Diễn đàn Soncamedia

Thông báo

Icon
Error

KetoanquanYenvui
#1 Đã gửi : 01/08/2019 lúc 11:05:48(UTC)
KetoanquanYenvui


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 27-06-2019(UTC)
Bài viết: 190
Viet Nam
Đến từ: đà nẵng

NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

02/8/2019
 Thịt gà ( 4 x 78.000)
 
312.000 

02/8/2019
 Măng cục ( 1 x 30.000)
 
30.000 

02/8/2019
 Nấm rơm ( 0.3 x 130.000)
 
26.000 

02/8/2019
 Mì căn ( 25 x 2.000)
 
50.000 

02/8/2019
 Hành tây ( 1 x 18.000)
 
18.000 

02/8/2019
 Cà rốt ( 1 x 18.000)
 
18.000 

02/8/2019
 Su búp ( 9 x 15.000)
 
135.000 

02/8/2019
 Trứng gà ( 2 x 24.000)
 
48.000 

02/8/2019
 Dưa hấu ( 10 x 17.000)
 
170.000 

02/8/2019
 Cà chua ( 0.5 x 23.000)
 
11.500 

02/8/2019
 Sả xắt ( 0.5 x 35.000)
 
17.500 

02/8/2019
 Thanh toán tiền lương tháng 7/ 2019
 
18.733.929 

02/8/2019
 Thu tiền bán phiếu cơm ( 83 mặn, 20 chay)
183.000 
 

02/8/2019
 Tổng cộng
183.000 
19.569.929 

Sửa bởi người viết 14/12/2019 lúc 09:29:43(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

KetoanquanYenvui
#2 Đã gửi : 05/08/2019 lúc 01:55:11(UTC)
KetoanquanYenvui


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 27-06-2019(UTC)
Bài viết: 190
Viet Nam
Đến từ: đà nẵng

NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

05/8/2019
 Dưa leo ( 2 x 19.000)
 
38.000 

05/8/2019
 Cà chua ( 1 x 23.000)
 
23.000 

05/8/2019
 Xà lách ( 1 x 35.000)
 
35.000 

05/8/2019
 Bí đao ( 2 x 13.000)
 
26.000 

05/8/2019
 Nạc xoay ( 4 x 102.000)
 
408.000 

05/8/2019
 Cà rốt ( 1.5 x 18.000)
 
27.000 

05/8/2019
 Cải ngọt ( 12 x 19.000)
 
228.000 

05/8/2019
 Đậu khuôn ( 30 x 2.000)
 
60.000 

05/8/2019
 Chuối ( 110 x 2.000)
 
220.000 

05/8/2019
 Nấm bào ngư ( 0.5 x 75.000)
 
37.500 

05/8/2019
 Trứng gà ( 5 x 24.000)
 
120.000 

05/8/2019
 Miến ( 0.5 x 58.000)
 
29.000 

05/8/2019
 Ớt Sừng ( 1 x 50.000)
 
50.000 

05/8/2019
 Quật ( 1 x 30.000)
 
30.000 

05/8/2019
 Thu tiền bán phiếu cơm ( 85 mặn, 20 chay)
 195.000
 

05/8/2019
 Tổng cộng 
 195.000
1.331.500 

Sửa bởi người viết 14/12/2019 lúc 09:30:14(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

KetoanquanYenvui
#3 Đã gửi : 07/08/2019 lúc 08:37:46(UTC)
KetoanquanYenvui


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 27-06-2019(UTC)
Bài viết: 190
Viet Nam
Đến từ: đà nẵng

NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

07/8/2019
 Thơm ( 3 x 17.000)
 
51.000 

07/8/2019
 Hành tây ( 2 x 17.000)
 
34.000 

07/8/2019
 Cà chua ( 2 x 23.000)
 
46.000 

07/8/2019
 Rau muống ( 7 x 15.000)
 
105.000 

07/8/2019
 Măng chua ( 1 x 50.000)
 
50.000 

07/8/2019
 Đậu khuôn ( 5 x 2.000)
 
