Diễn đàn Soncamedia

Thông báo

Icon
Error

ketoanNC3
#1 Đã gửi : 01/06/2020 lúc 02:29:05(UTC)
ketoanNC3


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,273
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi
 1/6/2020
Em Nguyễn Hữu Tài : Lớp 7 - Trường Nguyễn Hiền : Chi phí Tháng 5 +Tháng 6+Tháng 7/2020: Giáo dục kỹ nang sống ( 160.000),Học 2 buổi (160.000),Steam (320.000),Anh văn ( 400.000),Năng khiếu ( 120.000)
 
1.160.000
 1/6/2020
Thuê Văn phòng Dự án Em đến trường Tháng 6/2020
 
8.500.000
 1/6/2020
Em Nguyễn Văn Nghiệp : Lớp 8 - Trường Nguyễn Hiền : CHi phí Tháng 5+Tháng 6+Tháng 7/2020: Giáo dục kỹ năng sống ( 160.000),Học 2 buổi (160.000),Steam (160.000),Anh văn (400.000),Năng khiếu (120.000),Học nghề (75.000)
 
1.075.000
 1/6/2020
Em Trần Minh Kỵ : Lớp 7 - Trường Phạm Hữu Lầu : Chi phí Tháng 1+ Tháng 5/2020: Bơi (38.500),Học 2 buổi (100.000),Học phí Học kỳ 2 (300.000),Kỹ năng sống (100.000),Năng khiếu ( 75.000),Steam (100.000),Anh văn (250.000),Tin học (75.000)
 
1.038.500
 1/6/2020
Em Đoàn Đỗ Thùy Trang : Lớp 7 - Trường Trần Quốc Tuấn : Chi phí Tháng 5/2020: Học phí học kỳ 2 ( 240.0000),Năng khiếu (60.000),Tin học (60.000),Anh văn (200.000),Kỹ năng sống (80.000),Steam (160.000),
 
800.000
 1/6/2020
Em Trần Thanh Thiện : Lớp 9 - Trường Hoàng Quốc Việt : Chi phí Tháng 1+ Tháng 2/2020: Học 2 buổi (120.000),Kỹ năng sống (120.000),Năng khiếu (90.000),Nước uống ( 22.500),Tin học ( 90.000),Vệ sinh phí ( 30.000)
 
472.500
 2/6/2020
Em Phan Công Bằng : Lớp 12 - Trường Ngô Quyền : CHi phí Tháng 1/2020:Học phí chính khóa ( 120.000),Học 2 buổi (300.000),Học môn tự chọn (150.000)
 
570.000
 3/6/2020
Em Lê Nguyễn Kim Ngọc : Lớp 2 - Trường Tiểu học Phú Mỹ : Chi phí Tháng 6/2020:Học 2 buổi (70.000),Anh văn (60.000),Tin học ( 50.000),Kỹ năng sống (80.000),Năng khiếu (60.000),chi phí Nhà trường (45.000)
 
365.000
 4/6/2020
Em Hồ Nguyễn Trúc Phương : Lớp 10 - Trường Dương Văn Dương : Chi phí Tháng 6+ Tháng 7/2020:Học phí 2 buổi (450.000),Học phí công lập (200.000)
 
650.000
 4/6/2020
Em Trương Tấn Phát: Lớp 10 - Trường Dương Văn Dương : Chi phí Tháng 1+Tháng 5+Tháng 6+ Tháng 7/2020:Học phí 2 buổi (1.050.000),Học phí công lập (400.000)
 
1.450.000
 5/6/2020
Em Lý Thị Diểm Thúy : Lớp 9 - Trường Phạm Hữu Lầu : Chi phí Tháng 1 +Tháng  5+ Tháng 6/2020 : Học 2 buổi ( 140.000),Học phí học kỳ 2 (300.000),Năng khiếu (105.000)
 
545.000
 8/6/2020
Chi tiền NC8 nấu HỦ TIẾU NAM VANG cho các Lớp học Tình thương - Chi theo chỉ định Nhà hảo tâm PT 017064
 
