Diễn đàn Soncamedia

Thông báo

Icon
Error

ketoanNC6
#1 Đã gửi : 03/09/2019 lúc 01:16:36(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,527
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC6 được thu trực tiếp tại Quán NC6 do kế toán Quán Cơm NC6 ketoanNC6 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC6 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

3/09/2019
 Bán quần áo
 NC6
 
428.000 
 

3/09/2019
 Anh Minh
 NC6
 
900.000 
 

ketoanNC6
#2 Đã gửi : 04/09/2019 lúc 01:36:13(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,527
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC6 được thu trực tiếp tại Quán NC6 do kế toán Quán Cơm NC6 ketoanNC6 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC6 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

4/09/2019
 Bán quần áo
 NC6
 
330.000 
 

4/09/2019
 Cô Mai Khuê
 NC6
 
200.000 
 

4/09/2019
 Ẩn Danh
 NC6
 
138.000 
 

4/09/2019
 C.H. ROBINSON
 NC6
 
1.200.000 
 

ketoanNC6
#3 Đã gửi : 05/09/2019 lúc 01:25:44(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,527
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC6 được thu trực tiếp tại Quán NC6 do kế toán Quán Cơm NC6 ketoanNC6 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC6 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

5/09/2019
 Bán quần áo
 NC6
 
258.000 
 

5/09/2019
 Huỳnh Trung Hiếu - Dũng - Vân
 NC6
 
300.000 
 

5/09/2019
 Trần Thị Thanh Thủy
 NC6
 
100.000 
 

5/09/2019
 Anh Phi Long
 NC6
 
500.000 
 

5/09/2019
 Thầy Dũng
 NC6
 
 
 10 kg đường, 12 lít nước tương ( 24c x 0,5 lít), 1,5 kg bột ngọt (0,5 kg x 3)

ketoanNC6
#4 Đã gửi : 06/09/2019 lúc 01:44:45(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,527
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC6 được thu trực tiếp tại Quán NC6 do kế toán Quán Cơm NC6 ketoanNC6 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC6 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

6/09/2019
 Bán quần áo
 NC6
 
206.000 
 

6/09/2019
 Ẩn Danh
 NC6
 
1.000.000 
 

6/09/2019
 Cô Bé Thu
 NC6
 
100.000 
 

ketoanNC6
#5 Đã gửi : 07/09/2019 lúc 02:39:18(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,527
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC6 được thu trực tiếp tại Quán NC6 do kế toán Quán Cơm NC6 ketoanNC6 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC6 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

7/09/2019
 Bán quần áo
 NC6
 
246.000 
 

7/09/2019
 Trương Thu Giang
 NC6
 
50.000 
 

7/09/2019
 Ẩn Danh (PT 7129)
 NC6
 
200.000 
 

7/09/2019
 Cô Nguyễn Thanh Thủy
 NC6
 
100.000 
 

7/09/2019
 Ẩn Danh (PT 11052)
 NC6
 
 
 10 kg gạo; 30 gói mì

7/09/2019
 Anh Lê Trần Quốc Duy
 NC6
 
 
 11 lít dầu ( 1 lít x 11)

7/09/2019
 Chị Thiên Tư
 NC6
 
 
 5 kg gạo

7/09/2019
 Công ty M - DVC
 NC6
 
 
 45 thùng sữa óc chó ( 45 x 4 x 16 hộp)

ketoanNC6
#6 Đã gửi : 09/09/2019 lúc 01:30:20(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,527
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC6 được thu trực tiếp tại Quán NC6 do kế toán Quán Cơm NC6 ketoanNC6 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC6 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

9/09/2019
 Bán quần áo
 NC6
 
150.000 
 

9/09/2019
 Anh Hải Triều
 NC6
 
200.000 
 

9/09/2019
 Cô Nguyễn Mai Thu Hạnh
 NC6
 
1.200.000 
 

9/09/2019
 Gia Đình Diệp Đào và các con
 NC6
 
 
 50 kg gạo;10 lít dầu (1 lít x 10);  10 kg đường (1 kg x 10); 2 kg bột ngọt (1 kg x 2); 2,7 kg hạt nêm (0,9 kg x 3)

9/09/2019
 Ẩn Danh 
 NC6
 
 
 20 kg gạo

ketoanNC6
#7 Đã gửi : 10/09/2019 lúc 02:07:32(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,527
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC6 được thu trực tiếp tại Quán NC6 do kế toán Quán Cơm NC6 ketoanNC6 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC6 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

10/09/2019
 Bán quần áo
 NC6
 
374.000 
 

10/09/2019
 Anh Tuấn
 NC6
 
100.000 
 

10/09/2019
 Vợ chồng chị Nhàn ở Canada
 NC6
 
5.000.000 
 

10/09/2019
 Anh Hảo
 NC6
 
100.000 
 

10/09/2019
 Ẩn Danh
 NC6
 
 
 30 kg gạo

ketoanNC6
#8 Đã gửi : 11/09/2019 lúc 02:09:38(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,527
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC6 được thu trực tiếp tại Quán NC6 do kế toán Quán Cơm NC6 ketoanNC6 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC6 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

11/09/2019
 Bán quần áo
 NC6
 
846.000 
 

11/09/2019
 Ông Lê Kim Trọng và bà Võ Thị Nghĩa
 NC6
 
 
 100 kg gạo

ketoanNC6
#9 Đã gửi : 12/09/2019 lúc 01:50:02(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,527
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC6 được thu trực tiếp tại Quán NC6 do kế toán Quán Cơm NC6 ketoanNC6 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC6 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

12/09/2019
 Bán quần áo
 NC6
 
168.000 
 

12/09/2019
 Ông Phạm Văn Quốc
 NC6
 
1.000.000 
 

12/09/2019
 Cô Thủy
 NC6
 
200.000 
 

12/09/2019
 Ẩn Danh (ngày 11/9)
 NC6
 
 
 20 kg gạo (10 kg x 2)

12/09/2019
 Anh Nguyễn Văn Chiến
 NC6
 
 
 20 kg gạo

ketoanNC6
#10 Đã gửi : 13/09/2019 lúc 01:08:10(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,527
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC6 được thu trực tiếp tại Quán NC6 do kế toán Quán Cơm NC6 ketoanNC6 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC6 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

13/09/2019
 Bán quần áo
 NC6
 
166.000 
 

13/09/2019
 Anh Quang Ôtô, 366/50 Chu Văn An
 NC6
 
 
 100 kg gạo ( 25 kg x 4)

ketoanNC6
#11 Đã gửi : 14/09/2019 lúc 01:08:40(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,527
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC6 được thu trực tiếp tại Quán NC6 do kế toán Quán Cơm NC6 ketoanNC6 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC6 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

14/09/2019
 Bán quần áo
 NC6
 
314.000 
 

14/09/2019
 Ẩn Danh
 NC6
 
90.000 
 

14/09/2019
 Anh chị Đức + Dung
 NC6
 
 
 20 kg gạo

Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF | YAF © 2003-2020, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.878 giây.