Diễn đàn Soncamedia

Thông báo

Icon
Error

ketoanNC3
#1 Đã gửi : 16/10/2019 lúc 02:30:04(UTC)
ketoanNC3


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,226
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC8 được thu trực tiếp tại Quán NC8 do kế toán Quán Cơm NC8 ketoanNC8 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC8 được thu tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toánQuỹ Bông Sen KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật



 16/10 /2019
Cô Trâm
NC8
 
 
 100kg Gạo

 16 /10 /2019
Trần Lê Sĩ Liêm - Lan Hương : Trường Chuyên Lê Hồng Phong Khóa 95/98
NC8
 
 
 20kg Quần áo

 16 /10 /2019
Cô Năm Cơm Tấm An Dương Vương
NC8
 
 
 30kg Đậu que

 

ketoanNC3
#2 Đã gửi : 17/10/2019 lúc 03:02:34(UTC)
ketoanNC3


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,226
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC8 được thu trực tiếp tại Quán NC8 do kế toán Quán Cơm NC8 ketoanNC8 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC8 được thu tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toánQuỹ Bông Sen KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật



 17/10 /2019
Chú Phạm Thanh Ba   P.Ký Khóa 65/72
NC8
 
2.000.000 
 

 17 /10 /2019
Cô Trang - Quận 7
NC8
 
1.000.000 
 

 

ketoanNC3
#3 Đã gửi : 18/10/2019 lúc 01:55:47(UTC)
ketoanNC3


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,226
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC8 được thu trực tiếp tại Quán NC8 do kế toán Quán Cơm NC8 ketoanNC8 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC8 được thu tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toánQuỹ Bông Sen KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật



 18/10 /2019
Ông Bà Minh Lê ( USA)
NC8
 
2.000.000 
 

 18 /10 /2019
Cô Năm Cơm Tấm An Dương Vương
NC8
 
 
 10kg Su su,10kg cà rốt,10kg củ cải trắng

 18 /10 /2019
Ẩn danh
NC8
 
 
 50kg Quần áo

 18 /10 /2019
Cô Trang - Cựu Học sinh P.Ký Lê Hồng Phong Khóa 72/79
NC8
 
 
 20 lít Nước rửa chén

 

ketoanNC3
#4 Đã gửi : 21/10/2019 lúc 01:37:09(UTC)
ketoanNC3


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,226
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC8 được thu trực tiếp tại Quán NC8 do kế toán Quán Cơm NC8 ketoanNC8 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC8 được thu tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toánQuỹ Bông Sen KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật



 21/10 /2019
Chú Dũng ( USA )
NC8
 
5.000.000 
 

 21 /10 /2019
Cựu Học sinh P.Ký - Lê Hồng Phong Khóa 71/78
NC8
 
300.000 
 

 21 /10 /2019
Nguyễn Thị Ngọc Thọ
NC8
 
500.000 
 

 21 /10 /2019
Ngọc Thọ + Ánh Tuyết + Hoàng Việt Phong Khóa 72/79
NC8
 
 
 20kg Quần áo

 21 /10 /2019
Cô Năm Cơm Tấm An Dương Vương
NC8
 
 
 30kg Cải ngọt

 21 /10 /2019
Bạn Cô Kim Liên
NC8
 
 
 70kg Chuối

 21 /10 /2019
Ẩn danh 
NC8
 
 
 50kg Quần áo

 

ketoanNC3
#5 Đã gửi : 22/10/2019 lúc 03:09:16(UTC)
ketoanNC3


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,226
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC8 được thu trực tiếp tại Quán NC8 do kế toán Quán Cơm NC8 ketoanNC8 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC8 được thu tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toánQuỹ Bông Sen KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật



 22/10 /2019
Công Ty TNHH SX  Duy Lợi - CK Eximbank
NC8
 
7.829.000 
 

 

ketoanNC3
#6 Đã gửi : 23/10/2019 lúc 01:50:11(UTC)
ketoanNC3


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,226
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC8 được thu trực tiếp tại Quán NC8 do kế toán Quán Cơm NC8 ketoanNC8 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC8 được thu tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toánQuỹ Bông Sen KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật



