Diễn đàn Soncamedia

Thông báo

Icon
Error

ketoanquybs
#1 Đã gửi : 06/07/2020 lúc 11:23:59(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,347
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần

 

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

02-07-2020
Phước Lộc Hùng Huỳnh hỗ trợ bệnh nhân Lê Văn Thắng kỳ 458
 
 x
2.000.000 
 

02-07-2020
Nguyen Le Khanh Yen ( chuyển khoản BIDV)
 Tất Cả
 x
1.000.000 
 

02-07-2020
Ngo Kieu Phuc Thao ( chuyển khoản ACB) hỗ trợ bệnh nhân Lê Văn Thắng kỳ 458
 
500.000 
 

02-07-2020
Ẩn danh ( chuyển khoản ACB) PT019386 hỗ trợ bệnh nhân Lê Văn Thắng kỳ 458
 
 x
500.000 
 

02-07-2020
Nguyen Ngoc Kim Ngan ( chuyển khoản ACB) hỗ trợ bệnh nhân Lê Văn Thắng kỳ 458
 
 x
500.000 
 

02-07-2020
Ẩn danh ( chuyển khoản ACB) , PT019388
 Tất cả
 x
5.000.000 
 

02-07-2020
Truong Thi Tuong Mi ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bệnh nhân Lê Văn Thắng kỳ 458
 
 x
300.000 
 

02-07-2020
Le Ngoc Minh Dat ( chuyển khoản VCB)
 Tất Cả
 x
555.000 
 

02-07-2020
Nguyen Ngoc Thanh Tuyet  ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bệnh nhân Lê Văn Thắng kỳ 458
 
 x
1.000.000 
 

02-07-2020
Lypurin  ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bệnh nhân Lê Văn Thắng kỳ 458 
 
 x
300.000 
 

03-07-2020
Tran Que Trang  ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bệnh nhân Lê Văn Thắng kỳ 458
 
 x
1.000.000 
 

Sửa bởi người viết 06/07/2020 lúc 03:20:15(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanquybs
#2 Đã gửi : 06/07/2020 lúc 03:18:40(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,347
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần

 

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

04-07-2020
Tran Ngoc Bich  ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bệnh nhân Lê Văn Thắng kỳ 458
 
 x
300.000 
 

04-07-2020
Ẩn danh ( chuyển khoản VCB), PT019396
 Tất Cả
 x
100.000 
 

04-07-2020
Ẩn danh ( chuyển khoản VCB), PT019397 hỗ trợ bệnh nhân Lê Văn Thắng kỳ 458
 
50.000 
 

05-07-2020
Nguyen Truc Thanh ( chuyển khoản VCB)  ủng hộ phở cho mọi người
Tất Cả 
 
1.000.000 
 

05-07-2020
Nguyen Truc Thanh ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bệnh nhân Lê Văn Thắng kỳ 458
 
 x
500.000 
 

06-07-2020
Ẩn danh ( chuyển khoản Agribank) hỗ trợ bệnh nhân Lê Văn Thắng kỳ 458
 
 x
200.000 
 

06-07-2020
Bach Minh Tien ( chuyển khoant VCB)
Tất Cả 
 x
300.000 
 

06-07-2020
Vo Dinh Nhat Huy ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bệnh nhân Lê Văn Thắng kỳ 458
 
 x
1.000.000 
 

ketoanquybs
#3 Đã gửi : 07/07/2020 lúc 01:37:47(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,347
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần

 

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

06-07-2020
Nguyen Lap Phong ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bệnh nhân Lê Văn Thắng kỳ 458
 
 x
600.000 
 

06-07-2020
Ng.T.Muon ( chuyển khoản BIDV) hỗ trợ bệnh nhân Lê Văn Thắng kỳ 458
 
 x
200.000 
 

06-07-2020
Do Vu ( chuyển khoản ACB)
Tất Cả 
 
200.000 
 

07-07-2020
Le Thi Thanh Phuong ( chuyển khoản VCB) ủng hộ quán cơm Nụ Cười 4
Hold_NC4 
 
300.000 
 

07-07-2020
Nguyen Ngoc Anh ( chuyển khoản VCB)
Hold_QYV 
 
200.000 
 

07-07-2020
Vo Thi Thanh Tam ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ dự án giúp trẻ mồ côi _ Nụ cười 7
 TMC_NC7
 
