 

14/08/2019
Bé Trương Thị Đức, cô Khanh, Vỉnh Khuyêt Thanh Vân, cô Thủy,  Nguyễn Công Hạp, Phạm Kim Nguyên, Phan Thị Điệp
 NC1
 
4.000,000 
 

14/08/2019
 Cô Hoàng
 NC1
 
100 USD
 

14/08/2019
 Anh Tú
 NC1
 
200.000 
.

14/08/2019
 Chú Hai xe ôm
 NC1
 
500.000 
  

14/08/2019
 Cao Thị Bích Vân (149/6 Cô Giang )
 NC1
 
 
 30kg gạo + 5l dầu ăn

14/08/2019
Ẩn danh (PT 010953)
 NC1
 
 
25kg gạo

14/08/2019
 Chị Trần Thị Thu Thủy
 NC1
 
 
 200 trứng

14/08/2019
 Ẩn danh (PT 010956)
 NC1
 
 
.50kg gạo

14/08/2019
 Cô Vân
 NC1
 
 
  20kg gạo

14/08/2019
Cô Hiền Tâm
 NC1
 
 
 150kg gạo (6 x 25kg) + 300 gói mì (10 thùng x 30 gói) + 50l dầu ăn (5lit x 10) + 10l nước mắm (5l x 2)

14/08/2019
Ẩn danh (PT 010959)
 NC1
 
 
 200kg gạo (50kg x 4)

14/08/2019
 Chị Linh
 NC1
 
 
 100kg gạo (50kg x 2)

14/08/2019
 Tina + Bí Ngô + Cà Rốt
 NC1
 
500.000 
.

14/08/2019
 Anh Sơn + Khanh
 NC1
 
 
  50kg gạo

14/08/2019
 Chị Châu
 NC1
 
 
50kg gạo + 2lit nước mắm(1l x 2) + 3.5l nước tương (7c x 500ml) + 500g đường

14/08/2019
 Bạn Hòa Hiếu
 NC1
 
 
  100kg gạo (50kg x 2) + 12l dầu ăn (1l x 12) + 5kg đường ( 1kg x 5)

Sửa bởi người viết 15/08/2019 lúc 12:24:21(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC1
#13 Đã gửi : 15/08/2019 lúc 11:50:56(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,065
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

15/08/2019
 Anh Vinh
 NC1
 
200.000 
  

15/08/2019
 Lê Thị Minh Nguyệt
 NC1
 
1.000.000 
  

15/08/2019
Chú Nguyễn Hòa Hưng (Quán 10)
 NC1
 
500.000 
  

15/08/2019
 Nguyễn Hữu Anh Tú, Nguyễn Hữu Anh Minh
 NC1
 
500.000 
  

15/08/2019
Lê Nguyễn Phương
 NC1
 
500.000 
  

15/08/2019
Lê Nguyên Trung
 NC1
 
500.000 
  

15/08/2019
Chị Duyên
 NC1
 
1.000.000 
  

15/08/2019
Chị Xuân
 NC1
 
1.000.000 
  

15/08/2019
Cô Xuân (Quận 1)
 NC1
 
500.000 
  

15/08/2019
Nhóm bạn Thiện+Khang + Quỳnh
 NC1
 
2.000.000 
  

15/08/2019
Bà Tư + Tiểu Bình
 NC1
 
500.000 
  

15/08/2019
Dũng Hằng + Âu Dương Loan (Quận 8)
 NC1
 
 
  6l dầu ăn (1l x 6)+ 4kg muối (1kg x 4) + 6kg đường (1kg x 6)

15/08/2019
Cô Nguyễn Mai Kim Tuyến
 NC1
 
 
  150kg gạo ( 50kg + 10kg x 10)

15/08/2019
TK 51/30 Võ Văn Kiệt _ Quận 1
 NC1
 
 
  100kg gạo (50kg x 2)

15/08/2019
Chị Châu Hoàng Anh
 NC1
 
 
  12l nước tương (24c x 500ml)

15/08/2019
Chú Dũng
 NC1
 
 
  50kg gạo

15/08/2019
Ẩn danh (PT 010969)
 NC1
 
 
  10kg gạo

15/08/2019
Chị Thảo
 NC1
 
 
  20kg gạo (10kg x 2)

15/08/2019
Anh Trường
 NC1
 
500,000 
  

15/08/2019
Gia đình Kim Mai Tuấn
 NC1
 
 
  100kg gạo

15/08/2019
Cô Lý Minh Phương
 NC1
 
5,000,000 
  

15/08/2019
Cô 35/11 _ Trần Đình Xu
 NC1
 
 
  40kg gạo

15/08/2019
Chú Tấn Sang
 NC1
 
 
  60kg gạo

15/08/2019
Ẩn danh (PT 010974)
 NC1
 
 
  100kg gạo (50kg x 2)

15/08/2019
 Cô Tâm
 NC1
 
 
  53kg gạo (28kg + 25kg)

15/08/2019
Chị Đức + Chị Thu
 NC1
 
 
  100kg gạo

Sửa bởi người viết 16/08/2019 lúc 11:15:26(UTC)  | Lý do: Bổ sung thông tin nhà hảo tâm

Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF | YAF © 2003-2020, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 2.058 giây.