Diễn đàn Soncamedia

Thông báo

Icon
Error

ketoanNC4
#1 Đã gửi : 01/08/2019 lúc 03:22:30(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 3,195
Đến từ: TP.HCM

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC4 được thu trực tiếp tại Quán NC4 do kế toán Quán Cơm NC4 ketoanNC4 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC4 được thu tại văn phòng Quỹ Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoan Qũy Bông Sen ketoanquybs cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

01/08/2019
Nguyễn Tiến Đạt
NC4
 
1.000.000 
   

01/08/2019
Ẩn danh ( PT 6398)
NC4
 
  
Dầu ăn (12c x 1lit)  

01/08/2019
Ẩn danh ( PT 6399)
NC4
 
    
 100kg gạo , Bột ngọt (5goi x 0,1kg)

01/08/2019
Anh Duy ( sdt 0983616300)
NC4
 
    
  50kg gạo

01/08/2019
Võ Thị Ên
NC4
 
 
  20kg gạo

01/08/2019
Mắt Kinh Sài Gòn
NC4
 
 
  50kg gạo

01/08/2019
Chị Hương
NC4
 
 
 20kg gạo

01/08/2019
Cô Mai
NC4
 
 
  20kg gạo

01/08/2019
Cô Tuyết ( Q4)
NC4
 
 
Bột ngọt (2goi x 2kg)

 

Sửa bởi người viết 02/08/2019 lúc 09:18:04(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC4
#2 Đã gửi : 03/08/2019 lúc 03:15:16(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 3,195
Đến từ: TP.HCM

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC4 được thu trực tiếp tại Quán NC4 do kế toán Quán Cơm NC4 ketoanNC4 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC4 được thu tại văn phòng Quỹ Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoan Qũy Bông Sen ketoanquybs cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

02/08/2019
Huỳnh Thị Bích Liên
NC4
 
500.000 
   

02/08/2019
Nguyễn Thị Như Thủy
NC4
 
500.000  
 

02/08/2019
Nguyễn Thị Me
NC4
 
    
  50kg gạo

02/08/2019
Chị Hiếu
NC4
 
    
 200kg gạo

02/08/2019
Chị Yến 
NC4
 
 
50kg gạo ; Bột ngọt ( 1,454kg) ; Bột nêm ( 5goi x 0,45kg) ; Nước tương ( 5c x 0,3lit)

02/08/2019
Thảo ( 0913313423)
NC4
 
 
25kg gạo

02/08/2019
97 Nguyễn Tiếu La
NC4
 
 
50kg gạo

 

Sửa bởi người viết 03/08/2019 lúc 03:15:56(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC4
#3 Đã gửi : 03/08/2019 lúc 03:22:31(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 3,195
Đến từ: TP.HCM

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC4 được thu trực tiếp tại Quán NC4 do kế toán Quán Cơm NC4 ketoanNC4 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC4 được thu tại văn phòng Quỹ Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoan Qũy Bông Sen ketoanquybs cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

03/08/2019
Anh Kiệt + anh Phương
NC4
 
3.000.000 
   

03/08/2019
Lê Thị Thúy
NC4
 
1.000.000  
 

03/08/2019
Phan Thị Bích Loan
NC4
 
1.000.000  
 

03/08/2019
Phạm Khánh Linh
NC4
 
500.000  
 

03/08/2019
Cô Mai
NC4
 
  
 100 trứng vịt , dầu ăn (1b x 5lit) ; muối 1kg, bột ngọt 1kg , 10kg thịt đùi

03/08/2019
Cô Phương
NC4
 
    
  50kg gạo

03/08/2019
Ẩn danh ( PT 6465)
NC4
 
    
 10kg gạo , dầu ăn ( 1c x 1lit); nước tương ( 12c x 0,5lit)

03/08/2019
Ẩn danh ( PT 6466)
NC4
 
 
100kg gạo , dầu ăn ( 4c x 0,4lit) , Nước tương ( 2c x 0,3lit)

03/08/2019
Ngô Gia Vinh
NC4
 
 
 Bột nêm ( 2g x 1,2kg) ; Nước mắm (12c x0,5lit) ; Dầu ăn (12c x 1lit)

03/08/2019
Mai Xuân Việt
NC4
 
 
50kg gạo

03/08/2019
Lê Quang Vinh
NC4
 
 
40kg gạo

03/08/2019
Lê Thị Ngọc
NC4
 
 
40kg gạo

 

ketoanNC4
#4 Đã gửi : 06/08/2019 lúc 03:44:27(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 3,195
Đến từ: TP.HCM

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC4 được thu trực tiếp tại Quán NC4 do kế toán Quán Cơm NC4 ketoanNC4 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC4 được thu tại văn phòng Quỹ Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoan Qũy Bông Sen ketoanquybs cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

05/08/2019
Ẩn danh ( PT 6471)
NC4
 
  
53kg quần áo

05/08/2019
Chị Loan ( BT)
NC4
 
    
 100kg gạo

 

ketoanNC4
#5 Đã gửi : 06/08/2019 lúc 03:47:57(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 3,195
Đến từ: TP.HCM

