Diễn đàn Soncamedia

Thông báo

Icon
Error

ketoanNC1
#1 Đã gửi : 01/08/2020 lúc 03:48:02(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,350
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

1/8/2020
Cô Lê Thu Huyền (khu LA VILA Nhà Bè)
 NC1
 
2,000,000 
 

1/8/2020
Sầu Riêng Hội 
 NC1
 
2,000,000 
 

1/8/2020
Chị Lộc An
 NC1
 
500,000 
 

Sửa bởi người viết 03/08/2020 lúc 03:15:56(UTC)  | Lý do: bổ sung đóng góp NHT

ketoanNC1
#2 Đã gửi : 03/08/2020 lúc 03:25:29(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,350
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

3/8/2020
Ẩn Danh
 NC1
 
100,000 
 

3/8/2020
Chị Nhi 
 NC1
 
 
 100 kg gạo (50 kg x 2)

3/8/2020
Chú Châu (quận 1)
 NC1
 
 
 100 kg gạo (50 kg x 2)

3/8/2020
Anh Vũ
 NC1
 
 
 10 kg gạo (5 kg x 2)

3/8/2020
Anh Võ Tấn Lộc 
 NC1
 
 
 100 kg gạo (50 kg x 2)

3/8/2020
Nhóm Cô HA-LOTUS
 NC1
 
 
100 trứng gà, 8 lít nước rửa chén (4 lít x 2) 10 lít nước mắm(2 lít x 5); 10 kg đường, 10 kg muối 

3/8/2020
Shop CHIP CHIP (thời trang trẻ em)
 NC1
 
 
 100 kg gạo (50 kg x 2)

3/8/2020
Cô Loan (Nguyễn Cảnh Chân)
 NC1
 
 
 100 kg gạo (50 kg x 2)

Sửa bởi người viết 03/08/2020 lúc 04:16:48(UTC)  | Lý do: bổ sung đóng góp NHT

ketoanNC1
#3 Đã gửi : 04/08/2020 lúc 04:09:31(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,350
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

4/8/2020
Ẩn Danh (PT 16906)
 NC1
 
70,000 
 

4/8/2020
XIN GIẤU TÊN (c/k ACB ngày 3/8) 
 NC1
 
200,000 
 

4/8/2020
NGUYEN DO KIM THANH (c/k ACB ngày 4/8)
 NC1
 
1,000,000 
 

4/8/2020
KTS  NGUYỄN SƠN TÂY(c/k ACB ngày 4/8)
 NC1
 
5,000,000 
 

4/8/2020
Ẩn Danh (PT 17957)
 NC1
 
 
 20 kg gạo

ketoanNC1
#4 Đã gửi : 05/08/2020 lúc 03:23:48(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,350
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

5/8/2020
Chú Nguyễn Tập
 NC1
 
500,000 
 

5/8/2020
NGUYEN MINH CHAU (c/k ngày 4/8) 
 NC1
 
1,000,000 
 

5/8/2020
Anh Phú 
 NC1
 
 
 50 kg gạo, 12 lít nước tương (24 c x 0.5 lít); 10.56 lít dầu (12 c x 0.88 lít); 2thùng mì ( 60 gói )

5/8/2020
Ẩn Danh
 NC1
 
 
 100 kg gạo (50 kg x 2)

5/8/2020
Chị Mã Tố Trinh
 NC1
 
 
 1 nồi cơm điện

ketoanNC1
#5 Đã gửi : 06/08/2020 lúc 02:11:33(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,350
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

6/8/2020
Cô Kim Oanh, 205 Cao Đạt P1; Q5
 NC1
 
 
 15 kg gạo (5 kg x 3)

6/8/2020
Cô Kim Oanh, 205 Cao Đạt P1; Q5
 NC1
 
 
 15 kg gạo (5 kg x 3)

ketoanNC1
#6 Đã gửi : 07/08/2020 lúc 04:06:34(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,350
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

7/8/2020
Ẩn Danh
 NC1
 
 
 50 kg gạo 

ketoanNC1
#7 Đã gửi : 08/08/2020 lúc 01:30:32(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,350
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

8/8/2020
AN BICH NGOC (c/k ACB ngày 8/8)
 NC1
 
1,000,000 
  

ketoanNC1
#8 Đã gửi : 10/08/2020 lúc 02:04:51(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,350
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

10/8/2020
Ẩn Danh
 NC1
 
100,000 
 

10/8/2020
Cô Ngọc Diễm
 NC1
 
 
 10 kg đường (1kg x 10); 2 kg bột nêm; 6 lít nước tương (12 x 0.5 lít); 12 lít dầu (12 x 1 lít)

Ai đang xem chủ đề này?
Guest (3)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF | YAF © 2003-2020, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.434 giây.