Diễn đàn Soncamedia

Thông báo

Icon
Error

ketoanNC4
#1 Đã gửi : 01/08/2020 lúc 01:41:50(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 3,229
Đến từ: TP.HCM

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC4 được thu trực tiếp tại Quán NC4 do kế toán Quán Cơm NC4 ketoanNC4 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC4 được thu tại văn phòng Quỹ Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoan Qũy Bông Sen ketoanquybs cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

01/08/2020
Chị Hồng Hải -Anh Quang Vinh
NC4
 
300.000 
  

01/08/2020
Trường THCS Bạch Đằng ,Q3
NC4
 
8.000.000 
 

01/08/2020
Nguyễn Tri Phương Nam + Nguyễn Trần Xuân Hồng + Nguyễn Hoàng Uyên Linh + Nguyễn Tri Khang Thái
NC4
 
500.000 
  

01/08/2020
Chị Hương
NC4
 
  
 20kg gạo

01/08/2020
Chị Hồng Hải -Anh Quang Vinh
NC4
 
 
0,45kg bột ngọt ; 10kg gạo ; 0,2kg bột nêm ; 1kg đường ; Dầu ăn 1lit ,0,9l Nước tương

01/08/2020
Mai Xuân Việt
NC4
 
 
Nước mắm ( 12c x 0,6lit)

01/08/2020
Cô Gòn
NC4
 
 
 Nước mắm ( 10c x 0,5lit)

 

ketoanNC4
#2 Đã gửi : 03/08/2020 lúc 03:42:40(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 3,229
Đến từ: TP.HCM

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC4 được thu trực tiếp tại Quán NC4 do kế toán Quán Cơm NC4 ketoanNC4 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC4 được thu tại văn phòng Quỹ Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoan Qũy Bông Sen ketoanquybs cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

03/08/2020
Ẩn danh ( PT 19657)
NC4
 
 
 Nước tương ( 24c x 0,7lit) ; Bột nêm 0,9kg ; 1kg bột ngọt ; 10kg muối 

03/08/2020
Chị Dung (Sài gòn )
NC4
 
 
 50kg gạo

 

ketoanNC4
#3 Đã gửi : 07/08/2020 lúc 11:14:21(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 3,229
Đến từ: TP.HCM

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC4 được thu trực tiếp tại Quán NC4 do kế toán Quán Cơm NC4 ketoanNC4 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC4 được thu tại văn phòng Quỹ Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoan Qũy Bông Sen ketoanquybs cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

04/08/2020
Bé Hải Đăng- Trường THCS Đoàn Thị Điểm ,Q3
NC4
 
500.000
  

04/08/2020
Chị Trần Nguyên Hương
NC4
 
100.000
 

04/08/2020
Chị Huyền
NC4
 
500.000
  

04/08/2020
Anh Trần Nhật Quỳnh (CK VNDIRECT)
NC4
 
1.000.000
  

04/08/2020
Anh Dan, Chị Thu, Chị Dung, Anh Sơn, Anh Thiện , Phương Uyên, Hồng Cúc,Kim Loan, Ngọc Nga
NC4
 
23.120.000
 (tương đương 1000 USD)

04/08/2020
Chị Nhân
NC4
 
 
Nước mắm ( 2b x 5lit)

04/08/2020
Ẩn danh (PT 19660)
NC4
 
 
 10kg gạo

 

ketoanNC4
#4 Đã gửi : 07/08/2020 lúc 11:16:25(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 3,229
Đến từ: TP.HCM

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC4 được thu trực tiếp tại Quán NC4 do kế toán Quán Cơm NC4 ketoanNC4 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC4 được thu tại văn phòng Quỹ Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoan Qũy Bông Sen ketoanquybs cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

05/08/2020
Phạm Thị Ngọc Sương -Trương Lê Trường Hải
NC4
 
200.000 
  

05/08/2020
Chị Hiếu ( 091842198)
NC4
 
 
200kg gạo

05/08/2020
Cô Thảo
NC4
 
 
 85kg gạo

 

ketoanNC4
#5 Đã gửi : 07/08/2020 lúc 11:20:22(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 3,229
Đến từ: TP.HCM

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC4 được thu trực tiếp tại Quán NC4 do kế toán Quán Cơm NC4 ketoanNC4 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC4 được thu tại văn phòng Quỹ Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoan Qũy Bông Sen ketoanquybs cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

06/08/2020
Magarita Thảo Nguyên
NC4
 
600.000 
  

06/08/2020
Linh - Yến
NC4
 
300.000 
 

06/08/2020
Ẩn danh (PT 19663)
NC4
 
 
20kg gạo 

06/08/2020
Cô Mỹ
NC4
 
 
 50kg gạo ;Dầu ăn (5c x 1lit) 

06/08/2020
Bùi Thọ Chánh Tính
NC4
 
 
20kg gạo 

 

ketoanNC4
#6 Đã gửi : 07/08/2020 lúc 01:30:47(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 3,229
Đến từ: TP.HCM

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC4 được thu trực tiếp tại Quán NC4 do kế toán Quán Cơm NC4 ketoanNC4 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC4 được thu tại văn phòng Quỹ Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoan Qũy Bông Sen ketoanquybs cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

07/08/2020
Anh Đặng Anh Quân
NC4
 
2.000.000 
  

07/08/2020
Jenny Nguyễn
NC4
 
200.000 
 (Chuyển khoản)

07/08/2020
Ẩn danh (PT 19666)
NC4
 
 
Bột nêm ( 5g x 0,45kg) ;Quần áo (4bao x 15kg)

07/08/2020
Chị Thảo Vân
NC4
 
 
 50kg gạo  

 

ketoanNC4
#7 Đã gửi : 08/08/2020 lúc 01:28:12(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 3,229
Đến từ: TP.HCM

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC4 được thu trực tiếp tại Quán NC4 do kế toán Quán Cơm NC4 ketoanNC4 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC4 được thu tại văn phòng Quỹ Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoan Qũy Bông Sen ketoanquybs cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

08/08/2020
Ẩn danh (PT 19723)
NC4
 
2.000.000
  

08/08/2020
Anh Hùng
NC4
 
500.000
  

08/08/2020
Ẩn danh (PT 19724)
NC4
 
850.000
 

08/08/2020
Chị Phương 
*Lời nhắn : Cầu cho bà Nguyễn Thị Nguyệt -Pháp Danh Diệu Minh Siêu Thoát.
NC4
 
2.000.000
   

08/08/2020
Cô Gòn 
NC4
 
 
 Bột nêm (132goi x 50gram)

 

Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF | YAF © 2003-2020, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.485 giây.