Diễn đàn Soncamedia

Thông báo

Icon
Error

ketoanNC1
#1 Đã gửi : 03/09/2019 lúc 01:18:18(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,065
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

01/09/2019
 Cô Nguyễn Kim Hương
 NC1
 
 
  10kg gạo

01/09/2019
 Ẩn danh (PT 010899)
 NC1
 
 
  50kg gạo

ketoanNC1
#2 Đã gửi : 03/09/2019 lúc 01:23:29(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,065
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

03/09/2019
 Chị Lê Võ Thùy Vinh
 NC1
 
1.000.000 
  

03/09/2019
 Cô Hạnh
 NC1
 
500.000 
  

03/09/2019
 Chị Trần Kim Hoàng
 NC1
 
150USD 
   

03/09/2019
 Chú Thạnh 
 NC1
 
1.000.000 
  

03/09/2019
 Anh Bằng 
 NC1
 
500,000 
  

ketoanNC1
#3 Đã gửi : 04/09/2019 lúc 02:50:19(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,065
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

04/09/2019
 Tập thể công ty CH Robinson
 NC1
 
1.500.000 
  

04/09/2019
 Chị Thanh Trúc
 NC1
 
500.000 
  

04/09/2019
 ẩn danh (PT 011703
 NC1
 
400.000 
   

04/09/2019
 ẩn danh (PT 011704)
 NC1
 
200.000 
  

04/09/2019
 Cô Loan 
 NC1
 
 
  50kg gạo

ketoanNC1
#4 Đã gửi : 05/09/2019 lúc 02:37:44(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,065
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

05/09/2019
 Ẩn danh (PT 011705)
 NC1
 
200.000 
  

05/09/2019
 Chị Thủy Tiên + Chị Loan
 NC1
 
400.000 
  

05/09/2019
 Ông bà Trần Dương (Virginia ,USA)
 NC1
 
10.000.000 
   

05/09/2019
 Anh Phạm Văn Huy
 NC1
 
200.000 
  

05/09/2019
 Chị Phương Lưu 
 NC1
 
 
  100kg gạo

05/09/2019
 Chị Cẩm Giang 
 NC1
 
 
  100kg gạo

Sửa bởi người viết 06/09/2019 lúc 12:57:21(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC1
#5 Đã gửi : 06/09/2019 lúc 12:56:05(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,065
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

06/09/2019
 Anh Nguyễn Văn Thông
 NC1
 
200.000 
  

06/09/2019
 Cô Võ Ngọc Luyện + Cô Liên
 NC1
 
400.000 
  

06/09/2019
 Gia đình Trúc Đạo + Trúc Tràng
 NC1
 
10.000.000 
   

06/09/2019
 Chị Vương Thị Tiên
 NC1
 
200.000 
  

06/09/2019
 Chị Phan Thị Linh (Ck Acb ngày 27/8)
 NC1
 
2.000.000 
  

06/09/2019
 Anh Lục Vũ Hoài (CK ACB ngày 28/8)
 NC1
 
1.000.000 
  

06/09/2019
 Chị Trần Thùy Lộc (CK ACB ngày 28/8)
 NC1
 
2.000.000 
   

06/09/2019
 Ẩn danh (CK ACB ngày 31/8) GD 3595)
 NC1
 
1.000.000 
  

06/09/2019
 Ẩn danh (CK ACB ngày 03/9) GD 3596)
 NC1
 
250.000 
  

06/09/2019
 Ẩn danh (CK ACB ngày 03/9) GD 3597)
 NC1
 
5.000.000 
  

06/09/2019
 Cô Nguyễn Thị Lệ
 NC1
 
 
   100kg gạo (50kg x 2)

Sửa bởi người viết 09/09/2019 lúc 12:15:29(UTC)  | Lý do: Bổ sung thông tin nhà hảo tâm

ketoanNC1
#6 Đã gửi : 09/09/2019 lúc 12:18:24(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,065
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

07/09/2019
 Anh Trần Văn Trác (Quận 1)
 NC1
 
500.000 
  

07/09/2019
 Chị Đỗ Minh Thu
 NC1
 
500.000 
  

07/09/2019
 Ẩn danh (PT 011722)
 NC1
 
500,000 
   

07/09/2019
 Anh Võ Tấn Lộc 
 NC1
 
 
  100kg gạo (50kg x 2)

07/09/2019
 Chị Nguyễn Thanh Hương 
 NC1
 
 
  50kg gạo

Sửa bởi người viết 09/09/2019 lúc 12:20:08(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC1
#7 Đã gửi : 09/09/2019 lúc 01:48:30(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,065
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

09/09/2019
 Anh Lê Hữu Tâm
 NC1
 
1.000.000 
  

09/09/2019
 Anh Huỳnh
 NC1
 
60.000 
  

09/09/2019
 Anh Long ( Quận  1)
 NC1
 
 
   12l dầu ăn (6 x 2l) + 12l nước rửa chén (4l x 3)

09/09/2019
 Cô Huỳnh Vân Trang 
 NC1
 
 
  10kg gạo   

09/09/2019
 Ẩn danh (PT 011509) 
 NC1
 
 
  100kg gạo (50kg x 2)

09/09/2019
 Chị Hồng 
 NC1
 
 
  25kg gạo

09/09/2019
 Cô Hoàng Thị Nga
 NC1
 
2.000.000 
  

09/09/2019
 Cô Hạnh (Chợ VƯờn Chuối)
 NC1
 
 
  40kg gạo (10kg x 4)

