Diễn đàn Soncamedia

Thông báo

Icon
Error

ketoanNC1
#1 Đã gửi : 16/10/2019 lúc 03:44:59(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,225
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

16/10/2019
 Chị Kiết Hằng (350/3G CMT8 _ P10 _ Q3
 NC1
 
1,000,000 
  

16/10/2019
 Chị Linh
 NC1
 
500,000 
 

16/10/2019
 Chị Nguyễn Thùy Dung 
 NC1
 
1,000,000 
  

16/10/2019
 Chị Duyên
 NC1
 
1,000,000 
  

16/10/2019
 Ẩn danh (PT 012429)
 NC1
 
600,000 
 

16/10/2019
 Chị Sử Ái Anh Thư 
 NC1
 
 
 50kg gạo  

16/10/2019
 Anh Bùi Đình LƯợng
 NC1
 
 
  200kg gạo (50kg x 4)

Sửa bởi người viết 17/10/2019 lúc 01:56:31(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC1
#2 Đã gửi : 17/10/2019 lúc 01:58:16(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,225
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

17/10/2019
 Cô Dung
 NC1
 
1,500,000 
  

17/10/2019
 Bà Nguyễn Thị Xuân Thu
 NC1
 
500,000 
 

17/10/2019
 Bà Trình Thị HƯơng 
 NC1
 
 
  50kg gạo

17/10/2019
 Chị Nguyễn Ngọc Gia Hân
 NC1
 
 
  20kg gạo

ketoanNC1
#3 Đã gửi : 18/10/2019 lúc 03:12:54(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,225
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

18/10/2019
 Ẩn danh (PT 012432)
 NC1
 
250,000 
  

18/10/2019
 Phạm Nguyệt Quế
 NC1
 
2,000,000 
 

18/10/2019
 Ẩn danh (PT 012434) 
 NC1
 
500,000 
  

18/10/2019
 Chị Hồng Tâm
 NC1
 
200,000 
  

18/10/2019
 Chị Trần Thị Lệ Hà
 NC1
 
1,000,000 
  

18/10/2019
 252/9F - Cô Bắc
 NC1
 
 
 100kg gạo (50kg x 2)

18/10/2019
 Bé Huỳnh Phương Linh
 NC1
 
 
  20kg gạo + 1l nước tương (0.5 x 2)

18/10/2019
 Cô Thông
 NC1
 
 
  20kg gạo

18/10/2019
 Anh Đỗ Hoàng Sơn
 NC1
 
 
  100kg gạo (50kg x 2)

18/10/2019
 Chị Dung Sài Gòn
 NC1
 
 
  50kg gạo

Sửa bởi người viết 18/11/2019 lúc 02:57:37(UTC)  | Lý do: Bổ sung thông tin nhà hảo tâm

ketoanNC1
#4 Đã gửi : 19/10/2019 lúc 12:58:55(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,225
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

19/10/2019
 Bé Anh Minh + Bé Minh Trí
 NC1
 
200,000 
  

19/10/2019
 Bé Anh Minh + Bé Minh Trí
 NC1
 
100,000 
 

19/10/2019
 Anh Trần Văn Hồng
 NC1
 
200,000 
  

19/10/2019
 Ẩn danh (PT 012354)
 NC1
 
 
  30kg gạo

19/10/2019
 Chị Trúc
 NC1
 
 
  100kg gạo

Sửa bởi người viết 19/10/2019 lúc 01:00:55(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC1
#5 Đã gửi : 21/10/2019 lúc 03:46:42(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,225
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

21/10/2019
 Anh Mạnh Hùng
 NC1
 
5,000,000 
  

21/10/2019
 Ẩn danh (PT 012441)
 NC1
 
50,000 
 

18/10/2019
 Sinh viên Đại Học Văn Lang 
 NC1
 
500,000 
  

21/10/2019
 Ẩn danh (PT 012443)
 NC1
 
500,000 
  

21/10/2019
 Bùi Thọ Chánh Tín (Việt Kiều Nhật )
 NC1
 
 
  200kg gạo (50kg x 4)

