Diễn đàn Soncamedia

Thông báo

Icon
Error

ketoanNC6
#1 Đã gửi : 16/10/2019 lúc 12:39:32(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,675
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC6 được thu trực tiếp tại Quán NC6 do kế toán Quán Cơm NC6 ketoanNC6 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC6 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

16/10/2019
 Bán quần áo
 NC6
 
110.000 
 

16/10/2019
 Ẩn Danh
 NC6
 
130.000 
 

ketoanNC6
#2 Đã gửi : 17/10/2019 lúc 01:22:09(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,675
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC6 được thu trực tiếp tại Quán NC6 do kế toán Quán Cơm NC6 ketoanNC6 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC6 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

17/10/2019
 Bán quần áo
 NC6
 
186.000 
 

ketoanNC6
#3 Đã gửi : 18/10/2019 lúc 01:25:52(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,675
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC6 được thu trực tiếp tại Quán NC6 do kế toán Quán Cơm NC6 ketoanNC6 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC6 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

18/10/2019
 Bán quần áo
 NC6
 
110.000 
 

18/10/2019
 Công tyTNHH SX TM DV MINH HÀ
 NC6
 
 
 80 lít nước mắm 20 độ ( 16 thùng x 5 lít); 42 lít nước mắm 30 độ (60 chai x 0,7 lít)

Sửa bởi người viết 18/10/2019 lúc 01:54:54(UTC)  | Lý do: bổ sung NHT

ketoanNC6
#4 Đã gửi : 19/10/2019 lúc 01:06:42(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,675
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC6 được thu trực tiếp tại Quán NC6 do kế toán Quán Cơm NC6 ketoanNC6 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC6 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

19/10/2019
 Bán quần áo
 NC6
 
174.000 
 

ketoanNC6
#5 Đã gửi : 21/10/2019 lúc 01:33:55(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,675
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC6 được thu trực tiếp tại Quán NC6 do kế toán Quán Cơm NC6 ketoanNC6 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC6 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

21/10/2019
 Bán quần áo
 NC6
 
208.000 
 

21/10/2019
 Anh Phạm Long Nam
 NC6
 
500.000 
 

21/10/2019
 Ẩn Danh
 NC6
 
50.000 
 

21/10/2019
 Bà Lê Thị Quý và Nguyễn Thị Nhân
 NC6
 
1.000.000 
 

21/10/2019
 Ẩn Danh
 NC6
 
 
 20 kg gạo

ketoanNC6
#6 Đã gửi : 22/10/2019 lúc 01:17:42(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,675
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC6 được thu trực tiếp tại Quán NC6 do kế toán Quán Cơm NC6 ketoanNC6 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC6 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

22/10/2019
 Bán quần áo
 NC6
 
134.000 
 

22/10/2019
 Anh ĐINH CHÍ TRUNG
 NC6
 
 
 30 kg mực

ketoanNC6
#7 Đã gửi : 23/10/2019 lúc 01:27:40(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,675
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC6 được thu trực tiếp tại Quán NC6 do kế toán Quán Cơm NC6 ketoanNC6 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC6 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

23/10/2019
 Bán quần áo
 NC6
 
286.000 
 

23/10/2019
 Cô Trần Thị Mai Khuê
 NC6
 
200.000 
 

23/10/2019
 Công Ty Sữa CÔ GÁI HÀ LAN (Phòng Nhãn Hiệu)
 NC6
 
 
 9 thùng sữa chua ( 9 x 48 hộp)

23/10/2019
 Cô Đặng Thị Mỹ Anh
 NC6
 
 
 20 kg gạo

ketoanNC6
#8 Đã gửi : 24/10/2019 lúc 01:45:56(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,675
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC6 được thu trực tiếp tại Quán NC6 do kế toán Quán Cơm NC6 ketoanNC6 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC6 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

