Diễn đàn Soncamedia

Thông báo

Icon
Error

KetoanquanYenvui
#1 Đã gửi : 01/08/2020 lúc 10:04:43(UTC)
KetoanquanYenvui


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 27-06-2019(UTC)
Bài viết: 386
Viet Nam
Đến từ: đà nẵng

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Yên Vui Thanh Khê được thu trực tiếp tại Quán Yên Vui Thanh do kế toán Quán Yên Vui ketoanquanYenVui cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Yên Vui được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

1/8/2020
Cô Nguyễn Phương Hiền
 Yên Vui Thanh Khê
 
 500.000
 

KetoanquanYenvui
#2 Đã gửi : 03/08/2020 lúc 12:17:26(UTC)
KetoanquanYenvui


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 27-06-2019(UTC)
Bài viết: 386
Viet Nam
Đến từ: đà nẵng

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Yên Vui Thanh Khê được thu trực tiếp tại Quán Yên Vui Thanh do kế toán Quán Yên Vui ketoanquanYenVui cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Yên Vui được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

3/8/2020
Chị Kháng
 Yên Vui Thanh Khê
 
 2.000.000
 

3/8/2020
Cô Bé
 Yên Vui Thanh Khê
 
 
 Thịt heo: 4kg; Rong biển: 2 lạng;; Trứng vịt: 20 quả; Trứng gà: 70 quả; bí đỏ: 52kg; Cà tím: 3kg; Bí xanh: 5kg; Bầu: 4kg; Rau muống: 5 bó

3/8/2020
Ẩn Danh
 Yên Vui Thanh Khê
 
 
 Đu đủ: 7kg; rau lang: 2 bó

3/8/2020
Chị Diệu Hương
 Yên Vui Thanh Khê
 
 
 Nấm bào ngư: 4kg

3/8/2020
Nhóm bạn Anh Thanh
 Yên Vui Thanh Khê
 
 
 7 buồng chuối

3/8/2020
Thuan Cuong
 Yên Vui Thanh Khê
 
 1.000.000
 

Sửa bởi người viết 05/08/2020 lúc 01:02:44(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

KetoanquanYenvui
#3 Đã gửi : 04/08/2020 lúc 12:04:19(UTC)
KetoanquanYenvui


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 27-06-2019(UTC)
Bài viết: 386
Viet Nam
Đến từ: đà nẵng

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Yên Vui Thanh Khê được thu trực tiếp tại Quán Yên Vui Thanh do kế toán Quán Yên Vui ketoanquanYenVui cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Yên Vui được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

4/8/2020
Chị Thắm
 Yên Vui Thanh Khê
 
 
 Gạo: 150 kg; Dầu ăn: 5 lít

4/8/2020
Ẩn Danh
 Yên Vui Thanh Khê
 
 
 Chả cá: 10 kg

4/8/2020
Ẩn Danh (TK thẻ ..011)
 Yên Vui Thanh Khê
 
 200.000
 

4/8/2020
Nguyễn Trọng Gíap
 Yên Vui Thanh Khê
 
 1.000.000
 

4/8/2020
Chị Châu - Dịch Vụ Minh Châu
 Yên Vui Thanh Khê
 
 1.000.000
 

4/8/2020
Ẩn Danh (Tk .016)
 Yên Vui Thanh Khê
 
 200.000
 

4/8/2020
Chị Xinh Phạm
 Yên Vui Thanh Khê
 
 3.000.000
 

Sửa bởi người viết 05/08/2020 lúc 12:56:02(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

KetoanquanYenvui
#4 Đã gửi : 05/08/2020 lúc 01:02:05(UTC)
KetoanquanYenvui


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 27-06-2019(UTC)
Bài viết: 386
Viet Nam
Đến từ: đà nẵng

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Yên Vui Thanh Khê được thu trực tiếp tại Quán Yên Vui Thanh do kế toán Quán Yên Vui ketoanquanYenVui cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Yên Vui được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