21/10/2019
 Chị Huỳnh Văn Trang
 NC1
 
 
 10kg gạo + 0.5l nước mắm

21/10/2019
 Bé Ẩn danh
 NC1
 
 
 100kg gạo

ketoanNC1
#6 Đã gửi : 22/10/2019 lúc 01:04:11(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,225
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

22/10/2019
 Bà Lâm Bích Nguyệt + Ông Võ Hữu Thạnh
 NC1
 
2,000,000 
  

22/10/2019
 Anh Võ Hữu Thinh + Chị Nguyễn Lê Thùy Trang
 NC1
 
1,500,000 
 

22/10/2019
 Bà Lâm Bích Vân + Chị Lâm Thúy Vân 
 NC1
 
500,000 
  

22/10/2019
 Chị Trần Cẩm Chi 
 NC1
 
500,000 
  

ketoanNC1
#7 Đã gửi : 23/10/2019 lúc 02:53:42(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,225
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

23/10/2019
 Chị Trâm
 NC1
 
200,000 
  

23/10/2019
 Anh Đào Vạn Phước 
 NC1
 
 
 30kg gạo (10kg x 3)

23/10/2019
 Chị Huỳnh Phương Trang 
 NC1
 
 
  10kg gạo + 0.5l nước mắm

23/10/2019
 Ẩn danh (PT 012361) 
 NC1
 
 
  5l dầu ăn

ketoanNC1
#8 Đã gửi : 24/10/2019 lúc 02:12:28(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,225
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

 

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

24/10/2019
 Chú Thạnh
 NC1
 
1,000,000 
  

24/10/2019
 Cô Hồ Kim Anh
 NC1
 
 
  50kg gạo

24/10/2019
 Anh Lương Ngọc Danh 
 NC1
 
 
  30kg gạo

24/10/2019
 Chị Ny
 NC1
 
 
  100kg gạo

Sửa bởi người viết 25/10/2019 lúc 02:35:16(UTC)  | Lý do: Bổ sung thông tin nhà hảo tâm

ketoanNC1
#9 Đã gửi : 25/10/2019 lúc 02:39:56(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,225
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

25/10/2019
 Cô Châu
 NC1
 
1,000,000 
  

25/10/2019
 Cô Nguyễn Thị Vị
 NC1
 
1,000,000 
 

25/10/2019
 Chị Hương (Quận 9) 
 NC1
 
 
  10l dầu

25/10/2019
 Chú Sang
 NC1
 
2,000,000 
 

Sửa bởi người viết 26/10/2019 lúc 03:06:33(UTC)  | Lý do: Bổ sung thông tin nhà hảo tâm

ketoanNC1
#10 Đã gửi : 26/10/2019 lúc 03:08:21(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,225
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

26/10/2019
 Ẩn danh (PT 012453)
 NC1
 
500,000 
  

26/10/2019
 Bé Võ Xuân Tài Tuệ
 NC1
 
300,000 
 

26/10/2019
 Chị Nguyễn Tuệ Lâm 
 NC1
 
 
  50kg gạo

26/10/2019
 Anh Nguyễn Đức Tú
 NC1
 
 
  50kg gạo

26/10/2019
 Chị Thảo + Anh Danh Goh 
 NC1
 
 
  100kg gạo (50kg x 2) + 10l dầu (2l x 5)

Sửa bởi người viết 28/10/2019 lúc 03:32:30(UTC)  | Lý do: Bổ sung thông tin nhà hảo tâm

ketoanNC1
#11 Đã gửi : 28/10/2019 lúc 03:40:51(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,225
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