100.000  

07-07-2020
Tran Minh Tuan ( chuyển khoản VCB) ủng hộ phở cho mọi người
Tất Cả 
 
400.000 
 

ketoanquybs
#4 Đã gửi : 08/07/2020 lúc 10:24:25(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,347
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần

 

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

07-07-2020
Nguyen Kim Hao ( chuyển khoản ACB) hỗ trợ bệnh nhân Cao Dương Huyền Diệu kỳ 457
 
 x
1.000.000 
 

07-07-2020
Nguyen Kim Hao ( chuyển khoản ACB) hỗ trợ bệnh nhân Lê Văn Thắng kỳ 458
 
 x
1.000.000 
 

ketoanquybs
#5 Đã gửi : 09/07/2020 lúc 10:02:26(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,347
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần

 

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

08-07-2020
Nguyen Thu Hang ( chuyển khoản ACB)
 
 x
200.000 
 

08-07-2020
Ẩn danh ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bệnh nhân Ngô Nguyễn Ngọc Vy kỳ 456
 
 x
300.000 
 

08-07-2020
Vu Dai Nghia ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bệnh nhân Cao Dương Huyền Diệu kỳ 457
 
 x
300.000 
 

09-07-2020
BTS JungKook  ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bệnh nhân Lê Văn Thắng kỳ 458
 
 x
500.000 
 

Sửa bởi người viết 09/07/2020 lúc 12:05:01(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanquybs
#6 Đã gửi : 10/07/2020 lúc 02:49:50(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,347
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần

 

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

09-07-2020
Suong Duong ( chuyển khoản BIDV) 
Tất Cả 
 x
4.416.000 
 

09-07-2020
Hoang Minh Tuan ( chuyển khoản BIDV)
Tất Cả 
 x
3.440.813 
 

09-07-2020
Ẩn danh ( chuyển khoản BIDV) , PT019423
Tất Cả 
 x
479.000 
 

09-07-2020
Tran Van Thanh ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bệnh nhân Cao Dương Huyền Diệu kỳ 457
 
 x
1.000.000 
 

10-07-2020
Ban Thuy ( con Chu Ba) ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bệnh nhân Cao Dương Huyền Diệu kỳ 457
 
 x
200.000 
 

10-07-2020
Dao Thi Thanh Van ( chuyển khoản ACB) hỗ trợ bệnh nhân Lê Văn Thắng kỳ 458
 
 x
1.000.000  

ketoanquybs
#7 Đã gửi : 13/07/2020 lúc 01:54:51(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,347
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần

 

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

11-07-2020
Ha Vi - Hoang Quan ( chuyển khoản VCB)  ủng hộ phở cho mọi người
Tất cả 
 
500.000 
 

13-07-2020
Trieu Mai Lan ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bệnh nhân Cao Dương Huyền Diệu kỳ 457
 
 x
200.000 
 

13-07-2020
Trieu Mai Lan ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bệnh nhân Lê Văn Thắng kỳ 458
 
 x
200.000 
 

13-07-2020
Ẩn danh ( chuyển khoản ACB) PT019431 ủng hộ quán cơm nụ cười 6
 Hold_NC6
 
200.000 
 
ketoanquybs
#8 Đã gửi : 15/07/2020 lúc 02:28:19(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,347
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần

 

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

14-07-2020
Nguyen Tran Chan Hanh ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bệnh nhân Lê Văn Thắng kỳ 458 
 
 x
500.000 
 

14-07-2020
Vo Dinh Nhat Huy ( chuyển khoản VCB) ủng hộ quán cơm nụ cười 1
Hold_NC1 
 
1.000.000 
 

14-07-2020
Ẩn danh ( chuyển khoản VCB), PT019434
Tất Cả 
 
500.000 
 

15-07-2020
Nguyen Duy Linh ( chuyển khoản VCB)
 Tất Cả
 x
1.000.000 
 

15-07-2020
Ly Nguon ( chuyển khoản VCB)
 
 x
100.000 
 

ketoanquybs
#9 Đã gửi : 20/07/2020 lúc 11:30:04(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,347
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần

 

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

19-07-2020
Quach Thi Thanh Tam ( chuyển khoản VCB)   ủng hộ phở cho mọi người
Tất cả 
 
