Diễn đàn Soncamedia

Thông báo

Icon
Error

ketoanNC6
#1 Đã gửi : 16/06/2020 lúc 10:10:42(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,743
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

16/6/2020
 Trứng gà   (350 quả x1500)
 
525.000 

16/6/2020
 Sả xay (2kg x 14000)
 
28.000 

16/6/2020
 Hành ngò(0,5kg x 50000)
 
25.000 

16/6/2020
 Mướp (20kg x 8000)
 
160.000 

16/6/2020
 Chuối già đà lạt(25kg x 9000)
 
225.000 

16/6/2020
 Hóa đơn tiền nước 11/5 đến 10/6/2020
 
 898.000

16/6/2020
 Tiền thuê nhà từ 15/5 đến 15/6/2020
 
22.000.000 

16/6/2020
  Suất ăn 385 phầnx 2.000 đồng                                                                 
770.000 
 

16/6/2020
   Tổng cộng 
770.000 
23.861.000

 

ketoanNC6
#2 Đã gửi : 17/06/2020 lúc 10:48:14(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,743
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

17/6/2020
 Thịt heo (20kg x 120.000)
 
2.400.000 

17/6/2020
 Cải thảo(20 x 10.000)
 
 200.000

17/6/2020
 Cà chua (5kg x 10.000)
 
 50.000

17/6/2020
 Hành ngò(0,5kg x 40000)
 
 20.000

17/6/2020
 Chuối già đà lạt(25kg x 9000)
 
225.000 

17/6/2020
  Suất ăn 380 phầnx 2.000 đồng                                                                 
760.000 
 

17/6/2020
   Tổng cộng 
760.000 
2.895.000

 

ketoanNC6
#3 Đã gửi : 18/06/2020 lúc 11:12:52(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,743
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

18/6/2020
 Đùi gà key ( 60 kg=4 thùng x 351.000)
 
1.404.000

18/6/2020
Phí vận chuyễn gà
 
120.000

18/6/2020
 Mắm ruốc(3 kg x 70,000)
 
210.000

18/6/2020
 Dưa leo (10kg x8000)
 
 80.000

18/6/2020
Cà rốt (5kg x12000)
 
60.000

18/6/2020
Sả xay( 2 kg x 14.000)
 
28.000

18/6/2020
 Hành ngò(0,5kg x 40000)
 
20.000

18/6/2020
Chuối già đà lạt(25kg x 9000)
 
225.000 

18/6/2020
  Suất ăn 392 phầnx 2.000 đồng                                                                 
784.000 
 

18/6/2020
   Tổng cộng 
784.000 
2.147.000

 

ketoanNC6
#4 Đã gửi : 19/06/2020 lúc 10:40:49(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,743
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

19/6/2020
 Rau muống mầm (5 kg x 10000)
 
50.000 

19/6/2020
 Gừng say (2kg x50000)
 
100.000 

19/6/2020
 Đậu bắp (20kg x12000)
 
240.000 

19/6/2020
 Me (1kg x 25000)
 
25.000 

19/6/2020
 Ôm gai
 
10.000 

19/6/2020
 Chuối già đà lạt(25kg x 9000)
 
225.000 

19/6/2020
 Đèn sạc lel
 
 280.000

19/6/2020
 Thau lớn (đk 60 cm)( 2 cái x 105.000)
 
210.000 

19/6/2020
 Dao chặt (2 cái x 60000)
 
120.000 

19/6/2020
 Rổ( 2 cái x 10000)
 
 20.000

19/6/2020
 Vận chuyễn
 
40.000 

19/6/2020
 Đổi 2 bình ga ( NHT cho)                                                         
 
                 0

19/6/2020
  Suất ăn 361 phầnx 2.000 đồng                                                                 
722.000 
 

19/6/2020
   Tổng cộng 
722.000 
1.320.000

 

ketoanNC6
#5 Đã gửi : 20/06/2020 lúc 09:04:16(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,743
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

20/6/2020
 Chả cá basa hấp(25kg x 25.000)
 
625.000 

20/6/2020
 Rau má (3kg x 18.000)
 
54.000 

20/6/2020
 Đậu đủa (15kg x 12000)
 
