Diễn đàn Soncamedia

Thông báo

Icon
Error

ketoanNC6
#1 Đã gửi : 03/09/2019 lúc 01:27:19(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,521
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

03/09/2019
 Sả (1kg x 12.000) 
 
 12.000

03/09/2019
 Tía tô
 
10.000

03/09/2019
 Đùi gà thùng 15 kg (4 thùng x 450.000)
 
1.800.000

03/09/2019
 Tiền rác tháng 9
 
100.000

03/09/2019
   Bán suất ăn:   201 phần x 2.000.                                                      Hỗ trợ cụ già neo đơn Phường 14:  4 phần
402.000 
 

03/09/2019
   Tổng cộng 
 402.000
 1.922.000

ketoanNC6
#2 Đã gửi : 04/09/2019 lúc 01:48:32(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,521
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

04/09/2019
 Bồ ngót (2,2 kg x 12.000) 
 
 26.000

04/09/2019
 Mướp (7 kg x 11.000)
 
77.000

04/09/2019
 Nghệ (6 hũ x 12.000)
 
72.000

04/09/2019
 Hành ngò
 
10.000

04/09/2019
 Tiền thuê nhà tháng 9/2019
 
17.000.000

04/09/2019
 Trứng gà (50 quả x 2.000)
 
100.000

04/09/2019
   Bán suất ăn:   248 phần x 2.000.                                                      Hỗ trợ cụ già neo đơn Phường 14:  4 phần
496.000 
 

04/09/2019
   Tổng cộng 
 496.000
 17.285.000

ketoanNC6
#3 Đã gửi : 05/09/2019 lúc 01:37:24(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,521
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

05/09/2019
 Mắm ruốc (2 kg x 70.000) 
 
 140.000

05/09/2019
 Thịt đùi (7kg x 65.000)
 
455.000

05/09/2019
Bầu (15 kg x 8.500)
 
127.000

05/09/2019
 Sả (1kg x 12.000)
 
12.000

05/09/2019
   Bán suất ăn:   238 phần x 2.000.                                                      Hỗ trợ cụ già neo đơn Phường 14:  4 phần
476.000 
 

05/09/2019
   Tổng cộng 
 476.000
 734.000

ketoanNC6
#4 Đã gửi : 06/09/2019 lúc 02:12:57(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,521
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

06/09/2019
 Trứng gà (250 quả x 2.000) 
 
 500.000

06/09/2019
 Cải nhún (8,5 kg  10.000)
 
85.000

06/09/2019
Kẹo cà phê sữa ( 10 bịch x 13.500)
 
135.000

06/09/2019
   Bán suất ăn:   234 phần x 2.000.                                                      Hỗ trợ cụ già neo đơn Phường 14:  4 phần
468.000 
 

06/09/2019
   Tổng cộng 
 468.000
 720.000

ketoanNC6
#5 Đã gửi : 07/09/2019 lúc 02:43:48(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,521
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

07/09/2019
 Rau dền ( 11,5 kg x 9.000) 
 
 100.000

07/09/2019
Kẹo sữa ( 10 bịch x 11.000)
 
110.000

07/09/2019
   Bán suất ăn:   129 phần x 2.000.                                                      Hỗ trợ cụ già neo đơn Phường 14:  4 phần
258.000 
 

07/09/2019
   Tổng cộng 
 258.000
 210.000

ketoanNC6
#6 Đã gửi : 09/09/2019 lúc 01:37:05(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,521
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

09/09/2019
 Thịt đùi (15kg x 65.000) 
 
 975.000

09/09/2019
 Mướp (3 kg x 12.000)
 
36.000

09/09/2019
Cải ngọt (15 kg x 10.000)
 
150.000

09/09/2019
   Bán suất ăn:   253 phần x 2.000.                                                      Hỗ trợ cụ già neo đơn Phường 14:  4 phần
506.000 
 

09/09/2019
   Tổng cộng 
 506.000
 1.161.000

ketoanNC6
#7 Đã gửi : 10/09/2019 lúc 02:26:45(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,521
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

