Diễn đàn Soncamedia

Thông báo

Icon
Error

ketoanNC1
#1 Đã gửi : 16/10/2019 lúc 03:59:16(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,227
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

16/10/2019
 Gửi xe ngày 15/10 (9c x 5,000) 
 
45,000

16/10/2019
 Gửi xe 8c x 5,000  
 
40,000

16/10/2019
 Thịt đùi 25kg x 84,000   
 
2,100,000

16/10/2019
 Thịt xay 5kg x 77,000   
 
385,000

16/10/2019
 Chuối 35kg x 7,000   
 
245,000

16/10/2019
Xà lách 20kg x 15,000  
 
300,000

16/10/2019
 Bắp cải 15kg x 13,000   
 
195,000

16/10/2019
 Hành Cần    
 
15,000

16/10/2019
 Cà chua 5kg x 15,000  
 
75,000

16/10/2019
 Dưa mắm 11kg x 37,000  
 
40,000

16/10/2019
  Giấm 2c x 10,000
 
 407,000

16/10/2019
  Tiền bán suất ăn (408 x 2.000)
816,000 
 

16/10/2019
  Tổng cộng
816,000
3,827,000

ketoanNC1
#2 Đã gửi : 17/10/2019 lúc 02:10:45(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,227
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

17/10/2019
 Trứng vịt 130T x 2,200 
 
286,000

17/10/2019
 Dưa leo 35kg x 15,000  
 
525,000

17/10/2019
 Hành lá   
 
10,000

17/10/2019
 Chuối 35kg x 7,000  
 
245,000

17/10/2019
 Gửi xe 7c x 5,000  
 
35,000

17/10/2019
  Thịt đùi 25kg x 84,000
 
 2,100,000

17/10/2019
  Tiền bán suất ăn (385 x 2.000)
770,000 
 

17/10/2019
  Tổng cộng
770,000
3,201,000

ketoanNC1
#3 Đã gửi : 18/10/2019 lúc 03:18:47(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,227
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

18/10/2019
 Chuối 35kg x 7,000
 
245,000

18/10/2019
 Gửi xe 6c x 5,000  
 
30,000

18/10/2019
Thịt xay 20kg x 77,000
 
1,540,000

18/10/2019
Bầu 40kg x 15,000 
 
600,000

18/10/2019
 Hành lá  
 
10,000

18/10/2019
  Ớt 1kg x 40,000
 
 40,000

18/10/2019
  Trứng 150t x 2,200
 
 330,000

18/10/2019
 Bún tàu 1kg x 60,000
 
 60,000

18/10/2019
  Nấm mèo 0.5kg x 170,000
 
 85,000

18/10/2019
 Bột năng 2kg x 17,000
 
 34,000

18/10/2019
 Tương ớt 1b x 60,000
 
 60,000

18/10/2019
  Tiền bán suất ăn (372 x 2.000)
744,000 
 

18/10/2019
  Tổng cộng
744,000
3,034,000

ketoanNC1
#4 Đã gửi : 19/10/2019 lúc 01:40:18(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,227
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

19/10/2019
 Thịt gà (5 thùng) 75kg x 30,000
 
2,250,000

19/10/2019
 Tiền xe chở gà   
 
100,000

19/10/2019
Rau muống 35kg x 12,000
 
420,000

18/10/2019
 Cà chua 5kg x 15,000 
 
75,000

19/10/2019
  Dưa leo 4kg x 14,000
 
 56,000

19/10/2019
 Sả 2kg x 12,000
 
 24,000

19/10/2019
  Ôm gai 
 
 10,000

19/10/2019
 Chuối 30kg x 7,000
 
 34,000

19/10/2019
 Gửi xe 7c x 5,000
 
 35,000

19/10/2019
  Tiền bán suất ăn (335 x 2.000)
670,000 
 

19/10/2019
  Tổng cộng
670,000
3,180,000

ketoanNC1
#5 Đã gửi : 21/10/2019 lúc 03:52:45(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,227
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

21/10/2019
 Bắp cải 35kg x 14,000 
 
490,000

21/10/2019
 cà chua 5kg x 14,000  
 
70,000

21/10/2019
 Hành Cần    
 
15,000

21/10/2019
 Ớt 1kg x 42,000   
 
42,000

21/10/2019
 Củ cải 20kg x 13,000   
 
260,000

21/10/2019
 Thịt đùi 25kg x 84,000    
 
2,100,000

21/10/2019
 Chuối 35kg x 7,000  
 
245,000

21/10/2019
 Gửi xe 5c x 5,000  
 
25,000

21/10/2019
  Internet
 
 200,000

21/10/2019
  Tiền bán suất ăn (376 x 2.000)
752,000 
 

21/10/2019
  Tổng cộng
752,000
3,447,000

ketoanNC1
#6 Đã gửi : 22/10/2019 lúc 01:18:45(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,227
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