6.999.000
 8/6/2020
Em Lê Minh Tài : Lớp 11 - Trường THPT Ernst Thalmann :Chi phí Tháng 6+Tháng 7/2020:Học phí chính khóa (240.000),Học 2 buổi(450.000),Anh văn (195.000).chi phí Nhà trường (140.000)
 
1.025.000
 8/6/2020
Em Lê Nguyễn Phương Quyên : Lớp 12 - Trung tâm Giáo dục Thường Quận 4 : Học thêm Môn Hóa Tháng 6+Tháng 7+Tháng 8/2020 ( 3 x 500.000đ),Học thêm môn Toán Tháng 6/2020(160.000đ)
 
1.660.000
 9/6/2020
Em Bùi Thanh Xuân : Lớp 7 - Trường Hoàng Quốc Việt : Chi phí Tháng 1+Tháng 2/2020:Giáo dục kỹ năng sáng tạo (240.000),Kỹ năng sống (120.000),Năng khiếu (90.000),Tin học (90.000),Bơi (77.000)
 
617.000
 9/6/2020
Em Nguyễn Thị Trâm Như : Lớp 9 - Trường Hoàng Quóc Việt : Chi phí ôn thi ( 700.000),Hồ sơ (50.000)
 
750.000
 9/6/2020
Em Phạm Văm Tâm : Lớp 8 - Trường Chi Lăng : Chi phí Tháng 1+Tháng 2/2020 : Học phí ( 120.000),Học 2 buổi ( 300.000),Tin học ( 60.000),Nước uống ( 20.000),Học nghề ( 40.000),Anh văn ( 200.000)
 
740.000
 10/6/2020
Em Lê Thị Kim Ngân : Lớp 7 - Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 1 : Chi phí Tháng 5 +Tháng 6+Tháng 7/2020:Học phí ( 180.000),Anh văn ( 200.000),Tin học ( 155.000),Học thêm (250.000),Thể dục ( 100.000),chi phí nhà trường (75.000)
 
960.000
 11/6/2020
Em Danh Minh Sáng : Lớp 8 - Trường Nguyễn Hiền : Chi phí Tháng 1+Tháng 5+Tháng 6+Tháng 7/2020: Bơi (38.000),Giáo dục kỹ năng sống (200.000),Steam(200.000),Anh văn(500.000),Năng khiếu (180.000),Học nghề ( 100.000) . Được giảm trừ gia cảnh
 
1.218.000
 11/6/2020
Em Nguyễn Văn Dương : Lớp 8 - Trường Nguyễn Hiền : Chi phí Tháng 1+Tháng 5+Tháng 6+Tháng 7/2020: Bơi (38.000),Giáo dục kỹ năng sống (200.000),Học phí học kỳ 2 (300.000),Học 2 buổi (240.000),Steam(200.000),Anh văn(500.000),Năng khiếu (180.000),Học nghề ( 100.000)
 
1.758.000
 12/6/2020
Em Nguyễn Hữu Lộc: Lớp 7 - Trường Phạm Hữu Lầu : Chi phí Tháng 6/2020:Bơi (115.500),Học 2 buổi (80.000),Kỹ năng sống (80.000),Năng khiếu (60.000),Steam(80.000)Anh văn(150.000),Tin học(60.000)
 
625.500
 12/6/2020
Em Võ Thụy Ngọc Thủy : Lớp 7 - Trường Hoàng Quốc Việt : Chi phí Tháng 1 +Tháng 2/2020:Giáo dục kỹ năng sống (240.000)Kỹ năng sống (120.000)Năng khiếu (90.000),Bơi (77.000)
 
617.000
 15/6/2020
Em Lê Hoàng Huy:Lớp 6 - Trường CHi Lăng : Chi phí Tháng 1 +Tháng 6 
 
1.170.000
 15/6/2020
Em Lê Kim Phụng : Lớp 10 - Trường Ngô Quyền : Chi phsi Tháng 6 +Tháng 7/2020: Học phí +Trải nghiệm
 
