Diễn đàn Soncamedia

Thông báo

Icon
Error

ketoanNC2
#1 Đã gửi : 01/08/2019 lúc 03:32:35(UTC)
ketoanNC2


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,830
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm Nụ Cười 2 (NC2) được thu trực tiếp tại Quán NC2 do kế toán Quán Cơm NC2 ketoanNC2 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC2 được thu trực tiếp tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật do kế toán Quỹ Bông Sen ketoanquybs cập nhật

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật
1/8/2019
Cô Tiến
  NC2
 
 
40 kg gạo + 30 kg đường
1/8/2019
Anh Quyền
  NC2
 
 
25 kg gạo
50 kg gạo
1/8/2019
Bé Hà Phương + Trà My
  NC2
 
 
1/8/2019
Trần Nguyễn Phúc Thịnh
  NC2
 
2.000.000
 
1/8/2019
Tina Phạm
  NC2
 
200 usd tương đương 4.640.000
 

 

Sửa bởi người viết 28/12/2019 lúc 02:14:57(UTC)  | Lý do: bổ sung thông tin

ketoanNC2
#2 Đã gửi : 02/08/2019 lúc 03:50:50(UTC)
ketoanNC2


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,830
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm Nụ Cười 2 (NC2) được thu trực tiếp tại Quán NC2 do kế toán Quán Cơm NC2 ketoanNC2 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC2 được thu trực tiếp tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật do kế toán Quỹ Bông Sen ketoanquybs cập nhật

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật
2/8/2019
Gia đình Diệu Phước
  NC2
 
 
50 kg gạo
2/8/2019
Gia đình anh Huy
  NC2
 
1.000.000
 
0
2/8/2019
Chị Tiên
  NC2
 
500.000
2/8/2019
Nguyễn Vũ Trang
  NC2
 
2.000.000
 

 

ketoanNC2
#3 Đã gửi : 03/08/2019 lúc 03:03:56(UTC)
ketoanNC2


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,830
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm Nụ Cười 2 (NC2) được thu trực tiếp tại Quán NC2 do kế toán Quán Cơm NC2 ketoanNC2 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC2 được thu trực tiếp tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật do kế toán Quỹ Bông Sen ketoanquybs cập nhật

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật
3/8/2019
Ẩn danh
  NC2
 
 
50 kg gạo
3/8/2019
Kim Hoàng
  NC2
 
 
 30 KG gạo
0
3/8/2019
Anh Toàn Nguyễn
  NC2
 
6.960.000
3/8/2019
Chuyển đến các em Huyện Ninh Sơn Tỉnh Ninh Thuận_ck eximbank
  NC2
 
1.000.000
 

 

ketoanNC2
#4 Đã gửi : 05/08/2019 lúc 02:42:08(UTC)
ketoanNC2


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,830
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm Nụ Cười 2 (NC2) được thu trực tiếp tại Quán NC2 do kế toán Quán Cơm NC2 ketoanNC2 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC2 được thu trực tiếp tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật do kế toán Quỹ Bông Sen ketoanquybs cập nhật

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật
5/8/2019
Nguyễn Ngọc Thác
  NC2
 
 
30 kg gạo
5/8/2019
Vương Xuân Ân
  NC2
 
 
 50 kg gạo + 10 lít nước mắm +  4kg hạt nêm + 20 lít dầu ăn
0
5/8/2019
FB Trang Minh chuyển đến học sinh Ninh Sơn_ck eximbank
  NC2
 
2.000.000
5/8/2019
ủng hộ Nụ Cười_ck eximbank
  NC2
 
500.000
 

 

ketoanNC2
#5 Đã gửi : 06/08/2019 lúc 03:59:28(UTC)
ketoanNC2


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,830
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm Nụ Cười 2 (NC2) được thu trực tiếp tại Quán NC2 do kế toán Quán Cơm NC2 ketoanNC2 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC2 được thu trực tiếp tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật do kế toán Quỹ Bông Sen ketoanquybs cập nhật

