Diễn đàn Soncamedia

Thông báo

Icon
Error

KetoanquanYenvui
#1 Đã gửi : 17/06/2020 lúc 02:55:01(UTC)
KetoanquanYenvui


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 27-06-2019(UTC)
Bài viết: 342
Viet Nam
Đến từ: đà nẵng

NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

17/6/2020
 Đậu khuôn 170 lát
 
225.000 

17/6/2020
 Cá chay (10 x 8.000)
 
80.000

17/6/2020
 Nấm bào ngư (3 lạng x 5.000)
 
15.000

17/6/2020
 Búp su (20 x 10.000)
 
200.000 

17/6/2020
 Hành tím (0.5 x 30.000)
 
15.000

17/6/2020
 Chanh (0.5 x 26.000)
 
13.000

17/6/2020
 Thịt heo (14 kg)
 

17/6/2020
 Rau muống (5 bó)
 

17/6/2020
 Rau dền (5 bó)
 

17/6/2020
 Rau lang (6 bó)
 

17/6/2020
 Dưa leo (3kg)
 
0

17/6/2020
Mướp (4kg)
 
0

17/6/2020
 Rau mồng tơi (5 bó)
 
0

17/6/2020
 Rau ngót (5 bó)
 
0

17/6/2020
 Dưa hấu (10kg)
 
0

17/6/2020
 Yến (80 chai)
 

17/6/2020
 Thanh toán tiền nước tháng 5/2020
 
182.956

17/6/2020
 Yên Vui bán cơm: 220 suất trong đó (Điểm bán t tại 282 Trưng Nữ Vương: 80 suất mặn; Điểm bán tại Tiểu La: 50 suất mặn ; Yên Vui: 83 suất (6 chay, 77 mặn); NV và TNV: 7 suất (4 chay, 3 mặn)
420.000 
 

17/6/2020
 Tổng cộng
420.000 
730.956 

KetoanquanYenvui
#2 Đã gửi : 19/06/2020 lúc 02:43:46(UTC)
KetoanquanYenvui


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 27-06-2019(UTC)
Bài viết: 342
Viet Nam
Đến từ: đà nẵng

NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

19/6/2020
 Đậu khuôn (10 lát x 1.500)
 
15.000 

19/6/2020
 Chả cá (4 x 65.000)
 
260.000

19/6/2020
 Chả cá (4.5 kg)
 
0

19/6/2020
 Cá (6.5kg)
 

19/6/2020
 Bí đao (25kg)
 
0

19/6/2020
 Dưa leo (4kg)
 
0

19/6/2020
 Thơm (3 quả)
 

19/6/2020
 Cà chua (3kg)
 

19/6/2020
 Khổ qua (3kg)
 

19/6/2020
 Ơt chuông (2kg)
 

19/6/2020
 Bông thiên lý (2kg)
 
0

19/6/2020
Cà rốt (2kg)
 
0

19/6/2020
 Củ cải (2kg)
 
0

19/6/2020
 Đậu bắp (2kg)
 
0

19/6/2020
 Chôm chôm (15kg)
 
0

19/6/2020
 Thanh toán tiền mua đũa (1.500 đôi)
 
200.000 

19/6/2020
 Thanh toán tiền mua muỗng (3000 cái)
 
210.000

19/6/2020
 Thanh toán tiền mua bao đựng canh (5 x 35.000)
 
175.000 

19/6/2020
 Thanh toán tiền mua bao đựng hộp cơm (5 x 35.000)
 
175.000

19/6/2020
 Yên Vui bán cơm: 220 suất trong đó (Điểm bán t tại 282 Trưng Nữ Vương: 80 suất mặn; Điểm bán tại Tiểu La: 50 suất mặn ; Yên Vui: 84 suất (6 chay, 78 mặn); NV và TNV: 7 suất (5 chay, 2 mặn)
422.000 
 

19/6/2020
 Tổng cộng
 422.000
1.035.000

KetoanquanYenvui
#3 Đã gửi : 22/06/2020 lúc 01:42:09(UTC)
KetoanquanYenvui


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 27-06-2019(UTC)
Bài viết: 342
Viet Nam
Đến từ: đà nẵng

NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

22/6/2020
 Gan (18 x 43.900)
 
790.000 

22/6/2020
 Đậu ve (6 x 18.000)
 
108.000

22/6/2020
 Bắp su (15 x 10.000)
 
150.000

22/6/2020
 Nấm bào ngư (0.3 x 50.000)
 
15.000 

22/6/2020
 Hành lá (0.5 x 26.000)
 
13.000

22/6/2020
 Ơt đỏ (3 lạng)
 
8.000

22/6/2020
 Căn miếng (15 x 1.200)
 
18.000 

22/6/2020
 Nấm rơm 1 lạng
 
10.000 

22/6/2020
 Tôm (3kg)
 

22/6/2020
 Bí đao (10 kg)
 

22/6/2020
 Cà rốt (2kg)
 
0

22/6/2020
Dưa hấu (5kg)
 
0

22/6/2020
 Nước yến (155 chai)
 
0

22/6/2020
 Củ cải (2kg)
 
0

22/6/2020
 Mướp đắng (3 kg)
 
0

22/6/2020
 Yên Vui bán cơm: 220 suất trong đó (Điểm bán t tại 282 Trưng Nữ Vương: 80 suất mặn; Điểm bán tại Tiểu La: 50 suất mặn ; Yên Vui: 70 suất (6 chay, 64 mặn); NV và TNV: 7 suất (2 chay, 5 mặn); Dư 13 suất mặn Abi đem cho cô chú bên chạy thận
394.000 
 

22/6/2020
 Tổng cộng
394.000 
1.112.000

Sửa bởi người viết 22/06/2020 lúc 01:43:03(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

