Diễn đàn Soncamedia

Thông báo

Icon
Error

2 Trang12>
ketoanquybs
#1 Đã gửi : 01/06/2020 lúc 11:35:34(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,317
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần

 

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

28-05-2020
Nguyen Ngoc Tue ( chuyển khoản VCB)
Tất Cả 
500.000 
 

29-05-2020
Mai Thi Kim Phuong ( chuyển khoản VCB)
 Tất Cả
 x
1.000.000 
 

29-05-2020
Nguyen Thuy Dong Hoang ( chuyển khoản VCB)
 Tất Cả
 
200.000 
 

29-05-2020
Nguyen Thi Hong Chau ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ dự án giáo dục Em đến Trường _ Nụ Cười 3
EĐT_NC3 
 
1.000.000 
 

 


29-05-2020
Deutsche Bank - Private Donors  ( chuyển khoản VCB)
Tất Cả 
1.300.000 
 

29-05-2020
Hang IBM  ( chuyển khoản VCB) ủng hộ phở cho mọi người
 Tất Cả
 
1.000.000 
 

30-05-2020
Nguyen Duy Linh  ( chuyển khoản VCB)
 Tất Cả
 x
1.000.000 
 

30-05-2020
Nguyen Thien Duc  ( chuyển khoản VCB)
Tất Cả 
 x
1.000.000 
 

 


31-05-2020
Nguyen Lap Phong  ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ dự án giúp tre mồ côi _ Nụ cười 7
TMC_NC7 
 
500.000 
 

31-05-2020
Nguyen Lap Phong  ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ dự án giáo dục " Em đến Trương f"_ Nu cười 3
 EĐT_NC3
 
500.000 
 

31-05-2020
Ẩn danh ( chuyển khoản ACB) , PT019103 ủng hộ quán cơm nụ cười 4
 Hold NC4
 
500.000 
 

31-05-2020
Ẩn danh ( chuyển khoản VCB) , PT019104 ủng hộ phở cho mọi người
Tất Cả 
 
300.000 
 

31-05-2020
Nguyen Truc Thanh ( chuyển khoản VCB) ủng hộ phở cho mọi người
Tất Cả 
 
1.000.000 
 

Sửa bởi người viết 09/06/2020 lúc 10:37:24(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanquybs
#2 Đã gửi : 02/06/2020 lúc 10:14:06(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,317
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần

 

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

01-06-2020
Do Vu ( chuyển khoản ACB)
Tất Cả 
 
200.000 
 

01-06-2020
Le Huu Loi ( chuyển khoản ACB)
 Tất Cả
180.000 
 

01-06-2020
Lam MY Van ( chuyển khoản VCB)
 Tất Cả
 
1.000.000 
 

01-06-2020
SHARON CLAIRE HILL ( chuyển khoản VCB)
Tất Cả 
 x
1.000.000 
 

01-06-2020
Chieu Khai Tin ( chuyển khoản VCB) 
 Tất cả
 x
300.000 
 

01-06-2020
Com Hop Sai Gon ( chuyển khoản VCB)
Tất Cả 
 
1.500.000 
 

01-06-2020
Ẩn danh ( chuyển khoản VCB), PT019112  ủng hộ phở cho mọi người
 Tất Cả
 
100.000 
 

02-06-2020
Nguyen Thi Quy Khoa ( chuyển khoản VCB)  ủng hộ phở cho mọi người
 Tất Cả
 
1.000.000 
 

02-06-2020
Nguyen Thi Vinh Thanh ( chuyển khoản VCB)  ủng hộ phở cho mọi người
Tất Cả
 
200.000 
 

ketoanquybs
#3 Đã gửi : 03/06/2020 lúc 11:38:25(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,317
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần

 

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

02-06-2020
Do Nu Hoang Oanh ( chuyển khoản VCB)
Tất Cả 
 
200.000 
 

02-06-2020
Do Nu Hoang Oanh ( chuyển khoản VCB)  ủng hộ phở cho mọi người
 Tất Cả
 
200.000 
 

02-06-2020
Do Hong Hoa  ( chuyển khoản VCB) Lời nhắn: Chuc Quy nhan duoc nhieu tam long tu cac nha hao tam)
 Tất Cả
100.000 
 

