Diễn đàn Soncamedia

Thông báo

Icon
Error

ketoanNC6
#1 Đã gửi : 16/07/2020 lúc 08:00:13(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,798
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC6 được thu trực tiếp tại Quán NC6 do kế toán Quán Cơm NC6 ketoanNC6 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC6 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

16/7/2020
Bán quần áo
 
 
220.000 
 

16/7/2020
Ẩn danh(PT19221)
 NC6
 
 
 25kg gạo

16/7/2020
Anh Dũng
 NC6
 
200.000 
 

16/7/2020
 Nguyễn Thị Tuyết Hương
 NC6
 
300.000 
 

 

ketoanNC6
#2 Đã gửi : 17/07/2020 lúc 06:31:45(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,798
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC6 được thu trực tiếp tại Quán NC6 do kế toán Quán Cơm NC6 ketoanNC6 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC6 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

17/7/2020
Bán quần áo
 
 
360.000 
 

17/7/2020
 Phan Thị Kim Thu (16/7)
 NC6
 
 
 50kg gạo

17/7/2020
 Nhật Mẫn
 NC6
 
100.000 
 

17/7/2020
 Dương Thị Kim Oanh-Nguyễn Khắc Hội
 NC6
 
500.000 
 

17/7/2020
 Chị Thúy
 NC6
 
2.000.000 
 

17/7/2020
 Bùi Chánh Trọng(27/18 Huỳnh Định Của P8 Q3)
 NC6
 
5.000.000 
 
17/7/2020
Ẩn danh(PT19252)
 NC6
 
11.843.000 
 

17/7/2020
 Công ty dược phẩm Hương Việt
 NC6
 
 
 32 gói mì  chef

 

ketoanNC6
#3 Đã gửi : 18/07/2020 lúc 04:08:36(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,798
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC6 được thu trực tiếp tại Quán NC6 do kế toán Quán Cơm NC6 ketoanNC6 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC6 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

18/7/2020
Bán quần áo
 
 
165.000 
 

18/7/2020
Anh Trung (hải sản)
 NC6
 
 
 4 thùng sò vẹm mực = 40 kg

18/7/2020
Dòng Đức mẹ lên trời
 NC6
 
 
 14 kg mì trứng

18/7/2020
 Ẩn danh(PT19226)
 NC6
 
 
 40 kg quần áo củ

18/7/2020
 Cô Hà
 NC6
 
 
50kg gạo

 

Sửa bởi người viết 18/07/2020 lúc 04:16:06(UTC)  | Lý do: bổ sung NHT

ketoanNC6
#4 Đã gửi : 20/07/2020 lúc 04:23:41(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,798
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC6 được thu trực tiếp tại Quán NC6 do kế toán Quán Cơm NC6 ketoanNC6 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC6 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

20/7/2020
Bán quần áo
 
 
307.000 
 

20/7/2020
Võ Thị Nhã Dung
 NC6
 
 
 20kg gạo

20/7/2020
Anh Linh
 NC6
 
 
50kg gạo + 1kg đường

20/7/2020
Chị Loan
 NC6
 
100.000 
 

20/7/2020
 Võ Thị Nhã Dung
 NC6
 
500.000 
 

20/7/2020
 Phạm Gia Khang
 NC6
 
500.000 
 

 

ketoanNC6
#5 Đã gửi : 21/07/2020 lúc 08:22:02(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,798
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC6 được thu trực tiếp tại Quán NC6 do kế toán Quán Cơm NC6 ketoanNC6 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC6 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

21/7/2020
Bán quần áo
 
 
480.000 
 

21/7/2020
Bùi Phú Tân Định
 NC6
 
2.000.000 
 

21/7/2020
Hạ Thị Hường
 NC6
 
200.000 
 

21/7/2020
Lê Phú Khải
 NC6
 
200.000 
 

21/7/2020
 Nguyễn Thị Lan Dung
 NC6
 
2.000.000  
 

21/7/2020
Tấn Khoa
 NC6
 
 
 12 lít dầu ăn

21/7/2020
 Đỗ Thị Tâm
 NC6
 
 
  Rau củ quả 40 kg

21/7/2020
Ẩn danh(PT19232)
 NC6
 
 
 50 kg quần áo củ

21/7/2020
Ông Trịnh Văn Hoàng, Bà Lê Ngọc Nương (đóng góp bên Quán NC1 cho Quán NC6)
 NC6
 
1.000.000 
 

 

Sửa bởi người viết 21/07/2020 lúc 11:29:42(UTC)  | Lý do: bổ sung NHT

ketoanNC6
#6 Đã gửi : 22/07/2020 lúc 04:07:10(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,798
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC6 được thu trực tiếp tại Quán NC6 do kế toán Quán Cơm NC6 ketoanNC6 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC6 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

22/7/2020
Bán quần áo
 
 
299.000 
 

22/7/2020
Chị Xuận 
 NC6
 
 
 `5 lít dầu ăn , 16.2 lít nước tương(36chai x 0.45l)