28/10/2019
 Anh Lâm Gia Bảo
 NC1
 
200,000 
  

28/10/2019
 Nhóm Kingdom
 NC1
 
200,000 
 

28/10/2019
 Chị Huỳnh Vân Trang 
 NC1
 
 
  10kg gạo + 0.5l nước mắm

28/10/2019
 Ẩn danh (PT 012370)
 NC1
 
 
  30l dầu ăn (5l x 6) + 20kg gạo

28/10/2019
 Chị Đặng Thu Hằng
 NC1
 
 
  50kg gạo

28/10/2019
 Cô Loan
 NC1
 
 
 100kg gạo

28/10/2019
 Ẩn danh (PT 012373)
 NC1
 
 
 10kg gạo

28/10/2019
 Cô Nga
 NC1
 
 
 50kg gạo

28/10/2019
 Ẩn danh (PT 012375)
 NC1
 
 
 150kg gạo

28/10/2019
 Nhóm Bùi Cầm
 NC1
 
4,000,000 
 

28/10/2019
 Ông Thái Văn Cho
 NC1
 
 
 50kg gạo

28/10/2019
 Nhóm Bùi Cầm
 NC1
 
 
 60kg đường (12kg x 5) + 25kg bột ngọt + 60kg bột nêm (5kg x 12) + 60lit nước mắm (1l x 60) 

Sửa bởi người viết 29/10/2019 lúc 04:18:40(UTC)  | Lý do: Bổ sung thông tin nhà hảo tâm

ketoanNC1
#12 Đã gửi : 29/10/2019 lúc 04:25:34(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,225
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

29/10/2019
 Anh Phạm Vương Doanh
 NC1
 
 
  20kg gạo

29/10/2019
 Ẩn danh (CK ACB ngày 30/9) GD 3609
 NC1
 
1,000,000 
 

29/10/2019
 Báo Tuổi Trẻ (CK Acb ngày 2/10) 
 NC1
 
1,000,000 
  

29/10/2019
 Tu Tai Quan Hai Phong (CK ACB ngày 4/10)
 NC1
 
500,000 
  

29/10/2019
 Luc Vu Hoai (CK ACB ngày 5/10)
 NC1
 
500,000 
  

29/10/2019
 Cô Trần Ánh Tuyết (CK ACB ngày 5/10)
 NC1
 
1,200,000 
 

29/10/2019
 Ẩn danh (CK ACB ngày 7/10) GD 3614
 NC1
 
5,000,000 
 

29/10/2019
 Ẩn danh (CK ACB ngày 7/10) GD 3615
 NC1
 
500,000 
 

29/10/2019
 Ngo Chi Dung (CK ACB ngày 10/10)
 NC1
 
1,000,000 
 

29/10/2019
 Chị Bùi Lan Phương (CK ACB ngày 23/10)
 NC1
 
2,700,000 
 

29/10/2019
 Chị Phan Thị Linh (CK ACB ngày 28/10)
 NC1
 
2,000,000 
 

29/10/2019
 Cô Bích
 NC1
 
 
 10kg thịt

29/10/2019
 Ẩn danh (PT 012379)
 NC1
 
 
 40kg gạo (10kg x 4) + 2l nước tương (0.5l x 4)

29/10/2019
 Hoàng Thy
 NC1
 
 
 10kg gạo

29/10/2019
 Chị Hà Thị Thanh
 NC1
 
 
 5kg bột ngọt (1kg x 5) + 3kg bột nêm (1kg x 3) + 24l nước rửa chén (4lit x 6) + 13.5l nước mắm (0.75l x 18)

Sửa bởi người viết 29/10/2019 lúc 04:26:25(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC1
#13 Đã gửi : 30/10/2019 lúc 01:46:58(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,225
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

30/10/2019
 bà Nguyễn Thị Mua
 NC1
 
2,000,000 
  

30/10/2019
 Vu Anh Thi (CK ACB ngày 30/10)
 NC1
 
400,000 
  

Sửa bởi người viết 31/10/2019 lúc 02:41:25(UTC)  | Lý do: Bổ sung thông tin nhà hảo tâm

ketoanNC1
#14 Đã gửi : 31/10/2019 lúc 02:42:05(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,225
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

31/10/2019
 Chú Châu Quận 1
 NC1
 
 
  100kg gạo (50kg x 2)

Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF | YAF © 2003-2020, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.968 giây.