02-06-2020
Dat ( chuyển khoản VCB)
Tất Cả 
 x
555.000 
 

02-06-2020
Vo Dinh Nhat Huy ( chuyển khoản VCB) 
 Tất cả
 
1.000.000 
 

02-06-2020
Nguyen Ngoc Ly  ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bệnh nhân Ngô Nguyễn Ngoc Vy kỳ 456
 
 x
300.000 
 

02-06-2020
Chau The Hai - Chau Nhien Khanh  ( chuyển khoản VCB)
 Tất Cả
 x
1.000.000 
 

02-06-2020
Ẩn danh ( chuyển khoản ACB) , PT019121
 Tất Cả
 x
5.000.000 
 

02-06-2020
Nguyen Le Khanh Yen ( chuyển khoản BIDV)
Tất Cả
 x
1.000.000 
 

02-06-2020
Nguyen Tra My ( chuyển khoản BIDV) 
Tất Cả
 x
322.581 
 

03-06-2020
Phước Lộc Hùng Huỳnh hỗ trợ bệnh nhân Ngô Nguyễn Ngọc Vy kỳ 456
 
 x
2.000.000 
 

ketoanquybs
#4 Đã gửi : 04/06/2020 lúc 03:18:36(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,317
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần

 

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

04-06-2020
Ẩn danh ( chuyển khoản Agribank) PT019126 hỗ trợ bệnh nhân Ngô Nguyễn Ngọc Vy kỳ 456
 
200.000 
 

04-06-2020
Ẩn danh ( chuyển khoản ACB) PT019127 hỗ trợ bệnh nhân Ngô Nguyễn Ngọc Vy kỳ 456
 
300.000 
 

04-06-2020
Ẩn danh ( chuyển khoản BIDV ) PT019128
 Tất Cả
 x
57.912.500 
 

ketoanquybs
#5 Đã gửi : 05/06/2020 lúc 03:24:50(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,317
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần

 

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

05-06-2020
Le Kim Ngoc ( chuyển khoản VCB) ủng hộ phở cho mọi người
Tất Cả 
 
200.000 
 

05-06-2020
Ẩn danh ( chuyển khoản VCB), PT019130
 Tất Cả
300.000 
 

05-06-2020
Le Phuong Lan Anh ( chuyển khoản VCB)
 Tất Cả
 x
3.000.000 
 

05-06-2020
Doan Thu Trang ( chuyển khoản VCB)
Tất Cả 
 x
5.000.000 
 

ketoanquybs
#6 Đã gửi : 08/06/2020 lúc 02:16:30(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,317
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần

 

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

05-06-2020
Pham Tu Anh Binh An ( chuyển khoản VCB)
Tất Cả 
 x
1.000.000 
 

06-06-2020
Ngo Kieu Phuc Thao ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bệnh nhân Ngô Nguyễn Ngọc Vy kỳ 456
 
 x
500.000 
 

06-06-2020
Vo Dinh Nhat Huy ( chuyển khoản VCB)
 Tất Cả
 
1.000.000 
 

07-06-2020
Minh Hien ( chuyển khoản VCB)
Tất Cả 
 
3.000.000 
 

07-06-2020
Ẩn danh ( chuyển khoản VCB), PT019137 
 Tất cả
 
80.000 
 

07-06-2020
Nguyen Thi Nhu Quynh ( chuyển khoản VCB)
Tất Cả 
 
300.000 
 

08-06-2020
Bac Vinh Cong ( chuyển khoản ACB)
 Tất Cả
2.000.000 
 

08-06-2020
Doan Thi Kim Xuan ( chuyển khoản ACB) hỗ trợ dự án giáo dục " Em đến Trường " _ Nụ cười 3
 EĐT_NC3
 
300.000 
 

08-06-2020
Nguyen Lap Phong ( chuyển khoản VCB) hõ trợ bệnh nhân Ngô Nguyễn Ngọc Vy kỳ 456
 
 x
600.000 
 

ketoanquybs
#7 Đã gửi : 09/06/2020 lúc 10:39:52(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,317
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần

 