10.000 

07/8/2019
 Phù chúc ( 1 x 90.000)
 
90.000 

07/8/2019
 Cật heo ( 4 x 70.000)
 
280.000 

07/8/2019
 Nấm bào ngư ( 0.5 x 75.000)
 
37.500 

07/8/2019
 Hành lá ( 0.5 x 30.000)
 
15.000 

07/8/2019
 Ba rô ( 1 x 55.000)
 
55.000 

07/8/2019
 Ơt xiêm ( 0.5x 96.000 )
 
48.000 

07/8/2019
 Chả chay ( 1 x 110.000)
 
110.000 

07/8/2019
 Ơt đà lạt ( 0.5 x 60.000 )
 
30.000 

07/8/2019
 Chanh ( 0.5 x 60.000)
 
30.000 

07/8/2019
 Chuối ( 110 x 2.000)
 
220.000 

07/8/2019
Dầu hào trung ( 1 x 23.000)
 
23.000 

07/8/2019
 Thu tiền bán phiêú cơm ( 92 mặn, 12 chay)
196.000 
 

07/8/2019
 Tổng cộng
196.000 
1.234.500 

Sửa bởi người viết 14/12/2019 lúc 09:30:47(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

KetoanquanYenvui
#4 Đã gửi : 09/08/2019 lúc 10:02:51(UTC)
KetoanquanYenvui


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 27-06-2019(UTC)
Bài viết: 190
Viet Nam
Đến từ: đà nẵng

NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

09/8/2019
 Sườn non ( 5.5 x 137.000)
 
753.500 

09/8/2019
 Cà chua ( 1 x 23.000)
 
23.000 

09/8/2019
 Thơm ( 1.5 x 17.000)
 
25.500 

09/8/2019
 Hành tây ( 1 x 18.000)
 
18.000 

09/8/2019
 Nấm bào ngư ( 0.5 x 75.000)
 
37.500

09/8/2019
 Mướp ( 15 x 17.000)
 
255.000 

09/8/2019
 Gía ( 5 x 14.000)
 
70.000 

09/8/2019
 Rau ngót ( 2 x 26.000)
 
52.000 

09/8/2019
 Cá chay ( 25 x 6.800)
 
170.000 

09/8/2019
 Mì căn sống ( 10 x 1.800)
 
18.000 

09/8/2019
 Hành lá ( 0.5 x 30.000)
 
15.000 

09/8/2019
 Chuối ( 110 x 2.000)
 
220.000 

09/8/2019
 Mua bao đựng canh ( 1 x 40.000)
 
40.000 

09/8/2019
 Mua bao đựng hộp cơm ( 1 x 40.000)
 
40.000 

09/8/2019
 Mua hộp nhựa đựng cơm ( 4 x 40.000)
 
160.000 

09/8/2019
 Thu tiền bán phiếu cơm ( 93 mặn, 17 chay)
 200.000
 

09/8/2019
Tổng cộng
 200.000
1.897.500

Sửa bởi người viết 14/12/2019 lúc 09:31:18(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

KetoanquanYenvui
#5 Đã gửi : 12/08/2019 lúc 01:28:46(UTC)
KetoanquanYenvui


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 27-06-2019(UTC)
Bài viết: 190
Viet Nam
Đến từ: đà nẵng

NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

12/8/2019
 Nạc vai ( 8 x 97.000)
 
776.000 

12/8/2019
 Trứng cút ( 220 x 700)
 
154.000 

12/8/2019
 Tôm ( 1.5 x 165.000)
 
247.500 

12/8/2019
 Sả xắt ( 1 x 35.000)
 
35.000 

12/8/2019
 Nghệ xay ( 0.5 x 60.000)
 
30.000

12/8/2019
 Xà lách ( 3.5 x 35.000)
 
122.500 

12/8/2019
 Rau thơm ( 1 x 95.000)
 
95.000 

12/8/2019
 Búp chuối  ( 2 x 60.000)
 
