Diễn đàn Soncamedia

Thông báo

Icon
Error

ketoanNC7
#1 Đã gửi : 16/06/2020 lúc 03:33:45(UTC)
ketoanNC7


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-11-2015(UTC)
Bài viết: 1,627
Viet Nam
Đến từ: Thành phố Hồ Chí Minh

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC7 được thu trực tiếp tại Quán NC7 do kế toán Quán Cơm NC7 ketoanNC7 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC7 được thu tại văn phòng Quỹ Bông Senhoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật


 


16/6/2020
Hoàng Đông Hải (200 Euro) & Hoàng Thị Bạch Liên (50 Euro)
NC7
 
6,250,000 
    250 EURO

 


16/6/2020
NGUYEN MINH HUNG 96-99 (CK VCB 13/06)
NC7
 
300,000 
    

 


16/6/2020
BUI DUC KHOA (CK VCB)
NC7
 
2,000,000 
    

 


16/6/2020
Phạm Thị Nhờ 
NC7
 
300,000 
    

 


16/6/2020
Dương Từ Uyển Huê (15/06)
NC7
 
 
    50 kg gạo 

 

ketoanNC7
#2 Đã gửi : 18/06/2020 lúc 02:17:30(UTC)
ketoanNC7


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-11-2015(UTC)
Bài viết: 1,627
Viet Nam
Đến từ: Thành phố Hồ Chí Minh

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC7 được thu trực tiếp tại Quán NC7 do kế toán Quán Cơm NC7 ketoanNC7 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC7 được thu tại văn phòng Quỹ Bông Senhoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật


 


18/6/2020
Đinh Văn Phượng (64-71) & Lưu Thị Ngọc Hương 
NC7
 
500,000 
    

 


18/6/2020
CAO HOANG BICH (CK VCB 17/06)
NC7
 
2,000,000 
    

 


18/6/2020
AN DANH (CK VCB)
NC7
 
800,000 
    

 


18/6/2020
Tô Ngọc Thu 
NC7
 
 
    80 kg cá basa lăn bột 

 

ketoanNC7
#3 Đã gửi : 20/06/2020 lúc 12:51:41(UTC)
ketoanNC7


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-11-2015(UTC)
Bài viết: 1,627
Viet Nam
Đến từ: Thành phố Hồ Chí Minh

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC7 được thu trực tiếp tại Quán NC7 do kế toán Quán Cơm NC7 ketoanNC7 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC7 được thu tại văn phòng Quỹ Bông Senhoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật


 


20/6/2020
Bùi Thị Thanh Nguyên (19/06) 
NC7
 
500,000 
    

 


20/6/2020
Phạm Bích Thủy (Sydney- Aus)
NC7
 
5,000,000 
    

 


20/6/2020
NGUYEN THI HONG OANH (CK VCB 19/06)
NC7
 
500,000 
    

 


20/6/2020
LA VAN THAM (CK VCB 19/06)
NC7
 
1,000,000 
    

 

ketoanNC7
#4 Đã gửi : 23/06/2020 lúc 02:39:29(UTC)
ketoanNC7


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-11-2015(UTC)
Bài viết: 1,627
Viet Nam
Đến từ: Thành phố Hồ Chí Minh

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC7 được thu trực tiếp tại Quán NC7 do kế toán Quán Cơm NC7 ketoanNC7 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC7 được thu tại văn phòng Quỹ Bông Senhoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật


 


23/6/2020
Chị Tú + Huệ + VC Cầm & Hoài, Vĩ + Na + Trinh 
NC7
 
1,600,000 
    

 


23/6/2020
Đặng Thị Phương Loan 
NC7
 
1,000,000 
    

 


23/6/2020
Cô Nguyễn Thị Bạch Tuyết 
NC7
 
200,000 
    

 


23/6/2020
Bà Dương Vân Tuyết (Cựu SV Colombo Plan, NZ 1965) 
NC7
 
2,300,000 
    100 USD 

 


23/6/2020
KTS Diệp Kim Hồng 
NC7
 
2,000,000 
    

 


23/6/2020
Nhóm Khôi Nguyên (Canada 90-93) , (CK VCB 22/06)
NC7
 
9,900,000 
    

 


