Diễn đàn Soncamedia

Thông báo

Icon
Error

ketoanquybs
#1 Đã gửi : 01/08/2019 lúc 11:10:16(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,092
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

01-08-2019
Tran Ngoc Bich ( chuyển khoản VCB
Tất cả 
.
300.000 
 

01-08-2019
Nguyen Le Khanh Yen ( chuyển khoản BIDV)
Tất cả
x
1.000.000 
 

01-08-2019
Do Dinh Nguyen ( chuyển khoản ACB)
Tất cả
 
200.000 
 

01-08-2019
Le Thi Ngoc Nhung ( chuyển khoản VCB)-Chương trình phở cho người nghèo
Tất cả
 
500.000 
 

01-08-2019
Ẩn danh ( chuyển khoản VCB), PT007245-Chương trình phở cho người nghèo
Tất cả
 
300.000 
 

01-08-2019
Chau The Hai ( chuyển khoản VCB
Tất cả
x
1.000.000 
 

Sửa bởi người viết 02/08/2019 lúc 02:41:39(UTC)  | Lý do: cập nhật

ketoanquybs
#2 Đã gửi : 02/08/2019 lúc 02:43:04(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,092
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

02-08-2019
Do Hong Hoa ( chuyển khoản VCB)
Tất cả 
x
100.000 
 

02-08-2019
Huỳnh Anh Hiếu
Tất cả 
x
500.000 
 

Sửa bởi người viết 12/08/2019 lúc 08:42:18(UTC)  | Lý do: cập nhật

ketoanquybs
#3 Đã gửi : 05/08/2019 lúc 02:52:07(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,092
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

02-08-2019
DVD Va PTTH ( chuyển khoản VCB), PT007248
Tất cả 
x
3.000.000 
 

02-08-2019
Nguyen Kim Tan ( chuyển khoản VCB)-Chương trình phở cho người nghèo
Tất cả 
 
3.000.000 
 

ketoanquybs
#4 Đã gửi : 05/08/2019 lúc 02:53:12(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,092
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

05-08-2019
Doan Manh Ninh ( chuyển khoản VCB)
Tất cả 
x
1.000.000 
 

ketoanquybs
#5 Đã gửi : 06/08/2019 lúc 04:25:09(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,092
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

05-08-2019
Trung Tâm Tiếp Thị Công ty TNHH MTV Ngân hàng VN Thịnh Vượng
Tất cả 
x
2.000.000 
 

06-08-2019
Nguyen Van Nam (hỗ trợ bé Quang_kỳ 427) đóng góp qua VTC pay
.
2.000.000 
 

ketoanquybs
#6 Đã gửi : 07/08/2019 lúc 05:00:22(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,092
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

05-08-2019
Trieu Ngoc Hai yen ( chuyển khoản VCB) 
Tất cả 
.
700.000 
 

06-08-2019
Ẩn danh ( chuyển khoản VCB), PT010755 hỗ trợ bé Bùi Trọng Quang kỳ 427
.
x
300.000 
 

06-08-2019
Lam Khon Phong ( chuyển khoản VCB)
Tất cả
 x
1.000.000 
 

06-08-2019
Duong Duy Minh ( chuyển khoản ACB)
.
500.000 
 

06-08-2019
Tran Trung Dung ( chuyển khoản ACB) hỗ trợ bé Bùi Trọng Quang kỳ 427
.
 x
1.000.000 
 

06-08-2019
Nguyen Van Nam ( đóng góp qua VTC Pay) hỗ trợ bé Bùi Trọng Quang kỳ 427 
.
x
2.000.000 
 

07-08-2019
Nguyen Thu Hang ( chuyển khoản ACB)
Tất cả.
 
100.000 
 

07-08-2019
Diep Le ( chuyển khoản VCB)-Chương trình phở cho người nghèo
Tất cả.
 
300.000 
 

quybongsen
#7 Đã gửi : 09/08/2019 lúc 08:30:23(UTC)
Quybongsen


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 10-08-2012(UTC)
Bài viết: 550
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 5 lần
Được cảm ơn: 191 lần trong 31 bài viết
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

08-08-2019
Ẩn danh ( chuyển khoản VCB), PT0010761
Tất cả 
x
200.000 
 

08-08-2019
Le Thi Ngoc Han ( chuyển khoản BIDV) hỗ trợ bé Bùi Trọng Quang kỳ 427
.
x
300.000 
 

ketoanquybs
#8 Đã gửi : 12/08/2019 lúc 08:59:19(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,092
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

10-08-2019
Ly Nguon
Tất cả 
x
100.000 
 

ketoanquybs
#9 Đã gửi : 12/08/2019 lúc 01:21:40(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,092
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

10-08-2019
Ẩn danh ( chuyển khoản VCB), PT010764-Chương trình phở cho người nghèo
Tất cả 
x
1.000.000 
 

