Diễn đàn Soncamedia

Thông báo

Icon
Error

ketoanNC2
#1 Đã gửi : 16/07/2019 lúc 02:32:46(UTC)
ketoanNC2


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,504
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi
16/7/2019
Chuối (20kg x 6,000)
 
120.000

  16/7/2019
Nước đá
 
10.000
  16/7/2019
Internet T7/2019
 
220.000
  16/7/2019
Cây lau nhà (2 cây x 70,000)
 
140.000
  16/7/2019
Khoai mỡ (22kg x 8,000)
 
176.000
  16/7/2019
Su su (24kg x 8,000)
 
192.000
  16/7/2019

Ôm gai
 
10.000
  16/7/2019

Dưa mắm (12kg x 40,000)
 
480.000
  16/7/2019

Thịt đùi (12kg x 70,000)
 
840.000
16/7/2019
Tiền bán áo quần cũ
88.000

16/7/2019
Tiền bán phiếu ăn (288 suất x 2.000đ) +13 suất cho tình nguyện viên + 16 suất cho người già neo đơn: 317 suất ăn
576.000

 
Tổng cộng
664.000
2.188.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ketoanNC2
#2 Đã gửi : 17/07/2019 lúc 02:57:12(UTC)
ketoanNC2


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,504
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi
17/7/2019
Chuối (20kg x 6,000)
 
120.000

  17/7/2019
Nước đá
 
10.000
  17/7/2019
Cá (32kg x 40,000)
 
1.280.000
  17/7/2019
Thơm (12 trái x 15,000)
 
180.000
  17/7/2019
Cà chua (15kg x 9,000)
 
135.000
  17/7/2019
Bắp cải (12kg x 12,000)
 
144.000
  17/7/2019
Cà rốt (3kg x 12,000)
 
36.000
  17/7/2019
Cần tàu (1kg x 30,000)
 
30.000
  17/7/2019
Khổ qua (2kg x 20,000)
 
40.000
  17/7/2019
Cải trắng (2kg x 8,000)
 
16.000
  17/7/2019
Đậu bắp (2kg x 12,000)
 
24.000
  17/7/2019
Đậu hũ (10kg x 2,000)
 
20.000
  17/7/2019
Đậu ve (2kg x 12,000)
 
24.000
  17/7/2019

Hành + ớt
 
20.000
  17/7/2019

Phí sao kê T5 + T6 (CK)
 
5.500
  17/7/2019

Tiền Lãi NH T7/2019
 55.889

17/7/2019
Tiền bán áo quần cũ
70.000

17/72019
Tiền bán phiếu ăn (286 suất x 2.000đ) +13 suất cho tình nguyện viên + 16 suất cho người già neo đơn: 315 suất ăn
572.000

 
Tổng cộng
697.889
2.084.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ketoanNC2
#3 Đã gửi : 18/07/2019 lúc 02:36:57(UTC)
ketoanNC2


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,504
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi
18/7/2019
Chuối (20kg x 6,000)
 
120.000

  18/7/2019
Nước đá
 
10.000
  18/7/2019
Gas (2 bình x 868,000) (trừ 293,000 gas dư)
 
1.443.000
  18/7/2019
Mướp (24kg x 8,000)
 
192.000
  18/7/2019
Bí xanh (22kg x 12,000)
 
264.000
  18/7/2019
Cà chua (10kg x 9,000)
 
90.000
  18/7/2019
Bột năng (1kg x 17,000)
 
17.000
  18/7/2019
Thịt xay (10kg x 75,000)
 
750.000
  18/7/2019

Đậu hũ (320 miếng x 1,200)
 
384.000
  18/7/2019

Hỗ trợ thêm 15 Phần cơm BV
 120.000

18/7/2019
Tiền bán áo quần cũ
42.000

18/7/2019
Tiền bán phiếu ăn (325 suất x 2.000đ) +13 suất cho tình nguyện viên + 16 suất cho người già neo đơn: 354 suất ăn
650.000

