Diễn đàn Soncamedia

Thông báo

Icon
Error

ketoanNC4
#1 Đã gửi : 03/09/2019 lúc 02:54:23(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 3,023
Đến từ: TP.HCM

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC4 được thu trực tiếp tại Quán NC4 do kế toán Quán Cơm NC4 ketoanNC4 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC4 được thu tại văn phòng Quỹ Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoan Qũy Bông Sen ketoanquybs cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

03/09/2019
Nguyễn Tri Phương Nam
NC4
 
500.000
  

03/09/2019
Nguyễn Viết Đức
NC4
 
1.000.000
  

03/09/2019
Anh Duy (0983616300)
NC4
 
   
 50kg gạo

03/09/2019
Thảo Vi
NC4
 
   
 5kg gạo

03/09/2019
Chị Hiếu
NC4
 
   
 200kg gạo

03/09/2019
Anh Trần Nhật Quỳnh ( CK VNDIRECT)
NC4
 
500.000   
  

 

Sửa bởi người viết 05/09/2019 lúc 03:48:53(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC4
#2 Đã gửi : 05/09/2019 lúc 03:52:23(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 3,023
Đến từ: TP.HCM

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC4 được thu trực tiếp tại Quán NC4 do kế toán Quán Cơm NC4 ketoanNC4 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC4 được thu tại văn phòng Quỹ Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoan Qũy Bông Sen ketoanquybs cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

05/09/2019
Qúach Liên Trân
NC4
 
1.000.000
  

05/09/2019
Ông Bà Trần Dương ( Virginia USA)
NC4
 
10.000.000
  

05/09/2019
Lê Quang Vinh
NC4
 
   
 40kg gạo

05/09/2019
Lê Thị Ngọc
NC4
 
   
 40kg gạo

04/09/2019
Ẩn danh ( PT 11296)
NC4
 
   
 5kg gạo

 

Sửa bởi người viết 12/09/2019 lúc 12:10:11(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC4
#3 Đã gửi : 07/09/2019 lúc 03:34:00(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 3,023
Đến từ: TP.HCM

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC4 được thu trực tiếp tại Quán NC4 do kế toán Quán Cơm NC4 ketoanNC4 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC4 được thu tại văn phòng Quỹ Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoan Qũy Bông Sen ketoanquybs cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

06/09/2019
Lý Bảo Chi
NC4
 
1.000.000
  

06/09/2019
Đặng Anh Quân
NC4
 
2.000.000   
 

06/09/2019
Cô Tâm
NC4
 
   
 30kg gạo

06/09/2019
Ẩn danh ( PT 11300)
NC4
 
   
 Quần áo (7bao x 36kg)     

 

ketoanNC4
#4 Đã gửi : 07/09/2019 lúc 03:41:09(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 3,023
Đến từ: TP.HCM

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC4 được thu trực tiếp tại Quán NC4 do kế toán Quán Cơm NC4 ketoanNC4 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC4 được thu tại văn phòng Quỹ Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoan Qũy Bông Sen ketoanquybs cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

08/09/2019
Ẩn danh ( PT 11344)
NC4
 
200.000   
 

08/09/2019
Jenny Nguyễn
NC4
 
200.000   
    

08/09/2019
Cô Thủy
NC4
 
200.000   
 

08/09/2019
Thiên An
NC4
 
3.360.000   
 

08/09/2019
Thành
NC4
 
1.000.000   
    

08/09/2019
Phạm Thị Bích Loan
NC4
 
500.000   
 

08/09/2019
Phạm Khánh Linh
NC4
 
500.000   
      

08/09/2019
Chị Thanh
NC4
 
200.000   
 

08/09/2019
Lê Gia Bảo
NC4
 
300.000   
    

08/09/2019
Anh Grey-Chị Diane
NC4
 
6.930.000   
 

08/09/2019
Nguyễn Thị Lai ( Thủ Thừa- Long An)
NC4
 
   
  10kg gạo, nước mắm (1c x 0.5lit)

08/09/2019
Hội Cầu Lông Đường Đôi, p.Tân Kiểng,Q7
NC4
 
   
 10kg đường, hạt nêm ( 24goi x 0,4kg) ; Dầu ăn ( 24c x 1lit);Nước tương ( 48c x 0.5lit),Muối  (17kg) 

