Diễn đàn Soncamedia

Thông báo

Icon
Error

ketoanNC4
#1 Đã gửi : 17/06/2020 lúc 01:33:37(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 3,192
Đến từ: TP.HCM

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC4 được thu trực tiếp tại Quán NC4 do kế toán Quán Cơm NC4 ketoanNC4 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC4 được thu tại văn phòng Quỹ Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoan Qũy Bông Sen ketoanquybs cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

17/06/2020
Đặng Anh Quân
NC4
 
2.000.000 
  

17/06/2020
Ẩn danh ( PT 18415)
NC4
 
 
3kg đường, 50kg gạo

 

ketoanNC4
#2 Đã gửi : 18/06/2020 lúc 02:06:04(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 3,192
Đến từ: TP.HCM

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC4 được thu trực tiếp tại Quán NC4 do kế toán Quán Cơm NC4 ketoanNC4 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC4 được thu tại văn phòng Quỹ Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoan Qũy Bông Sen ketoanquybs cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

18/06/2020
Thùy Linh
*Lời nhắn : Cầu cho thế giới hòa bình
NC4
 
200.000 
  

18/06/2020
Gia Đình Nguyễn Hồ Chung
*Lời nhắn : Cầu cho mọi người mạnh khỏe
NC4
 
1.000.000

 

ketoanNC4
#3 Đã gửi : 19/06/2020 lúc 02:44:01(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 3,192
Đến từ: TP.HCM

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC4 được thu trực tiếp tại Quán NC4 do kế toán Quán Cơm NC4 ketoanNC4 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC4 được thu tại văn phòng Quỹ Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoan Qũy Bông Sen ketoanquybs cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

19/06/2020
Khiết Du
NC4
 
200.000 
  

19/06/2020
Ẩn danh (PT 18416)
NC4
 
  
  10kg gạo

19/06/2020
Thanh
NC4
 
  
  200kg gạo

 

ketoanNC4
#4 Đã gửi : 20/06/2020 lúc 02:32:02(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 3,192
Đến từ: TP.HCM

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC4 được thu trực tiếp tại Quán NC4 do kế toán Quán Cơm NC4 ketoanNC4 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC4 được thu tại văn phòng Quỹ Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoan Qũy Bông Sen ketoanquybs cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

20/06/2020
Phạm Mạnh Tuấn
*Lời nhắn : Cầu cho nhân loại bình an 
NC4
 
1.000.000 
  

20/06/2020
Nguyễn Thị Kim Anh
*Lời nhắn : Cầu cho nhân loại bình an 
NC4
 
 500.000 
  

20/06/2020
Sên
NC4
 
  
Nước mắm ( 2c x 0,9lit);Nước tương ( 3c x 0,5lit) ; Dầu ăn (2c x 0,5lit)

20/06/2020
Chị Thương
*Lời nhắn : Cầu cho ba mẹ sống lâu và khỏe
NC4
 
  
  Dầu ăn (2b x 5lit)

 

ketoanNC4
#5 Đã gửi : 22/06/2020 lúc 02:56:41(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 3,192
Đến từ: TP.HCM

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC4 được thu trực tiếp tại Quán NC4 do kế toán Quán Cơm NC4 ketoanNC4 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC4 được thu tại văn phòng Quỹ Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoan Qũy Bông Sen ketoanquybs cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

22/06/2020
Nguyễn Tri Phương Nam + Nguyễn Trần Xuân Hồng
NC4
 
500.000 
  

22/06/2020
Chị Trúc
NC4
 
 1.000.000 
  

22/06/2020
Nhật Thành 
NC4
 
500.000
 

22/06/2020
Ẩn danh (PT 18420)
NC4
 
  
200kg gạo

22/06/2020
Kính thuốc Sài Gòn ( 170 Khánh Hội, Q4)
NC4
 
  
50kg gạo

 

ketoanNC4
#6 Đã gửi : 23/06/2020 lúc 02:36:26(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 3,192
Đến từ: TP.HCM

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC4 được thu trực tiếp tại Quán NC4 do kế toán Quán Cơm NC4 ketoanNC4 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC4 được thu tại văn phòng Quỹ Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoan Qũy Bông Sen ketoanquybs cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

23/06/2020
Chị Thủy ( Quận 7)
*Lời nhắn : Cầu mong may mắn đến với mọi người
NC4
 
500.000 
  

23/06/2020
Anh Minh
*Lời nhắn : Chúc mọi người vạn sự bình an
NC4
 
500.000 
  

23/06/2020
Gia đình Liên -Nhi
NC4
 
300.000
 

23/06/2020
Chị Sang
*Lời nhắn : Cầu cho mọi người bình an
NC4
 
500.000
 

23/06/2020
Lê Thị Hồng Tứ
NC4
 
4.600.000
 

23/06/2020
Lê Thị Thanh Thư
NC4
 
4.000.000
 

23/06/2020
Ẩn danh( PT 18422)
NC4
 
  
 Dầu ăn (4c x 1lit)

23/06/2020
Thầy Phúc ( THCS Bạch Đằng Quận 3)
NC4
 
  
 Mì gói ( 35 thùng x 30goi)