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC4 được thu trực tiếp tại Quán NC4 do kế toán Quán Cơm NC4 ketoanNC4 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC4 được thu tại văn phòng Quỹ Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoan Qũy Bông Sen ketoanquybs cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

06/08/2019
Chú Đức
NC4
 
2.000.000  
 

06/08/2019
Võ Thị Thanh Hợi
NC4
 
500.000    
 

06/08/2019
Chị Nga ( Đức Phước)
NC4
 
200.000  
 

06/08/2019
Gia đình Nguyễn Hồ Chung
NC4
 
1.000.000    
 

06/08/2019
Khúc Cẩm Tú
NC4
 
200.000  
 

06/08/2019
Trâm Vũ
NC4
 
100.000    
 

06/08/2019
Chú Hồ Hữu Út
NC4
 
1.000.000  
 

06/08/2019
Anh Quỳnh ( CK VNDIRECT)
NC4
 
500.000  
 

 

Sửa bởi người viết 06/08/2019 lúc 04:22:16(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC4
#6 Đã gửi : 08/08/2019 lúc 03:31:54(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 3,195
Đến từ: TP.HCM

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC4 được thu trực tiếp tại Quán NC4 do kế toán Quán Cơm NC4 ketoanNC4 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC4 được thu tại văn phòng Quỹ Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoan Qũy Bông Sen ketoanquybs cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

07/08/2019
Ẩn danh (PT 6473)
NC4
 
   
 250kg đường; 14,96kg bột nêm ; Bột ngọt (160goi x 0,454kg)

07/08/2019
Ẩn danh (PT 6474)
NC4
 
     
 10kg gạo

07/08/2019
Cô Tâm
NC4
 
   
 30kg gạo

07/08/2019
Trần Thị Tuyết (254/33/21 Bến Vân Đồn)
NC4
 
   
 100kg gạo

 

ketoanNC4
#7 Đã gửi : 08/08/2019 lúc 03:35:10(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 3,195
Đến từ: TP.HCM

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC4 được thu trực tiếp tại Quán NC4 do kế toán Quán Cơm NC4 ketoanNC4 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC4 được thu tại văn phòng Quỹ Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoan Qũy Bông Sen ketoanquybs cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

08/08/2019
Phan Huỳnh Trâm Anh
NC4
 
1.000.000
 

08/08/2019
Chú Trần Văn Sáng
NC4
 
100.000
  

08/08/2019
Trần Thị Thu Thảo
NC4
 
200.000
 

08/08/2019
Hằng- Nha Khoa Pháp Việt 
NC4
 
400.000
 

08/08/2019
Chị Dung
NC4
 
1.000.000
 

08/08/2019
Ẩn danh (PT 6477)
NC4
 
   
5kg bột ngọt , 10kg đường

08/08/2019
Số 138 Bến Vân Đồn Q4
NC4
 
   
200kg gạo

 

Sửa bởi người viết 10/08/2019 lúc 03:10:18(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC4
#8 Đã gửi : 10/08/2019 lúc 03:12:09(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 3,195
Đến từ: TP.HCM

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC4 được thu trực tiếp tại Quán NC4 do kế toán Quán Cơm NC4 ketoanNC4 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC4 được thu tại văn phòng Quỹ Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoan Qũy Bông Sen ketoanquybs cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

09/08/2019
Bé Nguyễn Phát Đạt
NC4
 
   
 10kg hạt nêm

09/08/2019
Anh Quang
NC4
 
     
Bột nêm (5goi x 0,9kg); Muối ( 20goi x  1kg); Đường (3goi x 12kg)

09/08/2019
266/74 Tôn Đản
NC4
 
   
 30kg gạo

 

ketoanNC4
#9 Đã gửi : 10/08/2019 lúc 03:15:57(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 3,195
Đến từ: TP.HCM

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC4 được thu trực tiếp tại Quán NC4 do kế toán Quán Cơm NC4 ketoanNC4 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC4 được thu tại văn phòng Quỹ Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoan Qũy Bông Sen ketoanquybs cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

10/08/2019
Lâm Bình
NC4
 
500.000   
  

10/08/2019
Phạm Thị Thanh Loan
NC4
 
     
10kg gạo

10/08/2019
Ngô Mạnh Tiến + Phạm Thị Phương Thảo
NC4
 
   
 10kg gạo

10/08/2019
Ẩn danh ( PT 6484)
NC4
 
   
25kg gạo, Dầu ăn (2b x 5lit) ; Nước mắm ( 2b x0,9lit) ; Nước tương ( 6c x 0,5lit) ; Bột ngọt 1kg ; 2kg đường, 1kg muối

10/08/2019
Chị Ngọc ( 0909990834)
NC4
 
   
100kg gạo

 

ketoanNC4
#10 Đã gửi : 13/08/2019 lúc 03:26:02(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 3,195
Đến từ: TP.HCM

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC4 được thu trực tiếp tại Quán NC4 do kế toán Quán Cơm NC4 ketoanNC4 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC4 được thu tại văn phòng Quỹ Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoan Qũy Bông Sen ketoanquybs cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

