Diễn đàn Soncamedia

Thông báo

Icon
Error

ketoanNC3
#1 Đã gửi : 04/09/2019 lúc 01:26:48(UTC)
ketoanNC3


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,108
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi
4 /9/2019
Thuê Văn phòng Dự án Em Đến Trường Tháng 9-2019
 
8,500,000
5 /9/2019
Em Võ Tấn Lộc - Lớp 7 - Trường Hoàng Quốc Việt : Bảo hiểm y tế 
 
563,000
11 /9/2019
Em Lê Minh Tài : Lớp 11 - Trương THPT Ernst Thalmann : Học phí Tháng 9 /2019: Học phí chính khóa ( 120.000),Học phí 2 buổi ( 300.000),Anh văn (195.000),Sổ liên lạc điện tử ( 120.000),Chi phí nhà trường ( 85.000),Bảo hiểm tai nạn(30.000), Bảo hiểm y tế ( 563.000)
 
1.413,000
11 /9/2019
Em Nguyễn Thị Ngọc Hậu : Lớp 7 - Trường Hoàng Quốc Việt : Bảo hiểm y tế
 
563,000
11 /9/2019
Em Trường Hoàng Minh : Lớp 6 - Trung tấm Giáo dục Thường xuyên  Quận 4 : Bảo hiểm y tế 3 Tháng ( 140.000),Học phí từ Tháng 8 đến Tháng 12/2019 ( 300,000)
 
440,000
16 /9/2019
Em Hồ Thị Liễu : Lớp 7- Trung  tâm  Giáo dục Thường xuyên Quận 4 : Bổ sung học phí HK1( 300,000)
 
300,000
16 /9/2019
Em Nguyễn Tuấn Tú : Lớp 12 - Trường Nguyễn Hữu Thọ : Học phí Tháng 9/2019 ( 420,000),Học thêm Môn Toán Tháng 9/2019 ( 500,000)
 
920,000
17 /9/2019
Em Nguyễn Hoàng Ngọc Thanh : Lớp 6 - Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 3 : Học phí nửa Tháng 8 /2019 (30.000), Bảo hiểm tai nạn (30.000),Chi phí nhà trường ( 131.000) + Học phí Tháng 9+Tháng 10/2019 :( 644.000)
 
835,000
17 /9/2019
Em Lê Nguyễn Phương Quyên : Lớp 12 - Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 4 : Học thêm Môn Hóa Tháng 9+Tháng 10+Tháng 11/2019 ( 3 Tháng x 600.000)
 
1,800,000
18 /9/2019
Em Nguyễn Thanh Bình  : Lớp 7 - Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 4 : Bổ sung học phí HK1 ( 300.000)
 
300,000
18 /9/2019
Em Huỳnh  Nguyễn Minh Tú  : Lớp 8 - Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 4 : Bổ sung học phí HK1 ( 300.000)
 
300,000
18 /9/2019
Em Nguyễn Châu Minh  : Lớp 8 - Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 4 : Bổ sung học phí HK1 ( 300.000)
 
300,000
18 /9/2019
Em Nguyễn Minh Nhật : Lớp 8 - Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 4 : Bổ sung học phí HK1 ( 300.000)
 
300,000
20 /9/2019
Em Trần Thị  Lan Anh : Lớp 10 - Trường THPT Lê Thánh Tôn : Học phí Tháng 8+Tháng 9/2019 ( 120.000),Học 2 buổi ( 300.000),Bảo hiểm tai nạn ( 30.000),Tin học ( 50.000),Tin nhắn điện tử ( 120.000),Chi phí nhà trường ( 865.000)
 
1,485,000
21 /9/2019
Em Nguyễn Phương Thùy : Lớp 6 - Trường Nguyễn Huệ : Đồng phục Thể dục ( 135.000)
 
135,000
23 /9/2019
Tài trợ Nụ Cười 8 nấu món ngon cho các Lớp học Tình thương ngày 20-9-2019 - Chi theo chỉ định Nhà hảo tâm PT 006547
 
6,980,000
24 /9/2019
Em Phạm Hồng Ngọc : Lớp 6 - Trường Chi Lăng : Học phí Tháng 8+ Tháng 9/2019 : Học 2 buổi ( 210.000),Tin học (30.000),Kỹ năng sống ( 80.000),Bảo hiểm tai nạn (30.000),Bảo hiểm y tế ( 564.000),Anh văn ( 100.000),Nước uống ( 10.000),Đề thi ( 20.000)
 
1,044,000
24 /9/2019
Em Phạm Huy Hoàng : Lớp 6 - Trường Chi Lăng : Học phí Tháng 8+ Tháng 9/2019 : Học 2 buổi ( 210.000),Tin học (30.000),Nước uống (10.000) ,Đề thi ( 20.000 ),Bảo hiểm tai nạn (30.000),Bảo hiểm y tế ( 564.000), Học nghề (20.000),Anh văn ( 100.000)
 
984,000
24 /9/2019
Em Nguyễn Phương Thùy : Lớp 6 - Trường Nguyễn Huệ : Học phí Tháng 8 /2019 (335.000)+ Tháng 9/2019 (335.000) + Đồng phục ( 700.000)
 
