Diễn đàn Soncamedia

Thông báo

Icon
Error

ketoanNC3
#1 Đã gửi : 18/06/2020 lúc 09:59:45(UTC)
ketoanNC3


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,273
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC8 được thu trực tiếp tại Quán NC8 do kế toán Quán Cơm NC8 ketoanNC8 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC8 được thu tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toánQuỹ Bông Sen KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật17/6 /2020
Cô Năm Cơm Tấm An Dương Vương
NC8
 
 
 30kg bắp cải

17/6 /2020
Anh Hai Nhơn - Cựu học sinh P.Ký Khóa 64/71
NC8
 
 
 30 thùng Mì tôm

 

Sửa bởi người viết 19/06/2020 lúc 02:20:12(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC3
#2 Đã gửi : 19/06/2020 lúc 02:22:07(UTC)
ketoanNC3


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,273
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC8 được thu trực tiếp tại Quán NC8 do kế toán Quán Cơm NC8 ketoanNC8 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC8 được thu tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toánQuỹ Bông Sen KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật18/6 /2020
Ẩn danh - CK Eximbank
NC8
 
800.000
 

18/6 /2020
Anh Trung - CK Eximbank
NC8
 
1.000.000
 

18/6 /2020
Cô Nguyễn Thị Hà
NC8
 
2.000.000
 

 

ketoanNC3
#3 Đã gửi : 19/06/2020 lúc 02:23:47(UTC)
ketoanNC3


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,273
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC8 được thu trực tiếp tại Quán NC8 do kế toán Quán Cơm NC8 ketoanNC8 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC8 được thu tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toánQuỹ Bông Sen KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật19/6 /2020
Chị My
NC8
 
 
 25kg sò đông lạnh

19/6 /2020
Cô Năm Cơm Tấm An Dương Vương
NC8
 
 
30kg Mướp

19/6 /2020
Công Ty Nam Hải
NC8
 
 
 200 lít Nước mắm

 

ketoanNC3
#4 Đã gửi : 22/06/2020 lúc 02:02:32(UTC)
ketoanNC3


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,273
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC8 được thu trực tiếp tại Quán NC8 do kế toán Quán Cơm NC8 ketoanNC8 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC8 được thu tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toánQuỹ Bông Sen KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật22/6 /2020
Nguyễn Thị Cẩm Anh
NC8
 
2.000.000 
 

22/6 /2020
Ẩn danh - CK Eximbank ( 21/6/2020
NC8
 
500.000 
 

22/6 /2020
Cô Năm Cơm Tấm An Dương Vương
NC8
 
 
 30kg củ sắn

22/6 /2020
Ẩn danh
NC8
 
 
 50kg Quần áo

22/6 /2020
Tiệm Bánh Beo Bakery
NC8
 
 
 34 phần Bánh Bông lan sấy

 

ketoanNC3
#5 Đã gửi : 24/06/2020 lúc 02:30:17(UTC)
ketoanNC3


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,273
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC8 được thu trực tiếp tại Quán NC8 do kế toán Quán Cơm NC8 ketoanNC8 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC8 được thu tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toánQuỹ Bông Sen KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật24/6 /2020
Cô Hà
NC8
 
1.000.000 
 

24/6 /2020
Nathan Nguyễn - Chuyên Toán Lê Hồng Phong Khóa 92/96 - CK Eximbank
NC8
 
1.000.000 
 

24/6 /2020
Vy Nguyễn - CK Eximbank
NC8
 
2.000.000 
 

 

Sửa bởi người viết 25/06/2020 lúc 02:32:43(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC3
#6 Đã gửi : 26/06/2020 lúc 02:11:36(UTC)
ketoanNC3


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,273
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC8 được thu trực tiếp tại Quán NC8 do kế toán Quán Cơm NC8 ketoanNC8 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC8 được thu tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toánQuỹ Bông Sen KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật26/6 /2020
Trịnh Khắc Minh - Cựu học sinh P.Ký Lê Hồng Phong Khóa 72/79 - CK Eximbank
NC8
 
2.000.000 
 

26/6 /2020
Trang Lo SDN.BHD - CK Eximbank
NC8
 
622.805 
 

26/6 /2020
Cô Năm Cơm Tấm An Dương Vương
NC8
 
 
 15kg su su,15kg cà rốt

26/6 /2020
Ẩn danh
NC8
 
 
 Bàn mới 1m x 2m4

 

Sửa bởi người viết 26/06/2020 lúc 02:37:25(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC3
#7 Đã gửi : 29/06/2020 lúc 01:55:39(UTC)
ketoanNC3


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,273
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC8 được thu trực tiếp tại Quán NC8 do kế toán Quán Cơm NC8 ketoanNC8 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC8 được thu tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toánQuỹ Bông Sen KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật29/6 /2020
Ẩn danh - CK Eximbank
NC8
 
200.000 
 

29/6 /2020
Cô Thanh Trương 
NC8
 
1.000.000 
 

29/6 /2020
Thầy Võ Anh Dũng- Hiệu Trưởng Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong 2005-2014
NC8
 
5.000.000 
 

29/6 /2020
Vợ Chồng Cường - Hoàng và hai con
NC8
 
 
 25kg Gạo,8kg đường,1.2kg Hạt nêm Knorr,5 lít Dầu ăn,2kg Bột ngọt

29/6 /2020
Cô Năm Cơm Tấm An Dương Vương
NC8
 
 
 30kg khoai mỡ

29/6 /2020
Ẩn danh
NC8
 
 
 50kg Quần áo

29/6 /2020
Ẩn danh - CK Eximbank
NC8
 
500.000 
 

 

Sửa bởi người viết 30/06/2020 lúc 02:24:41(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC3
#8 Đã gửi : 30/06/2020 lúc 02:26:03(UTC)
ketoanNC3


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,273
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC8 được thu trực tiếp tại Quán NC8 do kế toán Quán Cơm NC8 ketoanNC8 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC8 được thu tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toánQuỹ Bông Sen KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật30/6 /2020
Trần Thị Hồng Thi - CK Eximbank
NC8
 
200.000 
 

30/6 /2020
DS Thụy Vi - Cựu học sinh Trường THPT Chuyên LHP Khóa 87/90 - CK Eximbank
NC8
 
1.000.000 
 

30/6 /2020
Ẩn danh
NC8
 
1.000.000 
 

 

Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF | YAF © 2003-2020, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.452 giây.