Diễn đàn Soncamedia

Thông báo

Icon
Error

ketoanNC3
#1 Đã gửi : 01/08/2019 lúc 03:19:10(UTC)
ketoanNC3


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,103
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi
1/8/2019
Thuê Văn phòng Dự án Em Đến Trường Tháng 8-2019
 
8,500,000
9/8/2019
Tài trợ Nụ Cười 8 nấu món ngon cho các Lớp học tình thương ngày 12/8/2019 - Chi theo chỉ định Nhà hảo tâm PT 006523
 
6,996,000
9/8/2019
Em Lê Minh Tài : Lớp 11- Trường THPT Ernst Thalmann : Học thêm môn Vật lý và môn Toán  Tháng 8/2019
 
1,000,000
12/8/2019
Em Nguyễn Hoàng Linh : Lớp 7 - Trường Nguyễn Hiền : Sách giáo khoa lớp 7 + Đồng phục 1 bộ
 
872,000
12/8/2019
Em Bùi Thanh Xuân : Lớp 7 - Trường Hoàng Quốc Việt : Đồng phục 3 bộ + Sách giáo khoa 
 
690,000
12/8/2019
Em Nguyễn Thị Ngọc Hậu : Lớp 7 - Trường Hoàng Quốc Việt :Sách giáo khoa + Dụng cụ học tập
 
216,000
12/8/2019
Mua Sách giáo khoa : 1 bộ Lớp 7 + 1 bộ Lớp 8 + bao sách ( 328.000đ),Sách Lớp 10 ( 5 bộ x 164.000 =820.000)
 
1,148,000
13/8/2019
Em Lê Thị Ngọc Muội : Lớp 10 - Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 7 : Học phí Học kỳ 1 Từ Tháng 8 đến Tháng 12/2019 : Học phí ( 600,000),Giáo dục kỹ năng sống ( 400,000),Anh văn ( 300,000),Tin học ( 400,000),Học 2 buổi ( 1,250,000),Giấy thi,đề kiểm tra ( 50,000)
 
3,000,000
13/8/2019
Em Nguyễn Thị Ngọc Hậu : Lớp 7 - Trường Hoàng Quốc Việt :Đồng phục 1 bộ
 
165,000
13/8/2019
Em Nguyễn Tuấn Tú : Lớp 12- Trường Nguyễn Hữu Thọ : Sách giáo khoa + Dụng cụ học tập
 
238,000
14/8/2019
Em Nguyễn Thị Ngọc Hậu : Lớp 7 - Trường Hoàng Quốc Việt :Sách tập vẽ,Tin học,Sổ liên lạc
 
120,000
14/8/2019
Phí SMS 3 số điện thoại 0903.906.100,0919.690.706,077.415.828 Tháng 8 + tháng 9+tháng 10/2019 ( 3 x 55.000)
 
165,000
15/8/2019
Em Phạm Huy Hoàng : Lớp 8 - Trường Chi Lăng: Đồng phục 2 bộ + Sách giáo khoa 
 
645,000
15/8/2019
Em Phạm Hồng Ngọc : Lớp 6 - Trường Chi Lăng : Đồng phục 3 bộ
 
635,000
15/8/2019
Tiền điện Tháng 7/2019
 
60,000
15/8/2019
Tiền điện thoại bàn Tháng 7/2019
 
22,000
15/8/2019
Em Nguyễn Thị Thanh Tuyền : Lớp 7 - Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 7 : Học phí Học kỳ 1 từ Tháng 8 đến Tháng 12/2019 : Học phí (300.000),Giáo dục kỹ năng sống ( 400.000),Anh văn ( 250.000),Học 2 buổi ( 400.000),Tin học ( 250.000), Giấy kiểm tra,sổ liên lạc (50.000).
 
1,650,000
15/8/2019
Em Lê Khánh Toàn  : Lớp 8 - Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 7 : Học phí Học kỳ 1 từ Tháng 8 đến Tháng 12/2019 : Học phí (300.000),Giáo dục kỹ năng sống ( 400.000),Anh văn ( 250.000),Học 2 buổi ( 400.000),Tin học ( 250.000), Giấy kiểm tra,sổ liên lạc (50.000).
 