09/09/2019
 chị Ny ( Quán ốc Chút Chít)
 NC1
 
 
   24kg đường (12kg x 2) + 30l dầu + 25l nước tương (5l x 5) + 10l nước mắm (5l x 2) + 2 bình tương ớt

09/09/2019
 Bé Huỳnh Phương Linh 
 NC1
 
 
  20kg gạo + 1l nước tương    

09/09/2019
 Ẩn danh (PT 011514) 
 NC1
 
 
  10kg bún (0.5kg x 20) + 25l dầu ăn (5l x 5) + 10l nước tương (0.5l x 20) + 20kg đường (1kg x 20) + 5kg bột ngọt + 4,2kg tương đen + 4,2kg tương ớt

Sửa bởi người viết 10/09/2019 lúc 01:13:59(UTC)  | Lý do: Bổ sung thông tin nhà hảo tâm

ketoanNC1
#8 Đã gửi : 10/09/2019 lúc 01:16:12(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,065
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

10/09/2019
 Anh Khải
 NC1
 
500.000 
  

10/09/2019
 Nhóm bạn Hòa + Huỳnh
 NC1
 
2.000.000 
  

10/09/2019
 Bà Nguyễn Đỗ Bích Liên (Hội đóng góp VATAH )
 NC1
 
200USD 
  

10/09/2019
 Ẩn danh (PT 011515)
 NC1
 
 
  150 gói mì

Sửa bởi người viết 11/09/2019 lúc 01:00:29(UTC)  | Lý do: Bổ sung thông tin nhà hảo tâm

ketoanNC1
#9 Đã gửi : 11/09/2019 lúc 01:37:23(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,065
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

11/09/2019
 Chú Nam
 NC1
 
500.000 
  

11/09/2019
 Ẩn danh (PT 011730)
 NC1
 
1.500.000 
  

11/09/2019
 Bạn Nguyễn Thị Kim Thanh
 NC1
 
200 CAD 
  

11/09/2019
 Anh Minh
 NC1
 
250.000 
  

11/09/2019
 Chị Mai Tiên
 NC1
 
 
  10kg gạo

Sửa bởi người viết 12/09/2019 lúc 12:45:27(UTC)  | Lý do: Bổ sung thông tin nhà hảo tâm

ketoanNC1
#10 Đã gửi : 12/09/2019 lúc 12:48:41(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,065
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

12/09/2019
 Chị Hồng
 NC1
 
500.000 
  

12/09/2019
 Chị Nguyễn Thị Minh Hiếu
 NC1
 
1.000.000 
  

12/09/2019
 Cô Nguyên
 NC1
 
500.000 
  

12/09/2019
 Ẩn danh (PT 011517)
 NC1
 
 
  15kg gạo

12/09/2019
 Cô Diệu Phi
 NC1
 
 
  6l nước tương (12c x 500ml) + 4l dầu (1l x 4) + 2kg bột ngọt (4 x 500g) + 4kg đường (1kg x 4)

12/09/2019
 Chị Linh
 NC1
 
 
  100kg gạo (50kg x 2)

ketoanNC1
#11 Đã gửi : 13/09/2019 lúc 01:56:49(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,065
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

13/09/2019
 Phương Tư Vân
 NC1
 
300.000 
  

13/09/2019
 Chị Phương Huyền
 NC1
 
200.000 
  

13/09/2019
 Chú Khánh 
 NC1
 
1.000.000 
  

13/09/2019
 Chú Hưng
 NC1
 
500,000 
  

13/09/2019
 Bà Tư Tiểu Bình
 NC1
 
500,000 
  

13/09/2019
 Chú Bùi Phụ
 NC1
 
1,000,000 
  

13/09/2019
 Anh Nguyễn Hoàn Vũ
 NC1
 
500,000 
  

13/09/2019
 Cô Hiền Tâm 
 NC1
 
 
  150kg gạo (25kg x 6) +10 thùng mì + 40l dầu (5l x 8) + 10kg muối (1kg x 10)

13/09/2019
 Bạn Thảo 
 NC1
 
 
  20kg gạo (10kg x 2) 

13/09/2019
 Vương Nguyệt Huê + Thủy 
 NC1
 
1,000,000 
   

Sửa bởi người viết 14/09/2019 lúc 02:29:51(UTC)  | Lý do: Bổ sung thông tin nhà hảo tâm

ketoanNC1
#12 Đã gửi : 14/09/2019 lúc 02:32:30(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,065
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

14/09/2019
 Nguyễn Thị Thảo Quyên
 NC1
 
1,200,000 
  

14/09/2019
 Cô Hạnh
 NC1
 
 
 8 lít nước mắm

14/09/2019
 Gia đình ông Nguyễn Như Biên 
 NC1
 
5,000,000 
  

14/09/2019
 Trang
 NC1
 
 
  100kg gạo (50kg x 2)

14/09/2019
 Cơm chay Thanh Lương
 NC1
 
 
  100kg gạo (50kg x 2)

14/09/2019
 Ẩn danh (PT 011744)
 NC1
 
50,000 
  

Sửa bởi người viết 16/09/2019 lúc 02:33:57(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF | YAF © 2003-2020, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.969 giây.