Diễn đàn Soncamedia

Thông báo

Icon
Error

ketoanNC4
#1 Đã gửi : 01/09/2020 lúc 02:11:00(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 3,280
Đến từ: TP.HCM

NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi


01/09/2020
Chi phí nấu 476p  Cơm đậu hủ chiên sả + trứng chiên
  
 

01/09/2020
NHT cho : Mướp  29kg
 
 0

01/09/2020
Đậu hủ ( 168m x 3.500)
 
588.000

01/09/2020
Sả xay ( 2kg x 15.000)
 
30.000

01/09/2020
Ớt xay ( 0,2kg x 50.000)
 
10.000

01/09/2020
Hành lá ( 1kg x 40.000)
 
40.000

01/09/2020
Ngò
 
5.000 

01/09/2020
Ớt hiểm (0,5kg x 50.000)
 
25.000

01/08/2020
Tỏi xay (1kg x 35.000)
 
35.000

01/09/2020
Trứng gà ( 110 quả x 1.800)
 
198.000

01/09/2020
Thịt xay (2kg x 120.000)
 
240.000

01/09/2020
Chuối ( 23kg x 7.000)
 
160.000

01/09/2020
Chi phí quán
 
 

01/09/2020
Nước đá bi 
 
5.000

01/09/2020
Tiền gửi xe (2c x 5.000)
 
10.000

01/09/2020
Kẹp gắp chuột/rác (1 cây )
 
30.000

01/09/2020
Chổi cỏ ( 2cây x 25.000)
 
50.000

01/09/2020
Đổi gas mini (5b x 7.400)
 
37.000

01/09/2020
Tiền bán phiếu cơm (306p x 2.000) +120p Hỗ trợ LHTT VS chợ quán Q3+33p hỗ trợ người già+ 17p TNV    
 612.000
 

01/09/2020
Tổng cộng
612.000 
1.463.000

 

ketoanNC4
#2 Đã gửi : 03/09/2020 lúc 02:34:38(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 3,280
Đến từ: TP.HCM

NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi


03/09/2020
Chi phí nấu 412p  Cơm gà kho rau răm
  
 

03/09/2020
NHT cho : Mướp  31kg, dưa leo 16kg 
 
 0

03/09/2020
Má gà ( 72kg x 19.500)
 
1.404.000

03/09/2020
Rau răm ( 1,5kg x 25.000)
 
38.000

03/09/2020
Hành tím xay ( 1,5kg x 35.000)
 
53.000

03/09/2020
Tỏi xay ( 0,5kg x 36.000)
 
18.000 

03/09/2020
Hành lá ( 0,5kg x 40.000)
 
20.000

03/09/2020
Ngò
 
 5.000

03/09/2020
Chuối ( 24kg x 7.000)
 
168.000

03/09/2020
Tiêu xay (1kg x 160.000)
 
160.000

03/09/2020
Chi phí quán
 
 

03/09/2020
Nước đá bi 
 
5.000

03/09/2020
Tiền gửi xe (2c x 5.000)
 
10.000

03/09/2020
Tiền chở gà 
 
80.000

03/09/2020
Tiền bán phiếu cơm (263p x 2.000) +120p Hỗ trợ LHTT VS chợ quán Q3+21p hỗ trợ người già+ 8p TNV +dư 140p hôm sau bán
526.000
 

03/09/2020
Tổng cộng
526.000 
1.961.000

 

Sửa bởi người viết 03/09/2020 lúc 02:50:24(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC4
#3 Đã gửi : 04/09/2020 lúc 02:25:50(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 3,280
Đến từ: TP.HCM

NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi


04/09/2020
Chi phí nấu 244 phần cơm ( 100p đậu hủ dồn thịt ;140 phần gà kho rau răm)
  
 

04/09/2020
NHT cho :Đậu bắp (3kg) ; Bầu (2kg) ; Dưa leo ( 7kg)
 
 0

04/09/2020
Đậu hủ ( 50m x 4.000)
 
200.000

04/09/2020
Thịt xay ( 2,5kg x 125.000)
 
313.000

04/09/2020
Chuối ( 24kg x 7.000)
 
168.000

04/09/2020
Hành tím xay ( 1kg x 35.000)
 
35.000 

04/09/2020
Tỏi xay ( 0,5kg x 36.000)
 
18.000

04/09/2020
Ớt hiểm (0,5kg x 50.000)
 
