Diễn đàn Soncamedia

Thông báo

Icon
Error

ketoanNC2
#1 Đã gửi : 03/09/2019 lúc 02:32:30(UTC)
ketoanNC2


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,520
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm Nụ Cười 2 (NC2) được thu trực tiếp tại Quán NC2 do kế toán Quán Cơm NC2 ketoanNC2 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC2 được thu trực tiếp tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật do kế toán Quỹ Bông Sen ketoanquybs cập nhật

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật
3/9/2019
Cô Tuyền
  NC2
 
 
 30 LÍT NƯỚC MẮM
3/9/2019
Chị Thảo Sơn Kỳ
  NC2
 
 
 60 KG GẠO
0
1/9/2019
Chị Nguyễn Ngọc Bích
  NC2
 
100.000
0
1/9/2019
Chú Tuấn
  NC2
 
300.000

 

ketoanNC2
#2 Đã gửi : 04/09/2019 lúc 03:53:47(UTC)
ketoanNC2


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,520
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm Nụ Cười 2 (NC2) được thu trực tiếp tại Quán NC2 do kế toán Quán Cơm NC2 ketoanNC2 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC2 được thu trực tiếp tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật do kế toán Quỹ Bông Sen ketoanquybs cập nhật

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật
4/9/2019
Gia đình anh Huy
  NC2
 
1.000.000
 
4/9/2019
Ông Trương Quang Hương
  NC2
 
18.000.000
 
0
4/9/2019
Chú Khải và Anh Thơ
  NC2
 
11.600.000 tương đương 500 usd

 

ketoanNC2
#3 Đã gửi : 05/09/2019 lúc 02:44:13(UTC)
ketoanNC2


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,520
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm Nụ Cười 2 (NC2) được thu trực tiếp tại Quán NC2 do kế toán Quán Cơm NC2 ketoanNC2 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC2 được thu trực tiếp tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật do kế toán Quỹ Bông Sen ketoanquybs cập nhật

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật
 5/9/2019
Cô Cẩm Giang (Hỗ trợ cho học sinh và bà con Raglai)
  NC2
 
1.000.000
 
5/9/2019
Ẩn danh
  NC2
 
3.000.000
 
ketoanNC2
#4 Đã gửi : 06/09/2019 lúc 02:37:08(UTC)
ketoanNC2


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,520
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm Nụ Cười 2 (NC2) được thu trực tiếp tại Quán NC2 do kế toán Quán Cơm NC2 ketoanNC2 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC2 được thu trực tiếp tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật do kế toán Quỹ Bông Sen ketoanquybs cập nhật

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật
 6/9/2019
CTY Đạt Phương
  NC2
 
 
 15 kg chả cá đông lạnh
 6/9/2019
Karaoke Nnice_ck eximbank
  NC2
 
25.000.000
 

Sửa bởi người viết 07/09/2019 lúc 04:08:12(UTC)  | Lý do: bổ sung thông tin

ketoanNC2
#5 Đã gửi : 07/09/2019 lúc 02:30:30(UTC)
ketoanNC2


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,520
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm Nụ Cười 2 (NC2) được thu trực tiếp tại Quán NC2 do kế toán Quán Cơm NC2 ketoanNC2 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC2 được thu trực tiếp tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật do kế toán Quỹ Bông Sen ketoanquybs cập nhật

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật
 7/9/2019
Chị Chung Nụ Cười 2
  NC2
 
800.000
 
7/9/2019
Ẩn danh
  NC2
 
500.000
 
ketoanNC2
#6 Đã gửi : 09/09/2019 lúc 02:20:31(UTC)
ketoanNC2


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,520
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm Nụ Cười 2 (NC2) được thu trực tiếp tại Quán NC2 do kế toán Quán Cơm NC2 ketoanNC2 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC2 được thu trực tiếp tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật do kế toán Quỹ Bông Sen ketoanquybs cập nhật

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật
9/9/2019
Chú Hoàng
  NC2
 
 
 50 kg gạo
9/9/2019
Trịnh Văn Hanh_Trà sữa Việt_ck eximbank
  NC2
 
500.000
 
0
9/9/2019
Nguyen Thi Bich Hanh _Hỗ trợ Học Sinh Raglai
  NC2
 
2.800.000

 

ketoanNC2
#7 Đã gửi : 10/09/2019 lúc 02:43:53(UTC)
ketoanNC2


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,520
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm Nụ Cười 2 (NC2) được thu trực tiếp tại Quán NC2 do kế toán Quán Cơm NC2 ketoanNC2 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC2 được thu trực tiếp tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật do kế toán Quỹ Bông Sen ketoanquybs cập nhật

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật
 10/9/2019
Chị Đỗ Thảo - Giúp học sinh Raglai
  NC2
 
1.000.000
 
10/9/2019
Nguyễn Thị Kim Thoa
  NC2
 
2.320.000 tương đương 100 usd
 

 

ketoanNC2
#8 Đã gửi : 11/09/2019 lúc 02:49:44(UTC)
ketoanNC2


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,520
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm Nụ Cười 2 (NC2) được thu trực tiếp tại Quán NC2 do kế toán Quán Cơm NC2 ketoanNC2 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC2 được thu trực tiếp tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật do kế toán Quỹ Bông Sen ketoanquybs cập nhật

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật
11/9/2019
Bé Hà Phương + Trà My
  NC2
 
 
 50 KG GẠO
11/9/2019
Nguyen Thi Dong Quynh_CK eximbank
  NC2
 
1.000.000
 
11/9/2019
Cô Hà
  NC2
 
200.000
 
11/9/2019
Anh Tuấn
  NC2
 
100.000
 
0
11/9/2019
Cô Hải
  NC2
 
200.000
0
11/9/2019
Chị Diễm Kiều_ck eximbank
  NC2
 
3.000.000

 

ketoanNC2
#9 Đã gửi : 12/09/2019 lúc 03:09:21(UTC)
ketoanNC2


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,520
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm Nụ Cười 2 (NC2) được thu trực tiếp tại Quán NC2 do kế toán Quán Cơm NC2 ketoanNC2 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC2 được thu trực tiếp tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật do kế toán Quỹ Bông Sen ketoanquybs cập nhật

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật
12/9/2019
Cô Chú Lê Quyền _ Phung và Chị Lê Thúy
  NC2
 
9.000.000
 
12/9/2019
Lâm Minh Khôi
  NC2
 
1.000.000
 
0
12/9/2019
Ẩn danh
  NC2
 
200.000
0
12/9/2019
Ẩn danh
  NC2
 
600.000

 

ketoanNC2
#10 Đã gửi : 16/09/2019 lúc 03:43:29(UTC)
ketoanNC2


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,520
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm Nụ Cười 2 (NC2) được thu trực tiếp tại Quán NC2 do kế toán Quán Cơm NC2 ketoanNC2 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC2 được thu trực tiếp tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật do kế toán Quỹ Bông Sen ketoanquybs cập nhật

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật
13/9/2019
Ẩn danh
  NC2
 
 
 5 kg hạt nêm
13/9/2019
Chị Thủy
  NC2
 
 
 10 lít dầu ăn
40 kg gạo + 30 kg đường
13/9/2019
Cô Tiến
  NC2
 
 
50 kg gạo + 20 lít dầu ăn
13/9/2019
Vương Xuân Ân
  NC2
 
 

 

Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF | YAF © 2003-2020, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.494 giây.