Diễn đàn Soncamedia

Thông báo

Icon
Error

ketoanNC2
#1 Đã gửi : 01/08/2019 lúc 03:42:37(UTC)
ketoanNC2


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,520
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi
1/8/2019
Chuối (20kg x 6,000)
 
120.000

  1/8/2019
Nước đá
 
10.000
  1/8/2019
Thịt đùi (20kg x 70,000)
 
1.400.000
  1/8/2019
Cà rốt (4kg x 10,000)
 
40.000
  1/82019
Cải trắng (2kg x 8,000)
 
16.000
  1/8/2019
Khổ qua (2kg x 10,000)
 
20.000
  1/8/2019
Đậu bắp (2kg x 10,000)
 
20.000
  1/8/2019
Bắp cải (14kg x 12,000)
 
168.000
  1/8/2019
Cải nhúng (16kg x 10,000)
 
160.000
  1/8/2019
Măng (10kg x 22,000)
 
220.000
  1/8/2019
Đậu ve (2kg x 20,000)
 
40.000
  1/8/2019
Nấm rơm (1kg x 100,000)
 
100.000
  1/8/2019
Đậu hũ (10 miếng x 2,000)
 
20.000
  1/8/2019
Thơm (3 trái x 10,000)
 
30.000
  1/8/2019

Giấm(2 chai x 9,000)
 
18.000
  1/8/2019

Hỗ trợ thêm 15P Cơm BV
 120.000

  1/8/2019

Tiền Phòng chị Nguyệt T8/2019
1.600.000

  1/8/2019

Cho thuê mặt bằng gửi hoa
1.000.000

  1/8/2019

Tỏi ớt
 
15.000
  1/8/2019

Rau răm
 
10.000
1/8/2019
Tiền bán áo quần cũ
50.000

1/8/2019
Tiền bán phiếu ăn (330 suất x 2.000đ) +13 suất cho tình nguyện viên + 16 suất cho người già neo đơn: 359 suất ăn
660.000

 
Tổng cộng
3.430.000
2.407.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sửa bởi người viết 01/08/2019 lúc 03:55:22(UTC)  | Lý do: bổ sung thông tin

ketoanNC2
#2 Đã gửi : 02/08/2019 lúc 04:01:45(UTC)
ketoanNC2


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,520
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi
2/8/2019
Chuối (20kg x 6,000)
 
120.000

  2/8/2019
Nước đá
 
10.000
  2/8/2019
Vim lau sàn (2 chai x 25,000)
 
50.000
  2/8/2019
Cây cào cơm
 
30.000
  2/82019
Tiền xe chở cá
 
100.000
  2/8/2019
Đậu đũa (15kg x 10,000)
 
150.000
  2/8/2019
Bạc hà (4kg x 12,000)
 
48.000
  2/8/2019
Đậu bắp (4kg x 10,000)
 
40.000
  2/8/2019
Cà chua (4kg x 8,000)
 
32.000
  2/8/2019
Bắp cải (4kg x 12,000)
 
48.000
  2/8/2019
Me (2kg x 13,000)
 
26.000
  2/8/2019
Ôm gai
 
10.000
  2/8/2019
Thơm (4 trái x 10,000)
 
40.000
  2/8/2019
Hỗ trợ thêm 15P cơm Bệnh viện
120.000

  2/8/2019

Tiền Phòng Oanh T8/2019
 1.600.000

  2/8/2019

Tiền Phòng Cô Hải T8/2019
1.500.000

2/8/2019
Tiền bán áo quần cũ
18.000

2/8/2019
Tiền bán phiếu ăn (311 suất x 2.000đ) +13 suất cho tình nguyện viên + 16 suất cho người già neo đơn: 340 suất ăn
622.000

 
Tổng cộng
3.860.000
704.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sửa bởi người viết 02/08/2019 lúc 04:04:07(UTC)  | Lý do: Chỉnh sửa thông tin

ketoanNC2
#3 Đã gửi : 03/08/2019 lúc 03:09:16(UTC)
ketoanNC2


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,520
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi
3/8/2019
Chuối (20kg x 6,000)
 
120.000

  3/8/2019
Nước đá
 
10.000
  3/8/2019
Phiếu ăn (300 phiếu x 5,000)
 
1.500.000
  3/8/2019
Vòi nước inox
 
130.000
  3/8/2019
Khổ qua (14kg x 8,000)
 
112.000
  3/8/2019
Dưa leo (20kg x 6,000)
 
120.000
  3/8/2019
Cá (27kg x 40,000)
 
1.080.000
  3/8/2019
Giấm(1 chai x 9,000)
 
9.000
  3/8/2019
Tỏi ớt
 
10.000
  3/8/2019
Xuất tiền cho các em HS Ninh Thuận theo nhà hảo tâm
 
1.000.000
  3/8/2019

Tiền Phòng Cô Năm T8/2019
 1.500.000

  3/8/2019


 

