Diễn đàn Soncamedia

Thông báo

Icon
Error

ketoanNC1
#1 Đã gửi : 16/06/2020 lúc 04:16:17(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,293
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

16/6/2020
 Đùi heo 30 kg x 125,000  
 
3,750,000

16/6/2020
Khổ qua 30 kg x 0 (NHT cho) 
 
0

16/6/2020
 Bí 30 kg x 0 (NHT cho) 
 
0

16/6/2020
 Sả 3 kg x 14,000 
 
42,000

16/6/2020
 Hành 0,.5 kg x 40,000  
 
20,000

16/6/2020
 Chuối 33 kg x 7,000  
 
 231,000

16/6/2020
  Tiền bán suất ăn (390 x 2,000) 
780,000 
 

16/6/2020
  Tổng cộng
780,000
4,043,000

ketoanNC1
#2 Đã gửi : 17/06/2020 lúc 02:55:51(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,293
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

17/6/2020
 Đậu hũ 200 miếng x 2,200  
 
440,000

17/6/2020
Nạc vai xay 15 kg x 120,000 
 
1,800,000

17/6/2020
 Cải xanh 6 kg x 15,000 
 
90,000

17/6/2020
 Bắp cải 25 kg x 12,000 
 
300,000

17/6/2020
 Cà chua 8 kg x 13,000  
 
104,000

17/6/2020
 Hành lá 1 kg x 35,000  
 
 35,000

17/6/2020
 Chuối 33 kg x 7,000  
 
 231,000

17/6/2020
  Tiền bán suất ăn (417 x 2,000) 
834,000 
 

17/6/2020
  Tổng cộng
834,000
3,000,000

ketoanNC1
#3 Đã gửi : 18/06/2020 lúc 03:45:34(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,293
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

18/06/2020
 Thịt bò 30 kg x 140.000   
 
4,200,000

18/06/2020
 Mỡ bò 4 kg x 0    (NHT cho)
 
0

18/06/2020
 Rau thơm 4 kg x 35.000   
 
 140,000

18/06/2020
 Ớt 1 kg x 30.000   
 
30,000

18/06/2020
 Hành tây 7 kg x 14.000  
 
 98,000

18/06/2020
 Mắm ruốc 4 kg x 70,000
 
 280,000

18/06/2020
 Sả cây + xay 10 kg x 14,000  
 
 140,000

18/06/2020
 Chanh 5 kg x 23,000                                                                                    
 
 115,000

18/06/2020
 Đường phèn 5 kg x 22.000
 
 110,000

18/06/2020
 Bún 80 kg x 8.000    
 
640,000

18/06/2020
 Giá 9 kg x 9.000  
 
 81,000

18/06/2020
 Hành tím xay 1 kg x 45,000    
 
45,000

18/06/2020
 Thơm 10 trái x 12,000  
 
 120,000

18/06/2020
 Tắc 2 kg x 18,000    
 
36,000

18/06/2020
 Rau muống bào 10 kg x 17,000  
 
 180,000

18/06/2020
 Rau răm 4 kg x 43,000
 
 172,000

18/06/2020
 Bắp chuối 1 kg x 34,000   
 
34,000

18/06/2020
 Sa tế 1 kg x 50,000   
 
50,000

18/06/2020
  Gas + gia vị
 
 700,000

18/06/2020
  Công nấu , dọn rửa
 
 700,000

18/06/2020
  Tiền bán suất nước (882 x 1.000) 
882,000 
 

18/06/2020
  Tổng cộng
882,000
7,871,000

ketoanNC1
#4 Đã gửi : 19/06/2020 lúc 04:24:45(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,293
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

19/6/2020
 Đèn sạc 1 cái x 280,000  
 
280,000

19/6/2020
In thu chi trong mùa dịch covid-19 
 
50,000

19/6/2020
 Cá NHT tặng 
 
0

19/6/2020
Bầu 30 kg x 11,000 
 
330,000

19/6/2020
 Bí 15 kg x 12,000  
 
180,000

19/6/2020
 Chuối 35 kg x 7,000  
 
 245,000

19/6/2020
  Tiền bán suất ăn (383 x 2,000) 
766,000 
 

19/6/2020
  Tổng cộng
766,000
1,085,000

ketoanNC1
#5 Đã gửi : 20/06/2020 lúc 02:13:46(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,293
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

