Diễn đàn Soncamedia

Thông báo

Icon
Error

ketoanNC4
#1 Đã gửi : 01/08/2019 lúc 03:32:49(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 3,195
Đến từ: TP.HCM

NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

01/08/2019
Chi phí nấu 310 phần cơm 
 
  


01/08/2019
Đậu hủ bi (13kg x 25.000)
  
325.000


01/08/2019
Đậu que ( 4kg x 25.000)
  
100.000


01/08/2019
Nấm rơm (3kgx 100.000)
  
300.00001/08/2019
Củ cải ( 6kg x 12.000)
  
72.000


01/08/2019
Cà rốt ( 6kg x 15.000)
  
90.000


01/08/2019
Cà chua (2kg x 12.000)
  
24.000


01/08/2019
Gía (3kg x 9.000)
  
27.000

01/08/2019
Bạc hà (2kg x 15.000)
 
30.000

01/08/2019
Om, gai ( 0,5kg x 20.000)
 
10.000

01/08/2019
Me (1,5kg x 30.000)
 
45.000

01/08/2019
Hành paro ( 1kg x 50.000)
 
50.000

01/08/2019
Ớt hiểm ( 0,5kg x 70.000)
 
35.000

01/08/2019
Hành lá (0,3kg x 40.000)
 
12.000

01/08/2019
Hạt nêm chay ( 3goi x 0,8kg)
 
106.000 

01/08/2019
Chuối (21kg x 7.000)
 
145.000 

01/08/2019
Chi phí quán
 
 

01/08/2019
Nước đá bi
 
5.000

01/08/2019
Tiền gửi xe (1c x5.000)
 
5.000

01/08/2019
Trà
 
32.000

01/08/2019
Bột giặt tẩy ( 1tui x 3kg)
 
126.000

01/08/2019
Nước tẩy nhà vệ sinh (1 chai x 34.000)
 
34.000

01/08/2019
Lưới rửa chén ( 2 miếng x 22.500)
 
45.000

01/08/2019
Tiền bán cơm (194p x 2.000)
388.000
  

 

01/08/2019
Tổng cộng
388.000
1.618.000 

 

ketoanNC4
#2 Đã gửi : 03/08/2019 lúc 03:29:32(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 3,195
Đến từ: TP.HCM

NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

03/08/2019
Chi phí nấu 310 phần cơm 
 
  


03/08/2019
Thịt xay ( 3,5kg x 77.000)
  
 270.000


03/08/2019
Cá hấp ( 40 giỏ x 15.000)
  
600.000


03/08/2019
Trứng vịt ( 100 quả x 1.800)
  
180.00003/08/2019
Thịt xay thêm ( 0,5kg x 80.000)
  
40.000

 

03/08/2019
Chuối (21,5kg x 7.000)
  
150.000


03/08/2019
Su su ( 12kg x 12.000)
  
144.000


03/08/2019
Cà rốt ( 2kg x 15.000)
  
30.000


03/08/2019
Hành lá ( 1,3kg x 40.000)
  
52.000

03/08/2019
Ngò
 
10.000

03/08/2019
Tỏi xay ( 0,5kg x 40.000)
 
20.000

03/08/2019
Chi phí quán
 
 

03/08/2019
Nước đá bi
 
5.000

03/08/2019
Tiền gửi xe (2c x5.000)
 
10.000

03/08/2019
Tiền rác T7/2019
 
120.000

03/08/2019
Đổi 2 bình gas 45kg ( 1.736.000 trừ 428.000 gas cũ dư )
 
1.308.000

03/08/2019
Tiền bán cơm (212p x 2.000)
424.000
  

03/08/2019
Tiền bán mì gói ( 47goi x 1.000)
47.000
  

03/08/2019
Tiền bán quần áo ( 80c x 2.000)
160.000
  

 

03/08/2019
Tổng cộng
631.000
2.939.000 

 

ketoanNC4
#3 Đã gửi : 06/08/2019 lúc 04:06:36(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 3,195
Đến từ: TP.HCM

NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

06/08/2019
Chi phí nấu 350 phần cơm 
 
  


06/08/2019
Thịt xay ( 22kg x 70.000)
  
1.540.000


06/08/2019
Đậu hủ (116kg x 3.000)
  
248.000


06/08/2019
Hành phi ( 2,5kg x 86.000)
  
215.000 

06/08/2019
Hành lá (2kg x 40.000)
  
80.000


06/08/2019
Tỏi xay ( 1kg x 40.000)
  
40.000


06/08/2019
Ngò
  
5.000


06/08/2019
Mướp (2 kg x 15.000)
  
30.000

06/08/2019
Rau dền ( 3kg x 15.000)
 
45.000

06/08/2019
Mồng tơi ( 4kg x 15.000)
 
60.000

06/08/2019
Rau muống ( 15kg x 10.000)
 
150.000

06/08/2019
Củ sắn (5kg x 15.000)
 
75.000

06/08/2019
Cà chua ( 10kg x 12.000)
 
120.000

06/08/2019
Hành tím xay ( 1,5kg x 40.000)
 
60.000

06/08/2019
Bột gạo ( 1 gói x 0,5kg)
 