3/8/2019
Tiền bán áo quần cũ
250.000

3/8/2019
Tiền bán phiếu ăn (304 suất x 2.000đ) +13 suất cho tình nguyện viên + 16 suất cho người già neo đơn: 333 suất ăn
608.000

 
Tổng cộng
2.358.000
4.091.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ketoanNC2
#4 Đã gửi : 05/08/2019 lúc 02:47:35(UTC)
ketoanNC2


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,520
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi
5/8/2019
Chuối (20kg x 6,000)
 
120.000

  5/8/2019
Nước đá
 
10.000
  5/8/2019
Tiền nước T8 (Kỳ T7/2019)
 
695.000
  5/8/2019
Su su (24kg x 6,000)
 
144.000
  5/82019
Cải nhúng (15kg x 10,000)
 
150.000
  5/8/2019
Măng (10kg x 22,000)
 
220.000
   5/8/2019
Thịt đùi (15kg x 70,000)
 
1.050.000
   5/8/2019

Phí SMS T8,T9,T10/2019 (CK)
 
33.000
   5/8/2019

Xuất tiền cho các em HS Ninh Thuận theo nhà hảo tâm
 
2.000.000
5/8/2019
Tiền bán áo quần cũ
190.000

5/8/2019
Tiền bán phiếu ăn (297 suất x 2.000đ) +13 suất cho tình nguyện viên + 16 suất cho người già neo đơn: 326 suất ăn
594.000

 
Tổng cộng
784.000
4.422.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ketoanNC2
#5 Đã gửi : 07/08/2019 lúc 03:34:55(UTC)
ketoanNC2


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,520
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi
7/8/2019
Chuối (20kg x 6,000)
 
120.000

  7/8/2019
Nước đá (T3+T4)
 
20.000
  7/8/2019
Sữa tươi (6 thùng x 265.000)
 
1.590.000
  7/8/2019
Nước suối (2 thùng x 70,000)
 
140.000
  7/82019
Chả (8kg x 130.000)
 
1.040.000
  7/8/2019
Bình xịt rỉ
 
58.000
  7/8/2019
Ống hút
 
5.000
  7/8/2019
Kệ nhựa
 
70.000
  7/8/2019
Chanh dây
 
20.000
  7/8/2019
Nấm mèo (0,5kg x 170,000)
 
85.000
  7/8/2019
Bún tàu (1kg x 66,000)
 
66.000
  7/8/2019
Bột năng (2kg x 17,000)
 
34.000
  7/8/2019
Đậu ve (15kg x 13,000)
 
185.000
   7/8/2019
Mướp (24kg x 10,000)
 
240.000
   7/8/2019

Hành tím
 
20.000
  7/8/2019

Thịt xay (15kg x 75,000)
 
1.125.000
  7/8/2019

Tiền Phòng anh Khoa T8/2019
1.800.000

  7/8/2019

Tiền bán áo quần cũ
68.000

7/8/2019
Tiền bán phiếu ăn (330 suất x 2.000đ) +13 suất cho tình nguyện viên + 16 suất cho người già neo đơn: 359 suất ăn
660.000

 
Tổng cộng
2.528.000
4.818.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ketoanNC2
#6 Đã gửi : 08/08/2019 lúc 03:44:46(UTC)
ketoanNC2


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,520
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi
8/8/2019
Chuối (20kg x 6,000)
 
120.000

  8/8/2019
Nước đá
 
10.000
  8/8/2019
Gas (2b x 868,000) (trừ 345,000 gas dư)
 
1.391.000
  8/8/2019
Củ sắn (24kg x 15,000)
 
360.000
  8/8/2019
Rau cải (15kg x 8,000)
 
120.000
   8/82019
Cà chua (10kg x 9,000)
 
90.000
    8/82019
Bột năng (1kg x 17,000)
 
17.000
   8/8/2019

Hỗ trợ thêm tiền cơm Bviện
 120.000

   8/8/2019

Tiền bán áo quần cũ
100.000

8/8/2019
Tiền bán phiếu ăn (355 suất x 2.000đ) +13 suất cho tình nguyện viên + 16 suất cho người già neo đơn: 384 suất ăn
710.000

 
Tổng cộng
930.000
2.108.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sửa bởi người viết 08/08/2019 lúc 03:45:53(UTC)  | Lý do: bổ sung thông tin

ketoanNC2
#7 Đã gửi : 09/08/2019 lúc 02:27:10(UTC)
ketoanNC2


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,520
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi
9/8/2019
Chuối (20kg x 6,000)
 
120.000

  9/8/2019
Nước đá
 
10.000
  9/8/2019
Ống nước
 
35.000
  9/8/2019
Bắp cải (14kg x 8,000)
 
112.000
  9/8/2019
Cà rốt (1kg x 12,000)
 
12.000
   9/8/2019
Khổ qua (15kg x 8,000)
 
120.000
   9/82019
Tỏi ớt
 
20.000
   9/8/2019
Giấm (2 chai x 9,000)
 
18.000
   9/8/2019
Rau răm
 
10.000
    9/8/2019
Thịt đùi (20kg x 70,000)
 
