Diễn đàn Soncamedia

Thông báo

Icon
Error

KetoanquanYenvui
#1 Đã gửi : 16/06/2020 lúc 02:39:02(UTC)
KetoanquanYenvui


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 27-06-2019(UTC)
Bài viết: 342
Viet Nam
Đến từ: đà nẵng

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Yên Vui Thanh Khê được thu trực tiếp tại Quán Yên Vui Thanh do kế toán Quán Yên Vui ketoanquanYenVui cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Yên Vui được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

16/6/2020
Ẩn Danh
 Yên Vui Thanh Khê
 
 
 Chả cá: 10 kg

16/6/2020
Công ty Việt Nam Vegetables
 Yên Vui Thanh Khê
 
 
 Cà rốt: 2kg; Cà chua: 2kg; Bí đao: 1 quả; Dưa leo: 1.5kg

KetoanquanYenvui
#2 Đã gửi : 17/06/2020 lúc 02:45:45(UTC)
KetoanquanYenvui


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 27-06-2019(UTC)
Bài viết: 342
Viet Nam
Đến từ: đà nẵng

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Yên Vui Thanh Khê được thu trực tiếp tại Quán Yên Vui Thanh do kế toán Quán Yên Vui ketoanquanYenVui cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Yên Vui được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

17/6/2020
Cô Bé
 Yên Vui Thanh Khê
 
 
 Thịt heo: 4kg; Xương heo: 2kg; Chôm chôm: 15kg

17/6/2020
Anh Sơn
 Yên Vui Thanh Khê
 
 
 Dưa hấu: 15kg

17/6/2020
Nhóm ACE Youtuber Anh Bi (Từ An Nhiên)
 Yên Vui Thanh Khê
 
 
 Nước yến: 80 chai

17/6/2020
Công ty Việt Nam Vegetables
 Yên Vui Thanh Khê
 
 
 Ớt chuông: 2kg; Dưa leo: 1kg; Củ cải: 2kg; Chanh: 0.5kg

17/6/2020
Chị Thanh Thảo
 Yên Vui Thanh Khê
 
 500.000
 

Sửa bởi người viết 18/06/2020 lúc 02:59:39(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

KetoanquanYenvui
#3 Đã gửi : 18/06/2020 lúc 03:01:33(UTC)
KetoanquanYenvui


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 27-06-2019(UTC)
Bài viết: 342
Viet Nam
Đến từ: đà nẵng

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Yên Vui Thanh Khê được thu trực tiếp tại Quán Yên Vui Thanh do kế toán Quán Yên Vui ketoanquanYenVui cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Yên Vui được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

18/6/2020
Chị Dương Cẩm Thạch
 Yên Vui Thanh Khê
 
 
 Bí đỏ: 4kg

18/6/2020
Công ty Việt Nam Vegetables
 Yên Vui Thanh Khê
 
 
 Dưa leo: 1.5kg; Cà chua: 1kg; Cà rốt: 1kg; Su su: 0.5kg

KetoanquanYenvui
#4 Đã gửi : 19/06/2020 lúc 02:31:49(UTC)
KetoanquanYenvui


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 27-06-2019(UTC)
Bài viết: 342
Viet Nam
Đến từ: đà nẵng

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Yên Vui Thanh Khê được thu trực tiếp tại Quán Yên Vui Thanh do kế toán Quán Yên Vui ketoanquanYenVui cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Yên Vui được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

19/6/2020
Công ty Việt Nam Vegetables
 Yên Vui Thanh Khê
 
 
 Khoai lang: 15kg; Chanh:1 kg; Cà chua: 1kg; Bắp: 2 quả

KetoanquanYenvui
#5 Đã gửi : 22/06/2020 lúc 01:34:14(UTC)
KetoanquanYenvui


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 27-06-2019(UTC)
Bài viết: 342
Viet Nam
Đến từ: đà nẵng

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Yên Vui Thanh Khê được thu trực tiếp tại Quán Yên Vui Thanh do kế toán Quán Yên Vui ketoanquanYenVui cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Yên Vui được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

22/6/2020
Nhóm ACE Youtuber Anh Bi (Từ An Nhiên)
 Yên Vui Thanh Khê
 
 
 Nước yến: 155 chai; 2 thùng format; 3 cái giỏ vuông (chở cơm)

Sửa bởi người viết 23/06/2020 lúc 03:31:16(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

KetoanquanYenvui
#6 Đã gửi : 23/06/2020 lúc 03:35:18(UTC)
KetoanquanYenvui


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 27-06-2019(UTC)
Bài viết: 342
Viet Nam
Đến từ: đà nẵng