 23/10 /2019
Cô Mùi Vợ Thầy Chiêu  - Giáo viên P.Ký
NC8
 
200.000 
 

 23/10 /2019
Bùi Quan Hùng - CK Eximbank
NC8
 
2.000.000 
 

 23 /10 /2019
Cô Năm Cơm Tấm An Dương Vương
NC8
 
 
 30kg cà tím

 23 /10 /2019
Ẩn danh
NC8
 
 
 50kg Quần áo

 

Sửa bởi người viết 23/10/2019 lúc 03:36:46(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC3
#7 Đã gửi : 25/10/2019 lúc 01:58:03(UTC)
ketoanNC3


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,226
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC8 được thu trực tiếp tại Quán NC8 do kế toán Quán Cơm NC8 ketoanNC8 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC8 được thu tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toánQuỹ Bông Sen KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật



 25 /10 /2019
Cô Năm Cơm Tấm An Dương Vương
NC8
 
 
 30kg Bí đỏ

 

ketoanNC3
#8 Đã gửi : 28/10/2019 lúc 01:52:17(UTC)
ketoanNC3


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,226
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC8 được thu trực tiếp tại Quán NC8 do kế toán Quán Cơm NC8 ketoanNC8 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC8 được thu tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toánQuỹ Bông Sen KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật



 28/10 /2019
Chị Thuận
NC8
 
300.000 
 

 28 /10 /2019
Chú Thịnh - Cựu Học sinh THPT Lê Hồng Phong Khóa 87/90
NC8
 
 
 6 lít Nước mắm

 28 /10 /2019
Ẩn danh
NC8
 
 
 50kg Quần áo

 

ketoanNC3
#9 Đã gửi : 29/10/2019 lúc 03:24:58(UTC)
ketoanNC3


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,226
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC8 được thu trực tiếp tại Quán NC8 do kế toán Quán Cơm NC8 ketoanNC8 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC8 được thu tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toánQuỹ Bông Sen KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật



 29/10 /2019
Công Ty TNHH Đầu tư Phát triển Hiền Phát - CK Eximbank
NC8
 
500.000 
 

 29 /10 /2019
Vũ Phạm Ngọc Hà - CK Eximbank
NC8
 
500.000 
 

 29 /10 /2019
Ẩn danh
NC8
 
1.000.000 
 

 

ketoanNC3
#10 Đã gửi : 30/10/2019 lúc 01:42:15(UTC)
ketoanNC3


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,226
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC8 được thu trực tiếp tại Quán NC8 do kế toán Quán Cơm NC8 ketoanNC8 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC8 được thu tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toánQuỹ Bông Sen KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật



 30/10 /2019
Ông Bà Bùi Kim Thúy - Lý Hoài Trinh - Bùi Kim Tuyết : Tài trợ món Bún Bò Huế ngày 1/11/2019
NC8
 
11.000.000 
 

 30 /10 /2019
Thầy Võ Anh Dũng - Nguyên Hiệu Trưởng Trường THPT Chuyên  Lê Hồng Phong 2005-2014
NC8
 
4.500.000 
 

 30 /10 /2019
Ẩn danh - CK Eximbank
NC8
 
500.000 
 

 30 /10 /2019
Kim Loan và Các bạn
NC8
 
 
 60kg Quần áo

 30/10 /2019
Cô Năm Cơm Tấm An Dương Vương
NC8
 
 
 30kg củ sắn,20kg su su,10kg cà rốt

 

Sửa bởi người viết 31/10/2019 lúc 11:02:33(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC3
#11 Đã gửi : 31/10/2019 lúc 02:59:12(UTC)
ketoanNC3


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,226
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC8 được thu trực tiếp tại Quán NC8 do kế toán Quán Cơm NC8 ketoanNC8 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC8 được thu tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toánQuỹ Bông Sen KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật



 31 /10 /2019
Nguyễn Ngọc Quỳnh - CK Eximbank
NC8
 
200.000 
 

 31 /10 /2019
Ẩn danh
NC8
 
1.000.000 
 

 31 /10 /2019
Anh Quân Vé số Quận 7
NC8
 
 
 100kg Quần áo

 

Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF | YAF © 2003-2020, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.625 giây.