5/8/2020
Vũ Phan Minh Trang
 Yên Vui Thanh Khê
 
 200.000
 

5/8/2020
Ẩn Danh (TK..603)
 Yên Vui Thanh Khê
 
 1.000.000
 

5/8/2020
Đồng Thúy Diễm
 Yên Vui Thanh Khê
 
 200.000
 

5/8/2020
Diệp Lê
 Yên Vui Thanh Khê
 
 500.000
 

5/8/2020
Anh Nguyễn Lê Hải
 Yên Vui Thanh Khê
 
 1.000.000
 

5/8/2020
Bé Mãn và Bé Trâm
 Yên Vui Thanh Khê
 
 225.000
 

5/8/2020
Chị Sang Tăng Thân Hội Vui
 Yên Vui Thanh Khê
 
 1.500.000
 

5/8/2020
Hoàng Long
 Yên Vui Thanh Khê
 
 500.000
 

5/8/2020
Trần Thị Cẩm Linh
 Yên Vui Thanh Khê
 
 500.000
 

5/8/2020
Ẩn Danh (TK thẻ ...855)
 Yên Vui Thanh Khê
 
 200.000
 

Sửa bởi người viết 06/08/2020 lúc 03:05:03(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

KetoanquanYenvui
#5 Đã gửi : 06/08/2020 lúc 03:06:09(UTC)
KetoanquanYenvui


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 27-06-2019(UTC)
Bài viết: 386
Viet Nam
Đến từ: đà nẵng

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Yên Vui Thanh Khê được thu trực tiếp tại Quán Yên Vui Thanh do kế toán Quán Yên Vui ketoanquanYenVui cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Yên Vui được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

6/8/2020
Quán Lộ Thiên
 Yên Vui Thanh Khê
 
 2.000.000
 

6/8/2020
Le Duy Tan
 Yên Vui Thanh Khê
 
 500.000
 

Sửa bởi người viết 07/08/2020 lúc 04:05:45(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

KetoanquanYenvui
#6 Đã gửi : 07/08/2020 lúc 04:09:17(UTC)
KetoanquanYenvui


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 27-06-2019(UTC)
Bài viết: 386
Viet Nam
Đến từ: đà nẵng

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Yên Vui Thanh Khê được thu trực tiếp tại Quán Yên Vui Thanh do kế toán Quán Yên Vui ketoanquanYenVui cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Yên Vui được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

7/8/2020
 Tuyền Đinh và các bạn
 Yên Vui Thanh Khê
 
 2.000.000
 

7/8/2020
Anh Tuấn
 Yên Vui Thanh Khê
 
 
 Màn chắn bảo vệ: 50 cái

7/8/2020
Nhóm ACE Youtuber Anh Bi (Từ An Nhiên)
 Yên Vui Thanh Khê
 
 
 5 bộ đồ bảo hộ; 5 cái kính

7/8/2020
Mai Le Huy
 Yên Vui Thanh Khê
 
 
 Gạo: 25 kg

7/8/2020
Tuyền Đinh và các bạn
 Yên Vui Thanh Khê
 
 
 Khẩu trang kháng khuẩn: 900 cái; Mũ chống giọt bắn: 50 cái; Nước rửa tay: 1,5 lít; Găng tay y tế: 5 hộp

7/8/2020
Ẩn Danh (TK thẻ...301)
 Yên Vui Thanh Khê
 
 200.000
 

Sửa bởi người viết 08/08/2020 lúc 03:44:30(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

KetoanquanYenvui
#7 Đã gửi : 08/08/2020 lúc 01:37:46(UTC)
KetoanquanYenvui


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 27-06-2019(UTC)
Bài viết: 386
Viet Nam
Đến từ: đà nẵng

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Yên Vui Thanh Khê được thu trực tiếp tại Quán Yên Vui Thanh do kế toán Quán Yên Vui ketoanquanYenVui cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Yên Vui được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

8/8/2020
Nhạc sỹ Nguyễn Đức và Tăng thân Hội Vui
 Yên Vui Thanh Khê
 
 
 Bí đao: 12 kg; Bí đỏ: 19 kg; Búp su: 30 kg; Dưa leo: 28 kg; Su su: 8kg; Cải chua: 8kg;Cải ngọt: 10kg

8/8/2020
Chị Kim Em
 Yên Vui Thanh Khê
 
 
 Khẩu trang 60 túi ( 2 cái/1 túi)

KetoanquanYenvui
#8 Đã gửi : 10/08/2020 lúc 03:49:32(UTC)
KetoanquanYenvui


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 27-06-2019(UTC)
Bài viết: 386
Viet Nam
Đến từ: đà nẵng