1,370,000
25 /9/2019
Em Lê Minh Tài : Lớp 11 - Trường THPT Ernst Thalamann : Học thêm Môn Toán Tháng 9/2019 
 
500,000
25 /9/2019
Em Hồ Nguyễn Trúc Phương : Lớp 10 - Trường THPT Dương Văn Dương : Bảo hiểm y tế ( 563.000),Bảo hiểm tai nạn ( 15.000),Học phí 2 buổi ( 300.000),Học phí chính khóa ( 100.000)
 
978,000
25 /9/2019
Em Lê Hoàng Huy  : Lớp 6 - Trường Chi Lăng : Học phí Tháng 8+ Tháng 9/2019 : Học 2 buổi ( 210.000),Tin học (30.000),Kỹ năng sống ( 80.000),Bảo hiểm tai nạn (30.000),Bảo hiểm y tế ( 564.000),Anh văn ( 100.000),Nước uống ( 10.000),Đề thi ( 20.000)
 
984,000
26 /9/2019
Em Phan Văn Tâm : Lớp 8 - Trường Chi Lăng : Học phí Tháng 8+ Tháng 9/2019 : Học 2 buổi ( 210.000),Tin học (30.000),Nước uống (10.000) ,Đề thi ( 20.000 ),Bảo hiểm tai nạn (30.000),Bảo hiểm y tế ( 564.000), Học nghề (20.000),Anh văn ( 100.000)
 
984,000
27 /9/2019
Em Bùi Thanh Xuân : Lớp 7 - Trường Hoàng Quốc Việt : Bảo hiểm y tế ( 563.000)
 
563,000
27 /9/2019
Tiền điện Tháng 9/2019
 
68,000
27 /9/2019
Tiền điện thoại bàn Tháng 9/2019
 
22,000
30 /9/2019
Em Trương  Hoàng Minh : Lớp 6 - Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 4 : Bảo hiểm y tế Từ Tháng 1/1/2020 đến 31/12/2020 ( 564.000)
 
564,000
30/9/2019
Em Huỳnh Nguyễn Minh Tú : Lớp 8 - Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 4 : Bảo hiểm y tế Từ Tháng 1/1/2020 đến 31/12/2020 ( 564.000)
 
564,000
30 /9/2019
Em Nguyễn Minh Nhật : Lớp 8 - Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 4 : Bảo hiểm y tế Từ Tháng 1/1/2020 đến 31/12/2020 ( 564.000)
 
564,000
30 /9/2019
Em Nguyễn Châu Minnh : Lớp 8 - Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 4 : Bảo hiểm y tế Từ Tháng 1/1/2020 đến 31/12/2020 ( 564.000)
 
564,000
30 /9/2019
Em Hồ Thị Liễu : Lớp 7 - Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 4 : Bảo hiểm y tế Từ Tháng 1/1/2020 đến 31/12/2020 ( 564.000)
 
564,000
30 /9/2019
Em Nguyễn Thanh Bình : Lớp 7 - Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 4 : Bảo hiểm y tế Từ Tháng 1/1/2020 đến 31/12/2020 ( 564.000)
 
564,000
30 /9/2019
Em Lê Nguyễn Phương Quyên : Lớp 12 - Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 4 : Bảo hiểm y tế Từ Tháng 1/1/2020 đến 31/12/2020 ( 564.000)
 
564,000
30 /9/2019
Em Nguyễn Lê Thảo Nguyên : Lớp 7 - Trường Chi Lăng : Học phí Tháng 8+ Tháng 9/2019 : Học 2 buổi ( 210.000),Tin học (30.000),Kỹ năng sống ( 80.000),Bảo hiểm tai nạn (30.000),Bảo hiểm y tế ( 564.000),Anh văn ( 100.000),Nước uống ( 10.000),Đề thi ( 20.000) , Sách giáo khoa ( 164.000),Dụng cụ học tập ( 74.000)
 
1,282,000
30 /9/2019
Lương nhân viên Dự án Em đến Trường Tháng 9/2019
 
7,500,000
30 /9/2019
Lương giáo viên Toán lớp 7 (Cô Minh Phong) -Chi theo chỉ đinh Nhà hảo tâm PT 006510
 
2,000,000
30 /9/2019
Lương giáo viên Toán lớp 7 (Thầy Phúc Thịnh) - Chi theo chỉ đinh Nhà hảo tâm PT 006510
 
2,000,000
30 /9/2019
Lương giáo viên Anh văn lớp 6 (Cô Mỹ Phượng) - Chi theo chỉ đinh Nhà hảo tâm PT 006510
 
2,000,000
30 /9/2019
Hỗ trợ cơm trưa các Lớp học Tình thương Tháng 9/2019 : Vĩnh Hội,Chợ Quán ,Tân Hưng- Chi theo chỉ đinh NHT PT6543
 
8,066,000
30 /9/2019
Thuê địa điểm mở Lớp phụ đạo cho học sinh Tháng 9/2019 -  Chi theo chỉ đinh Nhà hảo tâm PT 006510)
 
6,000,000

 

Sửa bởi người viết 01/10/2019 lúc 10:23:48(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF | YAF © 2003-2020, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.441 giây.