120.000 

12/8/2019
 Rau quế ( 0.5 x 42.000)
 
21.000 

12/8/2019
 Khoai tây ( 1 x 22.000)
 
22.000 

12/8/2019
 Cà rốt ( 1 x 18.000)
 
18.000 

12/8/2019
 Nấm rơm ( 0.3 x 130.000)
 
39.000 

12/8/2019
 Đậu khuôn ( 4 x 2.000)
 
8.000 

12/8/2019
 Ngò ( 0.5 x 72.000)
 
36.000 

12/8/2019
 Hành lá ( 0.5 x 30.000)
 
15.000 

12/8/2019
 Dầu hào trung ( 1 x 23.000)
 
23.000 

12/8/2019
Cà chua ( 1 x 23.000)
 
23.000

12/8/2019
Mì quảng ( 30 x 11.000)
 
330.000

12/8/2019
Chuối ( 100 x 2.000)
 
200.000

12/8/2019
Thơm (1.5 x 17.000)
 
25.500

12/8/2019
Dấm ( 10 x 4.000)
 
40.000

12/8/2019
Nem ( 0.5 x 145.000)
 
72.500

12/8/2019
Chả chay ( 0.5 x110.000)
 
55.000

12/8/2019
Nấm đông cô ( 0.5 x 360.000)
 
180.000

12/8/2019
Đậu phụng rang ( 1 x 60.000)
 
60.000

12/8/2019
Củ nén ( 0.3 x 140.000)
 
42.000

12/8/2019
Mua bánh tráng ( 20 x 3.500)
 
70.000

12/8/2019
Mua chao chay ( 2 x 15.000)
 
30.000

12/8/2019
Thu tiền bán món nước (84 mặn, 20 chay )
104.000 
 

12/8/2019
Tổng cộng
 104.000
2.890.000

Sửa bởi người viết 14/12/2019 lúc 09:31:53(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

KetoanquanYenvui
#6 Đã gửi : 14/08/2019 lúc 01:34:03(UTC)
KetoanquanYenvui


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 27-06-2019(UTC)
Bài viết: 190
Viet Nam
Đến từ: đà nẵng

NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

14/8/2019
 Chả cá ( 1.5 x 135.000)
 
202.500 

14/8/2019
 Cà chua ( 1.5 x 23.000)
 
34.500 

14/8/2019
 Thơm ( 1.5 x 17.000)
 
25.500 

14/8/2019
 Cà rốt ( 1 x 18.000)
 
18.000 

14/8/2019
 Đậu ve ( 4.5 x 22.000)
 
99.000

14/8/2019
 Baro ( 0.5 x 55.000)
 
27.500 

14/8/2019
 Nấm bào ngư ( 0.5 x 90.000)
 
45.000 

14/8/2019
 Đậu khuôn ( 50 x 2.000)
 
100.000 

14/8/2019
 Mì căn chiên ( 30 x 2.000)
 
60.000 

14/8/2019
 Hành tây ( 1 x 18.000)
 
18.000 

14/8/2019
 Ớt sừng ( 0.5 x 45.000)
 
22.500 

14/8/2019
 Ơt xiêm ( 0.5 x 96.000)
 
220.000 

14/8/2019
 Mua bao đựng canh ( 1 x 40.000)
 
48.000 

14/8/2019
 Măng chua ( 0.5 x 50.000)
 
25.000 

14/8/2019
 Bắp bao tử ( 0.5 x 120.000)
 
60.000 

14/8/2019
 Dưa hấu ( 8 x 17.000)
 
136.000 

14/8/2019
Quật ( 1 x 30.000)
 
30.000

14/8/2019
Mua thêm dưa hấu 3 kg
 
40.000

14/8/2019
Thu tiền bán phiếu cơm ( 42 mặn,  46 chay)
 130.000
 

14/8/2019
Tổng cộng
130.000 
991.500

Sửa bởi người viết 14/12/2019 lúc 09:32:40(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF | YAF © 2003-2020, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 1.111 giây.