 180.000

20/6/2020
 Sả xay (1kg x 14.000)
 
 14.000

20/6/2020
 Chuối già đà lạt(23kg x 9000)
 
 207.000

20/6/2020
 Trái cây cúng quán ngày rằm
 
 65.000

20/6/2020
 Tâm hộp (7 hộp x 15.000)
 
105.000 

20/6/2020
 Giấy vuông (80goi= 2 bao x 160000)
 
320.000 

20/6/2020
 Nước đá 6 ngày từ ngày 15 đến 20/6
 
30.000 

20/6/2020
  Suất ăn 280 phầnx 2.000 đồng                                                                 
560.000
 

20/6/2020
   Tổng cộng 
560.000
1.600.000

 

ketoanNC6
#6 Đã gửi : 22/06/2020 lúc 10:56:51(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,743
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

22/6/2020
 Đùi gà key ( 60 kg=4 thùng x 353.000)
 
1.412.000 

22/6/2020
 Phí vận chuyễn gà
 
 120.000

22/6/2020
Thơm (15 trái x 9000) 
 
135.000 

22/6/2020
 Giá (3 kg x 8000)
 
 24.000

22/6/2020
 Cà chua (5kg x 13.000)
 
 65.000

22/6/2020
 Cần(0,5kg X 40000)
 
 20.000

22/6/2020
 Chuối già đà lạt(25kg x 9000)
 
 225.000

22/6/2020
 Hàn cái bàn ăn bị hư
 
60.000 

22/6/2020
  Suất ăn 365 phầnx 2.000 đồng                                                                 
730.000
 

22/6/2020
   Tổng cộng 
730.000
2.061.000

 

ketoanNC6
#7 Đã gửi : 23/06/2020 lúc 05:58:27(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,743
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

23/6/2020
 Cá mó (30.4kg x 55.000)
 
1.670.000 

23/6/2020
 Rau má (3kg x 16.000)
 
 48.000

23/6/2020
 Dưa leo (10kg x6500)
 
65.000

23/6/2020
 Tỏi ớt xay
 
10.000 

23/6/2020
 Tỏi bắc (3 kg x 70000)
 
210.000 

23/6/2020
 Củ hành (10kg x 45000)
 
450.000 

23/6/2020
 Chuối già đà lạt(25kg x 9000)
 
225.000 

23/6/2020
  Suất ăn 393 phầnx 2.000 đồng                                                                 
786.000
 

23/6/2020
   Tổng cộng 
786.000
2.678.000

 

ketoanNC6
#8 Đã gửi : 24/06/2020 lúc 10:58:16(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,743
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

24/6/2020
 Trứng gà   (350 quả x1500)
 
 525.000

24/6/2020
 Rau muống mầm (5 kg x 10000)
 
50.000 

24/6/2020
 Dưa leo (15kg x7000)
 
 105.000

24/6/2020
 Me (1kg x 25000)
 
25.000 

24/6/2020
 Om gai
 
10.000 

24/6/2020
 Chuối già đà lạt(25kg x 9000)
 
225.000 

24/6/2020
  Suất ăn 337 phầnx 2.000 đồng                                                                 
674.000
 

24/6/2020
   Tổng cộng 
674.000
940.000

 

ketoanNC6
#9 Đã gửi : 26/06/2020 lúc 09:24:52(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,743
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

25/6/2020
 Thịt heo (16kg x 120.000)
 
1.920.000 

25/6/2020
 Đùi gà San Hà ( 60 kg=4 thùng x 360.000)
 
1.440.000 

25/6/2020
 Phí vận chuyễn gà
 
 120.000

25/6/2020
 Bầu (5kg x 8000)
 
40.000 

25/6/2020
 Rau muống mầm (15 kg x 11000)
 
 165.000

25/6/2020
 Hành ngò
 
10.000 

25/6/2020
 Thơm (1 trái x 9000)
 
 9.000

25/6/2020
 Rau sống xà lách (1kg x 45000)
 
 45.000

25/6/2020
 Cà rốt (1kg x13000)
 
 13.000

25/6/2020
 Sả cây(1kg x 12000)
 
12.000 

25/6/2020
 Chuối già đà lạt(28kg x 9000)
 
