Diễn đàn Soncamedia

Thông báo

Icon
Error

ketoanNC4
#1 Đã gửi : 03/09/2019 lúc 03:08:47(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 3,028
Đến từ: TP.HCM

NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi


03/09/2019
Chi phí nấu 360 phần cơm 
  
 


03/09/2019
Thịt đùi (21,5kg x 75.000)
  
1.612.000

03/09/2019
Thịt xay ( 1kg x 80.000)
 
80.000

03/09/2019
Chuối ( 26kg x 7.000)
 
180.000

03/09/2019
Tỏi xay ( 0,5kg x 36.000)
 
18.000

03/09/2019
Hành tím xay (1,5kg x 22.000)
 
33000

03/09/2019
Hành lá ( 1kg x 30.000)
 
30.000

03/09/2019
Ngò
 
10.000

03/09/2019
Chi phí quán
 
 

03/09/2019
Nước đá bi
 
5.000

03/09/2019
Tiền gửi xe (1c x 5.000)
 
5.000

03/09/2019
Đổi gas mini (8binh x 7.000)
 
56.000

03/09/2019
Đổi gas 45kg x 2 bình
 
1.364.000

03/09/2019
Vòi nước bồn rửa chén
 
130.000

03/09/2019
Chân đế bình nước inox
 
170.000

03/09/2019
Tiền bán cơm (253 x 2.000)
506.000
  

 

03/09/2019
Tổng cộng
506.000
3.693.000 

 

ketoanNC4
#2 Đã gửi : 05/09/2019 lúc 04:07:38(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 3,028
Đến từ: TP.HCM

NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi


05/09/2019
Chi phí nấu 360 phần cơm 
  
 


05/09/2019
Chả cá (20kg x 64.400)
  
1.288.000

05/09/2019
Đậu bắp ( 22kg x 20.000)
 
440.000

05/09/2019
Ớt hiểm ( 0,5kg x 60.000)
 
30.000

05/09/2019
Hành tím xay (1,5kg x 30.000)
 
45.000

05/09/2019
Hành lá ( 1kg x 30.000)
 
30.000

05/09/2019
Ngò
 
5.000

05/09/2019
Chi phí quán
 
 

05/09/2019
Nước đá bi
 
5.000 

05/09/2019
Tiền gửi xe (2c x 5.000)
 
10.000

05/09/2019
Bao nylon đựng cơm ( 4kg x 34.000)
 
136.000

05/09/2019
Bao nylon canh ( 5kg x 37.000)
 
185.000

05/09/2019
Bao nylon rác lớn ( 4kg x 25.000)
 
100.000

05/09/2019
Công vớt mỡ cống 
 
100.000

05/09/2019
Tiền bán cơm (253 x 2.000)
 522.000
 

05/09/2019
Tiền bán mì gói ( 6goi x 1.000)
 6.000
  

05/09/2019
Tiền bán quần áo ( 77c x 2.000)
154.000
  

 

05/09/2019
Tổng cộng
 682.000
2.359.000 

 

ketoanNC4
#3 Đã gửi : 07/09/2019 lúc 03:53:15(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 3,028
Đến từ: TP.HCM

NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi


07/09/2019
Chi phí nấu 394 phần cơm 
  
 

07/09/2019
Lạp xưởng ( 5kg x 143.000)
 
715,000

07/09/2019
Xá xíu ( 4kg x 218.000)
 
872.000

07/09/2019
Chả lụa ( 5kg x 105.000)
 
525.000

07/09/2019
Trứng gà (50 quả x 2.400)
 
120.000

07/09/2019
Thịt xay ( 1kg x 77.000)
 
77.000

07/09/2019
Tôm khô ( 2kg x 380.000)
 
760.000

07/09/2019
Màu điều ( 0,5kg x 90.000)
 
45.000

07/09/2019
Chuối (26kg x 7.000)
 
180.000

07/09/2019
Cải ngọt ( 12kg x 12.000)
 
144.000

07/09/2019
Dưa leo ( 10kg x 15.000)
 
150.000

07/09/2019
Cà chua ( 3kg x 25.000)
 
75.000

07/09/2019
Hành lá ( 0,8kg x 30.000)
 
24.000

07/09/2019
Ngò
 
5.000

07/09/2019
Tỏi xay ( 1kg x 40.000)
 
40.000

07/09/2019
Hành lá thêm ( 2kg x 40.000)
 
80.000

07/09/2019
Bắp ( 5kg x 32.000)
 
160.000

07/09/2019
Chi phí quán
 
 

07/09/2019
Nước đá bi
 
5.000

07/09/2019
Tiền gửi xe ( 2c x 5.000)
 
10.000

07/09/2019
Phí làm băng rôn simili treo tường
 
70.000

07/09/2019
Tiền bán cơm (284 x 2.000)
 568.000
 

07/09/2019
Tiền bán quần áo ( 34c x 2.000)
68.000
  

 