25.000

04/09/2020
Hành lá ( 0,5kg x 40.000)
 
20.000

04/09/2020
Hành lá thêm ( 0,5kg x 36.000)
 
18.000

04/09/2020
Ngò 
 
5.000

04/09/2020
Bột gạo (1goi x 14.000)
 
14.000

04/09/2020
Tiền bán phiếu cơm (219p x 2.000) +16p hỗ trợ người già+ 9p TNV  
438.000
 

04/09/2020
Tổng cộng
438.000 
 816.000

 

ketoanNC4
#4 Đã gửi : 05/09/2020 lúc 04:02:32(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 3,280
Đến từ: TP.HCM

NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi


05/09/2020
Chi phí nấu 368 phần cơm thịt kho đậu hủ
  
 

05/09/2020
NHT cho :cà dĩa (16kg)
 
 0

05/09/2020
Thịt đùi ( 15kg x 125.000)
 
1.875.000

05/09/2020
Đậu hủ ( 52mieng x 4.000)
 
208.000

05/09/2020
Chuối ( 30kg x 7.000)
 
210.000

05/09/2020
Ngò
 
5.000 

05/09/2020
Hành lá ( 0,5kg x 40.000)
 
20.000

05/09/2020
Hành tím xay ( 0,5kg x 40.000)
 
20.000

05/09/2020
Chi phí quán
 
 

05/09/2020
Nước đá bi 
 
5.000

05/09/2020
Tiền gửi xe (2c x 5.000)
 
10.000

05/09/2020
Tiền chở cá từ gò vấp về quán
 
80.000

05/09/2020
Tiền bán phiếu cơm (330p x 2.000) +23p hỗ trợ người già+ 15p TNV
660.000
 

05/09/2020
Tổng cộng
660.000 
2.433.000

 

ketoanNC4
#5 Đã gửi : 07/09/2020 lúc 03:04:15(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 3,280
Đến từ: TP.HCM

NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi


07/09/2020
Chi phí nấu 300 phần cơm (cá chiên là 285p, gà kho rau răm 15p)
  
 

07/09/2020
NHT cho : 6kg bầu , 8kg đậu bắp
 
 0

07/09/2020
Cá phile ( 25kg x 58.120)
 
1.453.000

07/09/2020
Chuối ( 30kg x 7.000)
 
210.000

07/09/2020
Sả xay ( 1,5kg x 15.300)
 
23.000

07/09/2020
Ớt xay ( 0,2kg x 50.000)
 
10.000 

07/09/2020
Tỏi xay (0,5kg x 36.000)
 
18.000

07/09/2020
Ớt hiểm ( 0,5kg x 50.000)
 
25.000

07/09/2020
Hành lá ( 0,5kg x 40.000)
 
20.000

07/09/2020
Ngò
 
5.000

07/09/2020
Nước đá bi 
 
5.000

07/09/2020
Tiền gửi xe (2c x 5.000)
 
10.000

07/09/2020
Tiền bán phiếu cơm (273p x 2.000) +16p hỗ trợ người già+ 11p TNV  
546.000
 

07/09/2020
Tổng cộng
546.000 
1.779.000

 

ketoanNC4
#6 Đã gửi : 08/09/2020 lúc 01:38:12(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 3,280
Đến từ: TP.HCM

NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi


08/09/2020
Chi phí nấu 400 phần cơm chả trứng + 28p chả lụa kho
  
 

08/09/2020
NHT cho : dưa leo (13kg) ;chả lụa (1kg)
 
 0

08/09/2020
Thịt xay (5kg x 125.000)
 
624.000

08/09/2020
Trứng gà (400 quả x 1.700)
 
680.000

08/09/2020
Gía ( 4kg x 9.000)
 
36.000

08/09/2020
Hẹ (1kg x 2.000)
 
20.000

08/09/2020
Hành lá ( 1kg x 40.000)
 
40.000

08/09/2020
Đậu hủ ( 40m x 3.500)
 
140.000

08/09/2020
Nấm mèo (1kg x 160.000)
 
160.000 

08/09/2020
Bún tàu ( 1kg x 80.000)
 
80.000

08/09/2020
Hành phi (1kg x 160.000)
 
160.000

08/09/2020
Chuối ( 27kg x 7.000)
 
189.000

08/09/2020
Hành tím xay (1kg x 40.000)
 
