Diễn đàn Soncamedia

Thông báo

Icon
Error

KetoanquanYenvui
#1 Đã gửi : 01/08/2019 lúc 11:10:05(UTC)
KetoanquanYenvui


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 27-06-2019(UTC)
Bài viết: 190
Viet Nam
Đến từ: đà nẵng

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Yên Vui Thanh Khê được thu trực tiếp tại Quán Yên Vui Thanh do kế toán Quán Yên Vui ketoanquanYenVui cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Yên Vui được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

02/08/2019
 Ẩn Danh
 Yên Vui Thanh Khê
 
 20.000
 

Sửa bởi người viết 02/08/2019 lúc 02:21:36(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

KetoanquanYenvui
#2 Đã gửi : 03/08/2019 lúc 10:26:54(UTC)
KetoanquanYenvui


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 27-06-2019(UTC)
Bài viết: 190
Viet Nam
Đến từ: đà nẵng

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Yên Vui Thanh Khê được thu trực tiếp tại Quán Yên Vui Thanh do kế toán Quán Yên Vui ketoanquanYenVui cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Yên Vui được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

03/08/2019
 Nguyễn Công Minh
 Yên Vui Thanh Khê
 
 1.000.000
 

KetoanquanYenvui
#3 Đã gửi : 05/08/2019 lúc 01:53:02(UTC)
KetoanquanYenvui


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 27-06-2019(UTC)
Bài viết: 190
Viet Nam
Đến từ: đà nẵng

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Yên Vui Thanh Khê được thu trực tiếp tại Quán Yên Vui Thanh do kế toán Quán Yên Vui ketoanquanYenVui cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Yên Vui được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

05/08/2019
 Chị Lan
 Yên Vui Thanh Khê
 
 
 6 con gà

05/08/2019
 Ẩn Danh
 Yên Vui Thanh Khê
 
 
 20 Cây Ly nhựa

KetoanquanYenvui
#4 Đã gửi : 06/08/2019 lúc 02:09:28(UTC)
KetoanquanYenvui


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 27-06-2019(UTC)
Bài viết: 190
Viet Nam
Đến từ: đà nẵng

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Yên Vui Thanh Khê được thu trực tiếp tại Quán Yên Vui Thanh do kế toán Quán Yên Vui ketoanquanYenVui cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Yên Vui được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

06/08/2019
 Ẩn Danh
 Yên Vui Thanh Khê
 
 
 5 kg rau muống; 4 kg cật bò

KetoanquanYenvui
#5 Đã gửi : 07/08/2019 lúc 02:13:36(UTC)
KetoanquanYenvui


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 27-06-2019(UTC)
Bài viết: 190
Viet Nam
Đến từ: đà nẵng

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Yên Vui Thanh Khê được thu trực tiếp tại Quán Yên Vui Thanh do kế toán Quán Yên Vui ketoanquanYenVui cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Yên Vui được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

07/08/2019
 Ẩn Danh
 Yên Vui Thanh Khê
 
 33.000
 

KetoanquanYenvui
#6 Đã gửi : 08/08/2019 lúc 03:16:46(UTC)
KetoanquanYenvui


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 27-06-2019(UTC)
Bài viết: 190
Viet Nam
Đến từ: đà nẵng

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Yên Vui Thanh Khê được thu trực tiếp tại Quán Yên Vui Thanh do kế toán Quán Yên Vui ketoanquanYenVui cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Yên Vui được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

08/08/2019
 Doãn Anh Trí
 Yên Vui Thanh Khê
 
 
 25 kg gạo

KetoanquanYenvui
#7 Đã gửi : 09/08/2019 lúc 02:01:39(UTC)
KetoanquanYenvui


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 27-06-2019(UTC)
Bài viết: 190
Viet Nam
Đến từ: đà nẵng

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Yên Vui Thanh Khê được thu trực tiếp tại Quán Yên Vui Thanh do kế toán Quán Yên Vui ketoanquanYenVui cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Yên Vui được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

09/08/2019
 Nguyễn Thị Phương Dung
 Yên Vui Thanh Khê
 
 
 20 kg gạo

09/08/2019
 Chị Lan
 Yên Vui Thanh Khê
 
 
 10 con gà;  5 kg cá nục

09/08/2019
 Lani Spa - Sài Gòn Quán
 Yên Vui Thanh Khê
 
 12.000.000
 

09/08/2019
 Lâm Gia Phạm
 Yên Vui Thanh Khê
 
 1.000.000
 

09/08/2019
 Phan Minh Duy
 Yên Vui Thanh Khê
 
 500.000
 

09/08/2019
 Ẩn Danh
 Yên Vui Thanh Khê
 
 100.000
 

09/08/2019
 Hồ Thị Niềm
 Yên Vui Thanh Khê
 
 50.000
 

09/08/2019
 Ẩn Danh
 Yên Vui Thanh Khê
 
 42.000
 

Sửa bởi người viết 09/08/2019 lúc 02:05:50(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

KetoanquanYenvui
#8 Đã gửi : 12/08/2019 lúc 09:01:28(UTC)
KetoanquanYenvui


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 27-06-2019(UTC)
Bài viết: 190
Viet Nam
Đến từ: đà nẵng

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Yên Vui Thanh Khê được thu trực tiếp tại Quán Yên Vui Thanh do kế toán Quán Yên Vui ketoanquanYenVui cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Yên Vui được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

12/08/2019
 Đào Ngọc Nhứt
 Yên Vui Thanh Khê
 
 400.000
 

12/08/2019
 Cô Trần Thị Kim Ánh
 Yên Vui Thanh Khê
 
 
 10 lít dầu

12/08/2019
 Cô Phượng
 Yên Vui Thanh Khê
 
 
 20 kg gạo

12/08/2019
 Ẩn Danh
 Yên Vui Thanh Khê
 
 
 1 tờ vé số (số 418163)

12/08/2019
 Ẩn Danh
 Yên Vui Thanh Khê
 
 21.000
 

Sửa bởi người viết 12/08/2019 lúc 03:38:10(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

KetoanquanYenvui
#9 Đã gửi : 14/08/2019 lúc 01:59:58(UTC)
KetoanquanYenvui


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 27-06-2019(UTC)
Bài viết: 190
Viet Nam
Đến từ: đà nẵng

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Yên Vui Thanh Khê được thu trực tiếp tại Quán Yên Vui Thanh do kế toán Quán Yên Vui ketoanquanYenVui cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Yên Vui được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

14/08/2019
 Ẩn Danh
 Yên Vui Thanh Khê
 
 215.000
 

Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF | YAF © 2003-2020, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.326 giây.