1,650,000
15/8/2019
Em Nguyễn Thị Bích Liên  : Lớp 9 - Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 7 : Học phí Học kỳ 1 từ Tháng 8 đến Tháng 12/2019 : Học phí (300.000),Giáo dục kỹ năng sống ( 400.000),Anh văn ( 250.000),Học 2 buổi ( 400.000),Tin học ( 250.000), Giấy kiểm tra,sổ liên lạc (50.000).
 
1,650,000
15/8/2019
Em Nguyễn Trung Sang  : Lớp 9 - Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 7 : Học phí Học kỳ 1 từ Tháng 8 đến Tháng 12/2019 : Học phí (300.000),Giáo dục kỹ năng sống ( 400.000),Anh văn ( 250.000),Học 2 buổi ( 400.000),Tin học ( 250.000), Giấy kiểm tra,sổ liên lạc (50.000).
 
1,650,000
15/8/2019
Em Nguyễn Thanh Trung  : Lớp 9 - Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 7 : Học phí Học kỳ 1 từ Tháng 8 đến Tháng 12/2019 : Học phí (300.000),Giáo dục kỹ năng sống ( 400.000),Anh văn ( 250.000),Học 2 buổi ( 400.000),Tin học ( 250.000), Giấy kiểm tra,sổ liên lạc (50.000).
 
1,650,000
15/8/2019
Em Nguyễn Ngọc Yến  : Lớp 9 - Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 7 : Học phí Học kỳ 1 từ Tháng 8 đến Tháng 12/2019 : Học phí (300.000),Giáo dục kỹ năng sống ( 400.000),Anh văn ( 250.000),Học 2 buổi ( 400.000),Tin học ( 250.000), Giấy kiểm tra,sổ liên lạc (50.000).
 
1,650,000
15/8/2019
Em Nguyễn Thị Ngọc Hân : Lớp 10 - Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 7 : Học phí Học kỳ 1 Từ Tháng 8 đến Tháng 12/2019 : Học phí ( 600,000),Giáo dục kỹ năng sống ( 400,000),Anh văn ( 300,000),Tin học ( 400,000),Học 2 buổi ( 1,250,000),Giấy thi,đề kiểm tra ( 50,000)
 
3,000,000
15/8/2019
Em Cao Ngọc Hiền : Lớp 10 - Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 7 : Học phí Học kỳ 1 Từ Tháng 8 đến Tháng 12/2019 : Học phí ( 600,000),Giáo dục kỹ năng sống ( 400,000),Anh văn ( 300,000),Tin học ( 400,000),Học 2 buổi ( 1,250,000),Giấy thi,đề kiểm tra ( 50,000)
 
3,000,000
15/8/2019
Em Võ Quế Trân : Lớp 10 - Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 7 : Học phí Học kỳ 1 Từ Tháng 8 đến Tháng 12/2019 : Học phí ( 600,000),Giáo dục kỹ năng sống ( 400,000),Anh văn ( 300,000),Tin học ( 400,000),Học 2 buổi ( 1,250,000),Giấy thi,đề kiểm tra ( 50,000)
 
3,000,000
15/8/2019
Em Nguyễn Hữu Bảo : Lớp 10 - Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 7 : Học phí Học kỳ 1 Từ Tháng 8 đến Tháng 12/2019 : Học phí ( 600,000),Giáo dục kỹ năng sống ( 400,000),Anh văn ( 300,000),Tin học ( 400,000),Học 2 buổi ( 1,250,000),Giấy thi,đề kiểm tra ( 50,000)
 
3,000,000
15/8/2019
Em Khưu Ngọc Bảo Trân : Lớp 11 - Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 7 : Học phí Học kỳ 1 Từ Tháng 8 đến Tháng 12/2019 : Học phí ( 600,000),Giáo dục kỹ năng sống ( 400,000),Anh văn ( 300,000),Tin học ( 400,000),Học 2 buổi ( 1,250,000),Giấy thi,đề kiểm tra ( 50,000)
 
3,000,000
15/8/2019
Em Trương Ngọc Yến : Lớp 12 - Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 7 :Học phí Học kỳ 1 Từ Tháng 8 đến Tháng 12/2019 :Học phí ( 600,000),Tin học ( 400,000),Học 2 buổi ( 1,250,000),Giấy thi,đề kiểm tra ( 50,000)
 
2,300,000
15/8/2019
Em Nguyễn Hữu Vinh : Lớp 12 - Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 7 : Học phí Học kỳ 1 Từ Tháng 8 đến Tháng 12/2019 :Học phí ( 600,000),Tin học ( 400,000),Học 2 buổi ( 1,250,000),Giấy thi,đề kiểm tra ( 50,000)
 