40.000

08/09/2020
Chi phí quán
 
 

08/09/2020
Nước đá bi 
 
5.000

08/09/2020
Tiền gửi xe (2c x 5.000)
 
10.000

08/09/2020
Muỗng nhựa ( 50 lốc x 8.000)
 
400.000

08/09/2020
Dây kẽm loại nhỏ
 
12.000

08/09/2020
Tiền bán phiếu cơm (264p x 2.000)+120p Hỗ trợ LHTT VS chợ quán Q3 +31p hỗ trợ người già+ 13p TNV    
528.000
 

08/09/2020
Tổng cộng
528.000 
2.596.000

 

ketoanNC4
#7 Đã gửi : 09/09/2020 lúc 01:14:49(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 3,280
Đến từ: TP.HCM

NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi


09/09/2020
Chi phí nấu  309 phần cơm gà kho sả ớt
  
 

09/09/2020
NHT Cho : dưa leo ( 15kg)
 
 0

09/09/2020
Gà ( 38kg x 19.900)
 
756.000

09/09/2020
Chuối ( 30kg x 7.000)
 
210.000

09/09/2020
Ớt xay ( 0,2kg x 50.000)
 
10.000

09/09/2020
Hành tím xay ( 1kg x 35.000)
 
35.000

09/09/2020
Tỏi xay ( 1kg x 36.000)
 
36.000

09/09/2020
Rau răm ( 0.3kg x 30.000)
 
9.000

09/09/2020
Hành lá ( 0,3kg x 40.000)
 
12.000 

09/09/2020
Tắc ( 1kg x 20.000)
 
20.000

09/09/2020
Sả xay ( 2kg x 15.000)
 
30.000

09/09/2020
Đậu phộng ( 0,5kg x 100.000)
 
50.000

09/09/2020
Chi phí quán
 
 

09/09/2020
Nước đá bi 
 
5.000

09/09/2020
Tiền gửi xe (2c x 5.000)
 
10.000

09/09/2020
Xà phòng rửa tay ( 2 túi x 52.000)
 
104.000

09/09/2020
Nước tẩy toilet (1chai )
 
38.000

09/09/2020
Tiền chở gà 
 
80.000

09/09/2020
Tiền bán phiếu cơm (297p x 2.000) +2p hỗ trợ người già+ 10p TNV
594.000
 

09/09/2020
Tổng cộng
594.000 
1.405.000

 

ketoanNC4
#8 Đã gửi : 10/09/2020 lúc 02:39:25(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 3,280
Đến từ: TP.HCM

NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi


10/09/2020
Chi phí nấu 462 phần cơm 
  
 

10/09/2020
NHT Cho : đậu bắp (18kg ). bầu (4kg)
 
 0

10/09/2020
Cá phi lê ( 25kg x 58.120)
 
1.453.000

10/09/2020
Chuối (34kg x 7.000)
 
224.000

10/09/2020
Hành tím xay ( 1,5kg x 40.000)
 
60.000

10/09/2020
Tỏi xay ( 0,7kg x 31.000)
 
22.000

10/09/2020
Hành lá ( 0,7kg x 40.000)
 
28.000

10/09/2020
Ớt ( 0,3kg x 30.000)
 
10.000

10/09/2020
Ớt sừng 
 
5.000 

10/09/2020
Cà chua ( 2kg x 20.000)
 
40.000

10/09/2020
Chi phí quán
 
 

10/09/2020
Nước đá bi 
 
5.000

10/09/2020
Tiền gửi xe (2c x 5.000)
 
 10.000

10/09/2020
Đổi 2 bình gas 45kg ( 1.807.000 trừ 165.000 gas cũ dư )
 
 1.642.000

10/09/2020
Tiền bán phiếu cơm (316p x 2.000)+120p Hỗ trợ LHTT VS chợ quán Q3 + 20 hỗ trợ người già+ 6p TNV  
 632.000
 

10/09/2020
Tổng cộng
 632.000
3.499.000 

 

ketoanNC4
#9 Đã gửi : 11/09/2020 lúc 12:37:02(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 3,280
Đến từ: TP.HCM

NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi


11/09/2020
Chi phí nấu 325 phần cơm trứng chiên thịt xông khói
  
 

11/09/2020
NHT Cho : Rau muống ( 17kg ) ,dưa leo (15kg) ; thịt Jambon (4,5kg ),hành lá (4kg)
 