 
Tổng cộng
812.000
3.270.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ketoanNC2
#4 Đã gửi : 19/07/2019 lúc 04:15:59(UTC)
ketoanNC2


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,504
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi
19/7/2019
Chuối (20kg x 6,000)
 
120.000

  19/7/2019
Nước đá
 
10.000
  19/7/2019
Gà (60kg x 29,200)
 
1.752.000
  19/7/2019
Tiền xe chở gà
 
100.000
  19/7/2019
Rau muống (30kg x 5,000)
 
150.000
  19/7/2019
Khoai mỡ (24kg x 8,000)
 
192.000
  19/7/2019
Ôm gai
 
10.000
  19/7/2019
Gừng (1kg x 40,000)
 
40.000
  19/7/2019

Bột nghệ (1kg x 35,000)
 
35.000
  19/7/2019

Trà (5 bịch x 30,000)
 
150.000
  19/7/2019

Hỗ trợ thêm 15 Phần cơm BV
 120.000

19/7/2019
Tiền bán áo quần cũ
70.000

19/7/2019
Tiền bán phiếu ăn (345 suất x 2.000đ) +13 suất cho tình nguyện viên + 16 suất cho người già neo đơn: 374 suất ăn
690.000

 
Tổng cộng
880.000
2.559.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ketoanNC2
#5 Đã gửi : 20/07/2019 lúc 03:04:35(UTC)
ketoanNC2


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,504
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi
20/7/2019
Chuối (20kg x 6,000)
 
120.000

  20/7/2019
Nước đá
 
10.000
  20/7/2019
Bao tay (5kg x 44,000)
 
220.000
  20/7/2019
Trứng (200 quả x 2,100)
 
420.000
  20/7/2019
Nấm mèo (0,5kg x 170,000)
 
85.000
  20/7/2019
Bún tàu (1kg x 66,000)
 
66.000
  20/7/2019
Bột năng (2kg x 17,000)
 
34.000
  20/7/2019
Thịt xay (15kg x 75,000)
 
1.125.000
   20/7/2019

Cải xanh (15kg x 10,000)
 
150.000
   20/7/2019

Đậu đũa (15kg x 8,000)
 
120.000
   20/7/2019

Tiền bán áo quần cũ
 48.000

20/7/2019
Tiền bán phiếu ăn (270 suất x 2.000đ) +13 suất cho tình nguyện viên + 16 suất cho người già neo đơn: 299 suất ăn
540.000

 
Tổng cộng
588.000
2.350.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ketoanNC2
#6 Đã gửi : 24/07/2019 lúc 03:01:48(UTC)
ketoanNC2


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,504
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi
22/7/2019
Chuối (20kg x 6,000)
 
120.000

  22/7/2019
Nước đá
 
10.000
  22/7/2019
Thịt đùi (20kg x 70,000)
 
1.400.000
  22/7/2019
Cải xanh (15kg x 10,000)
 
150.000
  22/7/2019
Cà rốt (1kg x 12,000)
 
12.000
  22/7/2019
Măng (10kg x 22,000)
 
220.000
  22/7/2019
Giấm (1 chai x 18,000)
 
18.000
  22/7/2019
Tỏi ớt
 
15.000
  22/7/2019
Rau răm
 
5.000
   22/7/2019

Cải xanh (15kg x 10,000)
 
150.000
   22/7/2019

Tiền TK cộng thêm
 1.792
120.000
   22/7/2019

Tiền bán áo quần cũ
 162.000

22/7/2019
Tiền bán phiếu ăn (286 suất x 2.000đ) +13 suất cho tình nguyện viên + 16 suất cho người già neo đơn: 315 suất ăn
572.000

 
Tổng cộng
735.792
2.094.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ketoanNC2
#7 Đã gửi : 24/07/2019 lúc 03:05:43(UTC)
ketoanNC2


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,504
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi
23/7/2019
Chuối (20kg x 6,000)
 
