Diễn đàn Soncamedia

Thông báo

Icon
Error

ketoanquybs
#1 Đã gửi : 04/09/2019 lúc 01:28:39(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,121
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

03-09-2019
Nguyen Van Nam - Nam ( đóng góp qua VTC Pay) hỗ trợ anh Vũ Văn Thương kỳ 383 
.
.
500.000 
 

03-09-2019
Tong Ho Nha ( chuyển khoản VCB)
Tất cả
x
1.500.000 
 

03-09-2019
Nguyen Duy Linh ( chuyển khoản VCB)
Tất cả
1.000.000 
 

03-09-2019
Vu Anh Thi ( chuyển khoản VCB)
Tất cả
 
400.000 
 

03-09-2019
Chau The Hai ( chuyển khoản VCB)
Tất cả
1.000.000 
 

03-09-2019
Vo Ba Nam ( chuyển khoản VCB)
Tất cả
 
500.000 
 

03-09-2019
Nguyen Minh Thai ( chuyển khoản VCB) ủng hộ quán cơm nụ cười 6
Hold_NC6
 
300.000 
 

03-09-2019
Lam Khon Phong ( chuyển khoản VCB)
Tất cả
x
1.000.000 
 

03-09-2019
Ẩn danh ( chuyển khoản Agribank), PT011043
.
x
1.000.000 
 

03-09-2019
Nguyen Le Khanh Yen ( chuyển khoản BIDV)
Tất cả
x
1.000.000 
 

03-09-2019
Do Dinh Nguyen ( chuyển khoản ACB)
Tất cả
 
200.000 
 

ketoanquybs
#2 Đã gửi : 06/09/2019 lúc 02:41:50(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,121
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

05-09-2019
Huỳnh Anh Hiếu
Tất cả.
x.
500.000 
 

08-09-2019
Nguyen Tien Hung ( chuyển khoản ACB) ủng hộ quán cơm nụ cười 6
Hold_NC6
 
500.000 
 

ketoanquybs
#3 Đã gửi : 10/09/2019 lúc 01:44:13(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,121
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

10-09-2019
Nguyen Van Nam
Hold_NC1
 
2.000.000 
 

ketoanquybs
#4 Đã gửi : 11/09/2019 lúc 03:15:54(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,121
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

10-09-2019
Nguyen Van Nam
Hold_NC1
 
2.000.000 
 

10-09-2019
Nguyen Thu Hang ( chuyển khoản ACB)
.
 x
200.000 
 

10-09-2019
Duong Duy Minh ( chuyển khoản ACB)
.
 x
500.000 
 

10-09-2019
Em Khang Va Thanh ( chuyển khoản VCB)- chương trình phở cho người nghèo
Tất cả
 
1.000.000 
 

10-09-2019
Nguyen Nghia Kiet ( chuyển khoản VCB)- chương trình phở cho người nghèo
Tất cả
 
2.000.000 
 

10-09-2019
Quach Thi Thanh Tam ( chuyển khoản VCB)- chương trình phở cho người nghèo
Tất cả
 
200.000 
 

10-09-2019
Luong Hong Minh ( chuyển khoản VCB)
Tất cả
200.000 
 

Sửa bởi người viết 11/09/2019 lúc 03:23:13(UTC)  | Lý do: cập nhật

ketoanquybs
#5 Đã gửi : 13/09/2019 lúc 09:58:48(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,121
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

11-09-2019
Pham Thuy Duyen ( chuyển khoản VCB)
Tất cả.
x.
100.000 
 

11-09-2019
Ẩn danh ( chuyển khoản VCB), PT012209- chương trình phở cho người nghèo
Tất cả
 
900.000 
 

ketoanquybs
#6 Đã gửi : 16/09/2019 lúc 01:48:48(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,121
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần

  

 

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật
13-09-2019
Bé Nguyễn Cát Phương
Tất cả.
x.
80.000 
 
14-09-2019
Ly Nguon ( đóng góp qua VTC Pay)
Tất cả
x
100.000 
 
14-09-2019
Ẩn danh ( chuyển khoản BIDV), PT012212)
QYV_TKĐN
300.000 
 
14-09-2019
Ẩn danh ( chuyển khoản BIDV), PT012213 hỗ trợ bé Nguyễn Văn Phát kỳ 432
 
 x
500.000 
 
14-09-2019
Vu Hong Quang ( chuyển khoản BIDV) hỗ trợ bé Nguyễn Văn Phát kỳ 432
 
100.000 
 
14-09-2019
To Thanh Nhan ( chuyển khoản VCB)- chương trình phở cho người nghèo
Tất cả
 
200.000 
 
14-09-2019
Pham Truong Son ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bé Nguyễn Văn Phát kỳ 432
 