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

08-06-2020
Tran Nguyen Huy Hoang - hhoang2205@gmail.com ( chuyển khoản VCB)
Tất Cả 
500.000 
 

08-06-2020
Ẩn danh ( chuyển khoản VCB), PT019143 ủng hộ phở cho mọi người
 Tất Cả
 
200.000 
 

08-06-2020
Vo Thi Minh Ngoc ( chuyển khoản ACB) ủng hộ quán cơm nụ cười 7
 Hold_NC7
 
500.000 
 

09-06-2020
DEUTSCHE BANK ( chuyển khoản VCB)
Tất Cả 
 x
258.427.300 
 

ketoanquybs
#8 Đã gửi : 10/06/2020 lúc 03:24:58(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,317
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần

 

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

09-06-2020
Cong ty Marvell Viet Nam ( chuyển khoản VCB)
Tất Cả 
86.862.500
 

09-06-2020
Be Mai , Duc ( chuyển khoản VCB)
 Tất Cả
 
500.000 
 

09-06-2020
Luu Thanh Thuan( chuyển khoản ACB)
 Tất Cả
 x
500.000 
 

09-06-2020
Tran Ngoc Anh Tuan ( chuyển khoản VCB)  ủng hộ phở cho mọi người
Tất Cả 
 
300.000 
 

ketoanquybs
#9 Đã gửi : 12/06/2020 lúc 09:36:43(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,317
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần

 

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

12-06-2020
Dao Thi Thanh Van ( chuyển khoản ACB) hỗ trợ bệnh nhân Ngô Nguyễn Ngọc Vy kỳ 456
 
1.500.000 
 

12-06-2020
Ẩn danh ( chuyển khoản BIDV) PT019055
Tất cả 
200.000 
 

ketoanquybs
#10 Đã gửi : 15/06/2020 lúc 09:56:21(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,317
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần

 

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

12-06-2020
Vo Dinh Nhat Huy ( chuyển khoản VCB)
Tất Cả 
 
1.000.000 
 

12-06-2020
Nguyen Chi Duc ( chuyển khoản VCB)   ủng hộ phở cho mọi người
 Tất Cả
 
1.000.000 
 

13-06-2020
Nguyen Thu Hang ( chuyển khoản ACB)
 
 x
100.000 
 

14-06-2020
Tran Ngoc Mai Thao ( chuyển khoản VCB) 
 Tất cả
 x
500.000 
 

15-06-2020
Nguyen Duy Linh ( chuyển khoản VCB)
Tất Cả 
 x
1.000.000 
 

ketoanquybs
#11 Đã gửi : 16/06/2020 lúc 09:43:19(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,317
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần

 

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

15-06-2020
Truong Thi Tuong Mi  ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bệnh nhân Ngô Nguyễn Ngọc Vy kỳ 456
 
 x
300.000 
 

15-06-2020
Ly Nguon ( chuyển khoản VCB)
 
 x
100.000 
 

15-06-2020
Vo Van Hoa ( chuyển khoản VCB)  ủng hộ phở cho mọi người
Tất cả 
 
1.100.000 
 

15-06-2020
VPLS Bui Thanh Luat ( chuyển khoản ACB) ủng hộ quán cơm nụ cười 6 
 Hold_NC6
 
500.000 
 

16-06-2020
Ẩn danh ( chuyển khoản ACB), PT019065 hỗ trợ bệnh nhân Ngô Nguyễn Ngọc Vy kỳ 456
 
 x
500.000 
 

ketoanquybs
#12 Đã gửi : 17/06/2020 lúc 02:41:37(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,317
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần

 

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

17-06-2020
GiVoLa - Give Asia ( chuyển khoản VCB)
 Tất cả
21.388.173 
 

17-06-2020
Ẩn danh ( chuyển khoản BIDV), PT019067
 Tất cả
15.000.000 
 

ketoanquybs
#13 Đã gửi : 18/06/2020 lúc 10:33:24(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,317
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần

 

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

17-06-2020
Ngo Thi Thanh Thao ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bệnh nhân Cao Dương Huyền Diệu kỳ 457
 