120.000

  23/7/2019
Nước đá
 
10.000
  23/7/2019
Cá nục (32kg x 40,000)
 
1.280.000
  23/7/2019
Rau muống (15kg x 5,000)
 
75.000
  23/7/2019
Đậu que (14kg x 10,000)
 
140.000
  23/7/2019
Me (2 bịch x 13,000)
 
26.000
  23/7/2019
Ôm gai
 
10.000
  23/7/2019
Tỏi ớt
 
15.000
   23/7/2019

Giấm
 
9.000
   23/7/2019

Tiền bán áo quần cũ
 102.000

23/7/2019
Tiền bán phiếu ăn (330 suất x 2.000đ) +13 suất cho tình nguyện viên + 16 suất cho người già neo đơn: 359 suất ăn
660.000

 
Tổng cộng
762.000
1.685.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ketoanNC2
#8 Đã gửi : 24/07/2019 lúc 03:09:58(UTC)
ketoanNC2


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,504
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi
24/7/2019
Chuối (20kg x 6,000)
 
120.000

  24/7/2019
Nước đá
 
10.000
  24/7/2019
Thịt đùi (12kg x 70,000)
 
840.000
  24/7/2019
Dưa mắm (12kg x 40,000)
 
480.000
  24/7/2019
Tỏi ớt
 
15.000
  24/7/2019
Dưa leo (20kg x 9,000)
 
180.000
  24/7/2019
Cà chua (15kg x 8,000)
 
120.000
  24/7/2019
Vòi nước
 
20.000
  24/7/2019
Cần tàu (1kg x 30,000)
 
30.000
   24/7/2019

Cải thảo (1kg x 15,000)
 
15.000
   24/7/2019

Tiền bán áo quần cũ
 72.000

24/7/2019
Tiền bán phiếu ăn (335suất x 2.000đ) +13 suất cho tình nguyện viên + 16 suất cho người già neo đơn: 359 suất ăn
670.000

 
Tổng cộng
742.000
1.830.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ketoanNC2
#9 Đã gửi : 26/07/2019 lúc 03:04:43(UTC)
ketoanNC2


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,504
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi
26/7/2019
Chuối (20kg x 6,000)
 
120.000

  26/7/2019
Nước đá
 
10.000
  26/7/2019
Trứng (40 quả x 2,000)
 
80.000
  26/7/2019
Mài dao
 
100.000
  26/7/2019
Tấm bạt
 
170.000
  26/7/2019
Cá nục (34kg x 40,000)
 
1.360.000
  26/7/2019
Dầu điều
 
25.000
  26/7/2019
Cà chua (10kg x 8,000)
 
80.000
  26/7/2019
Cải ngọt (16kg x 5,000)
 
80.000
  26/7/2019
Hẹ (2kg x 15,000)
 
30.000
   26/7/2019

Hỗ trợ thêm 30 P cơm Bệnh viện
 240.000

   26/7/2019

Tiền bán áo quần cũ
 54.000

26/7/2019
Tiền bán phiếu ăn (345suất x 2.000đ) +13 suất cho tình nguyện viên + 16 suất cho người già neo đơn: 374 suất ăn
690.000

 
Tổng cộng
984.000
2.065.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ketoanNC2
#10 Đã gửi : 27/07/2019 lúc 03:04:15(UTC)
ketoanNC2


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,504
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi
27/7/2019
Chuối (20kg x 6,000)
 
120.000

  27/7/2019
Nước đá
 
10.000
  27/7/2019
Thịt xay (5kg x 75,000)
 
335.000
  27/7/2019
Đu đủ (22kg x 8,000)
 
176.000
  27/7/2019
Su su (24kg x 10,000)
 
240.000
  27/7/2019
Măng (10kg x 22,000)
 
220.000
  27/7/2019

Dầu điều
 
25.000
  27/7/2019

Thịt đùi (15kg x 70,000)
 