2.000.000 
 
15-09-2019
Nguyen Thi Thu Ha ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bé Nguyễn Văn Phát kỳ 432
 
x
10.000.000 
 
16-09-2019
Ngo Kieu Phuc Thao ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bé Nguyễn Văn Phát kỳ 432
.Tất cả
x
500.000 
 
16-09-2019
Lai The Manh Linh ( chuyển khoản VCB)
 
x
500.000 
 
16-09-2019
Phước Lộc Hùng Huỳnh hỗ trợ bé Nguyễn Văn Phát kỳ 432
 
 x
2.000.000 
 
16-09-2019
Cô Huyền Đoan Huy Và Ông Nguyễn Trác Minh Dũng
Tất cả
 
2.000.000 
 

 

Sửa bởi người viết 18/09/2019 lúc 03:23:54(UTC)  | Lý do: cập nhật

ketoanquybs
#7 Đã gửi : 18/09/2019 lúc 08:26:27(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,121
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

16-09-2019
Huynh Thi Hue ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bé Nguyễn Văn Phát kỳ 432
 
2.000.000 
 

16-09-2019
Ẩn danh ( chuyển khoản VCB) PT01221- chương trình phở cho người nghèo
Tất cả
 
1.000.000 
 

16-09-2019
Ẩn danh ( chuyển khoản VCB) PT01222- chương trình phở cho người nghèo
Tất cả
 
2.000.000 
 

16-09-2019
Trinh Vo Trung Nghia ( chuyển khoản VCB)- chương trình phở cho người nghèo
Tất cả
 
1.000.000 
 

17-09-2019
Pham Thi Lan ( chuyển khoản VCB)- chương trình phở cho người nghèo
Tất cả
 
500.000 
 

17-09-2019
Ban Chi Kieu _ Le Thi Thanh Lieu  ( chuyển khoản VCB)- chương trình phở cho người nghèo
HTất cả
 
2.000.000 
 

17-09-2019
Nguyen Duy Linh ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bé Nguyễn Văn Phát kỳ 432
Hold_NC1
 
1.000.000 
 

17-09-2019
VPLS Bui Thanh Luat ( chuyển khoản ACB) ủng hộ quán cơm nụ cười 6
Hold_NC1
 
500.000 
 

ketoanquybs
#8 Đã gửi : 19/09/2019 lúc 02:28:00(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,121
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

19-09-2019
Nguyen Van Thai - Thai ( đóng góp qua VTC Pay) hỗ trợ Bé Dương Thị Như Thảo kỳ 433
 
 x
500.000 
 

Sửa bởi người viết 19/09/2019 lúc 02:31:47(UTC)  | Lý do: cập nhật

ketoanquybs
#9 Đã gửi : 20/09/2019 lúc 11:16:22(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,121
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

18-09-2019
Truong Thuy Duong ( chuyển khoản VCB)- chương trình phở cho người nghèo
Tất cả.
.
200.000 
 

18-09-2019
Ẩn danh ( chuyển khoản BIDV), PT012231 hỗ trợ bệnh nhân Dương Thị Như Thảo kỳ 433
 
 x
500.000 
 

19-09-2019
Vu Hong Quang ( chuyển khoản BIDV) hỗ trợ bệnh nhân Dương Thị Như Thảo kỳ 433
 
 x
300.000 
 

19-09-2019
Nguyen Van Thai - Thai ( đóng góp qua VTCPay) hỗ trợ bệnh nhân Dương Thị NHư Thảo kỳ 433
 
500.000 
 

19-09-2019
Le Thi Thanh Phuong ( chuyển khoản VCB) ủng hộ quán cơm nụ cười 4
Hold_NC4
 
200.000 
 

19-09-2019
Ninh ( chuyển khoản VCB)
Tất cả
1.000.000 
 

19-09-2019
Ngo Kieu Phuc Thao ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bệnh nhân Dương Thị Như Thảo kỳ 433
 
500.000 
 

19-09-2019
Nguyen Thanh Phong ( chuyển khoản ACB)
Tất cả
 x
500.000 
 

Sửa bởi người viết 20/09/2019 lúc 11:18:02(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanquybs
#10 Đã gửi : 21/09/2019 lúc 11:03:44(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,121
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

20-09-2019
Quách Nguyễn Kim Hằng - Công ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Vàng Bến Thành ( chuyển khoản ACB) hỗ trợ bệnh nhân Trần Văn Liền kỳ 434
 
1.000.000 
 

20-09-2019
Ẩn danh ( chuyển khoản VCB), PT012240
Tất cả
 
300.000 
 

20-09-2019
Truong Nguyen Phuong Anh ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bệnh nhân Dương Thị Như Thảo kỳ 433
 
 x
1.000.000 
 

20-09-2019
Duy Ngo ( chuyển khoản VCB) ủng hộ quán cơm nụ cười 7
Hold_NC7
 
1.500.000 
 

21-09-2019
Dao Khanh Anh ( chuyển khoản BIDV)
Tất cả
600.000 
 

ketoanquybs
#11 Đã gửi : 23/09/2019 lúc 02:41:39(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,121
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

