Diễn đàn Soncamedia

Thông báo

Icon
Error

KetoanquanYenvui
#1 Đã gửi : 17/07/2020 lúc 02:21:07(UTC)
KetoanquanYenvui


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 27-06-2019(UTC)
Bài viết: 386
Viet Nam
Đến từ: đà nẵng

NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

17/7/2020
 Chả cá (1.5 x 95.000)
 
142.500 

17/7/2020
 Su su (13 x 10.000)
 
130.000

17/7/2020
 Nấm bào ngư (3 lạng x 5.000)
 
15.000

17/7/2020
 Bí đỏ (5 x 11.000)
 
55.000 

17/7/2020
 Đậu khuôn (10 lát)
 
20.000

17/7/2020
 Sả 
 
5.000

17/7/2020
 Hành tây (2 x 13.000)
 
26.000

17/7/2020
 Bột nghệ 
 
5.000

17/7/2020
 Dưa hấu (25 x 6.000)
 
150.000 

17/7/2020
 Chả cá (10.5kg)
 

17/7/2020
 Dưa leo (4 kg)
 

17/7/2020
 Cà rốt (5kg)
 

17/7/2020
 Khoai lang (1.5kg)
 
0

17/7/2020
 Khổ qua (0.5kg)
 

17/7/2020
 Cải ngọt (5kg)
 

17/7/2020
 Củ cải trắng (5.5kg)
 

17/7/2020
 Gói thông cống
 
35.000 

17/7/2020
 Yên Vui bán cơm: 240 suất trong đó (Điểm bán  tại 282 Trưng Nữ Vương: 80 suất mặn; Điểm bán tại Tiểu La: 50 suất mặn;Điểm bán 132 Nguyễn Lương Bằng: 25 suất mặn; Yên Vui: 69 suất (5 chay, 64 mặn); NV và TNV: 8 suất (4 chay, 4 mặn) ; Dư 8 suất Abi đem khoa thận
 443.000
 

17/7/2020
 Tổng cộng
443.000 
548.500 

KetoanquanYenvui
#2 Đã gửi : 20/07/2020 lúc 02:14:53(UTC)
KetoanquanYenvui


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 27-06-2019(UTC)
Bài viết: 386
Viet Nam
Đến từ: đà nẵng

NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

20/7/2020
 Chi phí nấu 238 suất (203 suất mặn; 35 suất chay): món mặn (trứng hấp miến nấm), món chay (chả chén kho nấm), củ quả xào thập cẩm, canh bí đao nấu nấm, tráng miệng: dư hấu.
 
 

20/7/2020
 Trứng gà (13 x 34.000)
 
442.000 

20/7/2020
 Củ đậu (15 x 8.000)
 
120.000

20/7/2020
 Hành lá (0.5 x 30.000)
 
15.000

20/7/2020
 Nấm bào ngư (3 lạng x 6.000)
 
18.000 

20/7/2020
 Bí đao (7 x 8.000)
 
56.000

20/7/2020
 Ơt siêm (0.5 x 30.000)
 
15.000

20/7/2020
 Chả chén chay 12 miếng
 
75.000

20/7/2020
 Căn sống (24 cây)
 
28.800

20/7/2020
 Dưa hấu (25 x 7.000)
 
175.000 

20/7/2020
 Củ đậu (4kg)
 

20/7/2020
 Bắp (2 quả)
 

20/7/2020
 Cà rốt(5.5kg)
 

20/7/2020
 Cải ngọt (3.4kg)
 
0

20/7/2020
 Bún gạo (1.5kg)
 

20/7/2020
 Nấm mèo (2.5kg)
 

20/7/2020
 Nấm đông cô (1 lạng)
 

20/7/2020
 Yên Vui bán cơm: 238 suất trong đó (Điểm bán  tại 282 Trưng Nữ Vương: 80 suất(75 mặn, 5chay); Điểm bán tại Tiểu La: 50 suất(45 mặn,5 chay) ;Điểm bán 132 Nguyễn Lương Bằng: 30 suất (25 mặn; dư 5 chay phát trên đường); Yên Vui: 70 suất (15 chay, 55 mặn); NV và TNV: 8 suất (5 chay, 3 mặn)
 425.000

20/7/2020
 Tổng cộng
425.000 
944.500 

Sửa bởi người viết 22/07/2020 lúc 03:29:17(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

KetoanquanYenvui
#3 Đã gửi : 22/07/2020 lúc 03:23:31(UTC)
KetoanquanYenvui


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 27-06-2019(UTC)
Bài viết: 386
Viet Nam
Đến từ: đà nẵng

NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

22/7/2020
 Chi phí nấu 240 suất cơm (232 suất mặn; 8 suất chay): Món mặn (Thịt kho đậu khuôn, tôm), món chay (Đậu bắp kho nấm), Rau củ quả xào, Canh rau tập tàn nấu nấm, tráng miệng: nho, đu đủ, thanh long, dưa hấu
 
 

22/7/2020
 Đậu khuôn (230 x 1.500)
 