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật
6/8/2019
Chị Ngọc
  NC2
 
 
10 kg bột ngọt
6/8/2019
Bà Ba Huân
  NC2
 
 
1.000 quả trứng gà
6/8/2019
Gia đình anh Hạnh
  NC2
 
 
10 thùng mì tôm
6/8/2019
Ẩn danh
  NC2
 
1.000.000
 
6/8/2019
Cô Mai Thị Hạnh
  NC2
 
20.000.000
 
6/8/2019
Chị Đặng Thu Hà (NH ACB)
  NC2
 
10.000.000
 
6/8/2019
Lâm Ngọc Thẩm
  NC2
 
5.000.000
 
6/8/2019
Trần Kim Chi
  NC2
 
10.000.000
 
6/8/2019
Trương Minh Tuyết
  NC2
 
5.000.000
6/8/2019
Cô Tú Liên BV Phụ sản Quốc tế
  NC2
 
5.000.000
 
6/8/2019
Thế Thanh
  NC2
 
3.000.000
6/8/2019
Chị Kim Lý
  NC2
 
20.000.000
 
6/8/2019
Chị Hoa Lâm
  NC2
 
10.000.000
 
6/8/2019
Anh chị Yến Khanh
  NC2
 
10.000.000
6/8/2019
Cô Phương
  NC2
 
5.000.000
 
6/8/2019
Thanh Hương
  NC2
 
3.000.000
 
6/8/2019
Nguyễn Thị Tranh
  NC2
 
2.000.000
 
6/8/2019
Chị Liên_ Nhã
  NC2
 
2.000.000
 
6/8/2019
Anh Triết TTC
  NC2
 
1.000.000
 
6/8/2019
Gia đình Lâm Nga
  NC2
 
20.000.000
 
6/8/2019
Chị Hoàng Anh
  NC2
 
5.000.000
 
6/8/2019
Gia đình chị Thủy_ Quốc Anh
  NC2
 
1.000.000
 
0
6/8/2019
Bác sỹ Thắng
  NC2
 
2.000.000
6/8/2019
Chị Thanh Vân
  NC2
 
2.000.000
 
6/8/2019
Ẩn danh
  NC2
 
600.000
 

 

ketoanNC2
#6 Đã gửi : 07/08/2019 lúc 03:17:39(UTC)
ketoanNC2


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,830
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm Nụ Cười 2 (NC2) được thu trực tiếp tại Quán NC2 do kế toán Quán Cơm NC2 ketoanNC2 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC2 được thu trực tiếp tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật do kế toán Quỹ Bông Sen ketoanquybs cập nhật

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật
7/8/2019
Chị Thảo (Sơn Kỳ)
  NC2
 
 
50 kg gạo
7/8/2019
Minh _ Giang
  NC2
 
300.000
 
7/8/2019
Minh Dinh Ủng hộ CT Vẽ Tranh Bún Bò_ck eximbank
  NC2
 
500.000
 
7/8/2019
Nguyen Thi Nha Quyen_ck eximbank
  NC2
 
1.000.000
 
7/8/2019
Ủng hộ Nụ Cười Ẩn danh_ck eximbank
  NC2
 
200.000
 
7/8/2019
Nguyen Thi Khai Hoai_ck eximbank
  NC2
 
150.000
 
7/8/2019
Nguyen Tan Kien Phuoc_ck eximbank
  NC2
 
500.000
7/8/2019
Ta Nguyen Khoi_ck eximbank
  NC2
 
500.000
 
7/8/2019
Chi Diem Kieu_ck eximbank
  NC2
 
3.000.000
 

 

ketoanNC2
#7 Đã gửi : 08/08/2019 lúc 03:40:29(UTC)
ketoanNC2


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,830
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm Nụ Cười 2 (NC2) được thu trực tiếp tại Quán NC2 do kế toán Quán Cơm NC2 ketoanNC2 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC2 được thu trực tiếp tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật do kế toán Quỹ Bông Sen ketoanquybs cập nhật

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật
8/8/2019
Dong gop an danh_ck eximbank
  NC2
 
500.000
7/8/2019
Karaoke Nnice__ck eximbank
  NC2
 
25.000.000
 
8/8/2019
Co Lien dai Bun Bo_ck eximbank
  NC2
 
200.000
 
8/8/2019
Ung ho Chuong trinh ve uoc nguyen trao nu cuoi_ck eximbank
  NC2
 
500.000
 
0
8/8/2019
Pham Quang Vinh_ck eximbank
  NC2
 
120.000
8/8/2019
Hồ Hoàng
  NC2
 
2.000.000
 
8/8/2019
Ha Phung Trang_ck eximbank
  NC2
 
1.000.000
 

 