22/10/2019
 Dưa mắm 11kg x 37,000
 
407,000

22/10/2019
 Bầu 30kg x 15,000   
 
450,000

22/10/2019
 Mướp 10kg x 13,000
 
130,000

22/10/2019
 Hành lá  
 
10,000

22/10/2019
  Khăn lau khay 3.5kg x 60,000
 
 210,000

22/10/2019
 Chuối 30kg x 7,000
 
 210,000

22/10/2019
  Gửi xe 6c x 5,000 
 
 30,000

<

22/10/2019
 Thịt đùi 25kg x 84,000
 
 2,100,000

22/10/2019
  Tiền bán suất ăn (330 x 2.000)
660,000 
 

22/10/2019
  Tổng cộng
660,000
3,547,000

ketoanNC1
#7 Đã gửi : 23/10/2019 lúc 02:58:14(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,227
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

23/10/2019
 Bầu 30kg x 15,000
 
450,000

23/10/2019
 Bí xanh 10kg x 13,000   
 
130,000

23/10/2019
Dưa leo 4kg x 13,000
 
52,000

23/10/2019
 Hành lá  
 
10,000

23/10/2019
  Chuối 20kg x 7,000
 
 140,000

23/10/2019
 Mài dao 
 
 80,000

23/10/2019
  Thịt đùi 30kg x 84,000 
 
 2,520,000

<

23/10/2019
 Gửi xe 7c x 5,000
 
 35,000

23/10/2019
  Tiền bán suất ăn (425 x 2.000)
850,000 
 

23/10/2019
  Tổng cộng
850,000
3,417,000

ketoanNC1
#8 Đã gửi : 24/10/2019 lúc 03:00:49(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,227
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

24/10/2019
 Thịt xay (Ngày 7/10) 5kg x 77,000
 
385,000

24/10/2019
 Nước rửa chén 10b x 18,000   
 
180,000

24/10/2019
Rau muống 35kg x 13,000
 
455,000

24/10/2019
 Cà chua 12kg x 15,000  
 
180,000

24/10/2019
 Me 1kg x 28,000
 
28,000

24/10/2019
 Ớt 1kg x 43,000   
 
43,000

24/10/2019
Ôm gai 
 
10,000

24/10/2019
 Đậu hũ 200M x 2,000  
 
400,000

24/10/2019
  Thịt xay 15kg x 77,000
 
 1,155,000

24/10/2019
 Chuối 35kg x 7,000 
 
 245,000

24/10/2019
  Gửi xe 6c x 5,000 
 
 30,000

<

24/10/2019
  Gas 3b đã trừ gas dư
 
 2,024,000

24/10/2019
  Tiền bán suất ăn (382 x 2.000)
764,000 
 

24/10/2019
  Tổng cộng
764,000
5,135,000

ketoanNC1
#9 Đã gửi : 25/10/2019 lúc 03:06:26(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,227
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

25/10/2019
 Xà lách 23kg x 15,000 
 
345,000

25/10/2019
 Bí 10kg x 14,000  
 
140,000

25/10/2019
 Cà chua 12kg x 15,000  
 
 180,000

25/10/2019
 Hành lá    
 
10,000

25/10/2019
 Bao canh 2kg x 38,000   
 
76,000

25/10/2019
 Bao xốp 2kg x 38,000  
 
76,000

25/10/2019
 Chuối 35kg x 7,000   
 
245,000

25/10/2019
 Gửi xe 6c x 5,000  
 
30,000

25/10/2019
 Chả cá 25kg x 24,000  
 
600,000

25/10/2019
  Giấm 2c x 10,000
 
 20,000

25/10/2019
  Tiền bán suất ăn (359 x 2.000)
718,000 
 

25/10/2019
  Tổng cộng
718,000
1,722,000

ketoanNC1
#10 Đã gửi : 26/10/2019 lúc 03:12:28(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,227
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

