Diễn đàn Soncamedia

Thông báo

Icon
Error

ketoanNC6
#1 Đã gửi : 01/08/2019 lúc 02:55:21(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,527
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

01/08/2019
 Thịt đùi (7 kg x 65.000) 
 
 455.000

01/08/2019
Mắm ruốc ( 1,5 kg x 70.000)  
 
 105.000

01/08/2019
 Cải nhún (8 kg x 11.000)
 
88.000

01/08/2019
 Sả xay (1 kg x 12.000)
 
12.000

01/08/2019
Tiền rác tháng 8  
 
 100.000

01/08/2019
 Chuối (20 kg x 7.500)
 
150.000

01/08/2019
   Bán suất ăn:     183 phần x 2.000.                                                      Hỗ trợ cụ già neo đơn Phường 14:  4 phần
366.000 
 

01/08/2019
   Tổng cộng 
 366.000
 910.000

ketoanNC6
#2 Đã gửi : 02/08/2019 lúc 02:09:18(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,527
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

02/08/2019
 Nạc xay (7 kg x 65.000) 
 
 455.000

02/08/2019
Trứng gà nhỏ (100 quả x 1.700)  
 
 170.000

02/08/2019
 Trứng gà lớn (100 quả x 1.900)
 
190.000

02/08/2019
Chả cá (15 kg x 25.000)  
 
 375.000

02/08/2019
 Chuối (20 kg x 7.500)
 
150.000

02/08/2019
   Bán suất ăn:     177 phần x 2.000.                                                      Hỗ trợ cụ già neo đơn Phường 14:  4 phần
354.000 
 

02/08/2019
   Tổng cộng 
 354.000
 1.340.000

ketoanNC6
#3 Đã gửi : 03/08/2019 lúc 01:35:17(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,527
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

03/08/2019
 Hành, cần 
 
 15.000

03/08/2019
Cà chua (3 kg x 5.000)  
 
 15.000

03/08/2019
 Chuối (5,5 kg x 7.500)
 
40.000

03/08/2019
   Bán suất ăn:     110 phần x 2.000.                                                      Hỗ trợ cụ già neo đơn Phường 14:  4 phần
220.000 
 

03/08/2019
   Tổng cộng 
 220.000
 70.000

ketoanNC6
#4 Đã gửi : 05/08/2019 lúc 01:14:37(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,527
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

05/08/2019
 Tiền nhà tháng 8 
 
 17.000.000

05/08/2019
Cải thìa (5 kg x 9.000)  
 
 45.000

05/08/2019
Bí + bầu (13 kg x 9.000)  
 
 117.000

05/08/2019
 Chuối (20 kg x 7.500)
 
150.000

05/08/2019
   Bán suất ăn:     226 phần x 2.000.                                                      Hỗ trợ cụ già neo đơn Phường 14:  4 phần
452.000 
 

05/08/2019
   Tổng cộng 
 452.000
 17.312.000

ketoanNC6
#5 Đã gửi : 06/08/2019 lúc 01:57:23(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,527
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

06/08/2019
 Thịt đùi (15 kg x 65.000) 
 
 975.000

06/08/2019
Cải ngọt (15 kg x 10.000)  
 
 150.000

06/08/2019
Hành, ngò  
 
 10.000

06/08/2019
 Chuối (11 kg x 7.500)
 
80.000

06/08/2019
   Bán suất ăn:     176 phần x 2.000.                                                      Hỗ trợ cụ già neo đơn Phường 14:  4 phần
352.000 
 

06/08/2019
   Tổng cộng 
 352.000
 1.215.000

ketoanNC6
#6 Đã gửi : 07/08/2019 lúc 01:28:05(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,527
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

07/08/2019
 Đậu hũ (110 miếng x 1.820) 
 
 200.000

07/08/2019
 Chuối (20 kg x 7.500)
 
150.000

07/08/2019
   Bán suất ăn:     185 phần x 2.000.                                                      Hỗ trợ cụ già neo đơn Phường 14:  4 phần
370.000 
 

07/08/2019
   Tổng cộng 
 370.000
 350.000

ketoanNC6
#7 Đã gửi : 08/08/2019 lúc 02:44:07(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,527
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

08/08/2019
 Bắp bò (20 kg x 135.000)  
 
 2.700.000

08/08/2019
Rau răm (1,5 kg x 13.333)   
 
 20.000

08/08/2019
  Sả cây + xay (3,5 kg x 12.000)
 
 42.000

08/08/2019
   Ớt xay ( 0.5 kg x 40.000)
 
 20.000

08/08/2019
   Ớt trái (0,3 kg x 70.000)
 
 21.000

08/08/2019
   Rau quế (2 kg x 20.000)
 
 40.000

08/08/2019
   Ngò gai  (2 kg x 30.000)
 
 60.000

08/08/2019
   Hành tây  (2 kg x 15.000))
 