20/6/2020
 Cốt lết heo cắt miếng 25 kg x 125,000  
 
3,125,000

20/6/2020
Sả 2 kg x 14,000 
 
28,000

20/6/2020
 Hành
 
10,000

20/6/2020
 Cải ngọt 30 kg x 0 (NHT cho) 
 
0

20/6/2020
 Bầu bí 20 kg x 0 (NHT cho)  
 
0

20/6/2020
 Nước đá 2 tuần 12 ngày x 20,000  
 
240,000

20/6/2020
 Dưa lưới 50 kg x 0 (NHT cho)  
 
 0

20/6/2020
 Chuối 15 kg x 0  (NHT cho)
 
 0

20/6/2020
  Tiền bán suất ăn (399 x 2,000) 
798,000 
 

20/6/2020
  Tổng cộng
798,000
3,403,000

ketoanNC1
#6 Đã gửi : 22/06/2020 lúc 03:56:09(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,293
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

22/6/2020
 Đùi heo 25 kg x 125,000  
 
3,125,000

22/6/2020
Củ hành (Bắc) 10 kg x45,000 
 
450,000

22/6/2020
 Củ hành (Nam) 5 kg x 50,000
 
250,000

22/6/2020
 Tỏi (Bắc) 3 kg x 70,000 
 
210,000

22/6/2020
 Bầu bí 20 kg x 0 (NHT cho)  
 
0

22/6/2020
 Đậu bắp 27 kg x 13,000  
 
351,000

22/6/2020
 Ớt 1 kg x 35.000  
 
35,000

22/6/2020
 Hành  1 kg x 35.000  
 
35,000

22/6/2020
 Chuối 35 kg x 7,000  
 
245,000

22/6/2020
  Tiền bán suất ăn (403 x 2,000) 
806,000 
 

22/6/2020
  Tổng cộng
78,000
4,701,000

ketoanNC1
#7 Đã gửi : 23/06/2020 lúc 03:24:32(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,293
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

23/6/2020
 Nạc vai xay 25 kg x 120,000 
 
3,000,000

23/6/2020
Dưa leo 30 kg x 12,000 
 
360,000

23/6/2020
 Đu đủ 20 kg x11,000 
 
220,000

23/6/2020
 Cà chua 15 kg x 10,000 
 
150,000

23/6/2020
 Củ sắn 20 kg x 11,000  
 
220,000

23/6/2020
 Ớt sa tế 1 kg x 50,000  
 
 50,000

23/6/2020
 Chuối 35 kg x 7,000  
 
 245,000

23/6/2020
  Tiền bán suất ăn (419 x 2,000) 
838,000 
 

23/6/2020
  Tổng cộng
838,000
4,245,000

Sửa bởi người viết 23/06/2020 lúc 03:33:24(UTC)  | Lý do: bổ sung chi phí

ketoanNC1
#8 Đã gửi : 24/06/2020 lúc 03:29:55(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,293
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

24/6/2020
 Đùi heo 25 kg x 125,000  
 
3,125,000

24/6/2020
 Nạc xay 5 kg x 120,000 
 
600,000

24/6/2020
Dưa mắm 11 kg x 37,000 
 
407,000

24/6/2020
 Bầu+ bí 50 kg x 11,000  
 
550,000

24/6/2020
 Hành  
 
10,000

24/6/2020
 Chuối 35 kg x 7,000  
 
 245,000

24/6/2020
  Tiền bán suất ăn (414 x 2,000) 
828,000 
 

24/6/2020
  Tổng cộng
828,000
4,937,000

ketoanNC1
#9 Đã gửi : 25/06/2020 lúc 11:38:39(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,293
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

