Diễn đàn Soncamedia

Thông báo

Icon
Error

ketoanNC6
#1 Đã gửi : 01/09/2020 lúc 09:36:15(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,858
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

1/9/2020
Dưa leo (20kg x8.000)
 
160.000

1/9/2020
 Cải xanh (7kg x 13000)
 
91.000

1/9/2020
 Gừng 
 
10.000

1/9/2020
Chuối cau (25kg x 9000)
 
225.000

1/9/2020
 Trái cây cúng rằm 
 
52.000

1/9/2020
Nước lau sàn 4kg
 
63.000

1/9/2020
Hủ đựng tâm (10 cái x 5000)
 
50.000

1/9/2020
Rỗ ống đựng muỗng (2 cái x 10000)
 
20.000

1/9/2020
Cây chà vệ sinh 
 
10.000

1/9/2020
 Suất ăn (339 x 2000 đồng) 
678.000 
 

1/9/2020
 Tổng cộng 
678.000 
681.000 

ketoanNC6
#2 Đã gửi : 03/09/2020 lúc 08:35:34(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,858
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

3/9/2020
Thịt vai xay (15 kg x 120000)
 
1.800.000

3/9/2020
 Cải thảo (20kg x 11000)
 
220.000

3/9/2020
Rau má (7kg x 13000)
 
91.000

3/9/2020
Cà chua (6kg x 13000)
 
78.000

3/9/2020
Chai giấm +tỏi ớt xay
 
30.000

3/9/2020
Chuối già đà lạt(25kg x 9000)
 
225.000

3/9/2020
 Suất ăn (338 x 2000 đồng) 
676.000 
 

3/9/2020
 Tổng cộng 
676.000 
2.444.000 

ketoanNC6
#3 Đã gửi : 04/09/2020 lúc 03:55:33(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,858
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

4/9/2020
Cá nục 20kg  NHT cho
 
0

4/9/2020
Tôm 30kg NHT cho
 
0

4/9/2020
Đậu hủ (200 miếng x 2500)
 
500.000

4/9/2020
Nấm mèo (0,5kg x 190000)
 
95.000

4/9/2020
Đậu bắp (20 x 8000)
 
160.000

4/9/2020
Cải ngọt (7kg x 10000)
 
70.000

4/9/2020
 Chuối già đà lạt(25kg x 9000)
 
225.000 

4/9/2020
Vận chuyễn cá , tôm NHT cho từ NC1 
 
120.000 

4/9/2020
Khăn giấy (50 gói x 8.900)
 
445.000 

4/9/2020
 Đổi 2 bình ga ( NHT cho)
 
 0

4/9/2020
 Suất ăn (360 x 2000 đồng) 
720.000 
 

4/9/2020
 Tổng cộng 
720.000 
1.615.000 

ketoanNC6
#4 Đã gửi : 05/09/2020 lúc 09:16:17(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,858
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

5/9/2020
 Cá tra cắt khoanh 40 kg x 42,000 
 
1.680.000

5/9/2020
Trứng gà lớn (100 quả x 2000)
 
200.000

5/9/2020
Cà chua (3kg x 15000)
 
45.000

5/9/2020
Chuối cau (15kg x10000)
 
150.000

5/9/2020
Đồ nhắc nồi (10 cặp x 5000)
 
50.000

5/9/2020
Van nước 
 
25.000

5/9/2020
Nước đá 1 tuần 
 
25.000

5/9/2020
 Suất ăn (232 x 2000 đồng) 
464.000 
 

5/9/2020
 Tổng cộng 
464.000 
2.175.000 

ketoanNC6
#5 Đã gửi : 09/09/2020 lúc 06:12:30(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,858
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

7/9/2020
 Thịt đùi vai heo +nách heo(10kg x 120.000)
 
1.200.000

7/9/2020
Đùi gà (4 thùng x 300000)
 
1.200.000

7/9/2020
Phí vận chuyển gà
 
120.000

7/9/2020
Đậu đũa( 20kg x 10000)
 
200.000

7/9/2020
Cải nhúng 7kg x 12000
 
84.000

7/9/2020
Chuối già đà lạt(25kg x 9000)
 
