Diễn đàn Soncamedia

Thông báo

Icon
Error

ketoanNC4
#1 Đã gửi : 25/06/2020 lúc 03:44:58(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 3,192
Đến từ: TP.HCM

NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi


16/06/2020
Chi phí nấu 375 phần cơm cá basa kho tiêu
  
 

16/06/2020
Cá Filê ( 35kg x 61.978)
 
2.169.000

16/06/2020
Thịt xay nấu canh ( 0,5kg x 131.000)
 
65.000

16/06/2020
Bí đỏ (7kg x 15.000)
 
105.000

16/06/2020
Hành tím xay ( 2kg x 40.000)
 
80.000

16/06/2020
Ớt sừng ( 0.3kg x 50.000)
 
15.000

16/06/2020
Hành lá (1kg x 50.000)
 
50.000 

16/06/2020
Ngò
 
5.000

16/06/2020
Chuối ( 12kg x 7.000)
 
84.000

16/06/2020
Chi phí quán
 
  

16/06/2020
Nước đá bi 
 
5.000

16/06/2020
Tiền gửi xe (2c x 5.000)
 
10.000 

16/06/2020
Xịt gián (1chai x 50.000)
 
50.000 

16/06/2020
Ki hốt rác ( 2c x 25.000)
 
50.000 

16/06/2020
Chổi nhựa quét nước ( 2c x 40.000)
 
80.000 

16/06/2020
Chổi cỏ
 
30.000

16/06/2020
Bút lông viết bảng (3c x 8.000)
 
24.000

16/06/2020
Tiền rác T6/2020)
 
240.000

16/06/2020
Tiền bán phiếu cơm(250p x 2.000)+100p LHVSQ3 +15 phần hỗ trợ người già + 10p TNV
500.000
 

16/06/2020
Tiền bán quần áo (67c x 2.000)
134.000
 

 

16/06/2020
Tổng cộng
634.000
3.062.000 

 

ketoanNC4
#2 Đã gửi : 25/06/2020 lúc 03:51:23(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 3,192
Đến từ: TP.HCM

NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi


25/06/2020
Chi phí nấu 378 phần cơm gà kho rau răm
  
 

25/06/2020
Gà ( 3 thùng x 353.000)
 
1.059.000

25/06/2020
Thịt xay nấu canh ( 0,5kg x 130.000)
 
65.000

25/06/2020
Rau ngót ( 7kg NHT cho )
 
0

25/06/2020
Bắp cải (18kg x 18.000)
 
324.000

25/06/2020
Mướp (3kg x 18.000)
 
54.000

25/06/2020
Hành lá ( 0,5kg x 50.000)
 
25.000 

25/06/2020
Ngò
 
5.000

16/06/2020
Hành tím xay ( 1,5kg x 40.000)
 
60.000

25/06/2020
Tỏi xay ( 0,2kg x 40.000)
 
8.000

25/06/2020
Rau răm ( 1,2kg x 50.000)
 
60.000

25/06/2020
Chuối ( 12kg x 7.000)
 
84.000 

25/06/2020
Chi phí quán
 
  

25/06/2020
Nước đá bi
 
5.000 

25/06/2020
Tiền gửi xe (2c x 5.000)
 
10.000 

25/06/2020
Đổi gas mini ( 6 bình x 7.500)
 
45.000

25/06/2020
Chi phí chở gà
 
80.000

25/06/2020
Cây lau nhà (1c x 90.000)
 
90.000

25/06/2020
Tiền bán phiếu cơm(251p x 2.000)+100p LHVSQ3 +15 phần hỗ trợ người già + 12p TNV
502.000
 

25/06/2020
Tiền bán quần áo (31c x 2.000)
61.000
 

 

25/06/2020
Tổng cộng
563.000
1.974.000 

 

ketoanNC4
#3 Đã gửi : 26/06/2020 lúc 09:23:30(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 3,192
Đến từ: TP.HCM

NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi


18/06/2020
Chi phí nấu 170p cơm cá kho + 200p cơm thịt kho củ cải + 19 phần cơm trứng chiên
  
 

18/06/2020
Cá FIlê ( 12kg x 62.000)
 
744,000

18/06/2020
Thịt đùi  ( 9kg x 125.000)
 
1.125.000

18/06/2020
Thịt xay nấu canh ( 0,5kg x 120.000)
 
60.000

18/06/2020
Trứng gà ( 30 quả x 1.600)
 
48.000

18/06/2020
Chuối ( 12kg x 7.000)
 
84.000

18/06/2020
Củ cải ( 2kg x 15.000) + 4kg NHT cho 
 
30.000 

18/06/2020
Bí xanh ( 4kg x 15.000) +11kg dưa hường NHT cho 
 
60.000

18/06/2020
Hành tím xay ( 2kg x 40.000)
 
80.000

18/06/2020
Tỏi xay ( 0.5kg x 40.000)
 
20.000 

18/06/2020
Ớt hiểm ( 0,5kg x 40.000)
 
20.000

18/06/2020
Hành lá ( 1,5kg x 50.000)
 
75.000 

18/06/2020
Ngò
 
10.000 

18/06/2020
Dưa leo ,bầu, mướp, ớt chuông  (NHT cho ) : 18kg
 
50.000 

18/06/2020
Chi phí quán
 
80.000 

18/06/2020
Nước đá bi 
 
30.000

18/06/2020
Tiền gửi xe (2c x 5.000)
 
24.000

18/06/2020
Thanh toán 1 bình gas 45kg ( 875.000 trừ 148.000 gas cũ dư)
 
240.000

18/06/2020
Tiền bán phiếu cơm(261p x 2.000)+100p LHVSQ3 +13 phần hỗ trợ người già + 15p TNV
522.000
 

18/06/2020
Tiền bán quần áo (78c x 2.000)
155.000
 

 

18/06/2020
Tổng cộng
677.000
3.062.000 

 

ketoanNC4
#4 Đã gửi : 26/06/2020 lúc 09:29:31(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 3,192
Đến từ: TP.HCM

NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi


20/06/2020
Chi phí nấu 300 phần Hủ Tiếu Nam Vang -Nhóm T5HP tài trợ 
  
5.277.000 

20/06/2020
Chi phí quán
 
  

20/06/2020
Nước đá bi 
 
5.000

20/06/2020
Tiền gửi xe (2c x 5.000)
 
10,000

20/06/2020
Tiền điện kì 6/2020
 
838.000

20/06/2020
Tiền điện thoại kì 5/2020
 
157.000

20/06/2020
Tiền bán phiếu cơm(251p x 1.000)+13 phần hỗ trợ người già + 16p TNV
251.000
 

20/06/2020
Tiền bán quần áo (48c x 2.000)
95.000
 

 

20/06/2020
Tổng cộng
346.000
6.287.000 

 

ketoanNC4
#5 Đã gửi : 26/06/2020 lúc 09:47:55(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 3,192
Đến từ: TP.HCM

NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi


23/06/2020
Chi phí nấu 378 phần cơm cá thu nhật kho cà
  
 

23/06/2020
Cá thu nhật ( 3 thùng x 470.000)
 
1.410.000

23/06/2020
Rau ngót (NHT cho 10kg )
 
54.000

23/06/2020
Mướp ( 3kg x 18.000)
 
96.000

23/06/2020
Ngò
 
5.000

23/06/2020
Ớt hiểm ( 0,5kg x 40.000)
 
20.000

23/06/2020
Tỏi xay ( 0,5kg x 40.000)
 
20.000

23/06/2020
Hành tím ( 1,5kg x 40.000)
 
60.000

23/06/2020
Mía 
 
25.000

23/06/2020
Ớt sừng ( 0,2kg x 50.000)
 
10.000

23/06/2020
Chi phí quán
 
 

