Diễn đàn Soncamedia

Thông báo

Icon
Error

ketoanNC6
#1 Đã gửi : 01/08/2019 lúc 02:41:45(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,749
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC6 được thu trực tiếp tại Quán NC6 do kế toán Quán Cơm NC6 ketoanNC6 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC6 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

01/08/2019
 Bán quần áo
 NC6
 
240.000 
 

01/08/2019
 Chị Minh
 NC6
 
 
 5 kg gạo

01/08/2019
 Cô Nguyễn Thị Ngọc Hương
 NC6
 
 
 100 kg gạo ( 50 kg x 2)

Sửa bởi người viết 02/08/2019 lúc 02:01:05(UTC)  | Lý do: bổ sung NHT

ketoanNC6
#2 Đã gửi : 02/08/2019 lúc 01:56:41(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,749
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC6 được thu trực tiếp tại Quán NC6 do kế toán Quán Cơm NC6 ketoanNC6 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC6 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

02/08/2019
 Bán quần áo
 NC6
 
136.000 
 

02/08/2019
 Cô Phương
 NC6
 
500.000 
 

02/08/2019
 Chị Tiên
 NC6
 
500.000 
 

02/08/2019
 Cô Nguyễn Thanh Thủy
 NC6
 
 
 3 lít nước tương (6 c x 0,5 lít)

ketoanNC6
#3 Đã gửi : 03/08/2019 lúc 01:28:06(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,749
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC6 được thu trực tiếp tại Quán NC6 do kế toán Quán Cơm NC6 ketoanNC6 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC6 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

03/08/2019
 Bán quần áo
 NC6
 
140.000 
 

03/08/2019
 Công ty Cổ Phần Dược Phầm Hướng Việt
 NC6
 
2.000.000 
 

03/08/2019
 Gia Như và Gia Hân
 NC6
 
500.000 
 

03/08/2019
 Anh Đặng Thành Trung
 NC6
 
 
 100 kg gạo ( 50 kg x 2)

ketoanNC6
#4 Đã gửi : 05/08/2019 lúc 01:06:01(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,749
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC6 được thu trực tiếp tại Quán NC6 do kế toán Quán Cơm NC6 ketoanNC6 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC6 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

05/08/2019
 Bán quần áo
 NC6
 
254.000 
 

05/08/2019
 Ẩn Danh
 NC6
 
 
 8 kg hạt nêm ( 8 gói x 1 kg)

ketoanNC6
#5 Đã gửi : 06/08/2019 lúc 01:49:49(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,749
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC6 được thu trực tiếp tại Quán NC6 do kế toán Quán Cơm NC6 ketoanNC6 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC6 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

06/08/2019
 Bán quần áo
 NC6
 
270.000 
 

06/08/2019
 Anh Phạm Long Nam
 NC6
 
500.000 
 

06/08/2019
 Cô Dung
 NC6
 
900.000 
 

06/08/2019
 Bác Năm Lộc
 NC6
 
500.000 
 

06/08/2019
 Cô Đinh Thị Hồng -12 Phan Văn Trị, P 14, Q Bình Thạnh
 NC6
 
1.000.000 
 

06/08/2019
 Bà Vũ Thị Hiến -12 Phan Văn Trị, P 14, Q Bình Thạnh
 NC6
 
500.000 
 

06/08/2019
 Anh Tuấn
 NC6
 
100.000 
 

06/08/2019
 Các anh MINH PHÚC HẢI
 NC6
 
1.400.000 
 

ketoanNC6
#6 Đã gửi : 07/08/2019 lúc 01:21:53(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,749
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC6 được thu trực tiếp tại Quán NC6 do kế toán Quán Cơm NC6 ketoanNC6 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC6 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

07/08/2019
 Bán quần áo
 NC6
 
168.000 
 

07/08/2019
 Anh Lê Anh Quốc
 NC6
 
100.000 
 

07/08/2019
 Cô Hạnh
 NC6
 
800.000 
 

07/08/2019
 Thầy Dũng
 NC6
 
 
 24 lít nước tương ( 48 c x 0,5 lít) + 1 kg bột ngọt

ketoanNC6
#7 Đã gửi : 08/08/2019 lúc 02:21:20(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,749
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC6 được thu trực tiếp tại Quán NC6 do kế toán Quán Cơm NC6 ketoanNC6 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC6 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

08/08/2019
 Bán quần áo
 NC6
 
314.000 
 

08/08/2019
 Cô Mai Khuê 
 NC6
 
200.000 
 

08/08/2019
 Chị Dương 
 NC6
 
 
 7 kg cam, 10 kg chanh

Sửa bởi người viết 08/08/2019 lúc 02:48:58(UTC)  | Lý do: bổ sung NHT

ketoanNC6
#8 Đã gửi : 09/08/2019 lúc 02:31:18(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,749
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC6 được thu trực tiếp tại Quán NC6 do kế toán Quán Cơm NC6 ketoanNC6 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC6 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