 0

11/09/2020
Trứng gà ( 300 quả x 1.700)
 
510.000

11/09/2020
Tỏi xay ( 1kg x 35.000)
 
35.000

11/09/2020
Chuối (30kg x 7.000)
 
210.000

11/09/2020
Chi phí quán
 
 

11/09/2020
Nước đá bi 
 
5.000

11/09/2020
Đổi gas mini ( 11b x 7.500)
 
82.000

11/09/2020
Tiền bán phiếu cơm (302p x 2.000)+13p hỗ trợ người già+ 10p TNV  
 604.000
 

11/09/2020
Tổng cộng
 604.000
 842.000 

 

ketoanNC4
#10 Đã gửi : 12/09/2020 lúc 01:49:07(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 3,280
Đến từ: TP.HCM

NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi


12/09/2020
Chi phí nấu 352 phần cơm ( 130 phần thịt xào sa tế , 220p cá phi le kho )
 
 

12/09/2020
Nhà Hảo Tâm cho : cá phile (14kg);Thịt bò (3kg) ; đậu bắp ( 8kg) ; dưa leo ( 3kg) ; Mướp (7kg) ; Bầu (4kg) 
 
 0

12/09/2020
Thịt đùi (4kg x 125.000)
 
500.000

12/09/2020
Hành tím xay ( 1,5kg x 35.000)
 
534.000

12/09/2020
Tỏi xay ( 0,5kg x 36.000)
 
18.000

12/09/2020
Ớt hiểm ( 0,5kg x 50.000)
 
25.000

12/09/2020
Củ hành tây (2kg x 20.000)
 
40.000

12/09/2020
Hành lá ( 0,5kg x 40.000)
 
20.000

12/09/2020
Ngò
 
5.000 

12/09/2020
Chuối ( 35kg x 7.000)
 
245.000

12/09/2020
Chi phí quán
 
 

12/09/2020
Nước đá bi 
 
5.000

12/09/2020
Tiền gửi xe (1c x 5.000)
 
 5.000

12/09/2020
Tiền nước kỳ 9/2020
 
 550.000

12/09/2020
Tiền điện thoại kì 8/2020
 
 140.000

12/09/2020
Tiền bán phiếu cơm (309p x 2.000)+31p hỗ trợ người già+ 12p TNV  
618.000
 

12/09/2020
Tổng cộng
 618.000
1.606.000 

 

ketoanNC4
#11 Đã gửi : 14/09/2020 lúc 02:10:02(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 3,280
Đến từ: TP.HCM

NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi


14/09/2020
Chi phí nấu 300 phần bún chả giò thịt
 
 

14/09/2020
Chả giò (40goi x 39.600)
 
1.584.000

14/09/2020
Chuối ( 30kg x 7.000)
 
210.000

14/09/2020
Bún ( 64kg x 8.000)
 
512.000

14/09/2020
Cà rốt ( 2kg x 18.000)
 
36.000

14/09/2020
Củ cải (2kg x 12.000)
 
24.000

14/09/2020
Gía ( 6kg x 9.000)
 
54.000

14/09/2020
Rau sống ( 1,5kg x 30.000)
 
45.000

14/09/2020
Xà lách ( 1,5kg x 30.000)
 
45.000 

14/09/2020
Hành lá ( 1,5kg x 40.000)
 
60.000

14/09/2020
Tỏi xay ( 0,5kg x 36.000)
 
18.000 

14/09/2020
Ớt xay ( 0,3kg x 50.000)
 
15.000 

14/09/2020
Tắc ( 2kg x 20.000)
 
40.000

14/09/2020
Dấm ( 2lit x 10.000)
 
20.000

14/09/2020
Đậu phộng ( 1,5kg x 48.000)
 
 72 .000

14/09/2020
Chi phí quán
 
 

14/09/2020
 Nước đá bi 
 
5.000 

14/09/2020
 Tiền gửi xe (1c x 5.000)
 
5.000 

14/09/2020
Đũa cây ( 15 bó x 3.660)
 
 55.000

14/09/2020
Tiền bán phiếu bún  (282p x 1.000)+8p hỗ trợ người già+ 10p TNV  
282.000
 

14/09/2020
Tổng cộng
282.000
2.800.000 

 

Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF | YAF © 2003-2020, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 1.320 giây.