Diễn đàn Soncamedia

Thông báo

Icon
Error

ketoanNC1
#1 Đã gửi : 02/09/2020 lúc 10:27:13(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,411
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

1/9/2020
Cô Nguyễn Thị Minh Hiếu
 NC1
 
1,000,000 

1/9/2020
Anh Phú
 NC1
 
 
 50 kg gạo ( 25 kg x 2); 10,56 lít dầu (0.88 lít x 12); 12 lít nước tương (0.5 lít x 24); 60 gói mì; 50 trứng gà

1/9/2020
Chị Đào
 NC1
 
 
  100 kg gạo (50 kg x 2)

1/9/2020
Cô Trương Thị Kiều Loan 
 NC1
 
 
 50 kg gạo

1/9/2020
Chị Nhi 
 NC1
 
 
 100 kg gạo (50 kg x 2) 

1/9/2020
Bán quần áo 
 NC1
 
96,000 
 

ketoanNC1
#2 Đã gửi : 03/09/2020 lúc 03:39:54(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,411
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

2/9/2020
Cửa hàng gạo 197/17 CMTT, P.4, Q.3
 NC1
 
 
 100 kg gạo (50 kg x 2)

2/9/2020
Ẩn Danh (PT 22503)
 NC1
 
 
 10 kg gạo 

2/9/2020
Ẩn Danh (PT 22504) 
 NC1
 
100,000 
 

ketoanNC1
#3 Đã gửi : 03/09/2020 lúc 04:20:15(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,411
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

3/9/2020
Cô Oanh 
 NC1
 
 
 100 kg gạo (50 kg x 2)

3/9/2020
XIN GIAU TEN (c/k ACB ngày 1/9)
 NC1
 
200,000 
 

3/9/2020
NGUYEN DO KIM THANH (c/k ACB ngày 1/9)
 NC1
 
1,000,000 
  

3/9/2020
Nhà Hảo Tâm Quận 3 
 NC1
 
1,000,000 
 

3/9/2020
Ẩn Danh (22.509)
 NC1
 
2,000,000 
  

3/9/2020
BEN và BEAN
 NC1
 
2,000,000 
 

3/9/2020
UNG HO NC  GD 714097 (c/k ACB ngày 1/9) 
 NC1
 
200,000 
 

3/9/2020
Ẩn Danh (PT 17.997) 
 NC1
 
 
50 kg gạo + 5 kg muối 

3/9/2020
Anh Võ Tấn Lộc 
 NC1
 
 
100 kg gạo (50 kg x 2) 

3/9/2020
Chị Kim Oanh 205 Cao Đạt, P.1, Q.5 
 NC1
 
 
 15 kg gạo (5 kg x 3)

3/9/2020
Chị Kim Oanh 205 Cao Đạt, P.1, Q.5 
 NC1
 
 
15 kg gạo (5 kg x 3) 

3/9/2020
Bán quần áo 
 NC1
 
30,000 
 

Sửa bởi người viết 07/09/2020 lúc 03:28:27(UTC)  | Lý do: bổ sung đóng góp NHT

ketoanNC1
#4 Đã gửi : 04/09/2020 lúc 03:37:06(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,411
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

4/9/2020
Bán quần áo 
 NC1
 
24,000 
 

ketoanNC1
#5 Đã gửi : 05/09/2020 lúc 02:41:33(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,411
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

5/9/2020
Anh Hùng Xíu 
 NC1
 
 
200 kg gạo (50 kg x42) 

5/9/2020
Bán quần áo 
 NC1
 
36,000 
 

Sửa bởi người viết 07/09/2020 lúc 03:30:12(UTC)  | Lý do: bổ sung đóng góp NHT

ketoanNC1
#6 Đã gửi : 07/09/2020 lúc 04:06:38(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,411
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

