Diễn đàn Soncamedia

Thông báo

Icon
Error

ketoanNC2
#1 Đã gửi : 01/09/2020 lúc 04:01:35(UTC)
ketoanNC2


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,934
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm Nụ Cười 2 (NC2) được thu trực tiếp tại Quán NC2 do kế toán Quán Cơm NC2 ketoanNC2 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC2 được thu trực tiếp tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật do kế toán Quỹ Bông Sen ketoanquybs cập nhật

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật
1/9/2020
Chị Lê Thị Hồng Lý
  NC2
 
 
 100 kg gạo
1/9/2020
Cô Trần Thị Thủy Cúc
  NC2
 
 
 50 kg gạo

 

ketoanNC2
#2 Đã gửi : 03/09/2020 lúc 04:07:06(UTC)
ketoanNC2


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,934
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm Nụ Cười 2 (NC2) được thu trực tiếp tại Quán NC2 do kế toán Quán Cơm NC2 ketoanNC2 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC2 được thu trực tiếp tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật do kế toán Quỹ Bông Sen ketoanquybs cập nhật

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật
3/9/2020
Chị Lê Thị Hồng Lý
  NC2
 
 
 50 kg gạo
3/9/2020
Anh Duy
  NC2
 
 
 300 kg gạo
3/9/2020
Cô Tiến
  NC2
 
 
 40kg gạo +20 kg đường
3/9/2020
Anh Nguyễn Quang Tạo
  NC2
 
500.000
 
3/9/2020
Chị Nguyễn Thị Tuyết Trinh
  NC2
 
500.000
 
3/9/2020
Trương Phan Bảo Ngọc
  NC2
 
4.616.000 tương đương 200 usd
 
3/9/2020
Cô Túc Mạch ( Trương Oleander)
  NC2
 
200.000
 
3/9/2020
Cty TNHH PKDK DICO LIMIT-ck eximbank
  NC2
 
2.000.000
 
3/9/2020
Ẩn danh PT 17793
  NC2
 
500.000
 

 

ketoanNC2
#3 Đã gửi : 04/09/2020 lúc 03:48:57(UTC)
ketoanNC2


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,934
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm Nụ Cười 2 (NC2) được thu trực tiếp tại Quán NC2 do kế toán Quán Cơm NC2 ketoanNC2 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC2 được thu trực tiếp tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật do kế toán Quỹ Bông Sen ketoanquybs cập nhật

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật
4/9/2020
Anh Bình
  NC2
 
 
 50 kg gạo + 25 lít dầu ăn + 3 vĩ trứng gà
4/9/2020
Em Vương Xuân Ân
  NC2
 
 
 32 lít nước rửa chén + 6kg bột nêm + 5kg bột ngọt
4/9/2020
Ẩn danh PT 17794
  NC2
 
200.000
 

 

ketoanNC2
#4 Đã gửi : 05/09/2020 lúc 03:07:43(UTC)
ketoanNC2


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,934
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm Nụ Cười 2 (NC2) được thu trực tiếp tại Quán NC2 do kế toán Quán Cơm NC2 ketoanNC2 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC2 được thu trực tiếp tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật do kế toán Quỹ Bông Sen ketoanquybs cập nhật

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật
5/9/2020
Anh Luân
  NC2
 
500.000
 

 

ketoanNC2
#5 Đã gửi : 07/09/2020 lúc 04:36:10(UTC)
ketoanNC2


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,934
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm Nụ Cười 2 (NC2) được thu trực tiếp tại Quán NC2 do kế toán Quán Cơm NC2 ketoanNC2 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC2 được thu trực tiếp tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật do kế toán Quỹ Bông Sen ketoanquybs cập nhật

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật
7/9/2020
Cô Vũ Kim Hạnh
  NC2
 
 
 100 kg gạo
7/9/2020
Từ Vũ Linh
  NC2
 
1.000.000
 
7/9/2020
Gia đình anh Huy
  NC2
 
1.000.000
 
7/9/2020
Chị Bùi Thị Dung
  NC2
 
200.000
 
7/9/2020
Cô Thanh Hải
  NC2
 
500.000
 
1/9/2020
Anh Trương Quang Hương-ck eximbank
  NC2
 
18.000.000
 

 

ketoanNC2
#6 Đã gửi : 08/09/2020 lúc 04:37:38(UTC)
ketoanNC2


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,934
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm Nụ Cười 2 (NC2) được thu trực tiếp tại Quán NC2 do kế toán Quán Cơm NC2 ketoanNC2 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC2 được thu trực tiếp tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật do kế toán Quỹ Bông Sen ketoanquybs cập nhật