26/10/2019
 Chuối 30kg x 7,000
 
210,000

26/10/2019
 Gửi xe 8c x 5,000   
 
40,000

26/10/2019
 Sườn cotlet 30kg x 85,000
 
2,550,000

26/10/2019
 Tiền xe chở củ dền 
 
40,000

26/10/2019
  Bí xanh 13kg x 14,000
 
182,000

26/10/2019
 Dưa leo 22kg x 15,000
 
 330,000

26/10/2019
  Hành lá 
 
 10,000

26/10/2019
 Sả 1kg x 12,000
 
 12,000

26/10/2019
  Tiền bán suất ăn (335 x 2.000)
670,000 
 

26/10/2019
  Tổng cộng
670,000
3,374,000

ketoanNC1
#11 Đã gửi : 28/10/2019 lúc 03:50:33(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,227
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

28/10/2019
Bắp cải 30kg x 15,000
 
450,000

28/10/2019
 Su su 10kg x 13,000   
 
130,000

28/10/2019
 Ớt 1kg x 42,000
 
42,000

28/10/2019
  Hành lá 
 
10,000

28/10/2019
 Chuối 35kg x 7,000
 
245,000

28/10/2019
  Thịt đùi 30kg x 84,000 
 
 2,520,000

<

28/10/2019
 Gửi xe 7c x 5,000
 
 35,000

28/10/2019
  Tiền bán suất ăn (335 x 2.000)
670,000 
 

28/10/2019
  Tổng cộng
660,000
3,432,000

ketoanNC1
#12 Đã gửi : 29/10/2019 lúc 04:49:45(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,227
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

29/10/2019
Bầu 30kg x 14,000
 
420,000

29/10/2019
 Mồng tơi 10kg x 15,000   
 
150,000

29/10/2019
 Hành lá 
 
10,000

29/10/2019
 Củ cải 25kg x 13,000
 
325,000

29/10/2019
 Ngũ vị hương 
 
75,000

29/10/2019
  Thịt đùi 25kg x 84,000
 
 2,100,000

<

29/10/2019
 Thịt xay 5kg x 77,000
 
 385,000

<

29/10/2019
 Tiền điện 
 
 1,589,000

<

29/10/2019
 Tiền nước 
 
 2,235,000

<

29/10/2019
Gửi xe 8c x 5,000
 
40,000

<

29/10/2019
 Chuối 35kg x 7,000
 
 245,000

<

29/10/2019
 Chuyển tiền cho Nụ Cười 6 (Ngày 27/9)
 
 100,000,000

29/10/2019
  Tiền bán suất ăn (370 x 2.000)
740,000 
 

29/10/2019
  Tổng cộng
740,000
107,574,000

ketoanNC1
#13 Đã gửi : 30/10/2019 lúc 02:05:48(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,227
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

30/10/2019
 Bầu 25kg x 13,000
 
325,000

30/10/2019
 Hành lá   
 
10,000

30/10/2019
 Dưa mắm 11kg x 37,000   
 
407,000

30/10/2019
 Thịt đùi 10kg x 84,000  
 
840,000

30/10/2019
 Chuối 35kg x 7,000  
 
245,000

30/10/2019
 Gửi xe 8c x 5,000  
 
40,000

30/10/2019
  Lương 1/2 tháng 10
 
 12,615,000

30/10/2019
  Tiền bán suất ăn (416 x 2.000)
832,000 
 

30/10/2019
  Tổng cộng
832,000
14,482,000

ketoanNC1
#14 Đã gửi : 31/10/2019 lúc 02:47:41(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,227
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

31/10/2019
Chuối 35kg x 7,000
 
245,000

31/10/2019
 Hành lá   
 
10,000

31/10/2019
 Gửi xe 6c x 5,000   
 
30,000

31/10/2019
 Thịt xay 20kg x 77,000  
 
1,540,000

31/10/2019
 Su su 15kg x 13,000  
 
195,000

31/10/2019
 Dưa leo 25kg x 15,000  
 
375,000

31/10/2019
  Ớt 1kg x 44,000
 
 44,000

31/10/2019
  Trứng vịt 180t x 2,200
 
 396,000

31/10/2019
  Bún tàu 1kg x 60,000
 
 60,000

31/10/2019
  Nấm mèo 0,5kg x 170,000
 
 85,000

31/10/2019
  Bột năng 2kg x 17,000
 
 34,000

31/10/2019
  Tiền bán suất ăn (391 x 2.000)
782,000 
 

31/10/2019
  Tổng cộng
782,000
3,014,000

Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF | YAF © 2003-2020, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 1.150 giây.