Diễn đàn Soncamedia

Thông báo

Icon
Error

ketoanNC1
#1 Đã gửi : 02/09/2020 lúc 10:37:02(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,411
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

1/9/2020
Thịt đùi heo 15 kg  x 125,000
 
1,875,000

1/9/2020
 Trứng gà 400 quả x 2,000  
 
800,000

1/9/2020
 Khoai mỡ (NHT cho)  
 
0

1/9/2020
Cà rốt (NHT cho)  
 
0

1/9/2020
 Rau ôm, gai   
 
10,000

1/9/2020
 Chuối 28 kg x 0  (NHT cho)
 
 0

1/9/2020
 Gửi xe 6 chiếc x 5,000  
 
 30,000

1/9/2020
  Tiền bán suất ăn (314 x 2,000) 
628,000 
 

1/9/2020
  Tổng cộng
628,000
2,715,000

ketoanNC1
#2 Đã gửi : 03/09/2020 lúc 04:31:03(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,411
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

3/9/2020
Thịt đùi heo 20 kg  x 125,000
 
2,500,000

3/9/2020
 Tiền thuê nhà tháng 9/2020  
 
22,500,000

3/9/2020
 Khoai mỡ (NHT cho)  
 
0

3/9/2020
Dưa mắm 11 kg x 37,000  
 
407,000

3/9/2020
 Củ thập cẩm 30 kg x 10,000   
 
300,000

3/9/2020
 Cần tây 1 kg x 20,000   
 
20,000

3/9/2020
 Trái cây
 
 50,000

3/9/2020
 Chuối 28 kg x 7,000  
 
 196,000

3/9/2020
 Gửi xe 6 chiếc x 5,000  
 
 30,000

3/9/2020
  Tiền bán suất ăn (352 x 2,000) 
704,000 
 

3/9/2020
  Tổng cộng
704,000
26,003,000

ketoanNC1
#3 Đã gửi : 04/09/2020 lúc 03:54:54(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,411
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

4/9/2020
Đùi gà KEY 5 thùng x 308,000
 
1,540,000

4/9/2020
 Vận chuyển gà  
 
70,000

4/9/2020
 Bí đỏ (NHT cho)  
 
0

4/9/2020
Bầu 30 kg x 10,000  
 
300,000

4/9/2020
 Rau ôm, gai   
 
10,000

4/9/2020
Sả 3 kg x 12,000  
 
36,000

4/9/2020
 Rổ đựng muỗng 4 x 10,000   
 
40,000

4/9/2020
 Chuối 28 kg x 7,000 
 
 196,000

4/9/2020
 Gửi xe 7 chiếc x 5,000  
 
 35,000

4/9/2020
  Tiền bán suất ăn (393 x 2,000) 
786,000 
 

4/9/2020
  Tổng cộng
786,000
2,227,000

ketoanNC1
#4 Đã gửi : 05/09/2020 lúc 03:12:49(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,411
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

5/9/2020
Nạc xay 20 kg x 120,000
 
2,400,000

5/9/2020
 Trứng gà 150 quả x 1,500  
 
225,000

5/9/2020
 Rau muống 29 kg x11,000  
 
319,000

5/9/2020
Cà chua 5 kg x 16,000  
 
80,000

5/9/2020
Rau ôm, gai  
 
10,000

5/9/2020
 Bóng đèn led + chuôi   
 
80,000

5/9/2020
 Nước rửa chén 9 thùng x 142,500   
 
1282,000

5/9/2020
 Tiền rác tháng 9
 
 100,000

5/9/2020
 Chuối 28 kg x 7,000  
 
 196,000

5/9/2020
 Gửi xe 7 chiếc x 5,000  
 
 35,000

5/9/2020
  Tiền bán suất ăn (406 x 2,000) 
812,000 
 

5/9/2020
  Tổng cộng
812,000
4/727,500

ketoanNC1
#5 Đã gửi : 07/09/2020 lúc 04:14:21(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,411
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

7/9/2020
Cá cắt lát 50 kg x 42,000
 
2,100,000

7/9/2020
 Bầu 30 kg x 11,000  
 
330,000

7/9/2020
 Ớt 1 kg x 42,000  
 
42,000

7/9/2020
Hành 1 kg x 20,000  
 
20,000

7/9/2020
 Rau ôm, gai   
 
10,000

7/9/2020
 Chuối 28 kg x 7,000  (NHT cho)
 
 196,000

7/9/2020
 Gửi xe 7 chiếc x 5,000  
 
 35,000

7/9/2020
  Tiền bán suất ăn (390 x 2,000) 
780,000 
 

7/9/2020
  Tổng cộng
780,000
2,733,000

ketoanNC1
#6 Đã gửi : 08/09/2020 lúc 02:59:33(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,411
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