22/7/2020
Quốc Trạng( Bình Dương)
 NC6
 
1.000.000
 

 

ketoanNC6
#7 Đã gửi : 23/07/2020 lúc 10:08:16(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,798
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC6 được thu trực tiếp tại Quán NC6 do kế toán Quán Cơm NC6 ketoanNC6 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC6 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

23/7/2020
Bán quần áo
 
 
350.000 
 

23/7/2020
 Bùi Thị Kim Dung
 NC6
 
 
 `35kg gạo

23/7/2020
 Ẩn danh(PT19235)
 NC6
 
 
10kg gạo

23/7/2020
 Chị Diễm
 NC6
 
 
 `9 kg cá nục

23/7/2020
 Phạm Lê Trung Tín
 NC6
 
5.000.000 
 `

23/7/2020
 Ẩn danh(PT19237)
 NC6
 
 
 `40 kg quần áo củ

23/7/2020
Vạn Tiên
 NC6
 
 
 50kg gạo

 

ketoanNC6
#8 Đã gửi : 24/07/2020 lúc 04:38:30(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,798
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC6 được thu trực tiếp tại Quán NC6 do kế toán Quán Cơm NC6 ketoanNC6 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC6 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

24/7/2020
Bán quần áo
 
 
273.000 
 

24/7/2020
Ẩn danh(PT19239)
 NC6
 
 
 20kg gạo

 

ketoanNC6
#9 Đã gửi : 25/07/2020 lúc 10:12:21(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,798
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC6 được thu trực tiếp tại Quán NC6 do kế toán Quán Cơm NC6 ketoanNC6 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC6 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

25/7/2020
Bán quần áo
 
 
324.000 
 

25/7/2020
 Nguyễn Thị Loan
 NC6
 
2.500.000 
 

25/7/2020
 Ẩn danh(PT19240)
 NC6
 
 
 60 kg quần áo củ

25/7/2020
 Ẩn danh(PT19241)
 NC6
 
 
 7 kg gạo

 

ketoanNC6
#10 Đã gửi : 27/07/2020 lúc 05:36:29(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,798
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC6 được thu trực tiếp tại Quán NC6 do kế toán Quán Cơm NC6 ketoanNC6 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC6 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

27/7/2020
Bán quần áo
 
 
410.000 
 

27/7/2020
 Chị  Hạnh (25/7)
 NC6
 
500.000 
 

27/7/2020
 Ẩn danh(PT19242)
 NC6
 
 
 2,5 kg đường

27/7/2020
 Chị Võ Thị Hiếu
 NC6
 
 
 50kg gạo

27/7/2020
Thiên Tư
 NC6
 
 
 50kg gạo

 

ketoanNC6
#11 Đã gửi : 28/07/2020 lúc 04:00:34(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,798
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC6 được thu trực tiếp tại Quán NC6 do kế toán Quán Cơm NC6 ketoanNC6 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC6 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

28/7/2020
Bán quần áo
 
 
264.000 
 

28/7/2020
Ẩn danh(PT19245)
 NC6
 
 
 20 kg gạo , 2 lít dầu

28/7/2020
Ẩn danh(PT19264) 27/7
 NC6
 
500.000 
 

28/7/2020
 Tố Ngọc Trương và bạn bè (USA)
 NC6
 
5.000.000 
 

28/7/2020
Ẩn danh(PT19266)
 NC6
 
500.000 
 

 

ketoanNC6
#12 Đã gửi : 29/07/2020 lúc 04:03:16(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,798
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC6 được thu trực tiếp tại Quán NC6 do kế toán Quán Cơm NC6 ketoanNC6 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC6 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

29/7/2020
Bán quần áo
 
 
459.000 
 

29/7/2020
 Cô Cẩm Thái      28/7
 NC6
 
1.000.000 
 

29/7/2020
 Cô Huỳnh Thị Lầu
 NC6
 
1.000.000  
 

29/7/2020
 Ẩn danh(PT19246)
 NC6
 
 
60 kg quần áo củ

 

ketoanNC6
#13 Đã gửi : 30/07/2020 lúc 04:12:08(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,798
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC6 được thu trực tiếp tại Quán NC6 do kế toán Quán Cơm NC6 ketoanNC6 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC6 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

30/7/2020
Bán quần áo
 
 
436.000 
 
ketoanNC6
#14 Đã gửi : 31/07/2020 lúc 08:56:44(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,798
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC6 được thu trực tiếp tại Quán NC6 do kế toán Quán Cơm NC6 ketoanNC6 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC6 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

31/7/2020
Bán quần áo
 
 
346.000
 

31/7/2020
Nguyễn Thị Đệ
 NC6
 
500.000 
 

31/7/2020
Đặng Ngọc Thanh ( Nơ Trang Long)
 NC6
 
1.000.000
 

31/7/2020
 Dòng Đức mẹ lên trời
 NC6
 
 
 16 kg mì trứng

31/7/2020
Ẩn danh(PT19248)
 NC6
 
 
 50 kg quần áo củ

 

Ai đang xem chủ đề này?
Guest (4)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF | YAF © 2003-2020, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.829 giây.