1.400.000
   9/8/2019

Hỗ trợ thêm tiền cơm Bviện
 120.000

   9/8/2019

Tiền bán áo quần cũ
62.000

9/8/2019
Tiền bán phiếu ăn (345 suất x 2.000đ) +13 suất cho tình nguyện viên + 16 suất cho người già neo đơn: 374 suất ăn
690.000

 
Tổng cộng
872.000
1.857.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ketoanNC2
#8 Đã gửi : 10/08/2019 lúc 02:54:40(UTC)
ketoanNC2


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,520
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi
10/8/2019
Chuối (20kg x 6,000)
 
120.000

  10/8/2019
Nước đá
 
10.000
   10/8/2019
Cà chua (8kg x 17,000)
 
136.000
   10/8/2019
Rau mồng tơi (15kg x 10,000)
 
150.000
    10/8/2019
Dưa leo (15kg x 8,000)
 
120.000
   10/8/2019

Cá (34kg x 40,000)
 
1.360.000
   10/8/2019

Tiền bán áo quần cũ
0

10/8/2019
Tiền bán phiếu ăn (301 suất x 2.000đ) +13 suất cho tình nguyện viên + 16 suất cho người già neo đơn: 330 suất ăn
602.000

 
Tổng cộng
602.000
1.896.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ketoanNC2
#9 Đã gửi : 12/08/2019 lúc 04:24:53(UTC)
ketoanNC2


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,520
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi
12/8/2019
Chuối (20kg x 6,000)
 
120.000

  12/8/2019
Nước đá
 
10.000
  12/8/2019
Bí đỏ (24kg x 8,000)
 
192.000
  12/8/2019
Đậu bắp (20kg x 12,000)
 
240.000
  12/8/2019
Bầu (20kg x 8,000)
 
160.000
  12/8/2019
Mồng tơi (15kg x 17,000)
 
255.000
  12/8/2019
Cô Châu rút tiền TK bỏ vào sổ Tiết Kiệm Quán Cơm
 
200.000.000
   12/8/2019
Cô Châu nhập tiền từ Tài khoản vào sổ Tiết kiệm
200.000.000

  12/8/2019

Tiền bán áo quần cũ
32.000

12/8/2019
Tiền bán phiếu ăn (351 suất x 2.000đ) +13 suất cho tình nguyện viên + 16 suất cho người già neo đơn: 380 suất ăn
702.000

 
Tổng cộng
200.734.000
200.977.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ketoanNC2
#10 Đã gửi : 13/08/2019 lúc 03:45:39(UTC)
ketoanNC2


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,520
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi
13/8/2019
Chuối (20kg x 6,000)
 
120.000

  13/8/2019
Nước đá
 
10.000
  13/8/2019
Tiền nhà T8/2019
 
33.000.000
  13/8/2019
Thịt đùi (20kg x 70,000)
 
1.400.000
 13/8/2019
Cải xanh (15kg x 10,000)
 
150.000
  13/8/2019
Su su (24kg x 10,000)
 
240.000
  13/8/2019
Măng (12kg x 22,000)
 
264.000
   13/8/2019
Hành tím
 
20.000
   13/8/2019

Dầu điều
 
20.000
   13/8/2019

Máy quạt
 
150.000
13/8/2019
Tiền bán áo quần cũ
41.000

13/8/2019
Tiền bán phiếu ăn (340 suất x 2.000đ) +13 suất cho tình nguyện viên + 16 suất cho người già neo đơn: 369 suất ăn
680.000

 
Tổng cộng
721.000
35.374.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ketoanNC2
#11 Đã gửi : 14/08/2019 lúc 03:38:01(UTC)
ketoanNC2


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,520
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi
14/8/2019
Chuối (20kg x 6,000)
 
120.000

  14/8/2019
Nước đá
 
10.000
  14/8/2019
Viết lông (4 cây x 7,000)
 
28.000
  14/8/2019
Đu đủ (24kg x 8,000)
 
192.000
 14/8/2019
Bắp cải (14kg x 12,000)
 
168.000
  14/8/2019
Cà chua (10kg x 10,000)
 
100.000
  14/8/2019
Cà rốt (1kg x 12,000)
 
12.000
   14/8/2019
Tỏi ớt
 
15.000
   14/8/2019
Giấm (2 chai x 9,000)
 
18.000
   14/8/2019
Sả ớt
 
15.000
   14/8/2019
Đậu hũ (30 miếng x 2,000)
 
60.000
   14/8/2019

Trứng (200 quả x 2,000)
 
400.000
   14/8/2019

Hỗ trợ thêm 15 P cơm Bệnh viện
 120.000

14/8/2019
Tiền bán áo quần cũ
61.000

14/8/2019
Tiền bán phiếu ăn (304 suất x 2.000đ) +13 suất cho tình nguyện viên + 16 suất cho người già neo đơn: 333 suất ăn
608.000

 
Tổng cộng
789.000
1.138.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF | YAF © 2003-2020, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 1.588 giây.