Diễn đàn Soncamedia

Thông báo

Icon
Error

ketoanNC3
#1 Đã gửi : 17/07/2020 lúc 02:17:22(UTC)
ketoanNC3


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,301
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC8 được thu trực tiếp tại Quán NC8 do kế toán Quán Cơm NC8 ketoanNC8 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC8 được thu tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toánQuỹ Bông Sen KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật17/7/2020
Nathan Nguyễn - Chuyên Toán Lê Hồng Phong Khóa 93/96 - CK Eximbank
NC8
 
1.000.000 
 

17/7/2020
Cô Năm Cơm Tấm An Dương Vương
NC8
 
 
10kg Dưa leo,10kg cà rốt,10kg đậu đũa

17/7/2020
Chị Vy Võ
NC8
 
 
 15kg Bầu,15kg mướp

17/7/2020
Ẩn danh
NC8
 
 
 25kg Gạo

17/7/2020
Ẩn danh - CK Eximbank
NC8
 
2.000.000 
 

 

Sửa bởi người viết 20/07/2020 lúc 01:59:47(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC3
#2 Đã gửi : 20/07/2020 lúc 02:01:10(UTC)
ketoanNC3


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,301
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC8 được thu trực tiếp tại Quán NC8 do kế toán Quán Cơm NC8 ketoanNC8 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC8 được thu tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toánQuỹ Bông Sen KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật18/7/2020
NLBT - CK Eximbank
NC8
 
500.000 
 

 

ketoanNC3
#3 Đã gửi : 20/07/2020 lúc 02:05:44(UTC)
ketoanNC3


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,301
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC8 được thu trực tiếp tại Quán NC8 do kế toán Quán Cơm NC8 ketoanNC8 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC8 được thu tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toánQuỹ Bông Sen KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật20/7/2020
Ẩn danh
NC8
 
200.000 
 

20/7/2020
Chú Tiến
NC8
 
1.000.000 
 

20/7/2020
Ẩn danh
NC8
 
80.000 
 

20/7/2020
Cô Nga và Các con
NC8
 
 
 25kg Gạo,8kg Đường,2kg Bột ngọt,2kg Hạt nêm ,5 lít Dầu ăn

20/7/2020
Cô Năm Cơm Tấm An Dương Vương
NC8
 
 
 10kg Bí xanh,5kg đậu xanh,5kg cà rốt,5kg củ cải trắng

 

ketoanNC3
#4 Đã gửi : 21/07/2020 lúc 03:05:32(UTC)
ketoanNC3


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,301
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC8 được thu trực tiếp tại Quán NC8 do kế toán Quán Cơm NC8 ketoanNC8 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC8 được thu tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toánQuỹ Bông Sen KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật21/7/2020
Ông Trịnh Văn Hoàng và Bà Lê Ngọc Nương ( PT 016888 - NC1 nhận thay NC8 )
NC8
 
1.000.000 
 

21/7/2020
Ẩn danh - CK Eximbank
NC8
 
500.000 
 

 

ketoanNC3
#5 Đã gửi : 22/07/2020 lúc 01:40:05(UTC)
ketoanNC3


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,301
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC8 được thu trực tiếp tại Quán NC8 do kế toán Quán Cơm NC8 ketoanNC8 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC8 được thu tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toánQuỹ Bông Sen KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật22/7/2020
Cẩm Anh
NC8
 
2.000.000 
 

22/7/2020
Ngô Gia Bảo Lộc
NC8
 
 
 6kg Hạt nêm Chin Su

22/7/2020
Cô Năm Cơm Tấm An Dương Vương
NC8
 
 
 30kg Cải ngọt

 

ketoanNC3
#6 Đã gửi : 24/07/2020 lúc 02:22:32(UTC)
ketoanNC3


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,301
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC8 được thu trực tiếp tại Quán NC8 do kế toán Quán Cơm NC8 ketoanNC8 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC8 được thu tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toánQuỹ Bông Sen KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật23/7/2020
Ẩn danh - CK Eximbank
NC8
 