10-08-2019
Bui Minh Tuan ( chuyển khoản VCB)
Tất cả 
 
200.000 
 

12-08-2019
Ẩn danh ( chuyển khoản VCB), PT010766
Tất cả 
x
100.000 
 

12-08-2019
Tập thể các Anh Chị Cộng đồng dân Kế Toán ( chuyển khoản ACB)
Tất cả 
x
50.000.000 
 

ketoanquybs
#10 Đã gửi : 14/08/2019 lúc 10:03:57(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,092
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

13-08-2019
Nguyen Thi Linh ( chuyển khoản VCB)-Chương trình phở cho người nghèo
Tất cả 
.
500.000 
 

13-08-2019
Dang Tuyet Mai ( chuyển khoản VCB)
Tất cả
.
200.000 
 

ketoanquybs
#11 Đã gửi : 15/08/2019 lúc 11:44:07(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,092
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

13-08-2019
Nguyen Thanh Tam ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bé Nguyễn Thế Danh kỳ 426
.
x.
200.000 
 

13-08-2019
Dang Le Quan Ngoc ( chuyển khoản VCB)
Tất cả
 
1.000.000 
 

14-08-2019
Ngo Kieu Phuc Thao ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bệnh nhân Nguyễn Thị Lượm kỳ 428
.
500.000 
 

14-08-2019
Ngo Kieu Phuc Thao ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bệnh nhân Hà Thị Út kỳ 429
.
500.000 
 

14-08-2019
Le Thi Thuy Trang ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bé Lê Huỳnh Gia Lộc kỳ 430
.
300.000 
 

14-08-2019
Ngo Kieu Phuc Thao ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bé Lê Huỳnh Gia Lộc kỳ 430
.
x
1.000.000 
 

14-08-2019
Ngo Thanh Tri ( chuyển khoản VCB)
Tất cả
x
1.000.000 
 

14-08-2019
Ẩn danh ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bé Lê Huỳnh Gia Lộc kỳ 430, PT010779
.
x
500.000 
 

14-08-2019
Ẩn danh ( chuyển khoản VCB), PT010780
Tất cả
x
1.500.000 
 

14-08-2019
Tran Trung Dung ( chuyển khoản BIDV) hỗ trợ bệnh nhân Hà Thị Út kỳ 429
.
x
1.000.000 
 

14-08-2019
Tran Trung Dung ( chuyển khoản BIDV) hỗ trợ bé Lê Huỳnh Gia Lộc kỳ 430
.
x
1.000.000 
 

14-08-2019
Tran Trung Dung ( chuyển khoản BIDV) hỗ trợ bệnh nhân Nguyễn Thị Lượm kỳ 428
.
x
1.000.000 
 

15-08-2019
Lai The Manh Linh ( chuyển khoản VCB)
Tất cả.
 
500.000 
 

15-08-2019
Nguyen Van Nam hỗ trợ y tế  kỳ 428, 429 và 430 (đóng góp qua VTCPay)
.
3.000.000 
 

Sửa bởi người viết 15/08/2019 lúc 02:08:02(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanquybs
#12 Đã gửi : 15/08/2019 lúc 03:17:26(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,092
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

15/08/2019
anhminhtran16995@gmail.com (chuyển khoản ACB), PT010792
 Tất cả
1.200.000 
 

15/08/2019
VPLS Bui Thanh Luat ( chuyển khoản ACB) ủng hộ quán cơm nụ cười 6
 Hold_NC6
 
500.000 
 

15/08/2019
Ẩn danh ( chuyển khoản ACB), PT010790
 Tất cả
 
1.000.000 
 

15/08/2019
Nguyen Tran Kim Cuong - Thuan Cuong ( chuyển khoản VCB)
 Quan Yen Vui_Thanh Khe -ĐN
 
500.000 
 

Sửa bởi người viết 15/08/2019 lúc 04:19:11(UTC)  | Lý do: cập nhật

ketoanquybs
#13 Đã gửi : 16/08/2019 lúc 03:15:49(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,092
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

15-08-2019
Pham Thi My linh ( chuyển khoản ACB) hỗ trợ bé Lê Huynh Gia Lộc kỳ 430, bệnh nhân Nguyễn Thị Lượm kỳ 428, bệnh nhân Hà Thị Út kỳ 429
x.
1.500.000 
 

16-08-2019
Dam Huong Hai ( chuyển khoản ACB)
.
x
2.000.000 
 

16-08-2019
Nguyen Tran Kim Cuong - Thuan Cuong ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bé Lê Huỳnh Gia Lộc kỳ 430
.
 x
500.000 
 

16-08-2019
Ẩn danh ( chuyển khoản VCB), PT010797-Chương trình phở cho người nghèo
Tất cả
 
300.000 
 

ketoanquybs
#14 Đã gửi : 20/08/2019 lúc 09:57:48(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,092
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