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Yên Vui Thanh Khê được thu trực tiếp tại Quán Yên Vui Thanh do kế toán Quán Yên Vui ketoanquanYenVui cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Yên Vui được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

23/6/2020
 Ẩn Danh
 Yên Vui Thanh Khê
 
 
 Ngò: 4 bó; Mướp đắng: 3.5kg; Bầu: 4kg; Củ cải trắng: 2kg

23/6/2020
 Công ty Việt Nam Vegetables
 Yên Vui Thanh Khê
 
 
 Ớt chuông: 1.5kg; Hành tây: 1kg; Su su: 1kg; Bí đỏ: 5 kg; Cà chua: 1kg; Cà rốt: 4kg

KetoanquanYenvui
#7 Đã gửi : 24/06/2020 lúc 02:29:10(UTC)
KetoanquanYenvui


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 27-06-2019(UTC)
Bài viết: 342
Viet Nam
Đến từ: đà nẵng

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Yên Vui Thanh Khê được thu trực tiếp tại Quán Yên Vui Thanh do kế toán Quán Yên Vui ketoanquanYenVui cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Yên Vui được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

24/6/2020
 Công ty Việt Nam Vegetables
 Yên Vui Thanh Khê
 
 
 Su lơ: 1kg; Cà rốt: 3kg; Cà chua: 2kg

KetoanquanYenvui
#8 Đã gửi : 25/06/2020 lúc 10:43:00(UTC)
KetoanquanYenvui


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 27-06-2019(UTC)
Bài viết: 342
Viet Nam
Đến từ: đà nẵng

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Yên Vui Thanh Khê được thu trực tiếp tại Quán Yên Vui Thanh do kế toán Quán Yên Vui ketoanquanYenVui cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Yên Vui được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

25/6/2020
 Thuan Cuong
 Yên Vui Thanh Khê
 
 600.000 (Quán Yên Vui; 300.000 đồng; hỗ trợ Bác Thông bán vé số 300.000 đông) 
 

Sửa bởi người viết 25/06/2020 lúc 10:44:16(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

KetoanquanYenvui
#9 Đã gửi : 26/06/2020 lúc 01:32:07(UTC)
KetoanquanYenvui


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 27-06-2019(UTC)
Bài viết: 342
Viet Nam
Đến từ: đà nẵng

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Yên Vui Thanh Khê được thu trực tiếp tại Quán Yên Vui Thanh do kế toán Quán Yên Vui ketoanquanYenVui cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Yên Vui được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

26/6/2020
 Nguyễn Phương Hiền
 Yên Vui Thanh Khê
 
 
 Bột nêm Maggi: 12kg

26/6/2020
 C. Toàn
 Yên Vui Thanh Khê
 
 200.000
 

Sửa bởi người viết 29/06/2020 lúc 01:34:16(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

KetoanquanYenvui
#10 Đã gửi : 29/06/2020 lúc 01:35:30(UTC)
KetoanquanYenvui


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 27-06-2019(UTC)
Bài viết: 342
Viet Nam
Đến từ: đà nẵng

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Yên Vui Thanh Khê được thu trực tiếp tại Quán Yên Vui Thanh do kế toán Quán Yên Vui ketoanquanYenVui cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Yên Vui được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

29/6/2020
 Công ty Việt Nam Vegetables
 Yên Vui Thanh Khê
 
 
 Khoai lang: 5kg; Bầu: 2kg; Cà rốt: 5kg; Khổ qua: 3kg; Bí đỏ: 2 quả; Khoai môn: 2kg; Gừng: 4 củ; Dưa leo: 3kg

KetoanquanYenvui
#11 Đã gửi : 30/06/2020 lúc 03:17:33(UTC)
KetoanquanYenvui


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 27-06-2019(UTC)
Bài viết: 342
Viet Nam
Đến từ: đà nẵng

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Yên Vui Thanh Khê được thu trực tiếp tại Quán Yên Vui Thanh do kế toán Quán Yên Vui ketoanquanYenVui cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Yên Vui được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

30/6/2020
 Ẩn Danh
 Yên Vui Thanh Khê
 
 
 Cải bẹ: 7kg

30/6/2020
 Công ty Việt Nam Vegetables
 Yên Vui Thanh Khê
 
 
 Xoài: 1kg; Chanh dây: 1kg; Khổ qua: 2kg; Ơt chuông: 2kg; Cà rốt: 1kg

Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF | YAF © 2003-2020, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.406 giây.