Sửa bởi người viết 08/08/2019 lúc 03:48:17(UTC)  | Lý do: bổ sung thông tin

ketoanNC2
#8 Đã gửi : 09/08/2019 lúc 02:19:40(UTC)
ketoanNC2


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,830
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm Nụ Cười 2 (NC2) được thu trực tiếp tại Quán NC2 do kế toán Quán Cơm NC2 ketoanNC2 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC2 được thu trực tiếp tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật do kế toán Quỹ Bông Sen ketoanquybs cập nhật

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật
9/8/2019
Ẩn danh
  NC2
 
100.000
 
9/8/2019
doanduyen_dai bun bo_ck eximbank
  NC2
 
500.000
 
0
9/8/2019
Doan Thi Thuy Trang_ck eximbank
  NC2
 
500.000

 

ketoanNC2
#9 Đã gửi : 10/08/2019 lúc 02:48:58(UTC)
ketoanNC2


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,830
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm Nụ Cười 2 (NC2) được thu trực tiếp tại Quán NC2 do kế toán Quán Cơm NC2 ketoanNC2 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC2 được thu trực tiếp tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật do kế toán Quỹ Bông Sen ketoanquybs cập nhật

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật
10/8/2019
Cô Hương
  NC2
 
 
 25 kg gạo
10/8/2019
MBVCB_ Daibunbo
  NC2
 
500.000
 
0
10/8/2019
Ẩn danh
  NC2
 
500.000

 

Sửa bởi người viết 10/08/2019 lúc 02:49:57(UTC)  | Lý do: Chỉnh sửa thông tin

ketoanNC2
#10 Đã gửi : 12/08/2019 lúc 04:18:28(UTC)
ketoanNC2


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,830
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm Nụ Cười 2 (NC2) được thu trực tiếp tại Quán NC2 do kế toán Quán Cơm NC2 ketoanNC2 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC2 được thu trực tiếp tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật do kế toán Quỹ Bông Sen ketoanquybs cập nhật

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật
12/8/2019
Ẩn danh
  NC2
 
 
50 kg gạo
12/8/2019
Em Cô Hồng Cô Trương Thị Lâm
  NC2
 
1.000.000
 
12/8/2019
Dong gop cho Quan Com_ck eximbank
  NC2
 
500.000
 
0
12/8/2019
Doan Khanh Quynh dai bun bo_ck eximbank
  NC2
 
500.000
12/8/2019
Nguyen Thi Dong Quynh_ck eximbank
  NC2
 
1.000.000
 

 

ketoanNC2
#11 Đã gửi : 13/08/2019 lúc 03:40:32(UTC)
ketoanNC2


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,830
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm Nụ Cười 2 (NC2) được thu trực tiếp tại Quán NC2 do kế toán Quán Cơm NC2 ketoanNC2 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC2 được thu trực tiếp tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật do kế toán Quỹ Bông Sen ketoanquybs cập nhật

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật
13/8/2019
Gia đình Diệu Phước
  NC2
 
 
 4 thùng nước tương (96 chai x 0,5 lít)
13/8/2019
Thực phẩm Đạt Phương
  NC2
 
 
 Thực phẩm Đạt Phương

 

ketoanNC2
#12 Đã gửi : 14/08/2019 lúc 03:27:46(UTC)
ketoanNC2


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,830
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm Nụ Cười 2 (NC2) được thu trực tiếp tại Quán NC2 do kế toán Quán Cơm NC2 ketoanNC2 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC2 được thu trực tiếp tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật do kế toán Quỹ Bông Sen ketoanquybs cập nhật

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật
14/8/2019
Anh Luân Hẻm 512
  NC2
 
500.000
 
14/8/2019
Nguyen Thi Hong Dai Bun Bo_ck eximbank
  NC2
 
500.000
 
0
14/8/2019
Cty TNHH PKDK Limit_ck eximbank
  NC2
 
2.500.000

 

Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF | YAF © 2003-2020, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.836 giây.