09/08/2019
 Bán quần áo
 NC6
 
130.000 
 

09/08/2019
 Ẩn Danh (PT 8582)
 NC6
 
1.000.000 
 

09/08/2019
 Cô Đặng Thị Mỹ Duyên
 NC6
 
1.000.000 
 

09/08/2019
 Cô Liên Nguyệt, Phường 13, Quận Bình Thạnh
 NC6
 
1.000.000 
 

09/08/2019
 Ẩn Danh (PT 8582)
 NC6
 
100.000 
 

09/08/2019
 Ẩn Danh (PT 7065)
 NC6
 
 
 20 kg gạo

09/08/2019
 Ẩn Danh (PT 7066)
 NC6
 
 
 20 kg gạo

09/08/2019
 Cô Liên Nguyệt, Phường 13, Quận Bình Thạnh
 NC6
 
 
 13,5 lít nước mắm (15 c x 0,9 lít); 24 lít dầu (24 c x 1 lít)

09/08/2019
 Ẩn Danh (PT 7068)
 NC6
 
 
 4,25 kg hạt nêm (25 gói x 0,17 kg); 6,72 lít nước tương (24 chai x 0,28 lít)

ketoanNC6
#9 Đã gửi : 10/08/2019 lúc 01:15:24(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,749
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC6 được thu trực tiếp tại Quán NC6 do kế toán Quán Cơm NC6 ketoanNC6 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC6 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

10/08/2019
 Bán quần áo
 NC6
 
332.000 
 

10/08/2019
 Ẩn Danh
 NC6
 
110.000 
 

Sửa bởi người viết 10/08/2019 lúc 01:19:40(UTC)  | Lý do: sửa ngày

ketoanNC6
#10 Đã gửi : 12/08/2019 lúc 01:53:29(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,749
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC6 được thu trực tiếp tại Quán NC6 do kế toán Quán Cơm NC6 ketoanNC6 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC6 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

12/08/2019
 Bán quần áo
 NC6
 
252.000 
 

12/08/2019
 Ẩn Danh (PT 8587)
 NC6
 
1.000.000 
 

12/08/2019
 Ẩn Danh (ngày 8/8) (PT 7069)
 NC6
 
 
 10 kg gạo; 1 thùng mì; 1 kg tiêu

ketoanNC6
#11 Đã gửi : 13/08/2019 lúc 01:02:23(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,749
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC6 được thu trực tiếp tại Quán NC6 do kế toán Quán Cơm NC6 ketoanNC6 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC6 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

13/08/2019
 Bán quần áo
 NC6
 
140.000 
 

ketoanNC6
#12 Đã gửi : 14/08/2019 lúc 01:56:12(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,749
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC6 được thu trực tiếp tại Quán NC6 do kế toán Quán Cơm NC6 ketoanNC6 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC6 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

14/08/2019
 Bán quần áo
 NC6
 
246.000 
 

14/08/2019
 Nguyễn  Minh Thái (ngày 29/7)
 NC6
 
700.000 
 

14/08/2019
 Chú Hào
 NC6
 
700.000 
 

14/08/2019
 Ẩn Danh (ngày 12/8) 
 NC6
 
 
 20 kg gạo ( 10 kg x 2)

ketoanNC6
#13 Đã gửi : 15/08/2019 lúc 03:11:45(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,749
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC6 được thu trực tiếp tại Quán NC6 do kế toán Quán Cơm NC6 ketoanNC6 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC6 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

15/08/2019
 Bán quần áo
 NC6
 
50.000 
 

15/08/2019
 Cô Đinh Thị Thới, 12 Phan Văn Trị
 NC6
 
500.000 
 

15/08/2019
 Anh Trần Đạt Khương, 12 Phan Văn Trị
 NC6
 
500.000 
 

15/08/2019
 Anh Trần Tuấn Anh ( công ty Đại Lộc Thịnh)
 NC6
 
2.000.000 
 

15/08/2019
 Anh Huy
 NC6
 
 
 10 kg gạo ( 5 kg x 2) + 2 lít dầu

15/08/2019
 Cô Đặng Nguyễn Trúc Mai
 NC6
 
 
 10 kg gạo

15/08/2019
 Ẩn Danh (PT 7073)
 NC6
 
 
 25 kg gạo

15/08/2019
 Ẩn Danh (PT 7074)
 NC6
 
 
 20 kg gạo ( 10 kg x 2)

Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF | YAF © 2003-2020, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.832 giây.