500.000 
 

17-06-2020
Nguyen Thi Thu Ha ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bệnh nhân Cao Dương Huyền Diệu kỳ 457
 
10.000.000 
 

17-06-2020
Le Phuong Lan Anh ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bệnh nhân Cao Dương Huyền Diệu kỳ 457
 
 x
1.000.000 
 

17-06-2020
Nguyen Thi Muon ( chuyển khoản BIDV) hỗ trợ bênh nhân Ngô Nguyễn Ngọc Vy kỳ 456
 
 x
100.000 
 

17-06-2020
Nha Thuoc Dai Phuoc Xuan ( chuyển khoản BIDV) hỗ trợ bênh nhân Cao Duong Huyền Diệu kỳ 457 
 
 x
200.000 
 

17-06-2020
Nguyen Quang Duc ( chuyển khoản BIDV) hỗ trợ bênh nhân Cao Duong Huyền Diệu kỳ 457
 
 x
2.000.000 
 

18-06-2020
Ẩn danh ( chuyển khoản ACB), PT019074 hỗ trợ bênh nhân Cao Duong Huyền Diệu kỳ 457
 
 x
500.000 
 

18-06-2020
Phước Lộc Hùng Huỳnh hỗ trợ bệnh nhân Cao Dương Huyền Diệu kỳ 457
 
 x
2.000.000 
 

Sửa bởi người viết 18/06/2020 lúc 11:02:32(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanquybs
#14 Đã gửi : 19/06/2020 lúc 01:20:10(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,317
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần

 

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

18-06-2020
Ẩn danh ( chuyển khoản VCB), PT019075 ủng hộ quán cơm nụ cười 6
 Hold_NC6
 
500.000 
 

18-06-2020
Cong ty CP DV Truc Tuyen FPT- CN Ha Noi Toa Nha FPT, Pho Duy Tan  ( chuyển khoản VCB)
 Tất cả
1.000.000 
 

18-06-2020
Ngo Kieu Phuc Thao  ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bệnh nhân Cao Dương Huyền Diệu kỳ 457
 
 x
500.000 
 

18-06-2020
Bui Minh Thuy ( chuyển khoản ACB) hỗ trợ bệnh nhân Cao Dương Huyền Diệu kỳ 457
 
 x
300.000 
 

18-06-2020
Cong ty Loc Thien Phuc ( chuyển khoản ACB) hỗ trợ dựn án giáo dục " Em đến Trường " _ Nụ cười 3 
 EĐT_NC3
 
5.000.000 
 

19-06-2020
Ẩn danh ( chuyển khoản ACB), PT019080 hỗ trợ bệnh nhân Cao Dương Huyền Diệu kỳ 457
 
 x
500.000 
 

ketoanquybs
#15 Đã gửi : 22/06/2020 lúc 10:16:34(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,317
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần

 

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

19-06-2020
Ẩn danh ( chuyển khoản VCB), PT019081
Tất Cả 
 
300.000 
 

19-06-2020
Ẩn danh ( chuyển khoản VCB), PT019082
 Tất Cả
 
500.000 
 

19-06-2020
Vu Dai Nghia ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bệnh nhân Ngô Nguyễn Ngọc Vy kỳ 456
 
 x
300.000 
 

20-06-2020
Ẩn danh ( chuyển khoản VCB), PT019084
Tất Cả 
 
1.000.000 
 

20-06-2020
Lương Thi Thuy Ngan ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bệnh nhân Cao Dương Huyền Diệu kỳ 457 
 
 x
1.300.000 
 

20-06-2020
Nguyen Thien Duc ( chuyển khoản VCB)
Tất Cả 
 x
1.000.000 
 

21-06-2020
Quach Thi Thanh Tam ( chuyển khoản VCB)  ủng hộ phở cho mọi người
 Tất Cả
 
200.000 
 

22-06-2020
Nguyen Lap Phong ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bệnh nhân Cao Dương Huyền Diệu kỳ 457
 
 x
600.000 
 

ketoanquybs
#16 Đã gửi : 24/06/2020 lúc 01:16:36(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,317
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần

 

 

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

22-06-2020
Truong Thi Tuong Mi ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bệnh nhân Cao Dương Huyền Diệu kỳ 457
.
 x
300.000 
 