24/10/2019
 Bán quần áo
 NC6
 
188.000 
 

24/10/2019
 Cô Mai
 NC6
 
500.000 
 

24/10/2019
 Cô Liên Nguyệt
 NC6
 
2.000.000 
 

24/10/2019
 Anh Lê Anh Quốc
 NC6
 
200.000 
 

24/10/2019
 BUI QUAN HUNG (c/k ACB ngày 23/10)
 NC6
 
2.000.000 
 

ketoanNC6
#9 Đã gửi : 25/10/2019 lúc 01:58:31(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,675
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC6 được thu trực tiếp tại Quán NC6 do kế toán Quán Cơm NC6 ketoanNC6 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC6 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

25/10/2019
 Bán quần áo
 NC6
 
170.000 
 

25/10/2019
 Ẩn Danh
 NC6
 
200.000 
 

25/10/2019
 Anh Long
 NC6
 
 
 2 thùng tương ớt (0,25 lít x 48=12 lít); 4 thùng nước tương (0,65 lít x12 x 2 + 0,3 lít x 54=31,8); 2 thùng mì gói (60 ly)

ketoanNC6
#10 Đã gửi : 26/10/2019 lúc 02:00:00(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,675
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC6 được thu trực tiếp tại Quán NC6 do kế toán Quán Cơm NC6 ketoanNC6 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC6 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

26/10/2019
 Bán quần áo
 NC6
 
312.000 
 

26/10/2019
 Ẩn Danh
 NC6
 
50.000 
 

ketoanNC6
#11 Đã gửi : 28/10/2019 lúc 01:09:06(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,675
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC6 được thu trực tiếp tại Quán NC6 do kế toán Quán Cơm NC6 ketoanNC6 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC6 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

28/10/2019
 Bán quần áo
 NC6
 
344.000 
 

28/10/2019
 Ẩn Danh
 NC6
 
200.000 
 

28/10/2019
 Bà Nguyễn Thị Tâm
 NC6
 
5.000.000 
 

28/10/2019
 Cô Ánh Hồng
 NC6
 
500.000 
 

28/10/2019
 Ẩn Danh
 NC6
 
 
 20 kg gạo

ketoanNC6
#12 Đã gửi : 29/10/2019 lúc 01:25:30(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,675
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC6 được thu trực tiếp tại Quán NC6 do kế toán Quán Cơm NC6 ketoanNC6 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC6 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

29/10/2019
 Bán quần áo
 NC6
 
136.000 
 

29/10/2019
 Chị Lan (ngày 28/10)
 NC6
 
1.770.000 
 

29/10/2019
 Cô Thi
 NC6
 
200.000 
 

29/10/2019
 Cô Nguyên Hương
 NC6
 
1.000.000 
 

29/10/2019
 Ẩn Danh
 NC6
 
100.000 
 

29/10/2019
 Bà Hà Như Giao Thủy
 NC6
 
500.000 
 

ketoanNC6
#13 Đã gửi : 30/10/2019 lúc 01:24:50(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,675
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC6 được thu trực tiếp tại Quán NC6 do kế toán Quán Cơm NC6 ketoanNC6 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC6 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

30/10/2019
 Bán quần áo
 NC6
 
236.000 
 

30/10/2019
 Bà Lê Thị Lộc
 NC6
 
200.000 
 

30/10/2019
 Bà Dương T Thanh Loan
 NC6
 
200.000 
 

30/10/2019
 Ông Dương Quang Thiện
 NC6
 
200.000 
 

ketoanNC6
#14 Đã gửi : 31/10/2019 lúc 02:25:02(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,675
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC6 được thu trực tiếp tại Quán NC6 do kế toán Quán Cơm NC6 ketoanNC6 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC6 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

31/10/2019
 Bán quần áo
 NC6
 
318.000 
 

31/10/2019
 Cô Thành (Đắc Lắc)
 NC6
 
500.000 
 

31/10/2019
 Ẩn Danh
 NC6
 
200.000 
 

Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF | YAF © 2003-2020, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.717 giây.