7/9/2020
Nguyễn Trần Bảo Trân 
 NC1
 
100,000 
 

7/9/2020
Cô Hoàng Thị Diễm Thúy
 NC1
 
5,000,000 
 

7/9/2020
Anh Nguyễn Thành Danh
 NC1
 
1,500,000 
 

7/9/2020
PHAM HOANG MINH (c/k ACB ngày 7/9) 
 NC1
 
2,000,000 
  

7/9/2020
UNG HO QUAN NU CUOII GD 142603 (c/k ACB ngày 7/9)  
 NC1
 
300,000 
 

7/9/2020
HO TRO QUAN COM TU THIEN GD 263536 (c/k ACB ngày 7/9) )
 NC1
 
100,000 
  

7/9/2020
EM GUI CHUT DONG GOP CHO QUAN NU CUOI (c/k ACB ngày 7/9) 
 NC1
 
100,000 
 
7/9/2020
THANH THANH, TRINH THI NGOC THU (c/k ACB ngày 7/9)  
 NC1
 
300,000 
 

7/9/2020
NGUYEN THI THUY TIEN (c/k ACB ngày 7/9)  
 NC1
 
2,000,000 
 

7/9/2020
Chị Tuyền, 715 Đường 3/2
 NC1
 
 
  30 kg gạo (5 kg x 6)

7/9/2020
Ẩn Danh (PT 24302) 
 NC1
 
 
25 kg gạo
7/9/2020
Anh GIANG (Gạo THY, 113 Trần Quý, Q11)
 NC1
 
 
100 kg gạo (50 kg x 2)  

7/9/2020
Ẩn Danh (PT 22522)
 NC1
 
3,000,000 
  

7/9/2020
Bán quần áo 
 NC1
 
30,000 
 

Sửa bởi người viết 08/09/2020 lúc 02:34:38(UTC)  | Lý do: bổ sung đóng góp NHT

ketoanNC1
#7 Đã gửi : 08/09/2020 lúc 02:31:31(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,411
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

8/9/2020
Cô Võ Thị Ánh Hồng
 NC1
 
200,000 
 

8/9/2020
ANH THU UNG HO QUAN NU CUOI I (c/k ACB ngày 7/9)
 NC1
 
200,000 
  

8/9/2020
NGUYEN MINH CHAU (c/k ACB ngày 8/9)  
 NC1
 
1,000,000 
 

8/9/2020
Bán quần áo
 NC1
 
26,000 
  

8/9/2020
Cô Long Kim Hiền
 NC1
 
200,000 
  

8/9/2020
Anh TRƯỜNG 
 NC1
 
 
 100 kg gạo (30 kg x 3 +10 kg)

8/9/2020
Nguyễn Trần Trúc Lam
 NC1
 
 
 30 kg gạo (5 kg x 6) + 60 gói mì chay 

Sửa bởi người viết 09/09/2020 lúc 02:39:39(UTC)  | Lý do: bổ sung đóng góp NHT

ketoanNC1
#8 Đã gửi : 10/09/2020 lúc 01:45:11(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,411
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

10/9/2020
Anh Phạm Khôi
 NC1
 
2,000,000 
 

10/9/2020
Cô Tú Anh (chợ vải Soái Kình Lâm)
 NC1
 
 
 100 kg gạo (50 kg x 2)

10/9/2020
Anh Dư Vỹ Quang 
 NC1
 
 
 25 kg gạo (5 kg x 5)

10/9/2020
Bán quần áo 
 NC1
 
90,000 
 

ketoanNC1
#9 Đã gửi : 11/09/2020 lúc 02:13:07(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,411
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

11/9/2020
Cô Trần Thị Hương
 NC1
 
1,000,000 
 

11/9/2020
Cô Võ Nguyên Hoàng
 NC1
 
200,000 
  

11/9/2020
Cô Vân  
 NC1
 
200,000 
 

11/9/2020
Ẩn Danh (PT 22531)
 NC1
 
600,000 
  

11/9/2020
GIA DINH NGUYEN VO (c/k ACB ngày 10/9)
 NC1
 
5,000,000 
  

11/9/2020
Gia đình chị THÁI 
 NC1
 
 
 100 kg gạo (20 kg x 5)

11/9/2020
Bán quần áo
 NC1
 
74,000 
 

ketoanNC1
#10 Đã gửi : 14/09/2020 lúc 01:46:26(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,411
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

12/9/2020
Bán quần áo 
 NC1
 
104,000 
 

ketoanNC1
#11 Đã gửi : 14/09/2020 lúc 01:47:05(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,411
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

14/9/2020
Bán quần áo 
 NC1
 
12,000 
 

Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF | YAF © 2003-2020, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.809 giây.