345.000

22/7/2020
 Nấm bào ngư (3 lạng x 5.000)
 
15.000

22/7/2020
 Baro (3 lạng)
 
8.000 

22/7/2020
 Nấm rơm (1 lạng)
 
12.000

22/7/2020
 Búp su (5 x 13.000)
 
65.000

22/7/2020
 Dưa hấu (5 x 6.000)
 
30.000

22/7/2020
 Thịt heo (6.5kg)
 
0

22/7/2020
 Rau (8 bó)
 

22/7/2020
 Đậu bắp (1.2kg)
 

22/7/2020
 Cà rốt(4kg)
 

22/7/2020
 Cải ngọt (3.5kg)
 

22/7/2020
 Bắp non (1.3kg)
 
0

22/7/2020
 Củ cải (1.5kg)
 

22/7/2020
 Bí đao (9.6 kg)
 

22/7/2020
 Bí đỏ (1.5kg)
 

22/7/2020
 Mướp (4kg)
 

22/7/2020
 Khổ qua (4kg)
 

22/7/2020
 Trái cây (nho, đu đủ, thanh long (15kg)
 

22/7/2020
 Tôm (0.5kg)
 

22/7/2020
 Trứng (2 quả)
 

22/7/2020
 Chi phí tiền xăng xe từ 15/7 đến 22/7 cho 3 điểm bán di động (20.000 x 3 x 4 ngày)
 
240.000 

22/7/2020
 Yên Vui bán cơm: 240 suất trong đó (Điểm bán  tại 282 Trưng Nữ Vương: 80 suất mặn, Điểm bán tại Tiểu La: 50 suất mặn; Điểm bán 132 Nguyễn Lương Bằng: 25 suất (20 mặn; dư 5 chay phát dọc Khu vực Hòa Khánh); Yên Vui: 62 suất (3 chay, 59 mặn); NV và TNV: 8 suất (4 chay, 4 mặn); Dư 10 suất (9 mặn, 1 chay) Anh Bi đem xuống khoa thận
 421.000
 

22/7/2020
 Tổng cộng
421.000 
715.000 

Sửa bởi người viết 22/07/2020 lúc 03:44:25(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

KetoanquanYenvui
#4 Đã gửi : 24/07/2020 lúc 03:19:19(UTC)
KetoanquanYenvui


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 27-06-2019(UTC)
Bài viết: 386
Viet Nam
Đến từ: đà nẵng

NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

24/7/2020
 Chi phí nấu 234 suất cơm (226 suất mặn; 8 suất chay): Món mặn (Thịt gà kho sả; Chả cá sốt cà), món chay (Bí um đậu), Gía xào và Rau củ quả xào, Canh rau ngót nấu nấm, tráng miệng: ổi; nhãn lồng
 
 

24/7/2020
 Thịt gà (30 x 31.330)
 
939.900

24/7/2020
 Bí đỏ (1.5kg)
 
20.000

24/7/2020
 Nấm bào ngư (3 lạng x 6.000)
 
18.000 

24/7/2020
 Gía (23 x 10.000)
 
230.000

24/7/2020
 Sả băm (1 x 30.000)
 
30.000

24/7/2020
 Đậu ngự (1 lạng)
 
10.000

24/7/2020
 Thịt gà thêm 3kg
 
0

24/7/2020
 Ớt chuông (2kg)
 

24/7/2020
 Dưa leo (2kg)
 

24/7/2020
 Cà rốt (2.5kg)
 

24/7/2020
 Hành tây (0.5kg)
 

24/7/2020
 Rau ngót (5kg)
 
0

24/7/2020
 Chả cá (2 lạng)
 

24/7/2020
 Nhãn lồng (6.5kg)
 

24/7/2020
 Ổi (7kg)
 

24/7/2020
 Bao đựng hộp cơm (5 x 35.000)
 
175.000 

24/7/2020
 Yên Vui bán cơm: 234 suất trong đó (Điểm bán  tại 282 Trưng Nữ Vương: 80 suất mặn, Điểm bán tại Tiểu La: 50 suất mặn; Điểm bán 132 Nguyễn Lương Bằng: 20 suất (20 mặn; Cô bé (nhà hảo tâm)10 suất mặn; Yên Vui: 66 suất (4 chay, 62 mặn); NV và TNV: 8 suất (4 chay, 4 mặn).
448.000 
 

24/7/2020
 Tổng cộng
 448.000
1.422.900 

Sửa bởi người viết 24/07/2020 lúc 03:45:07(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

KetoanquanYenvui
#5 Đã gửi : 28/07/2020 lúc 09:27:31(UTC)
KetoanquanYenvui


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 27-06-2019(UTC)
Bài viết: 386
Viet Nam
Đến từ: đà nẵng

NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

28/7/2020
 Thanh toán tiền nước tháng 6/2020
 
117.144 

28/7/2020
 Thanh toán tiền điện tháng 6/2020
 
659.881

28/7/2020
 Tổng cộng
 
777.025

Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF | YAF © 2003-2020, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.654 giây.