23/06/2020
Nước đá bi
 
5.000 

23/06/2020
Tiền gửi xe (2c x 5.000)
 
  10.000

23/06/2020
Chi phí chở gà
 
5.000 

23/06/2020
Photo giấy tờ biên bản
 
10.000 

23/06/2020
Thanh toán tiền thuê nhà T6/2020
 
45.000

23/06/2020
Tiền bán phiếu cơm(263p x 2.000)+100p LHVSQ3 +15 phần hỗ trợ người già + 17p TNV
 526.000
 

23/06/2020
Tiền bán quần áo (48c x 2.000)
95.000
 

23/06/2020
Tổng cộng
621.000
22.823.000 

 

ketoanNC4
#6 Đã gửi : 27/06/2020 lúc 03:02:19(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 3,192
Đến từ: TP.HCM

NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi


27/06/2020
Chi phí nấu 289 phần cơm cá chiên sả/kho hành
  
 

27/06/2020
Cá file ( 23kg x 61.962)
 
1.425.000

27/06/2020
Thịt xay ( 0,3kg x133.000)
 
40.000

27/06/2020
Cà rốt ( 2kg x 15.000)
 
30.000

27/06/2020
Gía ( 16kg x 9.000)
 
144.000

27/06/2020
Hẹ ( 2kg x 25.000)
 
50.000

27/06/2020
Hành lá ( 1kg x 60.000)
 
60.000

27/06/2020
Ngò
 
5.000

27/06/2020
Sả xay ( 1,5kg x 150.000)
 
23.000

27/06/2020
Ớt hiểm ( 0,5kg x 40.000)
 
20.000

27/06/2020
Ớt sừng ( 0,2kg x 50.000)
 
10.000

27/06/2020
Tỏi xay ( 0,3kg x 33.000)
 
10.000

27/06/2020
Hành tím xay (1kg x 40.000)
 
  40.000

27/06/2020
Chuối ( 12kg x 7.000)
 
84.000 

27/06/2020
Chi phí quán
 
 

27/06/2020
Nước đá bi
 
5.000 

27/06/2020
Tiền gửi xe ( 2c x 5.000)
 
10.000

27/06/2020
Tiền bán phiếu cơm (256p x 2.000)+15 phần hỗ trợ người già + 18p TNV
 512.000
 

27/06/2020
Tiền bán quần áo (79c x 2.000)
158.000
 

27/06/2020
Tổng cộng
670.000
1.956.000 

 

ketoanNC4
#7 Đã gửi : 30/06/2020 lúc 02:22:19(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 3,192
Đến từ: TP.HCM

NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi


30/06/2020
Chi phí nấu 432 phần mì gà(410p)  và mì xào thịt bằm(22p)
  
 

30/06/2020
Mì gói ( 19 thùng x 30goi ) NHT cho 
 
0

30/06/2020
Gà ( 3 thùng x 338.000)
 
1.013.000

30/06/2020
Thịt xay xào ( 0,3kg x 133.000)
 
40.000

30/06/2020
Gía ( 10kg x 9.000)
 
90.000

30/06/2020
Hẹ ( 2kg x 25.000)
 
50.000

30/06/2020
Hành phi (1,5kg x 70.000)
 
105.000

30/06/2020
Hành lá ( 1kg x 60.000)
 
60.000

30/06/2020
Ngò ( 0,5kg x 70.000)
 
35.000

27/06/2020
Chuối ( 12kg x 7.000)
 
84.000

30/06/2020
Chi phí quán
 
  

30/06/2020
Nước đá bi
 
5.000

30/06/2020
Tiền gửi xe ( 2c x 5.000)
 
 10.000

30/06/2020
Chi phí chở gà
 
80.000 

30/06/2020
Tiền bán phiếu cơm (304p x1.000)+100p LHVSQ3 +15 phần hỗ trợ người già + 13p TNV
304.000 
 

30/06/2020
Tổng cộng
304.000 
1.572.000 

 

Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF | YAF © 2003-2020, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.986 giây.