Diễn đàn Soncamedia

Thông báo

Icon
Error

ketoanNC7
#1 Đã gửi : 16/06/2020 lúc 03:40:52(UTC)
ketoanNC7


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-11-2015(UTC)
Bài viết: 1,624
Viet Nam
Đến từ: Thành phố Hồ Chí Minh

NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

16/06/2020
 chanh + ơt + sả + tỏi + hành + hành ngò (13/06)
 
88,000

16/06/2020
 bột ngọt (1 gói * 45,000) 13/06
 
45,000

16/06/2020
 đậu ve + su hào + cải thảo 
 
240,000

16/06/2020
sả + hành + hành lá + ớt + chanh + tỏi 
 
78,000

16/06/2020
 bột ngọt (1 gói * 45,000) 
 
45,000

16/06/2020
băng keo cá nhân urgo (1 hộp * 65,000)
 
65,000

16/06/2020
bao xốp loại 2 kg &3kg (4kg * 35,000)
 
140,000

16/06/2020
thuốc diệt gián, kiến và diệt chuột 
 
172,000

16/06/2020
Tiền bán quần áo cũ ( 130 cái * 2,000) 
 260,000
 

16/06/2020
Số suất cơm bán ra là: 369 suất x 2,000. 
738,000 
 
Tổng cộng
998,000
873,000

ketoanNC7
#2 Đã gửi : 18/06/2020 lúc 02:25:36(UTC)
ketoanNC7


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-11-2015(UTC)
Bài viết: 1,624
Viet Nam
Đến từ: Thành phố Hồ Chí Minh

NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

18/06/2020
 Gà góc tư đùi key (4 thùng * 351,000)
 
1,404,000

18/06/2020
 gà đùi tỏi mou (3 thùng * 540,000)
 
1,620,000

18/06/2020
 trả tiền xe chở gà 
 
100,000

18/06/2020
 trả tiền ga 12/06+13/06, trừ tiền ga dư 191,000 (2 bình * 875,500)
 
1,560,000

18/06/2020
 trả tiền điện T04/2020 (427,000)+T06/2020 (420,000)
 
847,000

18/06/2020
hộp cơm (1 cây * 145,000)
 
145,000

18/06/2020
 giấy ăn (1 cây * 123,000)
 
123,000

18/06/2020
bao đựng gạo (4 kg * 32,000)
 
128,000

18/06/2020
bao rác (3,5kg * 28,000)
 
98,000

18/06/2020
mua nước suối cho TNV (2 thùng * 90,000)
 
180,000

18/06/2020
giá + hành tây + mướp + bí xanh + hành ngò + sả + tỏi + hành tím + bột ngọt + bột + ớt + chanh 
 
873,000

18/06/2020
Tiền bán quần áo cũ ( 122 cái * 2,000) 
 244,000
 

18/06/2020
Số suất cơm bán ra là: 412 suất x 2,000. 
824,000 
 
Tổng cộng
1,068,000
7,078,000

Sửa bởi người viết 18/06/2020 lúc 02:47:26(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC7
#3 Đã gửi : 20/06/2020 lúc 12:57:18(UTC)
ketoanNC7


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-11-2015(UTC)
Bài viết: 1,624
Viet Nam
Đến từ: Thành phố Hồ Chí Minh

NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

20/06/2020
mướp (20 kg * 15,000)
 
300,000

20/06/2020
 giá (8 kg * 8,000)
 
64,000

20/06/2020
đậu bắp (5 kg * 15,000)
 
75,000

20/06/2020
 cà chua (3 kg * 15,000)
 
45,000

20/06/2020
 me (2 kg * 28,000)
 
56,000

20/06/2020
 hành tây (1 kg * 15,000)
 
15,000

20/06/2020
cải thảo (3 kg * 15,000)
 
45,000

20/06/2020
 sả + ngổ + ớt + hạt nêm chay + chanh + bột ngọt 
 
168,000

20/06/2020
đậu hủ (150 miếng * 3,200)
 
480,000

20/06/2020
chảo (1 cái * 150,000)
 
150,000

20/06/2020
mài dao , kéo (23 cái * 5,000)
 
115,000

20/06/2020
Tiền bán quần áo cũ ( 58 cái * 2,000) 
 116,000
 

20/06/2020
Số suất cơm bán ra là: 0 suất x 2,000. 
 
Tổng cộng
116,000
1,513,000

ketoanNC7
#4 Đã gửi : 23/06/2020 lúc 02:44:14(UTC)
ketoanNC7


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-11-2015(UTC)
Bài viết: 1,624
Viet Nam
Đến từ: Thành phố Hồ Chí Minh

NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

23/06/2020
 rau muống (25 kg * 8,000)
 
200,000

23/06/2020
bầu (30 kg * 15,000)
 
450,000

23/06/2020
 chanh (1 kg * 15,000)
 
15,000

23/06/2020
ớt + bột ngọt + tỏi + hành + cà chua + nước đá 
 
110,000

23/06/2020
trả tiền ga 19/06 , trừ tiền ga dư 161,000 (1 bình * 875,500)
 
714,000

23/06/2020
bao xốp loại 20kg &10kg , loại 40-60 (4 kg * 36,250)
 