500.000 
 

20-07-2020
Tung ( chuyển khoản ACB), PT019439
Tất cả 
 
1.000.000 
 

ketoanquybs
#10 Đã gửi : 22/07/2020 lúc 03:58:53(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,347
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần

 

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

21-07-2020
Ẩn danh ( chuyển khoản Agribank) PT019440
 Tất cả
 x
1.000.000 
 

21-07-2020
Ẩn danh ( chuyển khoản VCB) PT019441
Tất cả 
 
300.000 
 

22-07-2020
Tran Thuy Giang ( chuyển khoản VCB)
Tất cả 
 x
3.000.000 
 

22-07-2020
Nguyen Thien Duc ( chuyển khoản VCB)
 Tất cả
 x
1.000.000 
 
ketoanquybs
#11 Đã gửi : 27/07/2020 lúc 10:28:21(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,347
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần

 

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

24-07-2020
Cong ty CP DV Truc Tuyen FPT - CN Ha Noi Toa Nha FPT - Pho Duy Tan ( chuyển khoản VCB)
 Tất cả
 x
1.000.000 
 

24-07-2020
Vu Anh Thi ( chuyển khoản VCB)
Tất cả 
 x
300.000 
 

25-07-2020
Gia Dinh Be Do Pham Duy Hieu ( chuyển khoản VCB)
Tất cả 
 
300.000 
 

ketoanquybs
#12 Đã gửi : 28/07/2020 lúc 01:36:15(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,347
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần

 

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

27-07-2020
Ẩn danh ( chuyển khoản ACB) ủng hộ Quán Cơm Nụ cười 4, PT019447
 Hold_NC4
 
500.000 
 

28-07-2020
Cong Ty  Co Phan Xa Hoi GIVEASIA Viet Nam ( chuyển khoản VCB) ủng hộ Suất Cơm Cho Quán Yên Vui Quãng Trị
Hold_QYV_MLQT 
 
54.732.062 
 

ketoanquybs
#13 Đã gửi : 29/07/2020 lúc 02:23:39(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,347
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần

 

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

28-07-2020
Ẩn danh ( chuyển khoản VCB), PT019450
 Tất cả
 x
50.000 
 

28-07-2020
Ẩn danh ( chuyển khoản VCB), PT024201
Tất cả 
 x
500.000 
 

28-07-2020
Ẩn danh ( chuyển khoản VCB), PT024202
Tất cả 
 
2.000.000 
 

ketoanquybs
#14 Đã gửi : 31/07/2020 lúc 09:37:44(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,347
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần

 

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

30-07-2020
Na Le ( chuyển khoản BIDV) đóng góp quá Paypal 
Tất cả 
 x
396.974 
 

31-07-2020
Huynh Thuong ( chuyển khoản VCB)  ủng hộ phở cho mọi người
Tất cả 
 
200.000 
 

ketoanquybs
#15 Đã gửi : 03/08/2020 lúc 02:39:33(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,347
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần

 

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

31-07-2020
Ẩn danh ( chuyển khoản VCB), PT024205
Tất Cả 
 x
500.000 
 

31-07-2020
Le Huu Loi ( chuyển khoản ACB)
 Tất Cả
 x
240.000 
 

31-07-2020
Nguyen Thi Bich Thuy ( chuyển khoản VCB)
 Tất Cả
 
1.000.000 
 

01-08-2020
Lam My Van ( chuyển khoản VCB)
Tất Cả 
 
1.000.000 
 

01-08-2020
Ẩn danh ( chuyển khoản VCB), PT024209
Tất Cả 
 x
100.000 
 

01-08-2020
Ẩn danh ( chuyển khoản ACB), PT024210
 Tất cả
 x
5.000.000 
 

02-08-2020
Nguyen Hoang Uyen Linh - Nguyen Tri Khang Thai- Nguyen Tran Xuan Hong ( chuyển khoản VCB)
 Tất Cả
 x
1.000.000 
 

02-08-2020
Dat ( chuyển khoản VCB)
 Tất Cả
 x
555.000 
 

03-08-2020
Nguyen Duy Linh ( chuyển khoản VCB)
 Tất Cả
 x
1.000.000 
 

03-08-2020
Do Vu ( chuyển khoản ACB)
 Tất Cả
 
200.000 
 

03-08-2020
Nguyen Tra My ( chuyển khoản BIDV)
 Tất Cả
 x
333.333 
 

Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF | YAF © 2003-2020, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 1.106 giây.