1.050.000
27/7/2019
Tiền bán áo quần cũ
62.000

27/7/2019
Tiền bán phiếu ăn (306 suất x 2.000đ) +13 suất cho tình nguyện viên + 16 suất cho người già neo đơn: 335 suất ăn
612.000

 
Tổng cộng
674.000
2.216.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ketoanNC2
#11 Đã gửi : 29/07/2019 lúc 03:29:22(UTC)
ketoanNC2


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,504
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi
29/7/2019
Chuối (20kg x 6,000)
 
120.000

  29/7/2019
Nước đá
 
10.000
  29/7/2019
Gas (2b x 868.000) (trừ 240.000)
 
1.496.000
  29/7/2019
Cải xanh (16kg x 10,000)
 
160.000
  29/7/2019
Su su (24kg x 7,000)
 
168.000
  29/7/2019
Cà chua (10kg x 8,000)
 
80.000
  29/7/2019
Thịt xay (10kg x 75,000)
 
750.000
  29/7/2019
Đậu hũ (320 miếng x 1,200)
 
384.000
  29/7/2019
Bột năng (1kg x 17,000)
 
17.000
  29/7/2019
Xà phòng (5 bánh x 12,000)
 
60.000
   29/7/2019

 

   29/7/2019

Tiền bán áo quần cũ
 63.000

29/7/2019
Tiền bán phiếu ăn (313suất x 2.000đ) +13 suất cho tình nguyện viên + 16 suất cho người già neo đơn: 342 suất ăn
626.000

 
Tổng cộng
689.000
3.245.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ketoanNC2
#12 Đã gửi : 30/07/2019 lúc 03:32:50(UTC)
ketoanNC2


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,504
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi
30/7/2019
Chuối (20kg x 6,000)
 
120.000

  30/7/2019
Nước đá
 
10.000
  30/7/2019
Khoai mỡ (24kg x 8,000)
 
192.000
  30/7/2019
Rau muống (30kg x 5,000)
 
150.000
  30/7/2019
Móc dán
 
15.000
  30/7/2019
Dưa mắm (12kg x 40,000)
 
480.000
  30/7/2019
Tỏi ớt
 
15.000
  30/7/2019
Thịt đùi (12kg x 70,000)
 
840.000
   30/7/2019

Ôm gai
 
10.000
   30/7/2019

Tiền bán áo quần cũ
 262000

30/7/2019
Tiền bán phiếu ăn (358 suất x 2.000đ) +13 suất cho tình nguyện viên + 16 suất cho người già neo đơn: 716 suất ăn
716.000

 
Tổng cộng
978.000
1.832.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ketoanNC2
#13 Đã gửi : 31/07/2019 lúc 03:06:40(UTC)
ketoanNC2


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,504
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi
31/7/2019
Chuối (20kg x 6,000)
 
120.000

  31/7/2019
Nước đá
 
10.000
  31/7/2019
Gà (60kg x 29,533)
 
1.772.000
  31/7/2019
Tiền xe chở gà
 
100.000
  30/7/2019
Tấm bạt
 
180.000
  31/7/2019
Lương T7/2019
 
20.750.000
  31/7/2019
Giấy lau miệng (4 cây x 65,000)
 
260.000
  31/7/2019
Tăm (2 bịch x 15,000)
 
30.000
   31/7/2019
Bí đỏ (24kg x 10,000)
 
240.000
   31/7/2019

Đậu đũa (16kg x 10,000)
 
160.000
   31/7/2019

Gừng (1kg x 40,000)
 
40.000
   31/7/2019

Bột nghệ (1kg x 35,000)
 
35.000
   31/7/2019

Tiền bán áo quần cũ
37.000

31/7/2019
Tiền bán phiếu ăn (310 suất x 2.000đ) +13 suất cho tình nguyện viên + 16 suất cho người già neo đơn: 339 suất ăn
620.000

 
Tổng cộng
657.000
23.697.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF | YAF © 2003-2020, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 1.575 giây.