22-06-2020
Nguyen Hoang Kim Ngan ( chuyển khoản VCB) 
 Tất Cả
 
2.500.000 
 

22-06-2020
Ho Nguyet Nhi ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bệnh nhân Cao Dương Huyền Diệu kỳ 457
 
 x
2.000.000 
 

23-06-2020
Vo Dinh Nhat Huy ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bệnh nhân Cao Dương Huyền Diệu kỳ 457
.
1.000.000 
 

23-06-2020
Dinh Ngoc Thanh My ( chuyển khoản VCB)  ủng hộ phở cho mọi người
Tất Cả  
 .
500.000 
 

23-06-2020
Hoang Minh Tuan ( chuyển khoản BIDV) 
Tất Cả 
 x
730.849
 

23-06-2020
Tramy Le ( chuyển khoản BIDV) 
 Tất Cả
4.159.617 
 

23-06-2020
Chinh Le ( chuyển khoản BIDV) 
 Tất Cả
116.600 
 

ketoanquybs
#17 Đã gửi : 25/06/2020 lúc 03:29:44(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,317
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần

 

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

24-06-2020
Pham Thi My Linh ( chuyển khoản ACB) hỗ trợ bệnh nhân Cao Dương Huyền Diệu kỳ 457
 
5.000.000 
 

ketoanquybs
#18 Đã gửi : 26/06/2020 lúc 04:09:49(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,317
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần

 

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

26-06-2020
Leo, Mia ( chuyển khoản VCB)  ủng hộ phở cho mọi người
 Tất cả
 
500.000 
 

26-06-2020
Nguyen Kim Tan ( chuyển khoản VCB)  ủng hộ phở cho mọi người
 Tất cả
 
2.000.000 
 

26-06-2020
Nguyen Kim Tan ( chuyển khoản VCB)  ủng hộ phở cho mọi người
 Tất cả
 
3.000.000 
 

26-06-2020
Ẩn danh ( chuyển khoản VCB), PT019352
 Tất cả
 
100.000 
 

26-06-2020
Ẩn danh ( chuyển khoản VCB), PT019353
 Tất cả
400.000 
 

26-06-2020
Chi Trung Le USA ( chuyển khoản VCB)
 Tất cả
 
2.200.000 
 

ketoanquybs
#19 Đã gửi : 29/06/2020 lúc 01:07:20(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,317
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần

 

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

27-06-2020
Ẩn danh ( chuyển khoản ACB) PT019355 ủng hộ quán cơm nụ cười 4
Hold_NC4 
 
500.000 
 

27-06-2020
Ẩn danh ( chuyển khoản VCB) PT019356  ủng hộ quán cơm nụ cười 7
 Hold_NC7
 
1.000.000 
 

28-06-2020
X Man - Bui Ngoc Thinh ( chuyển khoản VCB)
 Tất Cả
 x
1.000.000 
 

28-06-2020
Ẩn danh ( chuyển khoản VCB), PT019358  ủng hộ phở cho mọi người
Tất Cả 
 
300.000 
 

ketoanquybs
#20 Đã gửi : 30/06/2020 lúc 03:05:49(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,317
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần

 

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

29-06-2020
Nguyen Duy Linh ( chuyển khoản VCB)
 Tất cả
 x
1.000.000 
 

29-06-2020
Vu Anh Thi ( chuyển khoản VCB)
 Tất cả
 x
500.000 
 

29-06-2020
Nguyen Ngoc Thanh Tuyen ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bệnh nhân Cao Dương Huyền Diệu kỳ 457
 
 x
1.000.000 
 

29-06-2020
Tran Ngoc Thuan Minh ( chuyển khoản VCB) 
 Tất cả
 x
2.000.000 
 

30-06-2020
Nguyen Quoc Lam ( chuyển khoản VCB)
 Tất cả
3.000.000 
 

30-06-2020
Lam Thi Thuy Nhi ( chuyển khoản VCB)  ủng hộ phở cho mọi người
 Tất cả
 
500.000 
 

Ai đang xem chủ đề này?
Guest
2 Trang12>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF | YAF © 2003-2020, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 2.092 giây.