145,000

23/06/2020
Tiền bán quần áo cũ ( 69 cái * 2,000) 
 138,000
 

23/06/2020
Số suất cơm bán ra là: 416 suất x 2,000. 
832,000 
 
Tổng cộng
970,000
1,634,000

ketoanNC7
#5 Đã gửi : 25/06/2020 lúc 03:45:17(UTC)
ketoanNC7


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-11-2015(UTC)
Bài viết: 1,624
Viet Nam
Đến từ: Thành phố Hồ Chí Minh

NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

25/06/2020
dầu ăn (12 lít * 20,000)
 
240,000

25/06/2020
nước tương (2 chai * 8,000)
 
16,000

25/06/2020
bột ngọt (1 gói * 45,000)
 
45,000

25/06/2020
đường (2 kg * 19,000)
 
38,000

25/06/2020
nước mắm (1 lít * 15,000)
 
15,000

25/06/2020
 hạt nêm (1 gói * 38,000)
 
38,000

25/06/2020
dưa leo + cà chua (25 kg * 15,000)
 
375,000

25/06/2020
 bí đỏ (25 kg * 15,000)
 
375,000

25/06/2020
 tỏi (2 kg * 36,000)
 
72,000

25/06/2020
 chuối (40 kg * 7,000)
 
280,000

25/06/2020
ngò om + bột màu điều + gas
 
190,000

25/06/2020
 đùi gà góc tư (16 thùng * 353,000)
 
5,648,000

25/06/2020
trả tiền xe chở gà 
 
200,000

25/06/2020
gạo (40 kg * 10,000)
 
400,000

25/06/2020
trả tiền bồi dưỡng bếp 
 
500,000

25/06/2020
thơm (20/06)
 
40,000

25/06/2020
Tiền bán quần áo cũ ( 70 cái * 2,000) 
 140,000
 

25/06/2020
Số suất nước bán ra là: 524 suất x 1,000. 
524,000 
 
Tổng cộng
664,000
8,472,000

Sửa bởi người viết 25/06/2020 lúc 03:49:06(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC7
#6 Đã gửi : 27/06/2020 lúc 01:43:32(UTC)
ketoanNC7


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-11-2015(UTC)
Bài viết: 1,624
Viet Nam
Đến từ: Thành phố Hồ Chí Minh

NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

27/06/2020
 cà rốt + bầu + giá + susu (25 kg * 15,000)
 
375,000

27/06/2020
 hành ngò + nước đá + tỏi + hành tây 
 
68,000

27/06/2020
 chanh (1 kg * 15,000)
 
15,000

27/06/2020
phiếu giữ xe (14 tập * 6,000)
 
84,000

27/06/2020
 băng keo lớn (2 cuộn * 14,000)
 
28,000

27/06/2020
 băng keo giấy (2 cuộn * 3,000)
 
6,000

27/06/2020
 bút lông dầu (1 cây * 10,000)
 
10,000

27/06/2020
 bút đỏ (2 cây * 4,000)
 
8,000

27/06/2020
 nước lau sàn 4kg (1 bình * 83,500)
 
83,500

27/06/2020
 bình xịt côn trùng (2 bình * 55,000)
 
110,000

27/06/2020
 nước tấy đa năng (1 chai * 42,000)
 
42,000

27/06/2020
 nước rửa tay lifebuoy (1 túi * 53,000)
 
53,000

27/06/2020
móc inox (1 cái * 30,000)
 
30,000

27/06/2020
kềm răng (1 cái * 55,000)
 
55,000

27/06/2020
trả tiền thông cống 
 
200,000

27/06/2020
thu phí QLTk (trừ tk VCB)
 
22,000

27/06/2020
thanh toán tiền điện T06/2020 (trừ tk VCB)
 
825,103

27/06/2020
Tiền bán quần áo cũ ( 95 cái * 2,000) 
 190,000
 

27/06/2020
Số suất cơm bán ra là: 352 suất x 2,000. 
704,000 
 
Tổng cộng
894,000
2,014,603

ketoanNC7
#7 Đã gửi : 30/06/2020 lúc 03:25:19(UTC)
ketoanNC7


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-11-2015(UTC)
Bài viết: 1,624
Viet Nam
Đến từ: Thành phố Hồ Chí Minh

NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

30/06/2020
giá (6 kg * 9,000)
 
54,000

30/06/2020
 đậu bắp (19 kg * 20,000)
 
380,000

30/06/2020
 bầu (25 kg * 15,000)
 
375,000

30/06/2020
tỏi (1 kg * 36,000)
 
36,000

30/06/2020
 bột ngọt + sả + bột nghệ + hành ngò + chanh 
 
115,000

30/06/2020
gà đùi tỏi (7 thùng * 540,000)
 
3,780,000

30/06/2020
trả tiền xe chở gà 
 
100,000

30/06/2020
trả lương NV - Tháng 06/2020
 
23,105,000

30/06/2020
Tiền bán quần áo cũ ( 51 cái * 2,000) 
 102,000
 

30/06/2020
Số suất cơm bán ra là: 452 suất x 2,000. 
904,000 
 
Tổng cộng
1,006,000
27,945,000

Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF | YAF © 2003-2020, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.807 giây.