10/09/2019
 Thịt đùi (10kg x 65.000) 
 
 650.000

10/09/2019
 Bồ ngót (5 kg x 12.000)
 
60.000

10/09/2019
Cải thảo (15 kg x 10.000)
 
150.000

10/09/2019
 Sả xay (1kg x 12.000)
 
12.000

10/09/2019
   Bán suất ăn:   205 phần x 2.000.                                                      Hỗ trợ cụ già neo đơn Phường 14:  4 phần
410.000 
 

10/09/2019
   Tổng cộng 
 410.000
 872.000

ketoanNC6
#8 Đã gửi : 11/09/2019 lúc 02:29:14(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,521
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

11/09/2019
 Bắp bò (20 kg x 135.000)  
 
 2.700.000

11/09/2019
Rau răm (1,5 kg x 12.000)   
 
 18.000

11/09/2019
  Sả cây + xay (3 kg x 12.000)
 
 36.000

11/09/2019
   Ớt xay ( 0.3 kg x 40.000)
 
 12.000

11/09/2019
   Rau quế (2 kg x 20.000)
 
 40.000

11/09/2019
   Ngò gai  (2 kg x 26.000)
 
 52.000

11/09/2019
   Hành tây  (2 kg x 15.000)
 
 30.000

11/09/2019
   Rau muống bào (5 kg x 15.000)
 
 75.000

11/09/2019
   Giá (5 kg x 8.000)
 
 40.000

11/09/2019
   Thơm ( 7 trái x 12.000)
 
 84.000

11/09/2019
   Mắm ruốc ((2 kg x 70.000)
 
 140.000

11/09/2019
   Hột màu điều
 
 6.000

11/09/2019
   Bún (43 kg x 7.000)
 
 301.000

11/09/2019
   Hành lá  ( 2 kg x 20.000)
 
 40.000

11/09/2019
   Gas + Gia vị
 
 500.000

11/09/2019
   Công dọn dẹp, nấu nướng
 
 500.000

11/09/2019
   Bán suất nước:      480 phần x 1.000.                                                      Hỗ trợ cụ già neo đơn Phường 14:  4 phần
480.000 
 

11/09/2019
   Tổng cộng 
 480.000
 4.574.000

ketoanNC6
#9 Đã gửi : 12/09/2019 lúc 01:57:08(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,521
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

12/09/2019
 Cà chua (3 kg x 18.000) 
 
 54.000

12/09/2019
 Đậu bắp (3 kg x 13.000)
 
39.000

12/09/2019
Trứng gà (200 quả x 2.000)
 
400.000

12/09/2019
   Bán suất ăn:   198 phần x 2.000.                                                      Hỗ trợ cụ già neo đơn Phường 14:  4 phần
396.000 
 

12/09/2019
   Tổng cộng 
 396.000
 720.000

ketoanNC6
#10 Đã gửi : 13/09/2019 lúc 01:14:17(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,521
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

13/09/2019
 Rau má (3 kg x 16.000) 
 
 48.000

13/09/2019
Vận chuyển cá
 
100.000

13/09/2019
   Bán suất ăn:   174 phần x 2.000.                                                      Hỗ trợ cụ già neo đơn Phường 14:  4 phần
348.000 
 

13/09/2019
   Tổng cộng 
 348.000
 148.000

ketoanNC6
#11 Đã gửi : 14/09/2019 lúc 01:15:45(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,521
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

14/09/2019
 Cải ngọt (9 kg x 9.000) 
 
 81.000

14/09/2019
 Cải nhún (4 kg  12.000)
 
48.000

14/09/2019
Tiền lương đợt I tháng 9/2019
 
7.000.000

14/09/2019
   Bán suất ăn:   130 phần x 2.000.                                                      Hỗ trợ cụ già neo đơn Phường 14:  4 phần
260.000 
 

14/09/2019
   Tổng cộng 
 260.000
 7.129.000

Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF | YAF © 2003-2020, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.660 giây.