 30.000

08/08/2019
   Rau muống bào (5 kg x 15.000)
 
 75.000

08/08/2019
   Giá (5 kg x 8.000)
 
 40.000

08/08/2019
   Thơm ( 7 trái x 8.000)
 
 56.000

08/08/2019
   Mắm ruốc ((2 kg x 70.000)
 
 140.000

08/08/2019
   Hột màu điều
 
 10.000

08/08/2019
   Bún (40 kg x 7.000)
 
 280.000

08/08/2019
   Tắc (1,5 kg x 16.000)
 
 24.000

08/08/2019
   Hành lá (1 kg x 26.000)
 
 26.000

08/08/2019
   Gas + Gia vị
 
 500.000

08/08/2019
   Công dọn dẹp, nấu nướng
 
 500.000

08/08/2019
   Bán suất ăn:      420 phần x 1.000.                                                      Hỗ trợ cụ già neo đơn Phường 14:  4 phần
420.000 
 

08/08/2019
   Tổng cộng 
 420.000
 4.584.000

ketoanNC6
#8 Đã gửi : 09/08/2019 lúc 02:41:38(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,527
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

09/08/2019
 Sả xay (0,5 kg x 12.000) 
 
 6.000

09/08/2019
Cải thìa (15 kg x 11.000)  
 
 165.000

09/08/2019
 Vận chuyển trứng gà
 
100.000

09/08/2019
 Bao đựng rác (5 kg x 24.000)
 
120.000

09/08/2019
Tiền gas (2 bình x 868.000)  
 
 1736.000

09/08/2019
 Chuối (13,3 kg x 7.500)
 
100.000

09/08/2019
   Bán suất ăn:     211 phần x 2.000.                                                      Hỗ trợ cụ già neo đơn Phường 14:  4 phần
422.000 
 

09/08/2019
   Tổng cộng 
 422.000
 2.227.000

ketoanNC6
#9 Đã gửi : 10/08/2019 lúc 01:29:42(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,527
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

10/08/2019
 Cải ngọt (10 kg x 10.000) 
 
 100.000

10/08/2019
Bí xanh (8 kg x 10.000)  
 
 80.000

10/08/2019
Hành, ngò  
 
 15.000

10/08/2019
 Chuối (13,33 kg x 7.500)
 
100.000

10/08/2019
   Bán suất ăn:     114 phần x 2.000.                                                      Hỗ trợ cụ già neo đơn Phường 14:  4 phần
228.000 
 

10/08/2019
   Tổng cộng 
 228.000
 295.000

ketoanNC6
#10 Đã gửi : 12/08/2019 lúc 02:16:13(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,527
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

12/08/2019
 Gà đùi SANDER thùng 15 kg (4t x 435.000) 
 
 1.740.000

12/08/2019
Cải ngọt (8 kg x 10.000)  
 
 80.000

12/08/2019
 Cải thảo ( 13 kg x 10.000)
 
130.000

12/08/2019
 Sả xay (1 kg x 12.000)
 
12.000

12/08/2019
Chuối (20 kg x 7.500)  
 
 150.000

12/08/2019
 Nghệ + cà ri (4 gói x 5.500))
 
22.000

12/08/2019
   Bán suất ăn:     180 phần x 2.000.                                                      Hỗ trợ cụ già neo đơn Phường 14:  4 phần
360.000 
 

12/08/2019
   Tổng cộng 
 360.000
 2.134.000

ketoanNC6
#11 Đã gửi : 13/08/2019 lúc 01:07:32(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,527
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

13/08/2019
 Cà chua (3 kg x 8.000)Hành, cần 
 
 24.000

13/08/2019
Hành, cần  
 
 15.000

13/08/2019
 Chuối (10 kg x 7.500)
 
75.000

13/08/2019
 Thịt đùi (8 kg x 65.000)
 
520.000

13/08/2019
   Bán suất ăn:     200 phần x 2.000.                                                      Hỗ trợ cụ già neo đơn Phường 14:  4 phần
400.000 
 

13/08/2019
   Tổng cộng 
 400.000
 634.000

Sửa bởi người viết 13/08/2019 lúc 01:57:05(UTC)  | Lý do: bổ sung chi phí

ketoanNC6
#12 Đã gửi : 14/08/2019 lúc 02:02:25(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,527
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

14/08/2019
 Chao (10 hũ x 22.000) 
 
 220.000

14/08/2019
Cà chua (2 kg x 8.000)  
 
 16.000

14/08/2019
Rau ôm  
 
 5.000

14/08/2019
 Chuối (13,33 kg x 7.500)
 
100.000

14/08/2019
   Bán suất ăn:     154 phần x 2.000.                                                      Hỗ trợ cụ già neo đơn Phường 14:  4 phần
308.000 
 

14/08/2019
   Tổng cộng 
 308.000
 341.000

Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF | YAF © 2003-2020, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.805 giây.