21-09-2019
Ngo Kieu Phuc Thao ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bệnh nhân Trần Văn Liền kỳ 434
 
500.000 
 

23-09-2019
To Thanh Nhan ( chuyển khoản VCB)- chương trình phở cho người nghèo
Tất cả
 
100.000 
 

23-09-2019
Ngo Truong Hoang Thy ( chuyển khoản ACB) hỗ trợ bệnh nhân Trần Văn Liền kỳ 434
 
 x
2.000.000 
 

23-09-2019
Co Van Chu Ty ( chuyển khoản VCB)
Tất cả
2.000.000 
 

23-09-2019
Gia Dinh Nguyen Tuan Viet ( chuyển khoản VCB)
Tất cả
2.000.000 
 

23-09-2019
Hung Beo Ban Kieu Luu ( chuyển khoản VCB)- chương trình phở cho người nghèo
Tất cả
 
2.000.000 
 

ketoanquybs
#12 Đã gửi : 26/09/2019 lúc 11:20:54(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,121
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

25-09-2019
Ngo Kieu Phuc Thao ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bệnh nhân Nguyễn Văn Quang kỳ 435
.
x.
500.000 
 

25-09-2019
Ẩn danh ( chuyển khoản VCB), PT012255- chương trình phở cho người nghèo
.Tất cả
 
500.000 
 

25-09-2019
Ẩn danh ( chuyển khoản BIDV), PT012256 hỗ trợ bênh nhân Nguyễn Văn Quang kỳ 435
.
x.
500.000 
 

26-09-2019
Nguyen Van Thai - Thai (đóng góp qua VTC Pay) hỗ trợ em Nguyễn Văn Quang kỳ 435
.
x.
500.000 
 

26-09-2019
Ẩn danh ( chuyển khoản BIDV), PT012258 hỗ trợ bênh nhân Nguyễn Văn Quang kỳ 435
.
x.
100.000 
 

26-09-2019
Bich Nguyen ( chuyển khoản VCB)- chương trình phở cho người nghèo
Tất cả
 
500.000 
 

26-09-2019
Nguyen Thi My Chi ( chuyển khoản VCB)- chương trình phở cho người nghèo
Tất cả.
 
500.000 
 

26-09-2019
Nguyen Thien Duc ( chuyển khoản VCB)
Tất cả.
x
1.000.000 
 

26-09-2019
Phước Lộc Hùng Huỳnh hỗ trợ bệnh nhân Nguyễn Văn Quang Kỳ 435
.
x.
2.000.000 
 

Sửa bởi người viết 26/09/2019 lúc 03:24:24(UTC)  | Lý do: cập nhật

ketoanquybs
#13 Đã gửi : 01/10/2019 lúc 04:59:05(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,121
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

26-09-2019
Huynh Ngoc Quang ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bệnh nhân Nguyễn Văn Quang kỳ 435
 
x.
1.000.000 
 

26-09-2019
Huynh Ngoc Quang ( chuyển khoản VCB) - chương trình phở cho người nghèo
Tất cả
 
1.000.000 
 

27-09-2019
Nguyen Thuy Dong Hoang ( chuyển khoản VCB)
Tất cả
 
200.000 
 

28-09-2019
Tran Thi Tuyet Hoa ( chuyển khoản VCB)- chương trình phở cho người nghèo
Tất cả
 
500.000 
 

29-09-2019
Do Hong Hoa ( chuyển khoản VCB)
Tất cả
 x
100.000 
 

30-09-2019
Tran Thi Thao Linh ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bệnh nhân Nguyễn Văn Quang kỳ 435
 
300.000 
 

30-09-2019
Nguyen Trong Nghiep ( chuyển khoản VCB)
Tất cả
500.000 
 

30-09-2019
Ng Thanh Tuyet ( chuyển khoản VCB)
Tất cả
 
5.000.000 
 

30-09-2019
Ẩn danh ( chuyển khoản VCB), PT012271- chương trình phở cho người nghèo
Tất cả
 
500.000 
 

30-09-2019
Do Nu Hoang Oanh ( chuyển khoản VCB)- chương trình phở cho người nghèo
Tất cả
 
200.000 
 

30-09-2019
Vu Hai Oanh ( chuyển khoản VCB)
Tất cả
 
500.000 
 

30-09-2019
Do Nu Hoang Oanh ( chuyển khoản VCB)
Tất cả
 
200.000 
 

Sửa bởi người viết 02/10/2019 lúc 08:40:08(UTC)  | Lý do: cập nhật

Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF | YAF © 2003-2020, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 1.186 giây.