23/6/2020
Chị Ngọc Giao 
NC7
 
500,000 
    

 


23/6/2020
Phương Uyên 
NC7
 
500,000 
    

 


23/6/2020
Chị Thi 
NC7
 
 
    2 bịch xốp quần áo cũ

 


23/6/2020
AN DANH
NC7
 
 
    1 bao quần áo cũ

 

ketoanNC7
#5 Đã gửi : 25/06/2020 lúc 03:29:35(UTC)
ketoanNC7


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-11-2015(UTC)
Bài viết: 1,627
Viet Nam
Đến từ: Thành phố Hồ Chí Minh

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC7 được thu trực tiếp tại Quán NC7 do kế toán Quán Cơm NC7 ketoanNC7 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC7 được thu tại văn phòng Quỹ Bông Senhoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật


 


25/6/2020
Vợ Chồng Sen Xuân (Việt Kiều USA) 24/06
NC7
 
2,300,000 
    100 USD 

 


25/6/2020
HUYNH TAN HUNG 58-64 (CK VCB 24/06)
NC7
 
500,000 
    

 


25/6/2020
AN DANH (CK VCB)
NC7
 
5,000,000 
    

 


25/6/2020
Nguyễn Văn Mộng (23/06)
NC7
 
 
    10 kg thịt xay

 

ketoanNC7
#6 Đã gửi : 27/06/2020 lúc 01:28:34(UTC)
ketoanNC7


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-11-2015(UTC)
Bài viết: 1,627
Viet Nam
Đến từ: Thành phố Hồ Chí Minh

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC7 được thu trực tiếp tại Quán NC7 do kế toán Quán Cơm NC7 ketoanNC7 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC7 được thu tại văn phòng Quỹ Bông Senhoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật


 


27/6/2020
CTPCMN (T05+T06/2020)
NC7
 
1,042,000 
    

 


27/6/2020
Từ Thế Dân
NC7
 
700,000 
    

 


27/6/2020
AN DANH (26/06)
NC7
 
 
    150 kg gạo 

 


27/6/2020
Chùa Tường Vân (25/06)
NC7
 
 
    30 kg nấm bào ngư 

 

Sửa bởi người viết 30/06/2020 lúc 02:41:10(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC7
#7 Đã gửi : 30/06/2020 lúc 03:19:45(UTC)
ketoanNC7


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-11-2015(UTC)
Bài viết: 1,627
Viet Nam
Đến từ: Thành phố Hồ Chí Minh

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC7 được thu trực tiếp tại Quán NC7 do kế toán Quán Cơm NC7 ketoanNC7 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC7 được thu tại văn phòng Quỹ Bông Senhoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật


 


30/6/2020
Nguyễn Quốc Dũng (29/06)
NC7
 
1,000,000 
    

 


30/6/2020
Nguyễn Ngọc Anh - La Linh 
NC7
 
2,000,000 
    

 


30/6/2020
Nguyễn Huệ Ly
NC7
 
1,800,000 
    

 


30/6/2020
AN DANH (CK VCB 29/06)
NC7
 
200,000 
    

 


30/6/2020
Anh Tèo 
NC7
 
200,000 
    

 


30/6/2020
NGO NGUYEN HOANG KIM THY (CK VCB 29/06)
NC7
 
200,000 
    

 


30/6/2020
TRAN TUAN DUNG 92-95 (CK VCB 29/06)
NC7
 
500,000 
    

 


30/6/2020
AN DANH (CK VCB 29/06)
NC7
 
500,000 
    

 


30/6/2020
Phạm Hùng Phi 67-74 (28/06)
NC7
 
 
    4 con gà + 40 quả trứng gà

 


30/6/2020
Cửa Hàng Vissan (29/06)
NC7
 
 
    20 kg xương heo 

 


30/6/2020
AN DANH (29/06)
NC7
 
 
    20 kg gạo + dầu ăn (1 chai * 400ml)

 


30/6/2020
 AN DANH (29/06)
NC7
 
 
    25 kg gạo 

 


30/6/2020
Phạm Thị Kim Phượng
NC7
 
 
    1 bao lớn quần áo cũ 

 

Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF | YAF © 2003-2020, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.574 giây.