 

ketoanNC4
#5 Đã gửi : 10/09/2019 lúc 02:58:52(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 3,023
Đến từ: TP.HCM

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC4 được thu trực tiếp tại Quán NC4 do kế toán Quán Cơm NC4 ketoanNC4 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC4 được thu tại văn phòng Quỹ Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoan Qũy Bông Sen ketoanquybs cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

09/09/2019
Bùi Hoàng Phúc
NC4
 
100.000
  

09/09/2019
Đức Nguyễn
NC4
 
   
 100kg gạo

09/09/2019
Nguyễn Thị Me
NC4
 
   
  50kg gạo

 

ketoanNC4
#6 Đã gửi : 10/09/2019 lúc 03:00:48(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 3,023
Đến từ: TP.HCM

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC4 được thu trực tiếp tại Quán NC4 do kế toán Quán Cơm NC4 ketoanNC4 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC4 được thu tại văn phòng Quỹ Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoan Qũy Bông Sen ketoanquybs cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

10/09/2019
Tô Nguyễn Đại Lộc
NC4
 
1.000.000
  

10/09/2019
Ẩn danh (PT 11456)
NC4
 
   
 50kg gạo, 6 lit dầu ăn

 

ketoanNC4
#7 Đã gửi : 12/09/2019 lúc 02:44:58(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 3,023
Đến từ: TP.HCM

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC4 được thu trực tiếp tại Quán NC4 do kế toán Quán Cơm NC4 ketoanNC4 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC4 được thu tại văn phòng Quỹ Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoan Qũy Bông Sen ketoanquybs cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

11/09/2019
Bảo Luân
NC4
 
1.000.000   
 

 

ketoanNC4
#8 Đã gửi : 12/09/2019 lúc 02:45:59(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 3,023
Đến từ: TP.HCM

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC4 được thu trực tiếp tại Quán NC4 do kế toán Quán Cơm NC4 ketoanNC4 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC4 được thu tại văn phòng Quỹ Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoan Qũy Bông Sen ketoanquybs cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

12/09/2019
Chị Thanh
NC4
 
500.000
  

12/09/2019
Chị Nguyên
NC4
 
  300.000 
 

 

ketoanNC4
#9 Đã gửi : 16/09/2019 lúc 10:22:23(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 3,023
Đến từ: TP.HCM

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC4 được thu trực tiếp tại Quán NC4 do kế toán Quán Cơm NC4 ketoanNC4 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC4 được thu tại văn phòng Quỹ Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoan Qũy Bông Sen ketoanquybs cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

13/09/2019
Trần Minh Thành
NC4
 
1.000.000
  

13/09/2019
Cổ Thị Xuân Huyền
NC4
 
  500.000 
 

13/09/2019
Ngân
NC4
 
300.000
  

13/09/2019
Chị Khanh
NC4
 
  100.000 
 

13/09/2019
Bé Nguyễn Phát Đạt
NC4
 
 
  30kg gạo

13/09/2019
Kính thuốc Sài Gòn
NC4
 
  
 50kg gạo

 

ketoanNC4
#10 Đã gửi : 16/09/2019 lúc 10:24:59(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 3,023
Đến từ: TP.HCM

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC4 được thu trực tiếp tại Quán NC4 do kế toán Quán Cơm NC4 ketoanNC4 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC4 được thu tại văn phòng Quỹ Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoan Qũy Bông Sen ketoanquybs cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

14/09/2019
Đinh Thái Quỳnh Anh
NC4
 
2.000.000
  

14/09/2019
Bà Phùng Thị Lộc
NC4
 
  1.000.000 
 

14/09/2019
Cửa Hàng Nhật Thảo
NC4
 
500.000
  

14/09/2019
Minh Nhật- Kim Hảo
NC4
 
  500.000 
 

14/09/2019
Phan Nhật Hòa
NC4
 
1.000.000 
  

14/09/2019
Đinh Tỷ Muội
NC4
 
 
  144  hộp sữa

14/09/2019
Tí Nị
NC4
 
  
 Bột nêm ( 3goi x 2kg)

 

Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF | YAF © 2003-2020, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.703 giây.