252.000 

25/6/2020
  Suất ăn 382 x 2000 đồng  (gồm 372 suất cơm+10 suất mì gói)                                                               
764.000
 

25/6/2020
   Tổng cộng 
764.000
4.026.000

 

ketoanNC6
#10 Đã gửi : 26/06/2020 lúc 11:57:03(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,743
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

26/6/2020
 Chả cá basa hấp(25kg x 25.000)
 
625.000 

26/6/2020
 Cải xanh(5kg x 18000)
 
90.000 

26/6/2020
 Đậu bắp (20 kg x 9000)
 
180.000 

26/6/2020
 Sả xay (2kg x 13000)
 
26.000 

26/6/2020
 Chuối già đà lạt(25kg x 9000)
 
225.000 

26/6/2020
2 cây bút lông , 5 cây bút bi,1 bút chì
 
45.000 

26/6/2020
  Suất ăn 395 phầnx 2.000 đồng    
790.000 
 

26/6/2020
   Tổng cộng 
790.000
1.191.000

 

ketoanNC6
#11 Đã gửi : 27/06/2020 lúc 09:05:23(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,743
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

27/6/2020
 Cải ngọt(4kg x 16000)
 
64.000 

27/6/2020
 Đậu đủa (15 kg x 13000)
 
 195.000

27/6/2020
 Tỏi ớt xay
 
10.000 

27/6/2020
 Chanh (1kg x 12000)
 
 12.000

27/6/2020
 Chuối già đà lạt(20kg x 9000)
 
180.000 

27/6/2020
 Nước đá từ ngày 20 đến 27/6
 
20.000 

27/6/2020
 Đổi 2 bình ga ( NHT cho)
 
 

27/6/2020
  Suất ăn 282 phầnx 2.000 đồng    
564.000 
 

27/6/2020
   Tổng cộng 
564.000
481.000

 

ketoanNC6
#12 Đã gửi : 29/06/2020 lúc 11:21:35(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,743
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

29/6/2020
 Thịt heo (15kg x 130.000)
 
1.950.000 

29/6/2020
 Đùi gà key ( 60 kg=4 thùng x 338.000)
 
 1.352.000

29/6/2020
 Phí vận chuyễn gà
 
120.000 

29/6/2020
 Mắm ruốc(3kg x 70000)
 
210.000 

29/6/2020
 Cải ngọt(5kg x13000)
 
 65.000

29/6/2020
 Dưa leo (15kg x8000)
 
 120.000

29/6/2020
 Sả xay (2kg x 14.000)
 
 28.000

29/6/2020
 Chuối già đà lạt(25kg x 9000)
 
225.000

29/6/2020
  Suất ăn 378 phầnx 2.000 đồng    
756.000 
 

29/6/2020
   Tổng cộng 
756.000
4.070.000

 

ketoanNC6
#13 Đã gửi : 30/06/2020 lúc 11:25:27(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,743
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

30/6/2020
 Trứng gà   (200 quả x1500)
 
 300.000

30/6/2020
 Bầu bí (30kg x 0) NHT cho
 

30/6/2020
 Giấm  
 
10.000 

30/6/2020
 Tỏi ớt xay
 
 10.000

30/6/2020
 Gừng say
 
 30.000

30/6/2020
 Chuối già đà lạt(25kg x 9000)
 
225.000

30/6/2020
 Thay ống thoát nước trên mái nhà : vật tư + công
 
 600.000

30/6/2020
 Hóa đơn điện tháng 6/2020
 
 1.047.000

30/6/2020
 Trả lương nhân viên đợt 2 tháng 6
 
14.250.000 

30/6/2020
 Phí vận chuyễn củ quả NHT cho từ quán NC2   
 
60.000 

30/6/2020
 Phí định kỳ ngân hàng VIB      
 
22.000  

30/6/2020
  Suất ăn 369 phầnx 2.000 đồng    
738.000 
 

30/6/2020
   Tổng cộng 
738.000
16.554.000

 

Sửa bởi người viết 01/07/2020 lúc 08:57:42(UTC)  | Lý do: bổ sung chi phí

Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF | YAF © 2003-2020, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 1.097 giây.