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Yên Vui Thanh Khê được thu trực tiếp tại Quán Yên Vui Thanh do kế toán Quán Yên Vui ketoanquanYenVui cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Yên Vui được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

9/8/2020
Ẩn Danh (TK thẻ ..473)
 Yên Vui Thanh Khê
 
 100.000
 

9/8/2020
Ẩn Danh (TK thẻ..547)
 Yên Vui Thanh Khê
 
 500.000
 

Sửa bởi người viết 10/08/2020 lúc 03:50:44(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

KetoanquanYenvui
#9 Đã gửi : 10/08/2020 lúc 03:55:00(UTC)
KetoanquanYenvui


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 27-06-2019(UTC)
Bài viết: 386
Viet Nam
Đến từ: đà nẵng

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Yên Vui Thanh Khê được thu trực tiếp tại Quán Yên Vui Thanh do kế toán Quán Yên Vui ketoanquanYenVui cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Yên Vui được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

10/8/2020
 Ẩn Danh (TK thẻ…481)
 Yên Vui Thanh Khê
 
 500.000
 

10/8/2020
Ẩn Danh (TK thẻ…654)
 Yên Vui Thanh Khê
 
 5.000.000
 

10/8/2020
Ẩn Danh
 Yên Vui Thanh Khê
 
 
 Gạo: 20 kg, xì dầu: 0,5 lít

10/8/2020
Tiệm Bánh Bin Trần
 Yên Vui Thanh Khê
 
 
 Bánh bông lan: 100 cái

10/8/2020
Group Thử Vào Bếp
 Yên Vui Thanh Khê
 
 
 Cá nục: 30 kg

10/8/2020
Công ty Việt Nam Vegetables
 Yên Vui Thanh Khê
 
 
 Khổ qua: 3kg; Cà rốt: 3kg; Su su: 2kg

10/8/2020
Nguyễn Thị Cẩm Tú
 Yên Vui Thanh Khê
 
 200.000
 

10/8/2020
Nguyễn Thị Cẩm Tú
 Yên Vui Thanh Khê
 
 200.000
 

10/8/2020
Đoàn Trọng Hiếu
 Yên Vui Thanh Khê
 
 300.000
 

10/8/2020
Ẩn Danh (TK thẻ..484)
 Yên Vui Thanh Khê
 
 500.000
 

Sửa bởi người viết 11/08/2020 lúc 03:55:13(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

KetoanquanYenvui
#10 Đã gửi : 11/08/2020 lúc 03:58:46(UTC)
KetoanquanYenvui


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 27-06-2019(UTC)
Bài viết: 386
Viet Nam
Đến từ: đà nẵng

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Yên Vui Thanh Khê được thu trực tiếp tại Quán Yên Vui Thanh do kế toán Quán Yên Vui ketoanquanYenVui cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Yên Vui được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

11/8/2020
 Cô Bùi Mỹ Linh
 Yên Vui Thanh Khê
 
 5.000.000
 

11/8/2020
Ẩn Danh (TK thẻ…640)
 Yên Vui Thanh Khê
 
 1.000.000
 

11/8/2020
Trần Thị Mỹ Trang
 Yên Vui Thanh Khê
 
 100.000
 

11/8/2020
Group Thử Vào Bếp
 Yên Vui Thanh Khê
 
 
 Tôm: 5 kg

11/8/2020
Cô Bé
 Yên Vui Thanh Khê
 
 
 Thịt heo: 6,5kg; Trứng vịt: 30 cái; Trứng gà: 20 cái; Cà chua: 7 kg; Bí đao: 2kg; Rau ngót: 15 bó; Mướp: 5 kg

KetoanquanYenvui
#11 Đã gửi : 12/08/2020 lúc 03:30:55(UTC)
KetoanquanYenvui


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 27-06-2019(UTC)
Bài viết: 386
Viet Nam
Đến từ: đà nẵng

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Yên Vui Thanh Khê được thu trực tiếp tại Quán Yên Vui Thanh do kế toán Quán Yên Vui ketoanquanYenVui cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Yên Vui được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

12/8/2020
Vu Van Dung
 Yên Vui Thanh Khê
 
 500.000
 

12/8/2020
Vc Ngọc Thiện - Mudbistro
 Yên Vui Thanh Khê
 
 
 Gạo: 100 kg; Nước cam: 30 chai; nước rửa tay: 30 chai

Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF | YAF © 2003-2020, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.640 giây.