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật
8/9/2020
Anh Khoa
  NC2
 
 
 70 kg gạo
8/9/2020
Cty TNHH TM DV Mỹ Kim An
  NC2
 
 
 25 kg đường +30kg bột ngọt +24kg hạt nêm + 44l lít dầu ăn +48 lít nước rửa chén.
8/9/2020
Anh Chính
  NC2
 
 
 25 kg gạo
8/9/2020
Chị Linh và Nhóm bạn
  NC2
 
 
 25 kg chả cá
8/9/2020
Anh Lâm
  NC2
 
1.000.000
 
8/9/2020
Ý Linh
  NC2
 
1.000.000
 
8/9/2020
Cty Camly Foundation
  NC2
 
5.000.000
 

 

ketoanNC2
#7 Đã gửi : 09/09/2020 lúc 03:30:38(UTC)
ketoanNC2


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,934
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm Nụ Cười 2 (NC2) được thu trực tiếp tại Quán NC2 do kế toán Quán Cơm NC2 ketoanNC2 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC2 được thu trực tiếp tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật do kế toán Quỹ Bông Sen ketoanquybs cập nhật

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật
9/9/2020
TONG DUC TU THU-Eximbank
  NC2
 
500.000
 

 

ketoanNC2
#8 Đã gửi : 10/09/2020 lúc 03:28:15(UTC)
ketoanNC2


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,934
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm Nụ Cười 2 (NC2) được thu trực tiếp tại Quán NC2 do kế toán Quán Cơm NC2 ketoanNC2 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC2 được thu trực tiếp tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật do kế toán Quỹ Bông Sen ketoanquybs cập nhật

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật
10/9/2020
Ẩn danh PT 16990
  NC2
 
 
 20 lít dầu ăn + 15 lit nước mắm
10/9/2020
Anh Quyền
  NC2
 
 
 25 kg gạo
10/9/2020
Chị Trúc Vy
  NC2
 
 
 50 kg gạo
10/9/2020
Nhom NY UNG HO QUAN COM NU CUOI-CK eximbank
  NC2
 
1.000.000
 

 

ketoanNC2
#9 Đã gửi : 11/09/2020 lúc 03:50:06(UTC)
ketoanNC2


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,934
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm Nụ Cười 2 (NC2) được thu trực tiếp tại Quán NC2 do kế toán Quán Cơm NC2 ketoanNC2 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC2 được thu trực tiếp tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật do kế toán Quỹ Bông Sen ketoanquybs cập nhật

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật
11/9/2020
Anh Bình
  NC2
 
50.000
 
11/9/2020
Ẩn danh PT 19857
  NC2
 
600.000
 

 

ketoanNC2
#10 Đã gửi : 12/09/2020 lúc 03:05:22(UTC)
ketoanNC2


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,934
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm Nụ Cười 2 (NC2) được thu trực tiếp tại Quán NC2 do kế toán Quán Cơm NC2 ketoanNC2 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC2 được thu trực tiếp tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật do kế toán Quỹ Bông Sen ketoanquybs cập nhật

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật
11/9/2020
Em Vương Xuân Ân
  NC2
 
 
 15kg gà đông lạnh

 

ketoanNC2
#11 Đã gửi : 14/09/2020 lúc 03:55:35(UTC)
ketoanNC2


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,934
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm Nụ Cười 2 (NC2) được thu trực tiếp tại Quán NC2 do kế toán Quán Cơm NC2 ketoanNC2 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC2 được thu trực tiếp tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật do kế toán Quỹ Bông Sen ketoanquybs cập nhật

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật
14/9/2020
Anh Toàn
  NC2
 
 
 8 lít nước rửa chén (Loại Sach)+ 10 kg bột ngọt +1 thùng nước tương (12 lít)
14/9/2020
Cô Cẩm Giang
  NC2
 
500.000
 
14/9/2020
Pham Duc Thanh-Ck eximbank
  NC2
 
200.000
 
14/9/2020
Tran Thi Huynh Anh-CK eximbank
  NC2
 
200.000
 
14/9/2020
Nguyen Dinh Diem Kieu-CK eximbank
  NC2
 
3.000.000
 

 

Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF | YAF © 2003-2020, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.552 giây.