2,300,000
15/8/2019
Em Lê Ngọc Nhung: Lớp 12 - Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 7 :Học phí Học kỳ 1 Từ Tháng 8 đến Tháng 12/2019 :Học phí ( 600,000),Tin học ( 400,000),Học 2 buổi ( 1,250,000),Giấy thi,đề kiểm tra ( 50,000)
 
2,300,000
15/8/2019
Em Đỗ Hoàng Minh : Lớp 12 - Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 7 : Học phí Học kỳ 1 Từ Tháng 8 đến Tháng 12/2019 :Học phí ( 600,000),Tin học ( 400,000),Học 2 buổi ( 1,250,000),Giấy thi,đề kiểm tra ( 50,000)
 
2,300,000
19/8/2019
Em Nguyễn Thị Thanh Tuyền : Lớp 7 - Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 7 : Đồng phục
 
300,000
19/8/2019
Tiền xe đi nhận tiền NHT tặng PT 006529
 
50,000
20/8/2019
Em Đoàn Minh Thiện : Lớp 9 - Trường Hoàng Quốc Việt : Dụng cụ học tập
 
120,000
20/8/2019
Phí chuyển khoản trong cùng hệ thống (TK 210110101000315)( 15/8/2019)
 
2.200
20/8/2019
Em Phan Văn Tâm : Lớp 8 - Trường Chi Lăng : Đồng phục 2 bộ
 
470.000
20/8/2019
Em Hồ Nguyễn Trúc Phương : Lớp 10 - Trường THPT Dương Văn Dương : Đồng phục 3 bộ (750.000)+ Dụng cụ học tập( 220.000) + Sách giáo khoa(164.000)
 
1.134.000
21/8/2019
Em Nguyễn Tuấn Tú : Lớp 12- Trường Nguyễn Hữu Thọ : Bảo hiểm tai nạn ( 45,000),Nước uống ( 70,000),Tin nhắn điện tử ( 140,000),Sổ liên lạc ( 65,000),Đề cương các môn học ( 300,000)
 
620.000
26/8/2019
Em Lê Thị Kim Ngân : Lớp 7 - Trung Tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 1 : Học phí Tháng 8+Tháng 9/2019 : Học phí Tháng 9 ( 60,000),Anh văn ( 120,000),Tin học (75,000),Học thêm (150,000),Thể dục (60,000),Chi phí Nhà trường ( 45,000)
 
510.000
26/8/2019
Chi phí Đồng phục 26  học sinh  các Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 1,Quận 3,Quận 4,Quận 7 
 
9.400.000
27/8/2019
Em Lê Kim Phụng : Lớp 10- Trường THPT Ngô Quyền : Học phí Học kỳ 1 từ tháng 9 đến  tháng 12/2019: ( 480,000),Học 2 buổi ( 1,200,000),Hồ sơ 1 năm (170,000),Bảo hiểm tai nạn ( 45,000),Bảo hiểm y tế ( 563,000)
 
2.458.000
30/8/2019
Lương nhân viên Tháng 8/2019
 
6.500.000
30/8/2019
Thuê địa điểm mở Lớp phụ đạo cho học sinh Tháng 8/2019 -  Chi theo chỉ đinh Nhà hảo tâm PT 006510)
 
6.000.000
30/8/2019
Lương giáo viên Toán lớp 7 (Thầy Đức Thịnh) - Chi theo chỉ đinh Nhà hảo tâm PT 006510
 
2.000.000
30/8/2019
Lương giáo viên Anh văn lớp 6 (Cô Mỹ Phượng) - Chi theo chỉ đinh Nhà hảo tâm PT 006510
 
2.000.000
30/8/2019
Lương giáo viên Toán lớp 7 (Cô Minh Phong) -Chi theo chỉ đinh Nhà hảo tâm PT 006510
 
2.000.000
30/8/2019
Hỗ trợ cơm trưa các Lớp học Tình thương Tháng 8/2019 : Vĩnh Hội,Chợ Quán - Chi theo chỉ đinh NHT PT 006531
 
6.750.000

 

Sửa bởi người viết 30/08/2019 lúc 02:14:27(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF | YAF © 2003-2020, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.559 giây.