900.000 
 

23/7/2020
Sư Minh Huấn - CK Eximbannk -đóng góp tương đương 6kg hạt nêm,50kg Gạo
NC8
 
1.800.000 
 

 

ketoanNC3
#7 Đã gửi : 24/07/2020 lúc 02:24:26(UTC)
ketoanNC3


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,301
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC8 được thu trực tiếp tại Quán NC8 do kế toán Quán Cơm NC8 ketoanNC8 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC8 được thu tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toánQuỹ Bông Sen KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật24/7/2020
Vy Võ
NC8
 
 
 15kg cà rốt,15kg khoai tây

24/7/2020
Ẩn danh
NC8
 
 
 1kg gia vị bò kho

24/7/2020
Cô Năm Cơm Tấm An Dương Vương
NC8
 
 
30kg cà rốt,5kg Sả

 

ketoanNC3
#8 Đã gửi : 27/07/2020 lúc 01:25:00(UTC)
ketoanNC3


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,301
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC8 được thu trực tiếp tại Quán NC8 do kế toán Quán Cơm NC8 ketoanNC8 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC8 được thu tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toánQuỹ Bông Sen KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật27/7/2020
Cô Từ Thị Viên - Cư xá Trần Quang Diệu
NC8
 
1.000.000 
 

27/7/2020
Chú Phú
NC8
 
 
 100kg Gạo

27/7/2020
Cô Năm Cơm Tấm An Dương Vương
NC8
 
 
30kg Su su

27/7/2020
Nathan Nguyễn - Chuyên Toán LHP Khóa 92/96 - CK Eximbank
NC8
 
1.000.000 
 

 

Sửa bởi người viết 01/08/2020 lúc 01:05:30(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC3
#9 Đã gửi : 01/08/2020 lúc 01:06:45(UTC)
ketoanNC3


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,301
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC8 được thu trực tiếp tại Quán NC8 do kế toán Quán Cơm NC8 ketoanNC8 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC8 được thu tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toánQuỹ Bông Sen KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật28/7/2020
Van Khanh - Van Ha - CK Eximbank
NC8
 
2.000.000 
 

28/7/2020
Ẩn danh - CK Eximbank
NC8
 
500.000 
 

 

ketoanNC3
#10 Đã gửi : 01/08/2020 lúc 01:07:43(UTC)
ketoanNC3


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,301
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC8 được thu trực tiếp tại Quán NC8 do kế toán Quán Cơm NC8 ketoanNC8 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC8 được thu tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toánQuỹ Bông Sen KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật29/7/2020
Ẩn danh ( Võ Thúy Vi ) - Cựu học sinh THPT Chuyên Lê Hồng Phong Khóa 87/90 - CK Eximbank
NC8
 
1.000.000 
 

29/7/2020
Ẩn danh - CK Eximbank
NC8
 
200.000 
 

 

ketoanNC3
#11 Đã gửi : 01/08/2020 lúc 01:09:53(UTC)
ketoanNC3


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,301
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC8 được thu trực tiếp tại Quán NC8 do kế toán Quán Cơm NC8 ketoanNC8 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC8 được thu tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toánQuỹ Bông Sen KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật31/7/2020
Trịnh Khắc Minh - Cựu học sinh P.Ký Lê Hồng Phong Khóa 72/79 - CK Eximbank
NC8
 
2.000.000 
 

31/7/2020
Lê Thị Phương Đan ( Dani ) - Cựu học sinh P.Ký Lê Hồng Phong 12D1  Khóa 71/78 Người gửi :Võ Khắc Đế - CK Eximbank
NC8
 
2.000.000 
 

31/7/2020
Cựu Học sinh THPT Chuyên Lê Hồng Phong - CK Eximbank
NC8
 
400.000 
 

 

Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF | YAF © 2003-2020, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.539 giây.