 

Sửa bởi người viết 23/06/2020 lúc 03:20:51(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC4
#7 Đã gửi : 24/06/2020 lúc 02:19:04(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 3,192
Đến từ: TP.HCM

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC4 được thu trực tiếp tại Quán NC4 do kế toán Quán Cơm NC4 ketoanNC4 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC4 được thu tại văn phòng Quỹ Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoan Qũy Bông Sen ketoanquybs cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

16/06/2020
Chị Dung
NC4
 
 
 Dầu ăn (6 thùng x 5lit)

 

ketoanNC4
#8 Đã gửi : 24/06/2020 lúc 02:24:49(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 3,192
Đến từ: TP.HCM

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC4 được thu trực tiếp tại Quán NC4 do kế toán Quán Cơm NC4 ketoanNC4 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC4 được thu tại văn phòng Quỹ Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoan Qũy Bông Sen ketoanquybs cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

24/06/2020
Ánh 
NC4
 
  
  100kg gạo , quần áo 42kg

24/06/2020
Lương Ngọc Danh
NC4
 
  
  30kg gạo

24/06/2020
Nguyễn Phát Đạt
NC4
 
  
15kg muối , nước tương (  24c x 0,5lit)

24/06/2020
Anh Tài
NC4
 
  
 30kg gạo ; dầu ăn ( 1,4lit)

24/06/2020
Anh Tài
NC4
 
  
 20kg gạo, 1lit dầu ăn

 

Sửa bởi người viết 24/06/2020 lúc 02:33:57(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC4
#9 Đã gửi : 25/06/2020 lúc 01:38:50(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 3,192
Đến từ: TP.HCM

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC4 được thu trực tiếp tại Quán NC4 do kế toán Quán Cơm NC4 ketoanNC4 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC4 được thu tại văn phòng Quỹ Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoan Qũy Bông Sen ketoanquybs cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

25/06/2020
Nguyễn Văn Hoàng
*Lời nhắn : Cầu cho mọi người nhiều sức khỏe
NC4
 
1.000.000 
  

 

ketoanNC4
#10 Đã gửi : 26/06/2020 lúc 02:46:46(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 3,192
Đến từ: TP.HCM

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC4 được thu trực tiếp tại Quán NC4 do kế toán Quán Cơm NC4 ketoanNC4 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC4 được thu tại văn phòng Quỹ Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoan Qũy Bông Sen ketoanquybs cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

26/06/2020
Quốc
NC4
 
 200.000 
   

26/06/2020
Ẩn danh (PT 18429)
NC4
 
  
100kg gạo, quần áo 20kg

26/06/2020
Chi
NC4
 
  
10kg gạo

26/06/2020
Ẩn danh (PT 18431) 
NC4
 
  
 đường 1,5kg ; 30kg gạo

26/06/2020
An
NC4
 
  
 Bột ngọt 2kg ; 1kg đường ; nước tương (3b x 5lit)

26/06/2020
Thiện
NC4
 
  
Nước mắm (3b x 5lit)

 

ketoanNC4
#11 Đã gửi : 27/06/2020 lúc 02:38:41(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 3,192
Đến từ: TP.HCM

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC4 được thu trực tiếp tại Quán NC4 do kế toán Quán Cơm NC4 ketoanNC4 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC4 được thu tại văn phòng Quỹ Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoan Qũy Bông Sen ketoanquybs cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

27/06/2020
Nguyễn Lộc Phát
NC4
 
  
  50kg gạo

27/06/2020
Nguyễn Thị Me
NC4
 
 
 50kg gạo

 

ketoanNC4
#12 Đã gửi : 29/06/2020 lúc 03:37:46(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 3,192
Đến từ: TP.HCM

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC4 được thu trực tiếp tại Quán NC4 do kế toán Quán Cơm NC4 ketoanNC4 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC4 được thu tại văn phòng Quỹ Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoan Qũy Bông Sen ketoanquybs cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

29/06/2020
Chú Thanh
NC4
 
  
  100kg gạo

29/06/2020
Em Thương
NC4
 
 
Giấy ăn ( 4 cây x 10 lốc)

 

ketoanNC4
#13 Đã gửi : 30/06/2020 lúc 02:04:48(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 3,192
Đến từ: TP.HCM

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC4 được thu trực tiếp tại Quán NC4 do kế toán Quán Cơm NC4 ketoanNC4 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC4 được thu tại văn phòng Quỹ Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoan Qũy Bông Sen ketoanquybs cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

30/06/2020
Anh Hồ Hữu Út
*lời nhắn : Cầu cho thế giới hòa bình
NC4
 
1.000.000
   

30/06/2020
Chị Châu 
*Lời nhắn : Cầu xin Phật giúp mọi người bình an
NC4
 
 1.000.000
 

30/06/2020
Em Trịnh Anh Thư
*Cầu cho ba mẹ khỏe mạnh
NC4
 
 200.000
 

30/06/2020
Ẩn danh (PT 18438)
NC4
 
 
Dầu ăn ( 3 bình x 5lit)

 

Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF | YAF © 2003-2020, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.609 giây.