18-08-2019
Tran Trung Dung ( chuyển khoản BIDV) hỗ trợ bệnh nhân Nguyễn Thị Lượm kỳ 428)
x
100.000 
 

19-08-2019
Le Nhut Minh ( chuyển khoản ACB) hỗ trợ bé Lê Huỳnh Gia Lộc kỳ 430
.
x
100.000 
 

ketoanquybs
#15 Đã gửi : 21/08/2019 lúc 11:09:05(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,092
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

20-08-2019
Ẩn danh ( chuyển khoản BIDV), PT011001
Tất cả. 
.
500.000 
 

20-08-2019
Nguyen Van Thai ( đóng góp qua VTC Pay) chương trình phở cho người nghèo 
Tất cả.
.
1.000.000 
 

ketoanquybs
#16 Đã gửi : 23/08/2019 lúc 04:16:10(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,092
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

21-08-2019
Tran Duy Tap ( chuyển khoản BIDV)
Tất cả 
x.
500.000 
 

21-08-2019
Ẩn danh ( chuyển khoản VCB), PT011003
Tất cả
 
300.000 
 

22-08-2019
Thao ( chuyển khoản ACB) 
Tất cả
500.000 
 

22-08-2019
Ẩn danh ( chuyển khoản ACB) ủng hộ quán cơm nụ cười 4
Hold_NC4
 
400.000 
 

23-08-2019
Bich Nguyen ( chuyển khoản VCB)- chương trình phở cho người nghèo
Tất cả
 
500.000 
 

23-08-2019
Nguyen Thien Duc  ( chuyển khoản VCB)
Tất cả
x
1.000.000 
 

23-08-2019
Le Thi Thanh Phuong ( chuyển khoản VCB) ủng hộ quán cơm nụ cười 4
Hold_NC4
 
200.000 
 

23-08-2019
Bui Thi My Nhu ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bệnh nhân Nguyễn Thị Lượm kỳ 428
.
x
300.000 
 

23-08-2019
Tam Loan ( chuyển khoản VCB)
Tất cả
 
200.000 
 

ketoanquybs
#17 Đã gửi : 27/08/2019 lúc 11:19:17(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,092
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

24-08-2019
Huynh Quoc Phong ( chuyển khoản ACB) ủng hộ quán cơm nụ cười 6)
Hold_NC6
.
200.000 
 

24-08-2019
Ẩn danh ( chuyển khoản VCB), PT011016- chương trình phở cho người nghèo)
Tất cả
 
200.000 
 

25-08-2019
Nguyen Minh Chau ( chuyển khoản VCB) ủng hộ quán cơm nụ cười 1
Hold_NC1
 
1.000.000 
 

26-08-2019
Chan, Dung, Khang ( chuyển khoản BIDV)
Tất cả
 x
3.450.000 
 

26-08-2019
Tri Tam ( chuyển khoản BIDV)
Tất cả
2.085.000 
 

ketoanquybs
#18 Đã gửi : 28/08/2019 lúc 04:37:59(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,092
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

27-08-2019
Nguyễn Ngọc Phương hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn Hồ Thanh Vũ 
.
.
2.000.000 
 

27-08-2019
Ngo Kieu Phuc Thao ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bệnh nhân Bùi Thanh Hiền kỳ 431
.
x
500.000 
 

27-08-2019
Ẩn danh ( chuyển khoản BIDV) hỗ trợ bệnh nhân Bùi Thanh Hiền kỳ 431, PT011023
.
1.000.000 
 

28-08-2019
Nguyen Thuy Linh ( chuyển khoản VCB)- chương trình phở cho người nghèo
Tất cả
 
500.000 
 

28-08-2019
Nguyen Thi Thanh Nhan ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bệnh nhân Bùi Thanh Hiền kỳ 431
.
1.000.000 
 

ketoanquybs
#19 Đã gửi : 31/08/2019 lúc 09:26:25(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,092
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

28-08-2019
Do Nu Hoang Oanh ( chuyển khoản VCB)
Tất cả.
 
200.000 
 

28-08-2019
Do Nu Hoang Oanh ( chuyển khoản VCB)- chương trình phở cho người nghèo
Tất cả.
 
200.000 
 

29-08-2019
Viet Ha ( chuyển khoản VCB)
Tất cả
 
1.000.000 
 

29-08-2019
Bui Thi Be Xin ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bệnh nhân Bùi Thanh Hiền kỳ 431
 
100.000 
 

29-08-2019
Nguyen Thuy Dong Hoang ( chuyển khoản VCB)
Tất cả.
 
200.000 
 

30-08-2019
Do Hong Hoa ( chuyển khoản VCB)
Tất cả.
100.000 
 

30-08-2019
Ẩn danh PT011032
Tất cả.
300.000 
 

30-08-2019
Trần Tấn Minh
Tất cả.
 
1.000.000 
 

Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF | YAF © 2003-2020, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 1.235 giây.