14.000

06/08/2019
Chuối (25kg x 7.000)
 
170.000

06/08/2019
Chi phí quán
 
 

06/08/2019
Nước đá bi
 
5.000

06/08/2019
Tiền gửi xe (2c x5.000)
 
10.000

06/08/2019
Tiền bán cơm (249p x 2.000)
498.000
  

 

06/08/2019
Tổng cộng
498.000
2.967.000 

 

ketoanNC4
#4 Đã gửi : 08/08/2019 lúc 03:41:17(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 3,195
Đến từ: TP.HCM

NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

08/08/2019
Chi phí nấu 350 phần cơm 
 
  


08/08/2019
Chả cá ( 20kg x 65.000)
  
1.300.000


08/08/2019
Thịt xay ( 1kg x 80.000)
  
80.000


08/08/2019
Chuối (25kg x 7.000)
  
170.000


08/08/2019
Đậu bắp ( 17kg x 15.000)
  
255.000


08/08/2019
Tỏi xay ( 0,5kg x 40.000)
  
20.000


08/08/2019
Rau dền ( 3kg x 15.000)
  
45.000


08/08/2019
Hành lá ( 0,5kg x 40.000)
  
20.00008/08/2019
Ngò
  
5.000

08/08/2019
Chi phí quán
 
 

08/08/2019
Nước đá bi
 
5.000

08/08/2019
Tiền gửi xe (2c x5.000)
 
10.000

08/08/2019
Tiền nước kì 7/2019
 
787.000

08/08/2019
Bồi dưỡng cho Nhân Viên dọn kho gạo
 
150.000

08/08/2019
Tiền bán cơm (244p x 2.000)
488.000
  

08/08/2019
Tiền bán quần áo ( 75c x 2.000)
150.000
  

 

08/08/2019
Tổng cộng
638.000
2.847.000 

 

ketoanNC4
#5 Đã gửi : 13/08/2019 lúc 03:37:29(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 3,195
Đến từ: TP.HCM

NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

13/08/2019
Chi phí nấu 350 phần cơm 
 
  


13/08/2019
Thịt đùi ( 20kg x 70.000)
  
1.400.000


13/08/2019
Thịt xay ( 1kg x 70.000)
  
70.000


13/08/2019
Chuối (24kg x 7.000)
  
165.000


13/08/2019
Sả xay (3kg x 12.000)
  
36.000


13/08/2019
Ớt xay
  
14.000


13/08/2019
Hành lá ( 0,5kg x 40.000)
  
20.000


13/08/2019
Ngò
  
5.00013/08/2019
Mắm Ruốc ( 8 hủ x 20.000)
  
160.000

13/08/2019
Chi phí quán
 
 

13/08/2019
Nước đá bi
 
5.000

13/08/2019
Tiền gửi xe (2c x5.000)
 
10.000

13/08/2019
Bồi dưỡng xe rác chở đồ cũ
 
 50.000

13/08/2019
Tiền bán cơm (240p x 2.000)
480.000
  

 

13/08/2019
Tổng cộng
480.000
1.935000 

 

ketoanNC4
#6 Đã gửi : 15/08/2019 lúc 03:10:18(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 3,195
Đến từ: TP.HCM

NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

15/08/2019
Chi phí nấu 250 phần cơm 
 
  


15/08/2019
Chả giò ( 27goi x 38.000)
  
1.026.000


15/08/2019
Đậu hủ ( 15mieng x 5.000)
  
75.000


15/08/2019
Bún ( 40kg x 8.000)
  
320.000 

15/08/2019
Gía ( 5kg x 9.000)
  
45.000


15/08/2019
Rau sống ( 3kg x 30.000)
  
90.000


15/08/2019
Xà lách (  2kg x 25.000)
  
50.000


15/08/2019
Đậu phộng (2kg x 70.000)
  
140.000

15/08/2019
Hành lá ( 1kg x 40.000)
 
40.000

15/08/2019
Tỏi xay ( 0,5kg x 40.000)
 
20.000

15/08/2019
Ớt xay ( 0,5kg x 70.000)
 
35.000

15/08/2019
Cà rốt ( 4kg x 15.000)
 
60.000

15/08/2019
Cải trắng (1kg x 12.000)
 
12.000

15/08/2019
Ớt xay thêm (0,3kg x 70.000)
 
21.000

15/08/2019
Đũa cây (2 gói )
 
13.000

15/08/2019
Chi phí quán
 
 

1/508/2019
Nước đá bi
 
5.000 

15/08/2019
Tiền gửi xe (2c x5.000)
 
10.000

15/08/2019
Hộp cơm ( 4cay x 40.000)
 
160.000

15/08/2019
Tăm (1 hộp)
 
15.000

15/08/2019
Tiền bán bún ( 154p x 1.000)
154.000
  

15/08/2019
Tiền bán mì gói ( 10goi x 1.000)
10.000
  

15/08/2019
Tiền bán quần áo (32 cái x 2.000)
64.000
  

 

15/08/2019
Tổng cộng
228.000
2.137.000 

 

Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF | YAF © 2003-2020, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 1.016 giây.