07/09/2019
Tổng cộng
 636.000
4.057.000 

 

ketoanNC4
#4 Đã gửi : 10/09/2019 lúc 03:20:16(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 3,028
Đến từ: TP.HCM

NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi


10/09/2019
Chi phí nấu 360 phần cơm 
  
 


10/09/2019
Thịt đùi (18kg x 75.000)
  
1.350.000

10/09/2019
Thịt xay ( 1kg x 75.000)
 
75.000

10/09/2019
Thịt xay thêm ( 0,5kg x 80.000)
 
40.000

10/09/2019
Trứng gà (86 quả x 2.000)
 
172.000

10/09/2019
Chuối (22kg x 7.000)
 
154.000

10/09/2019
Bí xanh ( 13kg x 15.000)
 
195.000

10/09/2019
Hành lá ( 0,5kg x 40.000)
 
20.000

10/09/2019
Ngò
 
5.000

10/09/2019
Ớt hiểm ( 0,5kg x 60.000)
 
30.000

10/09/2019
Tỏi xay ( 0,5kg x 40.000)
 
20.000

10/09/2019
Hành tím xay ( 1,5kg x 30.000)
 
45.000

10/09/2019
Chi phí quán
 
 

10/09/2019
Nước đá bi
 
5.000

10/09/2019
Tiền gửi xe (1c x 5.000)
 
10.000

10/09/2019
Tiền nước kì 9/2019
 
632.000

10/09/2019
Chi phí thuê xe chở quần áo cũ ra Bình Phước
 
300.000

10/09/2019
Tiền bán cơm (253 x 2.000)
506.000 
 

10/09/2019
Tiền bán mì gói (6goi x 1.000)
6.000 
 

10/09/2019
Tiền bán quần áo ( 103c x 2.000)
206.000
  

 

10/09/2019
Tổng cộng
718.000
3.053.000 

 

ketoanNC4
#5 Đã gửi : 12/09/2019 lúc 02:54:06(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 3,028
Đến từ: TP.HCM

NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi


12/09/2019
Chi phí nấu 350 phần cơm 
  
 


12/09/2019
Thịt đùi (9,5kg x 75.000)
  
712.000

12/09/2019
Chuối ( 22kg x 7.000)
 
154.000

12/09/2019
Đậu hủ ( 82 miếng x 3.000)
 
246.000

12/09/2019
Sả xay ( 1,2kg x 15.000)
 
18.000

12/09/2019
Tỏi xay ( 0,5kg x 40.000)
 
20.000

12/09/2019
Hành tím xay ( 1,5kg x 30.000)
 
45.000

12/09/2019
Gía ( 16kg x 9.000)
 
144.000

12/09/2019
Hẹ ( 2kg x 20.000)
 
40.000

12/09/2019
Hành lá ( 0,5kg x 40.000)
 
20.000

12/09/2019
Ngò
 
5.000

12/09/2019
Củ cải ( 4kg x 12.000)
 
48.000

12/09/2019
Chi phí quán
 
 

12/09/2019
Nước đá bi
 
5.000

12/09/2019
Tiền gửi xe (1c x 5.000)
 
10.000

12/09/2019
Bộ xả inox  bồn rửa chén 
 
95.000

10/09/2019
Phí hỗ trợ làm bộ xả
 
50.000

12/09/2019
Tiền bán cơm (246 x 2.000)
492.000 
 

 

12/09/2019
Tổng cộng
492.000
1.612.000 

 

ketoanNC4
#6 Đã gửi : 16/09/2019 lúc 10:38:16(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 3,028
Đến từ: TP.HCM

NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi


14/09/2019
Chi phí nấu 260 phần cơm 
  
 


14/09/2019
Thịt đùi ( 15,5kg x 75.000)
  
1.163.000

14/09/2019
Cải thảo ( 10kg x 18.000)
 
180.000

14/09/2019
Sả xay ( 1,5kg x 15.000)
 
23.000

14/09/2019
Ớt xay ( 0,2kg x 60.000)
 
12.000

14/09/2019
Ớt hiểm ( 0,5kg x 60.000)
 
30.000

14/09/2019
Hành tím xay ( 1kg x 30.000)
 
30.000

14/09/2019
Tỏi xay ( 0,5kg x 40.000)
 
20.000

14/09/2019
Hành lá ( 1kg x 40.000)
 
40.000

14/09/2019
Ngò
 
5.000

14/09/2019
Me ( 1kg x 30.000)
 
30.000

14/09/2019
Chi phí quán
 
 

14/09/2019
Nước đá bi
 
10.000

14/09/2019
Tiền gửi xe (2c x 5.000)
 
10.000

14/09/2019
Thun ( 1goi x 30.000)
 
30.000

14/09/2019
Băng keo trong ( 6 cuộn x 15.000)
 
90.000

14/09/2019
Tiền bán cơm (250 x 2.000)
500.000 
 

14/09/2019
Tiền bán quần áo (132c x 2.000)
264.000 
 

 

14/09/2019
Tổng cộng
764.000
1.678.000 

 

Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF | YAF © 2003-2020, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 1.002 giây.