790.000
 15/6/2020
Em Nguyễn Hoàng Thanh Trang : Lớp 6- Trường Quang Trung : Chi phí Tháng 5 +Tháng 6/2020:Học phí (120.000),Nước uống (20.000),Học 2 buổi (300.000),Tun học (60.000),Anh văn (200.000)
 
700.000
 15/6/2020
Em Nguyễn Tuấn Tú : Lớp 12- Trường Nguyễn Hữu Thọ : Ôn thi THPT + Học thêm môn toán Tháng 7/2020
 
1.220.000
 15/6/2020
Tiền điện thoại bàn + Internet Tháng 6/2020
 
275.000
 15/6/2020
Tiền nước Tháng 6/2020
 
89.000
 15/6/2020
Tiền điện Tháng 6/2020
 
73.000
 16/6/2020
Em Phạm Minh Hiền : Lớp 10 - Trường Ngô Quyền : Chi phí Tháng 6+Tháng 7/2020:Học phí + trải nghiệm
 
790.000
 16/6/2020

Em Trần Minh Kỵ : Lớp 7 - Trường Phạm Hữu Lầu : Chi phí Tháng 6/2020:Bơi (115.500),Học 2 buổi (80.000),Kỹ năng sống (80.000),Năng khiếu (60.000),Steam(80.000)Anh văn(150.000),Tin học(60.000)
 
625.500
 18/6/2020

Em Trần Thị Kim Vân : Lớp 11 - Trường Ngô Quyền :Chi phí Tháng 1+Tháng 5 +Tháng 6 +Tháng 7/2020:Học phí + Trải nghiệm
 
1.518.000
 20/6/2020

Em Nguyễn Phương Thùy : Lớp 6 - Trường Nguyễn Huệ : Học phí Tháng 5/2020
 
620.000
 22/6/2020
Em Phạm Hồng Ngọc : Lớp 6 - Trường Chi Lăng : Học phí Tháng 6/2020
 
460.000
 22/6/2020
Em Phạm Huy Hoàng : Lớp 8 - Trường Chi Lăng : Học phí Tháng 6/2020
 
 
400.000
 22/6/2020
Em Dương Thị Bé Vàng : Lớp 6 - Trường Hoàng Quốc Việt : Chi phí Tháng 6 +Tháng 7/2020:Giáo dục kỹ năng sống (200.000),Học phí Học kỳ 2 (240.000),Kỹ năng sống (100.000),Năng khiếu (75.000),Tin học (75.000)
 
690.000
 22/6/2020
Em Phan Công Bằng : Lớp 12 - Trường Ngô Quyền : Chi phí Tháng 5+Tháng 6+Tháng 7/2020 :Học phí ( 360.000),Học 2 buổi (900.000),Học môn tự chọn (450.000)
 
1.710.000
 23/6/2020
Em Nguyễn Tấn Thành : Lớp 11 - Trường Ngô Quyền : Chi phí Tháng 6+ Tháng 7/2020:Học phí (120.000),Học 2 buổi (300.000),Học môn tự chọn (300.000),chi phí nhà trường (126.000)
 
846.000
 24/6/2020
Em Lê Tùng Quang : Lớp 7 - Trường Hoàng Quốc Việt : Chi phí Tháng 6 +Tháng 7/2020:Giáo dục kỹ năng sống (200.000),Học phí Học kỳ 2 (240.000),Kỹ năng sống (100.000),Năng khiếu (75.000),Tin học (75.000)
 
690.000
 25/6/2020
Chuyển khoản người nhận có tài khoản tại EIB -tài khoản 210110101000315
 
10.000
 25/6/2020
Em Hà Quốc Triệu : Lớp 9 - Trường Nguyễn Thị Thập : Chi phí Tháng 6+Tháng 7/2020:Anh văn ( 300.000),Ngoại khóa (90.000),Giáo dục kỹ năng sống ( 120.000)
 