12/08/2019
Võ Thị Phi Phượng
NC4
 
500.000     
 

12/08/2019
Nguyễn Đức Hải
NC4
 
2.000.000   
 

12/08/2019
Chú Đức
NC4
 
   
Đường (24kg); Muối ( 10goi x 1kg); Bột nêm ( 1g x 0,9kg )+(1goi x 2kg)

12/08/2019
Quỳnh
NC4
 
   
100kg gạo

 

ketoanNC4
#11 Đã gửi : 13/08/2019 lúc 03:30:39(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 3,195
Đến từ: TP.HCM

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC4 được thu trực tiếp tại Quán NC4 do kế toán Quán Cơm NC4 ketoanNC4 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC4 được thu tại văn phòng Quỹ Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoan Qũy Bông Sen ketoanquybs cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

13/08/2019
Đinh Thái Châu
NC4
 
1.000.000     
 

13/08/2019
Đặng Anh Quân
NC4
 
2.000.000   
 

13/08/2019
Kim Ngân
NC4
 
300.000   
 

13/08/2019
Hà Phương
NC4
 
1.000.000   
 

13/08/2019
Cậu Tới
NC4
 
   
5 0kg gạo

13/08/2019
Nguyễn Thị Lai ( Thủ Thừa- Long An)
NC4
 
   
10kg gạo, nước mắm (1c x 0,5lit)

13/08/2019
Ẩn danh ( PT 6490)
NC4
 
   
10kg gạo

13/08/2019
Nguyễn Thị Tím
NC4
 
   
80kg gạo

 

ketoanNC4
#12 Đã gửi : 15/08/2019 lúc 02:48:53(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 3,195
Đến từ: TP.HCM

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC4 được thu trực tiếp tại Quán NC4 do kế toán Quán Cơm NC4 ketoanNC4 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC4 được thu tại văn phòng Quỹ Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoan Qũy Bông Sen ketoanquybs cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

14/08/2019
Cô Tư
NC4
 
1.500.000     
 

14/08/2019
Võ Thị Hoàng Yến
NC4
 
    
 Đường (5goi x 1kg); Bột nêm ( 4goi x 0,4kg)

14/08/2019
Cô Ý
NC4
 
    
 50kg gạo

14/08/2019
Trần Anh Tú
NC4
 
    
 Dầu ăn ( 9c x 0,4lit); Bột ngọt ( 9goi x 0,1kg) ;200kg gạo

14/08/2019
Em gái ( 151/4A Tôn Thất Đạm)
NC4
 
   
50kg gạo

14/08/2019
Bùi Thị Phương Thanh
NC4
 
   
100kg gạo 

14/08/2019
Hồng Anh
NC4
 
   
20kg đường, Sữa đậu nành (20goi) ;Bột nêm chay ( 20goi x 0,45kg); 10kg bột ngọt; 10kg muối

14/08/2019
Chú Tân
NC4
 
   
100 trứng vịt

 

ketoanNC4
#13 Đã gửi : 15/08/2019 lúc 02:58:46(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 3,195
Đến từ: TP.HCM

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC4 được thu trực tiếp tại Quán NC4 do kế toán Quán Cơm NC4 ketoanNC4 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC4 được thu tại văn phòng Quỹ Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoan Qũy Bông Sen ketoanquybs cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

15/08/2019
Phan Thị Kim Thủy
NC4
 
 500.000     
 

15/08/2019
Đỗ Thị Thảo Nguyên ( Quyên)
NC4
 
 500.000     
 

15/08/2019
Cô Chín
NC4
 
10.000.000     
 

15/08/2019
Trang Huỳnh
NC4
 
1.000.000     
 

15/08/2019
Minh Nhật-Kim Thảo
NC4
 
 500.000     
 

15/08/2019
Cô Thủy
NC4
 
 500.000     
 

15/08/2019
Cổ Thị Xuân Huyền
NC4
 
2.000.000     
 

15/08/2019
Lê Hà Gia Khánh
NC4
 
 500.000     
 

15/08/2019
Anh Đạt
NC4
 
500.000    
 

15/08/2019
Chị Thu + Ngô Xuân Trang
NC4
 
    
Bột nêm (10goi x 0,8kg); Nước mắm ( 37c x 0,5lit)

15/08/2019
Phan Thị Yến Linh
NC4
 
    
100kg gạo , Dầu ăn (2c x 1lit)

15/08/2019
Đỗ Thị Thảo Nguyên ( Quyên)
NC4
 
   
Dầu ăn ( 2b x 5lit) ; 10kg gạo , Mì gói 30 gói , Bột ngọt 2kg

15/08/2019
Chị Phương
NC4
 
   
Đậu phộng muối 240 gói

15/08/2019
Chị Thùy -Chợ xóm chiếu
NC4
 
   
100kg gạo

15/08/2019
Ẩn danh (PT 11254)
NC4
 
   
100kg gạo , đường  50kg 

15/08/2019
Mai Kim Tuấn
NC4
 
   
100 kg gạo

 

Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF | YAF © 2003-2020, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 1.071 giây.