225.000

7/9/2020
Chi tiền bảo hiểm y tế chị Nguyễn Thị Sang
 
684.000

7/9/2020
 Suất ăn (318 x 2000 đồng) 
636.000 
 

7/9/2020
 Tổng cộng 
636.000 
3.713.000 

ketoanNC6
#6 Đã gửi : 09/09/2020 lúc 06:18:45(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,858
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

8/9/2020
 Cải xanh (7kg x 10000)
 
70.000

8/9/2020
Củ cải trắng(10kg x 5000)
 
50.000

8/9/2020
Thơm (10 trái x 9000)
 
90.000

8/9/2020
Chuối nàng hương(25kg x 8000)
 
200.000

8/9/2020
 Suất ăn (380 x 2000 đồng) 
760.000 
 

8/9/2020
 Tổng cộng 
760.000 
410.000 

ketoanNC6
#7 Đã gửi : 10/09/2020 lúc 01:14:54(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,858
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

9/9/2020
 Rau muống (20kg x 10000)
 
200.000

9/9/2020
Chuối dạ hương(25kg x 8000)
 
200.000

9/9/2020
Pin (4 cục x 2500)
 
10.000

9/9/2020
 Suất ăn (330 x 2000 đồng) 
660.000 
 

9/9/2020
 Tổng cộng 
660.000 
410.000 

ketoanNC6
#8 Đã gửi : 10/09/2020 lúc 10:26:15(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,858
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

10/9/2020
 Đậu hủ (180 miếng x 2300)
 
414.000

10/9/2020
Cà chua (6kg x 15000)
 
90.000

10/9/2020
Đậu bắp (20 x9000)
 
180.000

10/9/2020
Me(1kg x 25000)
 
25.000

10/9/2020
Om gai 
 
10.000

10/9/2020
Chuối dạ hương(25kg x 8000)
 
200.000

10/9/2020
Ky hốt rác (2 cái x 20000)
 
40.000

10/9/2020
 Suất ăn (345 x 2000 đồng) 
690.000 
 

10/9/2020
 Tổng cộng 
690.000 
959.000 

ketoanNC6
#9 Đã gửi : 11/09/2020 lúc 06:11:33(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,858
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

11/9/2020
 Cải thảo (20kg x 10000)
 
200.000

11/9/2020
Cải ngọt (7kg x 10000)
 
70.000

11/9/2020
Chuối dạ hương(25kg x 8000)
 
200.000

11/9/2020
 Suất ăn (353 x 2000 đồng) 
706.000 
 

11/9/2020
 Tổng cộng 
706.000 
470.000 

ketoanNC6
#10 Đã gửi : 12/09/2020 lúc 09:49:11(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,858
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

12/9/2020
 Đậu đũa( 15kg x 11000)
 
165.000

12/9/2020
Cải nhúng (5kg x 10000)
 
60.000

12/9/2020
Chuối dạ hương(20kg x 8000)
 
160.000

12/9/2020
 Nước đá 1 tuần 
25.000 
 

12/9/2020
 Đổi 2 bình ga ( NHT cho)
 

12/9/2020
 Suất ăn (271 x 2000 đồng) 
542.000 
 

12/9/2020
 Tổng cộng 
542.000 
410.000 

ketoanNC6
#11 Đã gửi : 14/09/2020 lúc 09:41:04(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,858
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

14/9/2020
Thịt vai heo (15kg x 117000)
 
1.755.000

14/9/2020
 Đùi gà (4 thùng x285000)
 
1.140.000

14/9/2020
Phí vận chuyển gà
 
120.000

14/9/2020
Chả cá basa hấp(30kg x 25.000)
 
750.000

14/9/2020
 Măng luộc (10kg x 20000)
 
200.000

14/9/2020
Rau muống (20kg x 10000)
 
200.000

14/9/2020
Bí đỏ (10kg x11400)
 
114.000

14/9/2020
Chuối dạ hương(25kg x 8000)
 
200.000

14/9/2020
Tiền thuê nhà từ 14/8 đến 14/9/2020
 
22.000.000

14/9/2020
 Suất ăn (368 x 2000 đồng) 
736.000 
 

14/9/2020
 Tổng cộng 
736.000 
26.479.000 

Ai đang xem chủ đề này?
Guest (3)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF | YAF © 2003-2020, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.692 giây.