510.000
 25/6/2020
Em Hà Lê Ngọc Hân : Lớp 12 - Trường Lê Thánh Tôn : Chi phí Tháng 6+Tháng 7/2020:Học phí công lập ( 240.000),Học 2 buổi (600.000),Chuyên đề tự chọn (160.000),Chi phí nhà trường (50.000)
 
1.050.000
 27/6/2020
Em Lại Thụy Thanh Trúc : Lớp 9- Trường Hoàng Quốc Việt : Chi phí Tháng 6 +Tháng 7/2020:Học 2 buổi (80.000),Học phí học kỳ 2 (240.000),Kỹ năng sống (80.000),Năng khiếu (60.000),Tin học ( 60.000),Chi phí nhà trường ( 90.000)
 
610.000
 27/6/2020
Em Nguyễn Lê Thảo Nguyên : Lớp 7 - Trường Chi Lăng : Chi phí Tháng 5/2020:Học phí ( 120.000),Học 2 buổi ( 300.000),Tin học (60.000),Kỹ năng sống ( 160.000),Anh văn (200.000),Nước uống (20.000)
 
860.000
 29/6/2020
Em Huỳnh Phúc Khang: Lớp 6- Trường Hoàng Quốc Việt : Chi phí Tháng 6 +Tháng 7/2020:Giáo dục kỹ năng sống (200.000),Học phí Học kỳ 2 (240.000),Kỹ năng sống (100.000),Năng khiếu (75.000),Tin học (75.000)
 
690.000
 29/6/2020
Em Lê Nguyễn Kim Ngọc : Lớp 2 - Trường Phú Mỹ :Chi phí Tháng 7/2020:Học phí (35.000),Anh văn (30.000),Tin học (25.000),Kỹ năng sống (40.000),Chi phí Nhà trường (23.000)
 
153.000
 29/6/2020
Em Võ Tấn Lộc: Lớp 7- Trường Hoàng Quốc Việt : Chi phí Tháng 6 +Tháng 7/2020:Giáo dục kỹ năng sống (200.000),Học phí Học kỳ 2 (240.000),Kỹ năng sống (100.000),Năng khiếu (75.000),Tin học (75.000)
 
690.000
 29/6/2020
Hỗ trợ cơm các Lớp học Tình thương Tháng 6/2020:Chợ Quán ,Vĩnh Hội,Tân Hưng
 
7.975.000
 30/6/2020
Em Nguyễn Thị Trâm Như: Lớp 9 - Trường Hoàng Quốc Việt :Chi phí Tháng 6+Tháng 7/2020 : Học 2 buổi ( 80.000),Học kỳ 2 ( 240.000),Kỹ năng sống (80.000),Năng khiếu (60.000),Tin học ( 60.000),Nước uống ( 22.500),vsp( 30.000)
 
572.500
 30/6/2020
Em Phan Công Bằng : Lớp 12 - Trường Ngô Quyền : Chi phí Ôn thi
 
2.400.000
 30/6/2020
Lương nhân viên Tháng 6/2020
 
9.500.000
 30/6/2020
Lương giáo viên Toán lớp 7 (Cô Minh Phong) -Chi theo chỉ đinh Nhà hảo tâm PT 006510
 
2.000.000
 30/6/2020
Lương giáo viên Toán lớp 7 (Thầy Phúc Thịnh) - Chi theo chỉ đinh Nhà hảo tâm PT 006510
 
2.000.000
 30/6/2020
Lương giáo viên Anh văn lớp 6 (Cô Mỹ Phượng) -Chi theo chỉ đinh Nhà hảo tâm PT 006510
 
2.000.000
 30/6/2020
Thuê địa điểm mở Lớp phụ đạo cho học sinh Tháng 6/2020 -  Chi theo chỉ đinh Nhà hảo tâm PT 006510)
 
6.000.000

 

Sửa bởi người viết 01/07/2020 lúc 01:35:51(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF | YAF © 2003-2020, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.704 giây.