KetoanquanYenvui
#4 Đã gửi : 24/06/2020 lúc 01:53:36(UTC)
KetoanquanYenvui


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 27-06-2019(UTC)
Bài viết: 342
Viet Nam
Đến từ: đà nẵng

NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

24/6/2020
 Sả băm (1 x 35.000)
 
35.000 

24/6/2020
 Đậu khuôn (11 x 22.000)
 
22.000

24/6/2020
 Bầu ngư (2 lạng x 5.000)
 
10.000

24/6/2020
 Khoai tây (1 x 20.000)
 
20.000 

24/6/2020
 Baro (0.5 x 30.000)
 
15.000

24/6/2020
 Gà (15 x 31.500)
 
472.500

24/6/2020
Rong biển (1 lạng x 54.000)
 
54.000 

24/6/2020
 Chôm chôm (20 x 10.000)
 
200.000 

24/6/2020
 Gà (10 con)
 

24/6/2020
 Bí đao (20kg)
 

24/6/2020
 Cà rốt (4kg)
 
0

24/6/2020
Bầu (4kg)
 
0

24/6/2020
 Mướp đắng (3kg)
 
0

24/6/2020
 Củ cải trắng (2kg)
 
0

24/6/2020
 Yên Vui bán cơm: 220 suất trong đó (Điểm bán t tại 282 Trưng Nữ Vương: 80 suất mặn; Điểm bán tại Tiểu La: 50 suất mặn ; Yên Vui: 62 suất (7 chay, 55 mặn); NV và TNV: 7 suất (2 chay, 5 mặn); Dư 21 suất (19 mặn , 2 chay) Abi đem cho cô chú bên chạy thận
 377.000
 

24/6/2020
 Tổng cộng
377.000
828.500 

KetoanquanYenvui
#5 Đã gửi : 26/06/2020 lúc 01:45:25(UTC)
KetoanquanYenvui


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 27-06-2019(UTC)
Bài viết: 342
Viet Nam
Đến từ: đà nẵng

NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

26/6/2020
 Hành tây (2 x 15.000)
 
30.000 

26/6/2020
 Đậu khuôn (100 lát)
 
150.000

26/6/2020
 Hành lá (0.5 x 28.000)
 
14.000

26/6/2020
 Cà tím (20 x 4.500)
 
90.000 

26/6/2020
 Căn (20 cây)
 
24.000

26/6/2020
Nấm bào ngư (3 lạng)
 
15.000

26/6/2020
Dưa hấu (22 kg)
 
150.000 

26/6/2020
 Chả cá (8kg)
 

26/6/2020
 Thịt heo (3.5kg)
 

26/6/2020
 Su lơ (1kg)
 

26/6/2020
 Cà rốt (3kg)
 
0

26/6/2020
Khoai môn (4kg)
 
0

26/6/2020
 Khoai lang (5kg)
 
0

26/6/2020
 Yên Vui bán cơm: 210 suất trong đó (Điểm bán  tại 282 Trưng Nữ Vương: 80 suất mặn; Điểm bán tại Tiểu La: 50 suất mặn ; Yên Vui: 66 suất (4 chay, 62 mặn); NV và TNV: 7 suất (2 chay, 5 mặn); Dư 7 suất (6 mặn , 1 chay) Abi đem cho cô chú bên chạy thận
 388.000
 

26/6/2020
 Tổng cộng
 388.000
473.000 

Sửa bởi người viết 26/06/2020 lúc 01:46:02(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

KetoanquanYenvui
#6 Đã gửi : 29/06/2020 lúc 01:44:29(UTC)
KetoanquanYenvui


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 27-06-2019(UTC)
Bài viết: 342
Viet Nam
Đến từ: đà nẵng

NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

29/6/2020
 Nạm bò (7 x 143.000)
 
1.001.000 

29/6/2020
 Chả quết (2 x 150.000)
 
300.000

29/6/2020
 Xương bò (1 x 45.000)
 
45.000

29/6/2020
 Hành tây (1.5 x 15.000)
 
22.500 

29/6/2020
 Gừng 
 
5.000

29/6/2020
Rau quế (1 x 25.000)
 
25.000

29/6/2020
Ngò gai (1 x 40.000)
 
40.000 

29/6/2020
 Gía (5 x 10.000)
 
50.000 

29/6/2020
 Hành lá (1 x 27.000)
 
27.000 

29/6/2020
 Chả chay (1 x 100.000)
 
100.000 

29/6/2020
 Nấm rơm (0.2 x 100.000)
 
20.000

29/6/2020
 Nấm đông cô (0.5 x 280.000)
 
140.000

29/6/2020
 Phở (35 x 12.000)
 
420.000

29/6/2020
 Hành tím (0.5 x 30.000)
 
15.000 

29/6/2020
 Ớt sừng (0.5 x 30.000)
 
15.000 

29/6/2020
 Bò nạm (2kg)
 

29/6/2020
 Dưa hấu (20 x 6.000)
 
120.000 

29/6/2020
 Bao đựng nước  phở (2 x 40.000)
 
80.000 

29/6/2020
 Tô đựng phở (200 x 600)
 
120.000 

29/6/2020
 Yên Vui bán món Phở nạm viên và Phở Chay: 220 suất trong đó (Điểm bán  tại 282 Trưng Nữ Vương: 80 suất mặn; Điểm bán tại Tiểu La: 50 suất mặn; Yên Vui: 82 suất (16 chay, 66 mặn); NV và TNV: 8 suất (4 chay, 4 mặn).
 212.000
 

29/6/2020
 Tổng cộng
212.000 
2.545.500 

Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF | YAF © 2003-2020, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.878 giây.