8/9/2020
Nạc xay 20 kg x 120,000
 
2,400,000

8/9/2020
 Củ sắn 20 kg x 12,000  
 
240,000

8/9/2020
 Cà chua 10 kg x 17,000  
 
170,000

8/9/2020
 Mướp 30 kg x 12,000  
 
360,000

8/9/2020
 Củ thập cẩm 20 kg x 12,000  
 
240,000

8/9/2020
 Vận chuyển 80 thùng mì   
 
250,000

8/9/2020
 Chuối 28 kg x 7,000  
 
196,000

8/9/2020
 Gửi xe 7 chiếc x 5,000  
 
 35,000

8/9/2020
  Tiền bán suất ăn (402 x 2,000) 
804,000 
 

8/9/2020
  Tổng cộng
804,000
3,891,000

ketoanNC1
#7 Đã gửi : 09/09/2020 lúc 02:52:38(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,411
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

9/9/2020
Thịt đùi heo 20 kg  x 125,000
 
2,500,000

9/9/2020
 Bắp cải 30 kg x 13,000  
 
390,000

9/9/2020
 Bầu 20 kg x 10,000  
 
200,000

9/9/2020
Củ cải 25 kg x 12,000  
 
300,000

9/9/2020
 Hành 1 kg x 22,000   
 
22,000

9/9/2020
 Chuối 28 kg x 7,000  
 
 196,000

9/9/2020
 Gửi xe 7 chiếc x 5,000  
 
 35,000

9/9/2020
  Tiền bán suất ăn (394 x 2,000) 
788,000 
 

9/9/2020
  Tổng cộng
788,000
3,643,000

ketoanNC1
#8 Đã gửi : 10/09/2020 lúc 02:09:10(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,411
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

10/9/2020
Nạc xay 15 kg x 120,000
 
1,800,000

10/9/2020
 Đậu hũ 210 miếng x 2,200  
 
460,000

10/9/2020
 Cà chua 10 kg x 16,000  
 
160,000

10/9/2020
Cà tím 30 kg x 11,000  
 
330,000

10/9/2020
 Đu đủ 20 kg x 12,000   
 
240,000

10/9/2020
 Chuối 28 kg x 7,000  (NHT cho)
 
 196,000

10/9/2020
 Gửi xe 6 chiếc x 5,000  
 
 30,000

10/9/2020
  Tiền bán suất ăn (431 x 2,000) 
862,000 
 

10/9/2020
  Tổng cộng
862,000
3,216,000

ketoanNC1
#9 Đã gửi : 11/09/2020 lúc 02:25:42(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,411
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

11/9/2020
Cá ba sa (NHT cho)
 
0

11/9/2020
 Rau muống 25 kg x10,000  
 
250,000

11/9/2020
 Mướp 20 kg x 13,000  
 
260,000

11/9/2020
Hành lá   
 
10,000

11/9/2020
 Tiền điện tháng 9/2020   
 
1,252,000

11/9/2020
 Chuối 28 kg x 7,000  
 
 196,000

11/9/2020
 Gửi xe 6 chiếc x 5,000  
 
 30,000

11/9/2020
  Tiền bán suất ăn (396 x 2,000) 
792,000 
 

11/9/2020
  Tổng cộng
792,000
1,998,000

Sửa bởi người viết 14/09/2020 lúc 02:12:14(UTC)  | Lý do: bổ sung chi phí

ketoanNC1
#10 Đã gửi : 14/09/2020 lúc 02:11:32(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,411
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

12/9/2020
Đùi gà KEY 5 thùng x 300,000
 
1,500,000

12/9/2020
 Vận chuyển gà  
 
70,000

12/9/2020
 Dưa leo 20 kg x 14,000  
 
280,000

12/9/2020
Bầu 20 kg x 11,000   
 
220,000

12/9/2020
 Sả 3 kg x 12,000   
 
36,000

12/9/2020
 Chuối 28 kg x 7,000  
 
 196,000

12/9/2020
 Gửi xe 6 chiếc x 5,000  
 
 30,000

12/9/2020
  Tiền bán suất ăn (428 x 2,000) 
856,000 
 

12/9/2020
  Tổng cộng
856,000
2,332,000

ketoanNC1
#11 Đã gửi : 14/09/2020 lúc 02:30:36(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,411
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

14/9/2020
Thịt đùi 20 kg x 125,000
 
2,500,000

14/9/2020
Thịt đùi giảm 20 kg x 3,000
 60,000
 

14/9/2020
 Đậu hũ 220 miếng x 2,200  
 
460,000

14/9/2020
Thập cẩm 10 kg (NHT cho)+ 40 kg x 12,000   
 
480,000

14/9/2020
 Hành lá  1 kg x 22,000
 
22,000

14/9/2020
Ớt 1 kg x 45,000   
 
45,000

14/9/2020
 Cần tây 1 kg x 20,000   
 
20,000

14/9/2020
 Chuối 28 kg x 7,000  
 
 196,000

14/9/2020
 Gửi xe 7 chiếc x 5,000  
 
 35,000

14/9/2020
  Tiền bán suất ăn (442 x 2,000) 
884,000 
 

14/9/2020
  Tổng cộng
944,000
3,758,000

Sửa bởi người viết 14/09/2020 lúc 09:37:46(UTC)  | Lý do: bổ sung chi phí giảm

Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF | YAF © 2003-2020, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.789 giây.