25/6/2020
 Đùi gà (15 kg/ thùng)  5 thùng x 353,000  
 
1,765,000

25/6/2020
Vận chuyển gà  
 
70,000

25/6/2020
 Giấy ăn 40 gói x 2,500 
 
100,000

25/6/2020
 Đậu bắp 30 kg x 14,000 
 
420,000

25/6/2020
 Bầu 20 kg x 8,000  
 
160,000

25/6/2020
 Hành lá  
 
 10,000

25/6/2020
 Trái cây  
 
 50,000

25/6/2020
 Băng rôn cảm ơn NHT 3 tấm lớn + 1 miếng nhỏ  
 
 350,000

25/6/2020
 Chuối 30 kg x 7,000  
 
 210,000

25/6/2020
  Tiền bán suất ăn (359 x 2,000) 
718,000 
 

25/6/2020
  Tổng cộng
718,000
3,135,000

ketoanNC1
#10 Đã gửi : 26/06/2020 lúc 02:36:09(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,293
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

26/6/2020
 Vẹm 40 kg x 0 (NHT tặng)  
 
0

26/6/2020
Rau muống 25 kg x 10,000 
 
250,000

26/6/2020
 Dưa leo 20 kg x 8,000 
 
160,000

26/6/2020
 Sả 3 kg x 14,000 
 
42,000

26/6/2020
 Hành   
 
10,000

26/6/2020
 Chuối 35 kg x 7,000  
 
 245,000

26/6/2020
  Tiền bán suất ăn (380 x 2,000) 
760,000 
 

26/6/2020
  Tổng cộng
760,000
707,000

ketoanNC1
#11 Đã gửi : 27/06/2020 lúc 02:19:09(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,293
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

27/6/2020
 Chả cá 30 kg x 25,000  
 
750,000

27/6/2020
Đậu bắp 27 kg x 13,000 
 
351,000

27/6/2020
 Bầu 20 kg x 8,000 
 
160,000

27/6/2020
 Ớt 1 kg x 35,000 
 
35,000

27/6/2020
 Cà chua 5 kg x 12,000  
 
60,000

27/6/2020
 Hành 1 kg x 35,000  
 
 35,000

27/6/2020
 Chuối 32 kg x 7,000  
 
 224,000

27/6/2020
  Tiền bán suất ăn (390 x 2,000) 
780,000 
 

27/6/2020
  Tổng cộng
780,000
1,615,000

ketoanNC1
#12 Đã gửi : 30/06/2020 lúc 01:38:21(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,293
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

29/6/2020
 Đùi heo 30 kg x 125,000  
 
3,750,000

29/6/2020
Đậu bắp 30 kg x 10,000 
 
300,000

29/6/2020
Đu đủ 20 kg x 12,000 
 
240,000

29/6/2020
 Chuối 35 kg x 7,000  
 
 245,000

29/6/2020
  Tiền bán suất ăn (381 x 2,000) 
762,000 
 

29/6/2020
  Tổng cộng
762,000
4,535,000

ketoanNC1
#13 Đã gửi : 30/06/2020 lúc 05:02:52(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,293
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

30/6/2020
 Trứng gà 200 quả x 1,300  
 
260,000

30/6/2020
Nạc vai xay 20 kg x120,000 
 
2,400,000

30/6/2020
 Đậu que 30 kg x 0 (NHT cho)
 
0

30/6/2020
 Khoai mỡ 20 kg x 0 (NHT cho) 
 
0

30/6/2020
 Bún tàu 2 kg x 60,000  
 
120,000

30/6/2020
 Nấm mèo 1 kg x 130,000
 
130,000

30/6/2020
 Rau ôm gai 
 
15,000

30/6/2020
 Nhựa chặn chuột  
 
180,000

30/6/2020
 Phụ cấp xăng xe cho NV  
 
2,250,000

30/6/2020
 Tiền lương đợt I I tháng 6/2020  
 
13,365,000

30/6/2020
 Chuối 35 kg x 7,000  
 
 245,000

30/6/2020
  Tiền bán suất ăn (379 x 2,000) 
758,000 
 

30/6/2020
  Tổng cộng
758,000
18,965,000

Sửa bởi người viết 04/07/2020 lúc 01:36:29(UTC)  | Lý do: bổ sung chi phí

Ai đang xem chủ đề này?
Guest (5)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF | YAF © 2003-2020, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 1.045 giây.